Hlavní navigace

Výpis z účtu: Nutné zlo?

30. 12. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Výpis z běžného účtu nacházíme v poštovních schránkách, i když o to častokrát vlastně vůbec nestojíme. A navíc za něj musíme platit. Je možné se této služby zbavit? Nebo alespoň za ni platit méně? V některých bankách ano, v jiných dělají problémy...

Pravidelný měsíční výpis, který od své banky dostává absolutní většina „běžných“ klientů, je poměrně zbytečná informace především pro uživatele internetového bankovnictví. Všechny pohyby na svém účtu vidí daleko častěji. To, že se z papírového výpisu z účtu například 10. ledna dozvědí, kde že platili kartou 1. prosince, je pro ně častokrát nezajímavé. Správnost zaúčtování položek mají možnost kontrolovat prostřednictvím internetu podle své vůle, nejen zpožděně z pravidelného výpisu.

S výpisem z účtu jsou spojeny dva typy poplatků – za jeho sestavení a za jeho zaslání klientovi. Pokud ve své bance využíváte balíček služeb, obvykle máte pravidelný výpis zdarma. To ovšem znamená jen to, že vám banka tento poplatek nezaúčtuje zvlášť, ale nenápadně ho zahrne do celkového paušálu za balíček služeb.

Navíc je zdarma obvykle jen vyhotovení výpisu, musíte ovšem zaplatit poštovné. Například u České spořitelny tak klienti s balíčkem služeb mají sice výpis zdarma, ale pokaždé platí poštovné 7,50 Kč. Jinou fintu naopak používá Raiffeisenbank u vlastníků Kompletkonta. U tohoto balíčku služeb je výpis z účtu zdarma, ale s čtvrtletní frekvencí. Pokud máte zájem o měsíční výpis, zaplatíte za každý 19 korun.

Banky většinou možnost snížit frekvenci výpisů nijak aktivně nepropagují, častokrát dokonce nemají delší frekvenci ve své běžné nabídce.

Měsíční poplatky za výpis z běžného účtu vedeného mimo balíček
Banka Frekvence Poštou Osobně
Komerční banka Ročně zdarma 20 Kč
Pololetně zdarma 30 Kč
Čtvrtletně 9 Kč 50 Kč
Měsíčně 15 Kč 65 Kč
Čtrnáctidenně 26 Kč 85 Kč
Týdně 58 Kč 165 Kč
Při pohybu na účtu 219 Kč 530 Kč
ČSOB* Ročně x x
Pololetně x x
Čtvrtletně 20 Kč 100 Kč
Měsíčně 30 Kč 100 Kč
Čtrnáctidenně x x
Týdně 115 Kč 230 Kč
Při pohybu na účtu 215 Kč 430 Kč
GE Money Bank* Ročně x x
Pololetně x x
Čtvrtletně x x
Měsíčně 35 Kč/ zdarma** 85 Kč/ 50 Kč**
Čtrnáctidenně x x
Týdně 75 Kč 155 Kč
Při pohybu na účtu 265 Kč 495 Kč
Živnostenská banka Ročně 10 Kč za výpis 30 Kč za výpis
Pololetně x x
Čtvrtletně 10 Kč za výpis 30 Kč za výpis
Měsíčně 10 Kč 30 Kč
Čtrnáctidenně 20 Kč 60 Kč
Týdně 40 Kč 120 Kč
Při pohybu na účtu 10 Kč za výpis 30 Kč za výpis
eBanka Ročně 29,7 Kč/ 23,90 Kč*** za výpis x
Pololetně 29,7 Kč/ 23,90 Kč*** za výpis x
Čtvrtletně 29,7 Kč/ 23,90 Kč*** za výpis x
Měsíčně 29,7 Kč/ 23,90 Kč*** x
Čtrnáctidenně 59,40 Kč/ 47,80 Kč x
Týdně 118,8 Kč/ 95,60 Kč x
Při pohybu na účtu 29,7 Kč/ 23,90 Kč*** za výpis x
Česká spořitelna**** Ročně x x
Pololetně x x
Čtvrtletně 19,50 Kč za výpis 45 Kč za výpis
Měsíčně 12,50 Kč 45 Kč
Čtrnáctidenně x x
Týdně 50,00 Kč 180 Kč
Při pohybu na účtu x x

* včetně zřízení a vedení účtu
** při zůstatku vyšším než 40 000 Kč
*** cenový program zdarma
**** od 1.1.2006

Snížení frekvence výpisů nemusí být častokrát tak výhodné, jak by klient doufal. Například v České spořitelně stojí vyhotovení výpisu měsíčně 5 korun a čtvrtletně 12 korun – což velkou úsporu na poplatku nepředstavuje. Při delší frekvenci ale odpadne nutnost platit poštovné.

