Hlavní navigace

Kdy vám z veřejných rejstříků smažou dluhy?

30. 7. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Rádi byste se zbavili svých dluhů, ale nevíte, jaká pravidla pro jejich vymazávání z rejstříků platí? Že žádný záznam v úvěrovém rejstříku nemáte? Co když ano a nevíte o něm?

Škraloup v úvěrovém registru můžete získat velmi snadno. Možná vás až doteď pronásleduje dávný prohřešek z minulosti a vy o tom nemáte ani páru. Nestalo se vám třeba, že vám neschválili hypotéku? Banky a úvěrové společnosti vám nemusí sdělovat, proč vaši žádost o půjčku zamítly. Taky se vám může stát, že jako rizikovější klient dostanete vyšší úrok.

Seznamte se s úvěrovými registry

V těchto registrech se zaznamenávají informace o všech klientech, kteří mají nějaký úvěr. Může jít o hypotéku, o spotřebitelský úvěr, kontokorent nebo jiný druh půjčky, a to klidně i od nebankovní společnosti. Bankovní i nebankovní instituce díky nim získávají informace o svých potencionálních zákaznících, kteří je přicházejí žádat o peníze. Jinak řečeno, jedná se o takzvanou evidenci platební morálky a závazků žadatelů o půjčku. Zápisy o klientech nemusí být jen negativní, naopak, pokud své půjčky splácíte včas, popřípadě už je máte uhrazené, může pro vás být pozitivní zápis v registru znakem vaší důvěryhodnosti.

Lhůty pro automatické smazání z registrů ve zkratce

5 let – po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno insolvenční řízení (insolvenční rejstřík)

4 roky – po poslední splátce úvěru (Bankovní a nebankovní registr)

3 roky – po poslední splátce dluhu (SOLUS)

1 rok – žádost o půjčku, kterou jste si nevzali (Bankovní registr)

1 rok – po poslední splátce dluhu za energie nebo telekomunikace (SOLUS)

6 měsíců – žádost o půjčku, kterou jste si nevzali (Nebankovní registr)

15 dnů – po skončení exekuce, ale jen teoreticky. Rozhoduje o tom exekutor (Centrální evidence exekucí)

Všechna data o vás jsou v BRKI a NRKI uchovávána nejen po dobu trvání půjčky, ale ještě po dobu dalších 4 let po jejím ukončení. Nejkratší doba evidence v BRKI a NRKI registrech je půl roku. A to i když se nakonec rozhodnete, že úvěr čerpat nebudete, nebo vám půjčka nebude schválena. Údaj o žádosti o půjčku bude z registru BRKI vymazán po uplynutí jednoho roku. V případě NRKI po šesti měsících.

Co všechno na vás prozradí?

Kromě jména, rodného čísla nebo identifikačního čísla a adresy jsou zde uvedeny také základní informace o tom, jak a kolik celkem fyzická či právnická osoba splácí nebo v minulosti splácela. Konkrétně se jedná o počet úvěrů, jejich výši a výši splátek u těchto úvěrů. Dále jsou v registrech obsaženy informace o žádostech o půjčky a informace o zajištění schválených a čerpaných úvěrů. Registry BRKI a NRKI si tyto informace o klientech vzájemně vyměňují prostřednictvím Registru platebních informací (REPI). Výpis z něj lze na požádání získat i bezplatně, a to na základě zákona známého pod zkratkou GDPR.

Bankovní registr klientských informací (BRKI) provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau. Jsou zde zaznamenávány údaje o fyzických osobách či podnikatelích, kteří mají nebo měli půjčku u banky, jenž má s CBCB uzavřenou smlouvu. Vést tyto evidence mohou na základě zákona o bankách.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) provozuje sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau. Kromě údajů o fyzických osobách a podnikajících fyzických osobách obsahuje také informace o právnických osobách. Na rozdíl od BRKI, kde si banky mohou vyměňovat informace o klientovi i bez jeho souhlasu, potřebuje k tomu NRKI klientův neboli váš souhlas. Podepisujete jej společně s žádostí o půjčku. Jakmile to uděláte, dostanete se do NRKI registru.

Pokud včas nesplácíte, jste možná členy i dalších registrů

Informace o fyzických osobách, které mají problémy se splácením svých závazků, eviduje Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům nebo také zkráceně registr SOLUS. Jde o zájmové sdružení právnických osob. Výpis z registru SOLUS lze jednoduše získat pomocí služby Nejsemdluznik.cz, která v sobě zahrnuje Centrální evidenci exekucí a Insolvenční rejstřík. Tyto rejstříky jsou veřejně přístupné.

Informace o exekucích jsou veřejné, a jestliže máte nějakou na krku, může to zjistit úplně kdokoliv. Centrální evidenci exekucí spravuje Exekutorská komora ČR. Z rejstříku zjistíte, zda byla proti fyzické, případně právnické osobě pravomocně nařízena exekuce, který soudní exekutor ji vede a čeho se daná exekuce týká (kolik peněz je vymáháno, případně zda jsou součástí exekuce ještě další věci). Kdy byla exekuce nařízena nebo jestli byla pravomocně odložena či zastavena.

V centrální evidenci exekucí naopak nenajdete údaje o vymáhání majetku soudy. (Je přitom na věřiteli, jakou formu vymáhání zvolí, jestli exekuci, nebo soud.) Nenajdete tu ani informace o exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, zdravotními pojišťovnami a finanční správou. Záznamy o exekuci jsou vymazány po 15 dnech od skončení exekučního řízení. Nebo poté, co se o jeho ukončení soudní exekutor dozvěděl.

V insolvenčním rejstříku i 10 let

Vizitka v centrální evidenci exekucí není problémem jen pro dlužníka, který chce požádat o půjčku. Jestliže si koupíte například dům, garáž nebo auto, na jehož vlastníka byla před podpisem smlouvy uvalena exekuce, věc podléhá exekučnímu řízení, a dlužník tudíž měl zakázáno s věci nakládat. V takovém případě si pro ni dost možná přijde exekutor a vy se můžete akorát postavit na konec fronty dlužníkových věřitelů.

dan_z_prijmu

insolvenčního rejstříku, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti a kam se dostanete kvůli neschopnosti splácet své závazky, vás může vyškrtnout pouze insolvenční soud. Ten informace o dlužníkovi znepřístupní až po uplynutí pěti let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno insolvenční řízení. Což fakticky znamená, že v insolvenčním rejstříku jdou vidět nejen aktuální insolvence, ale i osobní údaje těch hříšníků, kterým plyne ona pětiletá lhůta. Zmíněný proces není možné urychlit. Pokud např. insolvence s povolením oddlužení trvala 5 let, dalších 5 let bude o vás veřejně dostupný záznam.

Dlužník se do insolvence dostává, protože není schopný hradit své závazky. Může se jednat jak o firmu, tak o fyzickou osobu, která má více úvěrů. Může jít třeba o situaci, kdy si dlužník koupí několik domácích spotřebičů na splátky a současně má hypotéku na bydlení. Své půjčky není schopen splácet. Což je nazýváno úpadkem. Konkrétně se jedná o úpadek ve formě platební neschopnosti (druhou formou úpadku je předlužení). Jestliže dlužník nemá dluhy z podnikání může v takovém případě podat insolvenční návrh k insolvenčnímu soudu spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).