Hlavní navigace

Jak fungují fondy typu Private Equity a Venture Capital?

26. 4. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Private equity je v posledních letech stále častěji skloňovaným termínem. Víte však, co si pod tímto pojmem doopravdy představit?

Vymezení tohoto termínu není jednoznačné, neboť existuje několik pohledů, které chápou private equity různými způsoby. Liší se například geograficky, zejména z pohledu evropského a amerického. Nejširší pojetí zahrnuje pod tento pojem veškeré investice soukromého kapitálu do veřejně neobchodovatelných společností. Zejména v USA je pak zřetelný rozdíl mezi pojmy private equity a venture capital.

Private equity v užším pojetí zahrnuje investice do společností s jasnou historií ve fázi zralosti. Venture capital se naopak užívá zejména pro investice do relativně mladých společností, které potřebují kapitál pro svůj rychlý rozvoj. Mezi těmito dvěma přístupy je rozdíl zejména v rizikovosti a očekávaném výnosu. Zatímco společnosti s jasnou historií představují relativně nižší riziko, mladé společnosti jsou pro investory vysoce rizikové a tomu odpovídá také očekávaný výnos investora, který se projeví mimo jiné ve valuaci společnosti.

Společnosti, které se na tento typ investic specializují, se obecně nazývají Private equity fondy nebo také Venture capital fondy. Z názvu fondu je tak mnohokrát zřejmé na jaký typ investic se konkrétní společnost specializuje.

V České republice působí řada fondů a skupin, které se zaměřují právě na tyto typy investic. Za oblast private equity jde zejména o společnosti:

 • Advent international
 • Amundi Private Equity Funds
 • Argus Capital
 • ARX Equity Partners
 • Enterprise Investors
 • Genesis Capital
 • Gimv
 • Invest Equity
 • Mid Europa Partners
 • Riverside Europe Partners

V oblasti venture capital patří mezi nejznámější například:

 • 3TS Capital partners
 • Credo Ventures
 • GCP gamma capital patners
 • Venture Investors Corporate Finance

Většina z těchto společností působí na bázi fondu. Samotnému vytvoření fondu však předchází doba, kdy správci budoucího fondu musí najít dostatečný objem finančních zdrojů do správy. Hlavní investoři takovýchto fondů jsou vidět v následujícím gra­fu:


Zdroj: Autor

Investoři do private equity a venture capital fondů

Jak je vidět z grafu, hlavními investory private equity a venture capital fondů jsou penzijní fondy, fondy fondů, státní instituce, banky a family offices (pod tímto pojmem si lze představit zejména bohaté jednotlivce či rodiny, kteří mohli získat finanční prostředky například z úspěšných prodejů svých firem atd.). Vzhledem k tomu, že většina fondů získává finanční prostředky z několika zdrojů, je jejich správa private equity společnostmi značně institucionali­zovaná a každý fond má jasně danou investiční strategii, investiční horizont a oblast působení. Typická délka držení investice je však většinou podobná a pohybuje se mezi 3 a 7 lety.

Některé fondy se také specializují na určité obory, ve kterých již mají zkušenosti a mohou využít svých znalostí a případných synergií s ostatními společnostmi v portfoliu. Méně atraktivními jsou však obecně společnosti, jejichž obchodní model funguje z velké části na příjmech souvisejících se státním rozpočtem, nebo jsou velmi citlivé na změnu legislativy. Zapovězenými pro většinu fondů jsou pak obory jako zbrojní průmysl či hazard.

Typickou investicí private equity fondu může být například „market leader“ v určitém segmentu, který následně slouží jako základ budoucí konsolidace trhu i v okolních zemích, nebo společnost, která potřebuje realizovat významné investice do svého rozvoje. Ty umožní rychlý růst tržeb i ziskovosti, a tím i zhodnocení celé investice.

U venture capital investic je pak typickou situací profinancování obchodních aktivit vedoucích k rozšíření produktu/služeb na další trhy nebo pracovního kapitálu v souvislosti s rychlým růstem tržeb.

Rozdílné přístupy mezi private equity a venture capital lze vysledovat v preferovaném podílu na vlastnictví společnosti. Private equity investoři preferují majoritní podíl, aby mohli rozhodovat o všech významných událostech a eliminovali případná rizika spojená s exitem ze společnosti. Zároveň se obvykle mohou spolehnout na současný management, který ve firmě i po případném odchodu vlastníka zůstává. Na druhou stranu investoři typu venture capital se spokojí i s menšinovými podíly, neboť fungování mladé firmy je velmi často přímo závislé na osobě vlastníka a stabilní management team se teprve musí vytvořit.

Kromě těchto hráčů se na trhu pohybují také investiční skupiny typu PPF, J&T nebo Penta Investment, které sice realizují investice typu private equity, ovšem ze své podstaty nejsou private equity fondy, neboť spravují zejména finanční prostředky svých partnerů, nikoliv jiných institucionálních investorů. Z toho důvodu mohou být také flexibilnější ve svých investicích a jejich investiční horizont může být i neomezený.

V České Republice lze v posledních letech najít několik významných transakcí private equity společností, pro zajímavost lze zmínit například následující:

 • v květnu 2011 prodala Penta fondu Advent International společnost TES Vsetín, která vyrábí generátory a elektromotory a generuje roční tržby přes 1 mld. Kč;
 • v únoru 2011 koupil fond ARX Equity Partners společnost KRPA Dehtochema, a.s. českého výrobce hydroizolačních asfaltových pásů, izolací proti vodě, radonu s ročními tržbami kolem 300 mil. Kč;
 • v listopadu 2010 vstoupil fond ARX Equity Partners do společnosti Bochemie, a.s., výrobce prostředků péče o domácnost (zejména SAVO), dezinfekce, materiálů pro úpravu kovů a dalších chemických specialit s ročními tržbami kolem 900 mil. Kč. Spoluvlastníkem je další investor typu Private Equity, Gabriel Eichler a jeho Benson Oak Capital.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).