Hlavní navigace

Spoření na penzi pomocí investování do českých firem. Vláda posvětila novou koncepci

25. 8. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Ke státem podporovaným investičním produktům, které slouží ke spoření na penzi, přibudou dva další. Nové příležitosti investic získají také firmy.

Vláda 24. srpna 2020 odsouhlasila balíček opatření, jenž jsou součástí Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR na roky 2019 až 2023. Jedním z hlavních cílů této koncepce je zavedení účtu dlouhodobých investic a alternativního účastnického fondu, jež mají sloužit ke spoření na důchod. Lidem, kteří se pro tento typ zhodnocení svých úspor rozhodnou, mohou získat větší zhodnocení, jejich nevýhodou je ale vyšší rizikovost investice. Zmíněná opatření proto mají zvýšit ochranu drobných investorů a posílit nástroje určené proti podvodným dluhopisům.

Samotnou koncepci kapitálového trhu vláda schválila už 4. března 2019. Návrh byl posléze 9. dubna 2020 předložen do meziresortního připomínkového řízení a balíček změn legislativních opatření pak Ministerstvo financí vládě předložilo 10. června 2020. 

Spoření bude výhodnější, ale také rizikovější

Vládní koncepce počítá s tím, že drobní investoři spořící si na penzi budou investovat do dluhopisů, akcií a investičních fondů českých společností, které tak získají peníze pro svůj rozvoj. Naším cílem je zvýšit atraktivitu tuzemského kapitálového trhu, což pomůže zvýšit konkurenceschopnost naší ekonomiky. Běžní občané jsou dnes spíš konzervativní a zpravidla investují do bankovních vkladů, ze kterých mají minimální výnosy. Firmy jsou zase velmi závislé na financování z úvěrů, ačkoliv ne vždy je to vhodný nástroj k jejich rozvoji. Kapitálový trh ale nabízí domácnostem zajímavé možnosti zhodnocení jejich úspor, zatímco firmám otevírá mnoho investičních příležitostí, které jim umožní růst a rychleji inovovat, říká Alena Schillerová, ministryně financí.

Účet dlouhodobých investic

Účet dlouhodobých investic je novým produktem na finančním trhu. Jde o majetkový účet, jehož prostřednictvím budou lidé moci investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů a vytvářet si tak rezervy na stáří.

Účet (stejně jako penzijní nebo životní pojištění) nebude podléhat dani z příjmů. Daňová podpora se v případě účtů dlouhodobých investic má ale vztahovat jen na produkty, které splňují pravidlo 60 + 60. Což znamená, že je nebude možné vypovědět dříve než 60 měsíců od založení a ne dříve než v 60 letech. Pokud by majitel účtu toto pravidlo porušil, peníze by se mu zdanily jako příjem. Pravidlu 60 + 60 by neodporovala transformace majetku na účtu, tedy například situace, kdy se majitel účtu rozhodne prodat akcie a za získané peníze nakoupí dluhopisy nebo si peníze uloží na bankovní účet v rámci účtu dlouhodobých investic.

Samotná daňová podpora by měla formu současných spojených limitů pro odpočet od základu daně za penzijní spoření a životní pojištění (24 000 + 24 000 Kč = celkem 48 000 Kč). Limit pro odpočet od základu daně by tak dosáhl 48 000 korun a bylo by na vás, na jaký produkt ho využijete. Pokud byste si platili vysoké měsíční platby pouze na penzijko, mohli byste celý odpočet využít právě na něj nebo ještě na jiný produkt splňující podmínku 60 + 60. Podle stejné logiky by se rozšířila také daňová podpora u příspěvků od zaměstnavatele. Limit 50 000 korun by zůstal, ale bylo by možné ho využít na řadu produktů splňujících 60 + 60.

Alternativní účastnický fond

Alternativní účastnický fond má investorům nabídnout v rámci třetího pilíře možnost investovat do rizikovějších, ale výnosnějších investic. Půjde o alternativu k dynamickým fondům, jako jsou třeba private equity fondy. Ty mohou přinést vysoké zhodnocení, pokud je investor ochoten podstoupit riziko, které s sebou nesou. Současně ale dnes musí počítat s poměrně vysokými poplatky. Penzijní společnosti nyní do private equity fondů v rámci svých účastnických fondů investovat nemohou, právě kvůli poplatkům. Zabraňuje jim v tom regulace, která omezuje výši poplatků, jež mohou klientům naúčtovat. U alternativního účastnického fondu mají být poplatky i investiční strategie volnější než u dynamických fondů, aby penzijní společnosti mohly peníze svých klientů investovat se zajímavějším zhodnocením.

Opatření, která mají chránit peníze investorů

Stát má přirozeně v případě drobných investorů zájem na snížení možných investičních rizik. Proto počítá s opatřeními majícími zvýšit ochranu investorů a posílit obranné nástroje. Má dojít k rozšíření emisních podmínek dluhopisů bez prospektu (konkrétně emise do 1 milionu eur). Nyní tyto emisní podmínky obsahují jen údaje o dluhopisu. Nově by měly obsahovat také informace o emitentovi (tedy společnosti, která dluhopisy vydává, aby tak získala prostředky na svůj další rozvoj). Těmito novými informacemi by měly být například délka činnosti společnosti, její hlavní podnikatelská činnost, minimální výše investice nebo účel vydání dluhopisů (na co konkrétně společnost peníze získané od investorů vydáním dluhopisů použije).

FIN21

Zmíněné informace jsou sice už dnes dostupné z veřejných zdrojů, nově je ale investoři budou mít přehledně na jednom místě. Což jim má usnadnit vyhodnocení rizika spojeného se společností vydávající dluhopisy. Na plnění těchto povinností bude dohlížet Česká národní banka, jež bude mít i možnost ukládat emitentům sankce. Dalším z opatření je povinné používání XML formátu pro účely exekuce, které má vést ke snížení nákladů exekucí na finančním trhu.

Návrh zákona také zavádí možnost vytvářet podfondy pro komanditní společnost na investiční listy a pro investiční fond, který je uzavřenou akciovou společností. Kromě úprav vyplývajících z koncepce obsahuje novela zákona i další návrhy. Například se má rozšířit okruh subjektů, jež budou moci nabízet státní dluhopisy. Dnes je může prodávat pouze Česká národní banka, ta je ale nabízí prostřednictvím aukce. V budoucnu by je pak mohly nabízet i ostatní subjekty oprávněné k prodeji cenných papírů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).