Hlavní navigace

Velký příběh o malém chlapci na nepojištěné motorce

14. 9. 2012
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Byla to jen klukovina, při které způsobil škodu. Stane se. Problém je, když se spojí kombinace nezletilý, bez řidičského oprávnění, bez pojištění a se špatným advokátem.

Do redakce serveru Měšec.cz napsala divačka pořadu České televize Sama doma, se kterým naše redakce dlouhodobě spolupracuje. Podělila se o příběh pubertální nerozvážnosti svého syna, který jako nezletilý na motocyklu způsobil dopravní nehodu.

Majitel Suzuki se vypařil

Její syn měl v roce 2003 dopravní nehodu na vypůjčeném motocyklu Suzuki 600, který neměl povinné ručení a zavinil s ním havárii s osobním autem Renault Megane (po nehodě se zjistilo, že nemá ani majitele, resp. nikdo se k motocyklu nehlásil). Navíc viník v době nehody neměl 15 let. Majitel Renaultu si proto nechal škodu zaplatit ze svého havarijního pojištění a Generali pojišťovna mu vyplatila 121 069 Kč. Za tři roky po nehodě nám – rodičům – došel dopis od České kanceláře pojistitelů, že chce uhradit za nehodu 133 176 Kč. Obrátili jsme se proto na advokátku V. P., co s tím. Ta nám řekla, že bylo plněno regresem a že už je to promlčené, začíná svůj příběh paní Jana. Vlivem této právní rady proto rodina nezaplatila. Později proto přišel platební rozkaz. Následovaly soudy, kde se paní advokátce podařilo paní Janu i manžela vyvázat z povinnosti náhrady škody, ale tato povinnost plně zůstala na jejich synovi. Postupně vyčerpali všechny odvolací prostředky a jako poslední jejich odvolání zamítl i Ústavní soud Sp. zn. ÚS 2928/11. Tím bylo potvrzeno rozsudek Krajského soudu ze dne 7. srpna 2008 č. j. 69 Co 275/2008–172 o úhradě škody a příslušných nákladů, který nabylo platnosti v roce 2008, takže již v té době měl její syn škodu zaplatit. Ale paní advokátka tvrdila, že to rozhodnutí soudu není správné. Za syna jsme přitom platili i soudní výdaje a odměnu advokátovi. Nyní, když to vše takto dopadlo, tak paní advokátka vážně onemocněla už s námi nekomunikuje, popisuje bezradně Jana. V březnu 2012 se jí se ozvala inkasní společnost EOS KSI, aby částku vymohla, a pár dnů poté byl dluh už cca 315 000 Kč.

Jsme z toho všichni nešťastní, potvrzuje paní Jana. Syn vydělává velmi málo, cca 5300 Kč čistého, pracuje na zkrácený úvazek. Byla jsem už i v bezplatné poradně radit se, co s tím můžeme dělat. Podle odborníků z poradny moc řešení není, syn by musel vydělávat alespoň 10 000 Kč čistého a mít ještě alespoň jeden dluh, což nemá, teprve potom by mohl žádat o povolení oddlužení.

Advokáti: Neplaťte, kde nic není, ani smrt (ČKP) nebere

Proto paní Jana požádala o právní pomoc dalšího advokáta v bezplatné právní poradně a ten paní Janě poradil, že by jim (ČKP) nic nedal, protože si na nezletilém synovi nemají co vzít. Stejnou „cennou“ radu paní Janě řekla  i jejich bývalá advokátka, co rodinu zastupovala. Jenže inkasní agentura stupňuje nátlak a hrozí exekucí. Zatím jsem se s ní domluvila já, že budu za syna splácet 1000 Kč měsíčně, ale poté chtějí jednorázový velký vklad a měsíční splátky 8–10 000 Kč, což je pro nás nemožné. Máme s manželem strach, že k nám domů přijdou exekutoři, přestože syn je už zletilý, nemá tu trvalý pobyt, ale občas u nás přespí. Hlavně však hledáme cestu, jak ten závazek dát do pořádku. Moje dcera se nabídla, že by požádala ČKP o odkup pohledávky, ale na to asi nebudou slyšet, uzavírá příběh Jana.


