Hlavní navigace

V režimu dodavatele poslední instance jsou i lidé, kteří o tom nevědí. Jak ověřit, jestli nejde o vaše blízké?

3. 1. 2022
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Padlých dodavatelů energií už je celá řada. Do režimu dodavatele poslední instance tak přibývají další spotřebitelé. Některé z nich se ale nedaří kontaktovat, možná tedy o ničem neví, zbytečně budou platit za energie víc a poté spadnou do režimu neoprávněného odběru.

Dodavatel poslední instance zjednodušeně řečeno zajišťuje, že v případě krachu nebo ukončení činnosti vašeho dodavatele energie nezůstanete bez elektřiny či plynu, dokud si nenajdete dodavatele nového.

Ukončením činnosti firem skupiny Bohemia Energy přesuny zákazníků do režimu dodavatele poslední instance (DPI) teprve začaly. Od té doby krachla řada dalších menších dodavatelů. Do režimu DPI tak přibývají stále noví spotřebitelé.

Naposledy činnost ukončil dodavatel plynu Energie pro Tebe, který obsluhoval zhruba přes tři sta odběrných míst, dále dodavatel elektřiny a plynu Český energetický dodavatel s více než sedmi tisíci odběrateli, Františkovy energie, dodavatel plynu se zhruba pěti tisíci zákazníky a dodavatel plynu Svinos s 21 odběrateli.

Nekontaktní spotřebitelé

Energetický regulační úřad (ERÚ) už na konci listopadu navíc upozorňoval, že dodavatelé poslední instance stále evidují velké množství tzv. nekontaktních spotřebitelů. Tedy lidí, kteří nevyvinuli žádnou aktivitu. Nepodnikli žádné kroky pro vystoupení z režimu DPI ke klasickému dodavateli a nezaplatili ani zálohu na elektřinu či plyn zaslanou ze strany DPI.

Je tedy docela dobře možné, že o žádné změně netuší a z nevědomosti zbytečně setrvávají v režimu DPI, který pro ně znamená dražší ceník. Pokud se o změně nedozvědí, zaplatí za energie víc a po půl roce ještě k tomu přejdou do neoprávněného odběru.

Kromě toho, že na základě toho jim bude přerušena dodávka elektřiny či plynu, budou muset platit za opětovné připojení. V krajním případě může neoprávněný odběr vést až k trestnímu stíhání v případě, že škoda přesáhne 10 000 Kč. Ale to se zákazníků, kteří se do této situace dostanou z nevědomosti, týkat asi nebude.

Neoprávněný odběr obvykle neskončí trestním oznámením, ovšem neoprávnění odběratelé musí počítat s požadavkem na náhradu způsobené škody a s dalšími nemalými náklady na obnovení dodávky energií, vysvětlila šéfka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Dosud činnost ukončily tito dodavatelé:

 • A-Plus,
 • Bohemia Energy,
 • Blue-gas,
 • Comfort Energy,
 • Český energetický dodavatel,
 • Eagle Energy,
 • Energie ČS,
 • Energie pro Tebe,
 • Europe Easy Energy,
 • Františkovy energie,
 • Kolibřík Energie,
 • Microenergy,
 • Ray Energy,
 • Svinos,
 • X Energie.

Zákazníci těchto dodavatelů si musí do půl roku najít nového. Maximální lhůty, po které smíte v režimu DPI setrvat podle toho, kdy padl ten který dodavatel, shrnují následující tabulky.