Opačná situace nastane, pokud se rozhodnete, že chcete naopak výpis dostávat častěji. Zde je nabídka bank podstatně širší – je to pochopitelné, neboť to pro ně představuje vyšší zisky. Všechny banky vám umožní připlatit si a dostávat výpis dekádně, týdně, či dokonce denně při pohybu na účtu. Poplatky se v tomto případě pohybují zhruba ve výši dvou až tří set korun za měsíc.

A jak tedy můžete poplatky za pravidelný výpis co nejvíce snížit? Významný rozdíl v ceně tvoří způsob odebírání výpisu. Pokud preferujete osobní vyzvednutí na pobočce, zaplatíte několikanásobně více než při poštovním doručení. Ač by se na první pohled mohlo zdát, že bance ušetříte práci a poštovné, je to přesně naopak. Distribuce bankovních výpisů je natolik automatizovaný proces, že každé narušení jej prodraží.

Druhou možností je již výše zmíněné snížení frekvence, s níž vám banka výpis vyhotovuje a zasílá. Standardně výpis klient dostává měsíčně. Téměř všechny banky však ve své nabídce mají čtvrtletní zasílání výpisu, některé dokonce pololetní či roční. Například v eBance a Živnostenské bance si zasílání výpisu můžete dokonce zrušit úplně. Obě banky tak klientovi jen jednou ročně zašlou zdarma povinné potvrzení zůstatků.

Řada bank argumentuje, že pravidelné zasílání výpisu jí ukládá zákon. Ve skutečnosti to tak ale není – ČNB příslušnou část obchodního zákoníku vykládá tak, že zákon sice bankám ukládá povinnost klienta informovat o zůstatku a pohybech na účtu, nijak však nestanovuje frekvenci zasílání výpisu či jeho podobu. Výjimku tvoří tzv. bilanční výpis se zůstatkem ke konci roku, který musí banka zaslat klientovi jednou ročně.

Výpisy z účtu byly jednou z hlavních kategorií, na kterou se ve své analýze stavu českého bankovnictví zaměřilo Ministerstvo financí. Klienti si ve veřejné diskusi častokrát stěžovali například na to, že banky až na malé výjimky nejsou schopny a ochotny zasílat jim výpis v elektronické podobě místo na papíře.

Ministerstvo připravuje úpravu zákona, kde by mělo být nově zakotveno jednoznačné právo klienta na volbu formy a frekvence výpisu, protože současnou ne příliš jasnou verzi zákona banky podle ministerstva dezinterpretují.

Spolu se změnou podoby pravidelného výpisu z papírové na elektronickou by měla přijít i změna poplatku za tuto službu, neboť elektronická podoba výpisu bance jednoznačně přináší úsporu. Tím pravým ale zřejmě není krok GE Money Bank, která s velkou slávou umožňuje zasílání výpisů elektronicky, ovšem za tuto službu si účtuje stejně vysoký poplatek jako při jeho distribuci poštou! Pokud si tedy necháte každý měsíc zasílat výpis z účtu prostřednictvím internetového bankovnictví, budete za to měsíc co měsíc platit 35 korun!

Banky namítají, že bankovní výpisy například v PDF podobě odmítají státní orgány uznávat. Údajnou neakceptaci elektronických výpisů orgány daňové správy a dalšími orgány Ministerstvo financí po konzultaci se sekcí daní a cel MF odmítá a přivítá jakékoliv informace potvrzující opačný přístup daňové či celní správy, případně jiných státních orgánů tak, aby mohla být celá věc řešena, píše se v Pozičním materiálu Ministerstva financí k problematice změn v bankovním sektoru. Elektronické výpisy se také nedostávají do konfliktu se zákonem o účetnictví.

Historii výpisů v papírové podobě však vyžadují právě některé banky například při žádosti o spotřebitelský úvěr.

S papírovým výpisem z účtu je spojen ještě jeden nešvar, který řadu klientů rozčiluje. Většina bank do obálky s výpisem pravidelně přikládá celou hromádku propagačních materiálů, a to nejen svých, ale i celé své finanční skupiny. Hlavní problém je ale v tom, že výpis z účtu si klient musí platit, stejně tak platí i poštovné za doručení zásilky – banka tedy klientovi posílá nevyžádanou reklamu za jeho vlastní peníze. Ministerstvo proto navrhuje, aby měl klient možnost odmítnout zasílání reklamy ve výpisu.

Jakou frekvenci výpisů z účtu preferujete?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).