Autor: Suzuki Motor Czech, s. r. o.

Suzuki GSX-R600 (ilustrační obrázek)

Náklady se zvýšily na dvojnásobek

Stala se nehoda, budiž. Rodiče mají za syna zákonnou odpovědnost, proto se náhradě škody nevyhýbali. Tři roky se nic nedělo, takže když přišla výzva k náhradě škody, logickým krokem byla právní pomoc. Už první indicie příběhu vedly k podezření na nesprávný postup paní advokátky, který se později potvrdil. Paní Janu měla totiž informovat, že ČKP má na plnění právo. Tím, že ČKP plnila regresem, tak tříletá promlčecí doba začíná běžet až od okamžiku, kdy zaplatila pojistiteli (tedy pojišťovně poškozeného, v tomto případě pojišťovně Generali) z garančního fondu. A k tomu mohlo dojít např. až za rok od nehody, po ukončení všech šetření. A to potvrdil i Nejvyšší soud: 

Nejvyšší soud, shodně jako před tím krajský soud, dovodil, že tříletá promlčecí doba postižního práva žalobkyně vůči škůdci počala běžet ode dne, kdy z garančního fondu zaplatila odpovídající částku pojistiteli, nikoliv od poskytnutí pojistného plnění poškozenému pojistitelem, přičemž v této souvislosti odkázal Nejvyšší soud na rozsudek tohoto soudu ze dne 27. května 2009 sp. zn. 25 Cdo 1468/2007.

Místo toho oba advokáti paní Janě tvrdili, že pohledávka je promlčená a soudy postupovaly nesprávně. Poskytli naprosto nesmyslnou radu, že když syn škodu neuhradí, nic se mu nestane. Nejspíše si při této, stěží uvěřitelné radě neuvědomili, že syn paní Jany jednou bude zletilý a dluh na něj počká včetně úroků z prodlení a nákladů řízení. A to se přesně stalo.

Jak z dluhu ven?

Společnost EOS KSI je jen vymáhací agentura. Bude se snažit dostat peníze pro ČKP, ale pouze jako vymáhání pohledávky běžnou cestou (písemně, telefonicky, osobní návštěvou). Pokud bude neúspěšná, předá pohledávku zpět ČKP, a ta pravděpodobně podá návrh na výkon rozhodnutí. Ten proces ještě pár měsíců potrvá, ale jednou k němu dojde. Možné cesty jsou čtyři.

1) Jednat s věřitelem

Zkusit opět vstoupit do jednání s ČKP a najít rozumné řešení. Část odkupu pohledávky, resp. převedení závazku na jiného rodinného příslušníka po souhlasu věřitele může být jednou z možností. Tou další je zkusit se dohodnout na snížení celkové částky. Ale pokud je tvořena legitimními náklady a právní zastoupení, moc šancí paní Jana nemá. ČKP by však mohla odpustit úrok z prodlení. Nemusí, ale může. Proto doporučuji ČKP kontaktovat a popovídat si s ní o tom.

2) Insolvence syna s návrhem na oddlužení

Tento krok je problematický. Jednak syn paní Jany nemá historické příjmy (ale soud by mohl pochopit souvislost) a dále bude potřeba „vykouzlit“ čistý příjem alespoň 10 000 Kč (aby bylo na splacení min. 30 % z 315 000 Kč + odměna insolvenčnímu správci). Buď bude zaměstnaný (bude mít ztížené studium), anebo mu paní Jana opět „vykouzlí“ Smlouvu o důchodu" nebo Smlouvu o daru, ve kterých se plátce důchodu/daru smluvně zaváže každý měsíc (po dobu až 5 let) tento dar (např. 10 000 Kč měsíčně) poskytovat. A syn tak má legitimní příjem. Jenže touto cestou velmi, velmi opatrně. Neplacení daru/důchodu je vymahatelné, není to legrace. Když syn bude zlobit, bude placení závazků na ostatních, resp. neplacení závazků poruší podmínky povolení oddlužení. K povolení oddlužení však chybí podstatný prvek – mít ještě jednoho věřitele, tedy mít další nezaplacený dluh. (To není návod…) Více: Kalkulačka splátek oddlužení.