Do kdy je nutné změnit dodavatele elektřiny?  
Dodavatel elektřiny Datum, do kterého je nutné najít si nového dodavatele
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 14.04.2022
COMFORT ENERGY s.r.o. 14.04.2022
Český Energetický Dodavatel a.s. 23.06.2022
Energie ČS, a.s. 14.04.2022
Europe Easy Energy a.s. 14.04.2022
Kolibřík energie, a. s. 19.04.2022
Microenergy s.r.o. 14.06.2022
Ray Energy a.s. 17.05.2022
X Energie, s.r.o. 14.04.2022
Do kdy je nutné změnit dodavatele plynu?  
Název dodavatele plynu Datum, do kterého je nutné najít si nového dodavatele
A-PLUS Energie obchodní, a.s. 22.04.2022
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 17.04.2022
COMFORT ENERGY s.r.o. 17.04.2022
Český Energetický Dodavatel a.s. 26.06.2022
EAGLE ENERGY a.s. 10.04.2022
Energie ČS, a.s. 17.04.2022
Energie pro Tebe a.s. 25.06.2022
Europe Easy Energy a.s. 17.04.2022
Františkovy energie s.r.o. 27.06.2022
Kolibřík energie, a. s. 19.04.2022
Microenergy s.r.o. 17.06.2022
Ray Energy a.s. 20.05.2022
Svinos s.r.o. 01.07.2022
X Energie, s.r.o. 17.04.2022

Zdroj: Energetický regulační úřad

Jak už jsme zmínili, v režimu DPI spotřebitelé platí za energii vyšší ceny, protože DPI má s úlohou poslední energetické záchrany náklady, které do cen promítá. Je proto vhodné z režimu DPI spěchat.

Je pravděpodobné, že zákazníci, kteří na výzvy DPI nijak nereagují, mohou být často staří lidé, kteří nepoužívají internet a ani z jiného zpravodajství informace nezachytili nebo neporozuměli tomu, co mají dělat.

Vzhledem k nekompletní databázi dodavatelů, kteří ukončili činnost, mohlo dojít také k situaci, kdy spotřebitel nemohl být dodavatelem poslední instance kontaktován, a vůbec tak netuší, že v režimu dodávky poslední instance je, vysvětluje další možný důvod Energetický regulační úřad.

Možná může jít i o vaše blízké. Bylo by proto fajn zkontrolovat, pod jakým dodavatelem se nacházejí.

Jak ověřit, u kterého dodavatele jste?

Nejrychlejší metodou, jak zjistit dodavatele energie, je podívat se do smlouvy nebo každoročního vyúčtování. Název dodavatele porovnejte s pravidelně aktualizovaným seznamem dodavatelů, kteří ukončili činnost. Pokud ho v seznamu najdete, přešlo odběrné místo do režimu DPI. V případě, že dodavatel energií ukončil činnost, musel také vystavit spotřebiteli konečné vyúčtování. O přechodu od klasického dodavatele by měl informovat také přímo DPI, který nejdéle po šesti měsících bude vystavovat i závěrečné vyúčtování.

Napovědět mohou také platební doklady SIPO, útržky ze složenek nebo výpisy z účtu o platbách za elektřinu či plyn apod. V případě, že žádné platby neodchází nebo se vrací, je něco špatně.

EAN u elektřiny a EIC u plynu jsou jedinečné identifikátory odběrného místa, které se nemění se změnou dodavatele elektřiny, takže zůstávají stále stejné.

Horší je situace v situaci, kdy žádné dokumenty nemáte k dispozici. Spotřebitelská organizace dTest nedávno v článku radila obracet se s kódem EAN u elektřiny nebo kódem EIC u plynu na ERÚ (kódy najdete na faktuře, smlouvě s dodavatelem nebo smlouvě s distributorem). Jak jsme ale při ověřování této informace zjistili, má rada svá omezení.

Energetický regulační úřad neeviduje žádné smluvní ani jiné údaje o spotřebitelích nebo o jejich odběrných místech. V odůvodněných případech v souvislosti s výkonem jeho činnosti má úřad možnost požádat o informaci operátora trhu včetně informace, kdo je evidován jako dodavatel v odběrném místě spotřebitele. S ohledem na uvedené se nelze zjištění dodavatele u Energetického regulačního úřadu domáhat, řekl nám Vladimír Černý z Energetického regulačního úřadu.

