Hlavní navigace

Volby 2013: Jak chtějí jednotlivé strany ovlivnit vaši peněženku?

21. 10. 2013
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Nevíte, koho volit? Pak se podívejte, jak plánují jednotlivé strany zahýbat s daněmi, které se přímo dotknou vaší peněženky.

Volby jsou za dveřmi. Tentokrát jsou ale specifické tím, že nabízí poměrně široký výběr politických stran, které bojují o účast v parlamentu. Kvantita se ale nerovná kvalitě, proto možná stále váháte, čí hlasovací lístek do urny vhodit. Možná vám pomůže dnešní článek. 

Ptali jsme se politických stran, které mají podle posledního průzkumu České televize největší šanci na překonání 5% hranice, na jejich plány ohledně daní, které ovlivní fyzické osoby (v příštích článcích si probereme zamýšlené kroky v oblasti oddlužení a exekuce a v oblasti podpory zaměstnanosti a plány s vyplácením podpory v nezaměstnanosti. 

Občanská demokratická strana své odpovědi nezaslala, proto jsme se snažili záměr zjistit alespoň z programu uvedeného na webu.

ANO 2011

Strana ANO 2011 podle vlastních slov s daněmi fyzických osob příliš hýbat nechce. Uvažuje ale o společném nižším zdanění manželů. Podle programu by její zástupci rádi zrušili superhrubou mzdu a ponechali naopak odečitatelné paušály pro živnostníky. Zásadní pro ně je, aby nedošlo ke zvýšení daňové zátěže.

Stana také chce snížit základní sazbu DPH z 15 na 10 % a ráda by se zasadila o zrušení daně z dividend.

Spotřební daně budeme měnit pouze v kontextu práva EU, do budoucna chceme udržovat sazby na úrovni minimálních harmonizovaných hodnot, potenciální výpadek rozpočtových příjmů bude vykompenzován efektivnějším bojem s daňovými úniky a zvýšením mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, pokud jde o nabídku zdaněných výrobků a komodit, uvádí strana v programu. 

Zmiňuje zde také zjednodušování daňových pravidel, například paušalizací vybraných položek, jejichž správa vyžaduje vyšší náklady než je následný efekt z výběru daně (např. cestovní náhrady, zaměstnanecké benefity atd.).

Strana Andreje Babiše také plánuje zavést daňové úlevy pro zaměstnavatele (snížení příspěvků pojistného na sociální zabezpečení u absolventů a zaměstnanců starších 50 let, odčitatelné položky od základu daně z příjmů u nákladů na praxi žáků či rekvalifikaci zaměstnanců starších 50 let).

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická už plánuje změny v daních výraznější. Plánuje obrátit trend zvyšování nepřímých daní na úkor daní přímých a zrušit koncept superhrubé mzdy. Chceme zdaňovat fyzické osoby sazbami 20 % a 30 % v hrubé mzdě. To odpovídá 15 % a 28 % v superhrubé mzdě. Druhá sazba bude platit, stejně jako již platí dnes, pro příjmy nad 100 000 Kč měsíčně, řekl serveru Měšec.cz Jan Mládek, stínový ministr financí ČSSD. Daň z příjmů právnických osob by pak strana zvýšila na 20 – 21 %. Velké firmy ve finančním, energetickém a telekomunikačním sektoru by si na daních připlatily ještě více. Vztahovala by se na ně daň z příjmů 25 – 30 %. 

Sazby DPH by ČSSD ponechala na stávající úrovni, tedy ve výši 15 a 21 %, ráda by ale zavedla zvláštní sazbu nebo rovnou osvobození od daně pro léky, zdravotnické potřeby a knihy.

Daň z dividend chce strana zachovat, nově by ráda zavedla registrační pokladny s fiskální pamětí a účtenkovou loterii. Prosadit plánuje i majetková přiznání. Pokud by se na vás tato povinnost vztahovala a váš majetek by neodpovídal zdaněným příjmům, byl by dodatečně zdaněn 100% sazbou. ČSSD obecně plánuje zvýšit podíl majetkových daní na celkové daňové kvótě a zdanit také hazard 21 – 22% sazbou. Vybrané prostředky by se použily na rozvoj sportu a kultury.

Strana podporuje myšlenku daně z finančních transakcí tak, aby tento zdroj byl přímým příjmem Evropské unie.

KDU – ČSL

KDU – ČSL by se ráda zasadila o znovuzavedení společného zdanění manželů s podmínkou progresivního zdanění. Strana navrhuje tři daňová pásma 12 %, 20 % a 28 %. Obnovit chce také slevu na dani pro pracující důchodce.