3) Nedělat nic

Paní Janě a jejímu manželovi se nestane nic a nemusí se bát ani exekutora. Synu paní Jany není co vzít, pokud nic nemá. Ale to znamená, že jejich syn nesmí mít žádný příjem a žádný majetek až do své smrti. To není příjemná představa pro život, viďte? Protože jednou bude třeba zaměstnaný, nebo bude chtít rodinu nebo dostane důchod. A tato pohledávka astronomicky poroste a bude až do jeho smrti čekat na jakýkoli postižitelný příjem nebo majetek. Pokud příjem mít bude, dostane jen minimum. Není to nic příjemného.

4) Pohledávku zaplatit z úvěru

Vzhledem k nízkým příjmům syna paní Jany by si úvěr musela vzít pravděpodobně paní Jana s manželem. Ale vznikne tu hodně otázek: Jak vysoká bude splátka a na jak dlouho? Dokáže ji paní Jana splácet? Pomůže jí rodina? Neohrozí je to? Bude se syn aktivně podílet do celkového uhrazení dluhu, anebo to bude jen na rodičích?

Zapamatujte si

Základní promlčecí doba je tříletá, ale v případě odpovědnosti za škody z povinného ručení tříletá promlčecí doba běží až ode dne, kdy Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu vyplatí peníze druhé pojišťovně. Od data nehody do data výplaty z garančního fondu může přitom hravě uběhnout několik let a můžete tak žít v mylné představě, že vše je promlčeno nebo zapomenuto.

O reakci jsme požádali i Českou kancelář pojistitelů, za kterou odpovídá její výkonný ředitel Jakub Hradec:

1) Jaké jsou obecně promlčecí doby a od kdy reálně běží
a) pro vymáhání dlužného příspěvku do GF ČKP?
b) pro uplatnění plnění náhrady škody ze strany ČKP vůči nepojištěnému škůdci?

a) Promlčecí doba pro vymáhání dlužného příspěvku do GF ČKP
– zde se jedná o obecnou promlčecí dobu 3 roky a počíná běžet dnem porušení právní povinnosti (tedy dnem, kdy je vozidlo poprvé nepojištěno). Každý jednotlivý den se poté promlčuje v této 3leté době.
 
b) Promlčecí doba pro uplatnění plnění náhrady škody ze strany ČKP vůči nepojištěnému škůdci
-    Zde se opět jedná o obecnou promlčecí dobu 3 let, která počíná běžet od okamžiku výplaty plnění z garančního fondu poškozenému.

Když škodu způsobí nezletilý a k domu mladší 15 let, jak probíhá náhrada škody? V případě nezaplacení ze strany zákonného zástupce se pak stane co? (Čeká se do zletilosti apod.?)

Na náhradu škody poškozenému nemá žádný vliv, zda mu ji způsobí osoba zletilá či nezletilá. Pokud jde o následné vymáhání vyplacené částky vůči odpovědné osobě, pak ČKP uplatňuje nárok na vyplacené plnění vůči vlastníkovi vozidla, vůči provozovateli vozidla (pokud je odlišný od vlastníka) i proti řidiči vozidla. Jedná se o solidární odpovědnost všech těchto tří osob (pokud jdou tedy odlišné).

Je-li některá z osob nezletilá, pak je odpovědnost i na jeho zákonných zástupcích, tedy rodičích. K úhradě dlužné částky ČKP stanovuje přiměřenou lhůtu. Pohledávku je také možné splácet. Pokud ve stanovené lhůtě nepojištěná osoba dluh neuhradí, ani neuzavře s ČKP dohodu o splácení, předává ČKP případ k externímu vymáhání zejména inkasním společnostem (specializovaným na vymáhání pohledávek). Inkasní společnost kontaktuje nepojištěného škůdce a opět mu stanoví lhůtu k mimosoudní úhradě dluhu. Pokud ani tato lhůta není ze strany nepojištěného škůdce dodržena, zahajuje advokát inkasní společnosti soudní proces proti nepojištěnému škůdci. Vůči těm, kteří neplatí ani na základě pravomocného soudního rozhodnutí, nastupuje exekuce. A to vůči všem povinným osobám, což jsou v případě nezletilých i rodiče. Odpovědnost rodičů se posuzuje vždy k datu vzniku škody. Následné dosažení zletilosti viníka (za několik let) již na vymáhání vůči rodičům nemá vliv.