Podle Černého je zjištění dodavatele přímo u ERÚ možné jen v odůvodněných případech v souvislosti s výkonem správní činnosti. Správní řízení je v této oblasti například spotřebitelský spor – tedy řízení o sporu spotřebitele s dodavatelem, spor se zprostředkovatelem nebo spor týkající se změny dodavatele, upřesnil.

I ve zmíněných odůvodněných případech navíc úřad stejně musí zohledňovat pravidla ochrany osobních údajů. Musí mít tedy jistotu, že po něm informaci chcete opravdu vy, protože se v praxi někdy setkává i se snahou zprostředkovatelů znalost EANu odběrného místa nějak zneužít.

Operátor trhu (OTE) je akciová společnost vlastněná státem, která zajišťuje fungování trhu s elektřinou a plynem. Dohlíží např. na rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu, vyhodnocuje data z trhu a vydává různé statistiky.

Pokud nám napíše zákazník nějaký podnět či dotaz (třeba na hrozící spor v tom, že mu obchodník tvrdí porušení smlouvy) a vyplyne z toho nutnost se podívat do systému, tak se samozřejmě podíváme a zjistíme. Spíš je třeba se varovat toho, aby nám psali jiné osoby než zákazníci, případně zákazníci, kteří neuvedou žádný důvod své žádosti, dodal Černý, podle kterého pak chybí úřadu důvod, proč by měl sám informaci od operátora trhu (OTE) žádat.

Žádný veřejný registr takovýchto smluv nyní neexistuje. Informace o tom, kdo realizuje dodávku elektřiny či plynu v daném odběrném místě, jsou v informačním systému operátora trhu (OTE) a mají ji také provozovatelé distribuční soustavy.

Vladimír Černý ale zdůraznil, že operátor trhu ze zákona nemá povinnost tyto informace sdělit a ani kapacity na to je rozsáhle poskytovat. Distributor bude mít informaci na základě toho, který obchodník s ním má do odběrného místa uzavřenu smlouvu o distribuci (plus měl by mít určité kapacity), ale v těchto případech zase zákazník nemá smlouvu s distributorem. Bude tedy distributorovi složitě dokládat, že dodávka je realizována pro něj, upozornil Černý.

60 000 tisíc odběratelů

Podle zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu se podařilo počet lidí zůstávajících v režimu DPI snížit na 60 tisíc. Opravdu doporučujeme, aby lidé při návštěvě rodičů či prarodičů zkontrolovali, od koho energie odebírají a nejlépe jim rovnou pomohli s přechodem na standardní produkt. Převod nezabere skoro žádný čas, novou smlouvu lze uzavřít za pár minut na počítači či chytrém telefonu, případně lze zavolat na linku vybraného dodavatele nebo zajít na pobočku, uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s poukazem na to, že prognózy dalšího vývoje cen energií nyní nejsou dobré.

skoleni_8_6

Kvůli vysokým cenám energií nyní vznikla pracovní skupina ministrů průmyslu a obchodu, financí, práce a sociálních věcí a životního prostředí. S rostoucími cenami energií budeme, bohužel, ještě nějakou dobu bojovat, ceny elektřiny a plynu rostou všude ve světě. Má to dopad na část obyvatel a podnikatelské sféry, proto chceme adresná řešení. Tedy taková, která pomohou těm, co to skutečně potřebují, uvedl Síkela za vládu, která na rozdíl od té minulé nechce poskytovat podporu kvůli drahým energiím plošně, ale jen těm, kteří ji potřebují.

Na podporu informovanosti vydalo ministerstvo leták s informacemi, proč je důležité přejít na standardní smlouvu, jakou podporu lze čerpat a kdo ji poskytne. Podobně vydal leták ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) a Sdružením místních samospráv ČR (SMS ČR) také Energetický regulační úřad (ERÚ) (v obou brožurách v současnosti chybí poslední krachující dodavatelé). Kromě toho se ERÚ snaží prostřednictvím manuálu a školení instruovat ty, kteří by mohli spotřebitelům se změnou dodavatele pomoci.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).