Zástupci KDU – ČSL by rádi více podpořili rodiny s dětmi tak, že by finanční bonus na dítě zvýšili na 953 Kč měsíčně (o 11 436 Kč ročně) tak, aby jeho roční výše byla shodná s daňovou slevou na poplatníka. 

Ačkoli by rádi zachovali dvoupásmové DPH, při zlepšení ekonomické situace by bojovali zástupci strany za zlevnění základních potřeb pomocí snížení spodní sazby daně na 10 %. Budeme v EU prosazovat, aby se např. u dětských plen a kojenecké výživy zavedla celoevropská nulová sazba, uvádí program strany.

KSČM

Výrazněji by do daně z příjmů fyzických osob chtěla promluvit také KSČM. V její konstrukci by posílila progresi zavedením třech pásem. Pro lidi s nízkými příjmy by platila 19% sazba, příjmy nad 50 tis. Kč měsíčně by se danily 25 %, a ty nad 100 tis. Kč pak 32 %. Rozšířila by také daňové úlevy pro členy jednotek Sboru dobrovolných hasičů a jednotek požární ochrany a daňově zvýhodnila zaměstnavatele, kteří jejich aktivní členy zaměstnávají. 

Není překvapením, že KSČM chce zachovat zdanění dividend a dalších kapitálových příjmů a chce také zdanit spekulativní pohyb kapitálu. 

Korporacím se ziskem nad 10 milionů Kč by strana zavedla druhé daňové pásmo (neuvedla, jak vysoké), malé firmy by danila 19 %. V případě DPH by se pak zástupci komunistů rádi vrátili do roku 2007, kdy byly sazby nastaveny na 5 a 19 %. V případě výrazného oživení v ekonomice by pak DPH případně zvýšili.

Podle KSČM by měl každý občan, jehož majetek přesáhne určitou hodnotu, podávat majetkové přiznání. Politici, veřejní činitelé a úředníci s významnými pravomocemi by pak museli zveřejňovat tato přiznání podrobnější.

Strana by zavedla hmotnou odpovědnost státních úředníků, soudců a veřejných činitelů, kteří by svým jednáním způsobili škodu na státním či veřejném majetku. Neomezovala by také podíly zaměstnavatelů na proplácení náhrady mzdy v případě nemoci a zvýšila by plnění u nemocenského při dlouhodobé nemoci. 

ODS

Pro ODS je v současnosti podle programu prioritou stabilní a předvídatelný daňový sytém. Strana by se také ráda zaměřila na kontrolu a výběr daní zvlášť v případě stánkových prodejců a trhovců. 

Osobám samostatně výdělečně činným by strana ráda zjednodušila daně jejich sjednocením s odvody pojistného do jedné paušální platby. Takový živnostník by nemusel vést komplikované účetnictví a podávat přiznání, vedl by pouze jednoduchou evidenci příjmů, uvádí program ODS.

Strana odmítá zavedení registračních pokladen, které podle ní podnikatele naopak jen více zatíží bez jednoznačného efektu zvýšení výběru daní. 

V případě DPH nyní ODS o žádných změnách neuvažuje, stejně jako u daně z příjmů fyzických osob. Zavedení progresivních pásem strana odmítá. Současná solidární přirážka je pouze přechodným opatřením.

V oblasti daně z převodu nemovitosti by v příštích 4 letech strana ráda provedla systémové změny v rozpočtech, které by umožnily daň z převodu nemovitosti zrušit. 

ODS odmítá vytvoření fiskální unie a harmonizaci daní v rámci EU. 

Strana práv občanů Zemanovci

Zemanovci by rádi český daňový systém zpřehlednili odstraněním různých výjimek. V případě DPH plánují prosazovat sazby 10 a 21 % a rádi by se zasadili o zavedení registračních pokladen. 

Podíl sociálního a zdravotního pojištění v příjmech veřejných rozpočtů je podle Zemanovců příliš vysoký. V případě příznivé hospodářské situace by jej proto postupně snižovali a výpadek příjmů do rozpočtu nahradili vyšším výběrem jiných daní (neuvedli jakých). Stejně tak blíže nespecifikovali přání sblížit daňové zatížení pracovního místa zaměstnance a OSVČ. 

Zemanovci plánují obnovit progresi v dani z příjmů fyzických osob. Zdanění by mělo být odstupňováno podle výše příjmu tak, že u čtyřnásobku průměrné mzdy a vyšších částek by činilo cca 40 %. Rádi by také odstranili superhrubou mzdu a obnovili institut společného zdanění manželů. Rodiny s dětmi by si podle programu měly přilepšit pomocí výraznějších daňových slev. 