Můžete uvést ze své praxe příklady/příčiny škod nezletilými mladšími 15 let a jejich výši? Jak se hradily?

Nejčastější příčiny jsou zanedbaný dohled rodičů, kdy osoba mladší než 15 let (tedy vždy bez řidičského oprávnění) řídí vozidlo či motocykl, se kterým následně způsobí škodu.

Jedním z téměř klasických případů je situace z roku 2007, kdy nezletilý mladík (žák základní školy, 15 let) na motocyklu Jawa 50, který byl neregistrovaný, neměl STK a byl i nepojištěný, v důsledku nepřiměřené rychlosti vyjel mimo vozovku do lesa, kde havaroval a došlo k těžkému zranění jeho spolujezdce. Věcná škoda nebyla žádná, ale škoda způsobená na zdraví spolujezdce (17 let) přesahovala 20 milionů korun. ČKP postupně z garančního fondu hradí veškeré oprávněné nároky a vymáhá následně vyplacená plnění na viníkovi. Vzhledem k nezletilosti dlužníka jsou spolu s ním povinni danou pohledávku hradit i jeho rodiče. Dobu úhrady dluhu nelze zatím určit. Aktuální dluh škůdce nebyl neuhrazen. ČKP předala vymáhání pohledávky externí advokátní kanceláři. Odhadovaná celková suma pohledávek z této dopravní nehody je 20 237 000 Kč. Orientační sazba povinného ručení pro motocykl v dané době byla 300 Kč/rok.

Když nezletilá osoba řídí motorové vozidlo, které má majitele, ale není pojištěné, škoda jde za majitelem, resp. provozovatelem vozidla. Ale když takové vozidlo není v registru vozidel a majitel je neznámý (motorka je např. poskládaná v garáži apod.), je odpovědnost věcí řidiče?

Osobami, které jsou povinny zaplatit náhradu plnění vyplaceného z garančního fondu, jsou vlastník, provozovatel i řidič vozidla (pokud se jedná o odlišné osoby). Všechny tyto tři osoby jsou solidárními dlužníky, což znamená, že každý odpovídá do plné výše dluhu. Zaplacením pohledávky kterýmkoli dlužníkem zaniká ostatním solidárním dlužníkům povinnost vůči ČKP, ale to neznamená, že se podle okolností případu nemusí dlužníci mezi sebou vzájemně vypořádat. V případě, že jedna z povinných osob je nezletilá, odpovídají spolu s ní i její rodiče.  Totéž platí i o motocyklu, který není veden v registru vozidel. Tedy i takový motocykl má svého vlastníka či provozovatele.

školení účto Kučerová

Závěr snad se šťastným koncem. V rámci možností…

Paní Jana se může částečně radovat, ČKP (i díky serveru Měšec.cz) vymáhanou částku snížila. Syn paní Jany ještě vyhráno nemá, musí ji uhradit. Tento příběh je specifický tím, že na počátku došlo k chybě advokátky, na kterou se paní Jana v dobré víře obrátila, a poté se už jen nabalovaly náklady řízení a úroky z prodlení.

Pokud čtenář tohoto článku je v situaci, kdy má před sebou nedoplatek příspěvku do fondu ČKP zvýšený o náklady řízení a úroky z prodlení, protože svůj dluh včas neřešil, zklamu jej, zaplatí vše i s úroky. „Za blbost“ se platí, ale její neřešení je ještě dražší. Nespoléhejte proto na to, že svůj dluh s věřitelem „ukecáte“.

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).