Hlavní navigace

Jak se zabezpečit na důchod

19. 12. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Chcete-li se na důchod těšit a ne se ho obávat, pak pro to budete muset včas něco udělat! Kdo nebude myslet na zadní kolečka, může se na stará kolena dostat do vážných existenčních problémů. Jakým způsobem si můžete vytvořit potřebnou finanční rezervu?

V článku „Do důchodu s úsměvem“ jsme se zabývali otázkou od kdy, proč a kolik šetřit na důchod, abychom se mohli těšit na dobu, kdy konečně budeme mít čas na vnoučata, koníčky a cestování. Politici při komentářích důchodové reformy jasně a nahlas říkají, že stát se sice o důchodce postará i nadále, ale kdo si včas sám nezajistí finanční rezervy, bude třít bídu s nouzí.

Od státu může dnešní třicátník očekávat důchod ve výši jen kolem 40 % své čisté mzdy.

Bude-li chtít zabránit dramatickému poklesu své životní úrovně s odchodem na zasloužený odpočinek, nezbude mu nic jiného než mít tou dobou dostatek vlastních prostředků či majetku, z něhož bude moci hradit podstatnou část svých výdajů.

Začít spořit – nebo ještě lépe investovat – by každý měl už v době, kdy se do důchodu chystají jeho rodiče, a pro tento účel by si měl vyčlenit minimálně 10 % svých příjmů. Hodně lidí namítne, že mají jiné priority a na nějaké dlouhodobé spoření větších částek jim nezbývají peníze. Na to lze pouze odpovědět, že asi nezbývá nic jiného, než priority přehodnotit a buď zvýšit své příjmy nebo omezit spotřebu tak, aby se peníze odkládané na zajištění důstojného života ve stáří našly.

Otázku proč a kolik spořit tedy pokládejme za vyřešenou. Zbývá se zabývat tím, jak své peníze co nejvýhodněji investovat. Základní parametry jsou jasné: bude se jednat o dlouhodobou investici, vytvářenou pravidelnými měsíčními splátkami, která by měla být co nejméně riziková a měla by zajistit co nejlepší zhodnocení investovaných prostředků. Nemusí se však jednat jen o penzijní připojištění! Jaké investičních možnosti přicházejí do úvahy a jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

Nejprve by asi bylo vhodné se na tomto místě stručně zmínit o diverzifikaci rizika. Rozhodujete-li o tak důležité věci, jako je vaše zabezpečení se na důchod, opatrnost je určitě na místě. Jedno přísloví radí „nedávat všechna vejce do jednoho košíku“. Důvod je zřejmý, když se košík převrhne, přijdete o všechno. Stejně tak je asi vhodné neinvestovat všechen svůj majetek jediným způsobem u jediného fondu, banky či pojišťovny. Každá, tedy i relativně bezpečná investice, je spojena s určitým rizikem. Je tedy asi lepší, aby každý z manželů měl smlouvu s jiným penzijním fondem a třeba stavební spoření u spořitelny, která patří do jiné finanční skupiny. Pro investiční nástroje, které slibují vyšší výnos, ale i riziko, by pak měla být vyčleněna pouze menší část vašich investic.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění je státem podporované dlouhodobé spoření na důchod. Spořit můžete už od 18 let minimálně do 60 let věku, nejméně však po dobu 5 let. Státní podpora spočívá v příspěvku až 150 Kč ke každé vaší měsíční úložce 500 Kč, v možnosti snížit svůj daňový základ až o 12 000 Kč ročně v případě úložky 1 500 Kč měsíčně a ve zvýhodněných podmínkách pro příspěvky zaměstnavatele. Vybírat si můžete z dvanácti penzijních fondů působících na trhu. Zúročení vašich vkladů se pravděpodobně bude pohybovat kolem 5 % – 6 % ročně.

Výhody:

 • relativně bezpečná investice
 • trojí státní podpora

Nevýhody:

 • velmi malá likvidita
 • efekt státního příspěvku se v delším časovém úseku rozmělní
 • vklady nejsou garantovány (pojištěny) státem
Petr Matoušek - PFČP
Nevíte, jak a proč investovat do penzijních fondů? Nebo máte jiné nejasnosti v penzijním připojištění? Zeptejte se Tomáše Matouška, výkonného ředitele Penzijního fondu České pojišťovny, jednoho z největších poskytovatelů tohoto produktu v České republice v Poradně Penzijního připojištění na Měšci.

Kapitálové životní pojištění

Pojištění obsahující rizikovou a spořící složku, jejichž vzájemný poměr může být různě nastaven. Riziková složka slouží k zajištění závazků či pozůstalých pojištěného pro případ jeho smrti, spořící složka vytváří finanční rezervu, která je vyplacena společně s výnosy v době, kdy se pojištěný dožije věku sjednaného ve smlouvě.