Zejména u osob samostatně výdělečně činných je nezbytné při obnovení daňové progrese řešit výši ostatních odvodů včetně její daňové účinnosti. Do daňového systému zahrneme motivační prvky zaměřené na daňové zvýhodnění pořizování investic a inovačních procesů ve firmách (odpisování, úprava podmínek pro pořizování majetku finančním leasingem, reinvestiční bonifikace, valorizace limitu hmotného majetku, změna podmínek pro tvorbu daňově účinných rezerv apod.), vypočítávají Zemanovci další daňové novinky.

Strana zelených

Posílit stabilitu daňového systému chce také Strana zelených. Místo výrazných změn by se strana chtěla zaměřit na zefektivnění výběru daní a snížení administrativy podporou projektu jednotného inkasního místa, který by snížil administrativní zátěž poplatníků.

Zelení plánují snížit vedlejší náklady práce, nijak však nespecifikovali, jakou cestou by toho dosáhli. Výpadek daňových příjmů by kompenzovali zvýšeným zdaněním majetku a činností poškozujících životní prostředí. 

Strana je také pro zachování daňové přirážky pro osoby s vysokými příjmy a zvýšení horní hranice příspěvků na zdravotní pojištění i po roce 2015 a zachování základní slevy u pracujících důchodců. Zelení navrhují postupně posílit daňovou progresi na 30 % u druhého pásma příjmů nad 100 tisíc korun měsíčně, řekl serveru Měšec.cz Jan Žáček, mluvčí strany.

Podle něj by Zelení také rádi snížili spodní sazbu DPH a výpadek daňových příjmů nahradili mírným zvýšením sazby základní. Do snížené sazby by však zahrnuli komodity, jejichž spotřeba je společensky prospěšnější a šetrnější, například ekoprodukty, místní biopotraviny či veřejnou dopravu. S EU je strana připravena vyjednávat o zavedení nulové sazby DPH pro vybrané zboží, například pro učebnice nebo některé potraviny.

Podpoříme daňové asignace, které dávají občanům možnost poslat část odvedených daní na veřejně prospěšné účely. Každý se bude moci rozhodnout, zda je pošle škole, sociální službě, školce, hospici, sportovnímu klubu, církvi či zvířecímu útulku, plánuje Žáček. 

Majetkové daně – především z vlastnictví nemovitostí – jsou u nás podle Zelených relativně nízké, a proto by jejich zvýšením strana kompenzovala výpadek v rozpočtu způsobený nižším zdaněním práce. Vyšší daně by Zelení zavedli také u činností poškozující životní prostředí, zároveň ale s podporou investic do snižování energetické náročnosti. Další daně lze uvalit na negativní jevy, jako je znečišťování ovzduší, nákladní automobilová doprava (mýtné na silnicích všech tříd) či spotřeba tabáku a alkoholu, dodal Žáček. 

TOP 09

Plánované změny ve zdanění fyzických osob už strana TOP 09 podle svého vyjádření prosadila v rámci daňové reformy, která začne platit v roce 2015. 

Dále bude strana trvat na prosazení osvobození od daně z dividend, zvýšení a sjednocení limitu odpočtu na veřejně prospěšné účely a zavedení odpočtu pohledávek pro podporu exportu mimo státy EU. I TOP 09 by ráda zrušila daňové výjimky, například typu odpočtu členských příspěvků odborové organizaci a zjednodušila tvorbu opravných položek k pohledávkám nebo odpis majetku. 

Strana plánuje zrušit dědickou a darovací daň a převést je pod daň z příjmu při zachování osvobození pro 1. a 2. příbuzenskou skupinu. 

Účto_tip_změny21

Přímé odvody zatěžující cenu pracovního místa jsou stále příliš vysoké, snižují konkurenceschopnost české ekonomiky a ztěžují tak boj s nezaměstnaností. Chceme dosáhnout dohody, jak tuto zátěž částečně převést na jiné, pro ekonomický vývoj méně škodlivé daně. Nadále budeme bránit všem diskriminačním daňovým výjimkám, které zvýhodňují jedny na úkor druhých, slibuje za TOP 09 mluvčí Martina Týblová

V příštích dvou článcích se zaměříme na to, jaké novinky by jednotlivé strany zavedly do oblasti oddlužení a exekuce a jak by podpořily růst zaměstnanosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).