Hlavní navigace

Kdy konzervativní penzijní fondy porazí inflaci?

24. 9. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Ke konci roku 2021 měli lidé v povinných konzervativních fondech uloženo 29 % z veškerých peněz spravovaných v rámci systému doplňkového penzijního spoření.

Povinný konzervativní fond je státem nařízený fond, který nesmí chybět v nabídce žádné penzijní společnosti. Reálné výnosy těchto fondů se dostávají s rostoucí inflací víc a víc do záporných hodnot. Předpoklad, že v roce 2022 porazí inflaci, je nerealistický. Neporazily ji ani v roce minulém, ani předminulém. Kdy ale ano?

Možnost ukládat si na důchod ve fondech doplňkového penzijního spoření (zkráceně DPS) vznikla od 1. 1. 2013 a navazuje na penzijní připojištění, které je od stejného data pro nové účastníky uzavřeno. Od svého vzniku porazily konzervativní penzijní fondy inflaci pouze dvakrát, a to v roce 2014 a 2015.

V těchto letech inflaci překonalo všech osm povinných konzervativních fondů působících na českém trhu doplňkového penzijního spoření. Ani před tím, ani poté žádný z těchto fondů v žádném roce inflaci neporazil. 

Zhodnocení povinných konzervativních fondů v letech 2013–2021 (v % p.a.)
Název fondu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Allianz povinný konzervativní ÚF −1,41 1, 31 1,22 −0,04 −1,63 0,30 2,24 1,20 −1,70
Conseq povinný konzervativní ÚF −0,69  1,39  0,51  0,09 −0,96 −0,98 1,47 0,42 −0,25
Česká spořitelna povinný konzervativní ÚF −0,44 1,34 0,50 −0,05 −0,62 0,19 2,59 1,02 −4,16
ČSOB povinný konzervativní ÚF −0,95 2,66 1,36 0,00 −0,94 −0,83 1,80 1,54 −4,23
Generali povinný konzervativní ÚF −2,46 0,87 0,97 −0,14 −0,28 −0,31 1,41 0,53 −3,44
Komerční banka povinný konzervativní ÚF −0,36 1,33 0,36 0,22 −1,57 −0,83 1,46 0,80 −2,57
NN povinný konzervativní ÚF −0,27 0,61 1,12 0,24 −1,93 −0,07 1,26 1,36 −3,76
Uniqa povinný konzervativní ÚF
−0,49

2,67

0,59

0,02

−1,38

−0,84

1,20

0,64

−2,58
Průměrná roční míra inflace  1,40  0,40  0,30  0,70  2,50  2,10  2,80  3,20  3,80
Počet fondů, které překonaly inflaci
0

8

8

0

0

0

0

0

0

Co se stalo v roce 2014 a 2015, co umožnilo inflaci překonat, některým fondům i více než dvojnásobně? Odpověď na otázku budeme hledat ve složení fondových portfolií.

Povinné konzervativní fondy investují převážně do českých státních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. S růstem inflace rostou výnosy nově emitovaných dluhopisů, což má dočasný negativní efekt na cenu státních dluhopisů, které fondy již mají ve svých portfoliích (klesá jejich cena, protože nesou méně než nově emitované).

Jak porazit inflaci?

Co může fond v době rostoucích sazeb podniknout ke zmírnění těchto negativních dopadů? Musí být „krátký“ (krátkostí zde rozumíme průměrnou dobu splatnosti portfolia, tzv. duraci portfolia). Čím má portfolio kratší průměrnou splatnost, tím je méně citlivé na pohyb úrokových sazeb.

Být „krátký“ v období růstu sazeb je dobře – bráníme se tak poklesu hodnoty fondu, zůstat „krátký“ v období poklesu sazeb je špatně – přicházíme tak o potenciální výnos, který dluhopisy s delší splatností zpravidla nabízí.

To, jakou duraci fond má a kdy je správný čas na její snižovaní/zvyšovaní, je výsledkem práce analytického týmu v čele s portfolio manažerem. Jde o klíčové rozhodnutí, které je jakýmsi know-how správce fondu. Krátkodobé investice (například úložky u ČNB) mají nižší riziko (mimo jiné i kvůli své krátkodobosti), ale i nižší výnos než dluhopisy s delší splatností.

To však platí za normálních okolností, kdy výnosová křivka má klasický rostoucí tvar, dluhopisy s delší splatností jsou považované za více rizikové než dluhopisy stejného emitenta, ale s kratší splatností.

Aby fond měl šanci inflaci v následujících letech porazit, musí co nejpřesněji načasovat okamžik, kdy začne průměrnou splatnost portfolia prodlužovat. Ideálně by měl trefit vrchol sazeb a zaplnit část portfolia vyhrazenou pro dluhopisy s delší splatností (pět let a více). V období klesajících sazeb se tak bude těšit z růstu hodnoty, zejména delších dluhopisů, a má velkou šancí inflaci překonat.

Modelové portfolio

Prognóza ČNB počítá s poklesem inflace zpátky k hodnotám kolem inflačního cíle (2,4 %) již v roce 2024, naproti tomu český desetiletý státní dluhopis aktuálně nabízí vynos do splatnosti kolem 4,7 % ročně. Za předpokladu, že prognóza ČNB se naplní a inflace se udrží okolo inflačního cíle delší dobu (což vůbec nevylučuji), ponese tento státem garantovaný dluhopis do své splatnosti přibližně dvojnásobek než inflace.

Ano, žádný fond, natož penzijní neinvestuje pouze do desetiletých dluhopisů. Kvůli řízení likvidity a diversifikaci rizik potřebuje mít v portfoliu kratší, případně i delší finanční instrumenty.

Pro ilustraci proto vytvoříme hypotetické konzervativní portfolio, kde 10 % bude tvořit hotovost (úložky u ČNB) s výnosem kolem 7 % a s nulovou durací.

Zbylých 90 % rozdělíme rovným dílem mezi 5leté a 10leté státní dluhopisy ČR s výnosem 5,1, respektive 4,7 %.

Výsledný fond bude mít průměrnou splatnost 6,75 let a ponese ročně 4,1 %. S poklesem inflace bude klesat i repo sazba ČNB.

Předpokládejme, že po normalizaci inflace zůstane repo sazba na úrovni kolem 2,5 %.

V tomto případě ponese naše hypotetické portfolio 3,6 % při inflaci 2,4 %.

Podívejme, co se dělo na českém dluhopisovém trhu v letech, kdy veškeré povinné konzervativní fondy DPS překonaly průměrnou roční inflaci, tj. v letech 2014 a 2015.

Na datech, která jsou dostupná na stránkách České národní banky, je jasně vidět, jak v roce 2014 a 2015 došlo k poklesu výnosnosti českých státních dluhopisů, zároveň došlo i k poklesu inflace.

Fondy, které vznikaly v roce 2013, a nakupovaly tak dluhopisy s vyšším výnosem, se pak v následujících dvou letech těšily z výnosů, které v některých případech i několikanásobně překonaly inflaci.

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (měsíční průměr v %)

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (měsíční průměr v %)

Autor: Česká národní banka

S velkou pravděpodobností situace z let 2014 a 2015 se v následujících obdobích zopakuje. Konzervativní fondy, které své portfolio aktivně řídí a nespoléhají jen na výnosy z úložek u ČNB, tak budou mít slušnou šanci inflaci v roce 2023, 2024 překonat.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je finančním analytikem ČSOB Penzijní společnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).