Za určitých podmínek (výše vkladů na spořící složku, doba trvání pojištění min. 5 let a do 60 let věku pojištěného) lze svůj daňový základ snížit obdobně jako u penzijního připojištění až o 12 000 Kč ročně.

Zhodnocení vkladů odpovídá konzervativnímu způsobu investování spořící složky a zpravidla nepřesáhne 5 % ročně. S ohledem na své vlastnosti se vyplatí zejména tehdy, chceme-li spořit a zároveň být pojištěni.

Výhody:

 • kombinace pojištění a spoření
 • bezpečná investice
 • garance minimálního výnosu
 • daňové zvýhodnění
 • pojištění vkladů

Nevýhody:

 • velmi malá likvidita
 • nepříliš vhodný produkt, chceme-li jen spořit

Investiční (důchodové) pojištění

Obdoba kapitálového životního pojištění s tím rozdílem, že riziková složka je doplněna složkou investiční. V případě smrti pojištěného je vyplacena sjednaná pojistná částka, avšak v případě dožití se sjednaného věku je vyplacena aktuální hodnota investiční složky, která se odvíjí od úspěšnosti realizovaných investic.

Zpravidla si lze zvolit z několika možností investičních strategií – od konzervativní s relativně malým, ale jistějším výnosem kolem 3 – 5 %, až po rizikovou, ovšem slibující vysoce nadprůměrné zhodnocení (10 % a více).

Výhody:

 • možnost vyššího výnosu

Nevýhody:

 • vyšší rizikovost

Stavební spoření

Díky státní podpoře nejvýhodnější forma spoření. Přestože po novele zákona platné od 1. ledna 2004 bude jeden cyklus spoření trvat minimálně 6 let a snížená státní podpora ve výši 15 % bude počítána z částky nejvýše 20 000 Kč, jedná se stále o velmi výhodnou a bezpečnou formu uložení peněz. Získat můžete až k 8 % výnosu ročně.

Výhody:

 • státní podpora
 • velmi bezpečná investice
 • garantovaný výnos
 • v porovnání s jinými zde uváděnými možnostmi větší likvidita
 • možnost čerpání výhodného úvěru na bydlení
 • úroky bez zdanění (patrně bude změněno novelou zákona o dani z příjmu)

Nevýhody:

 • výhodné jen díky státní podpoře

Investiční podílové fondy

Forma kolektivního investování převáženě do instrumentů kapitálového trhu. Podílových fondů existuje více druhů, které se liší mj. poměrem výnosu a rizika. S ohledem na dlouhý investiční horizont lze uvažovat zejména o dluhopisových fondech (investují do dluhopisů s menším rizikem a výnosovostí kolem 5 % ročně), akciových fondech (investují do akcií s vyšším rizikem vyváženým průměrnými výnosy i nad 10 %) nebo možná nejlépe o smíšených fondech, které se pohybují mezi dvěma uvedenými. V zahraničí jsou investice do podílových fondů velmi oblíbeny.

Výhody:

 • možnost vyšších výnosů
 • možnost oborové i teritoriální diverzifikace rizik
 • osvobození výnosů po 6 měsících držení podílů od daně z příjmu
 • v porovnání s jinými zde uváděnými možnostmi větší likvidita

Nevýhody:

 • vklady nejsou garantovány (pojištěny) státem
 • vyšší rizikovost s možností ztráty

Závěrem

Výčet uvedených možností rozhodně není úplný a lze nalézt i jiné způsoby, jak se na důchod zabezpečit. Jednotlivé formy investic lze také pro zvýšení výnosu různě kombinovat (velmi výhodná může být kombinace stavebního spoření s jinými druhy investic).

Nebojíte-li se riskovat a máte-li povědomí o kapitálových trzích, může vám velmi slušný výnos přinést dlouhodobé investování do akcií. V důchodu také asi nebude strádat ani konzervativní investor, vlastnící vhodnou nemovitost, kterou může pronajmout a nakonec třeba prodat.

Je-li vaším koníčkem filatelie nebo třeba restaurování autoveteránů, můžete dokonce spojit příjemné s užitečným. Nejlepší pojistkou spokojeného stáří však z mnoha důvodů může být věnovat čas a lásku výchově svých dětí a investovat především do jejich kvalitního vzdělání. Tak bude dán předpoklad, že ony pak budou mít chuť i možnosti vám to vrátit tím, že se o vás na stará kolena postarají.

Anketa

Kolik procent čistých příjmů pravidelně spoříte na stáří?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).