Hlavní navigace

Konsolidační balíček schválili senátoři. Které změny ovlivní vaše peněženky?

10. 11. 2023
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

 Autor: Měšec.cz s využitím Midjourney
Senát schválil konsolidační balíček. Oproti původnímu návrhu je v něm pár změn. Ukážeme si, co se schválilo v původním znění a co bude jinak.

Senát schválil konsolidační balíček (sněmovní tisk 488), který prostřednictvím změn daní ovlivní nejednu peněženku.

Zrušení či snížení úlev na dani z příjmů fyzických osob

 • Dojde k úpravě podmínek pro vznik nároku na slevu na vyživovanou manželku/manžela tak, aby ji bylo možné uplatnit pouze v případě, že manžel/manželka pečují o dítě do 3 let.

I nadále zůstane v platnosti i podmínka výše ročních příjmů, které nesmí přesáhnout 68 000 Kč.

 • Dojde ke zrušení daňové slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné).

Za uhrazené školkovné už si rodiče nebudou moci uplatnit daňovou slevu. Opatření ale bude platné až pro příjmy za rok 2024, za letošní rok si tedy slevu ještě odečtete. Maximální výše slevy je navázaná na minimální mzdu, takže za letošek půjde odečíst nejvíce 17 300 Kč. Jde však jen o maximální hranici, reálně si můžete odečíst jen tolik, kolik jste za školkovné opravdu zaplatili.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury tento benefit stejně uplatňovali hlavně středně- až vysokopříjmové skupiny obyvatel, protože ty nízkopříjmové ji nemohly využít pro nízký základ daně. Školkovné je proto dobrým příkladem toho, že daňové nástroje nejsou vždy nejvhodnějším nástrojem realizace sociální politiky, uvedl před časem ministr financí a dodal, že vláda počítá do budoucna s navýšením kapacity předškolních zařízení.

 • Stát zruší daňovou slevu na studenta.

Studenti si nebudou moci uplatňovat roční slevu na studenta ve výši 4020 Kč. I v tomto případě ale na využití slevy paradoxně dosáhli jen ti, kteří mají při studiu vyšší příjmy. Těm ostatním totiž (zhruba do výdělků 17 100 Kč měsíčně) zdanění eliminuje v plné míře sleva na poplatníka.

 • Osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům se sníží.

Ke změnám dojde u zaměstnaneckých benefitů (dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů), kde dochází od roku 2024 k zastropování osvobození od daně. Jde například o benefity v oblasti sportu, vzdělávání, kultury či zdraví, které jsou nově osvobozené od daně do výše poloviny průměrné mzdy pro daný rok (pro rok 2024 jde tedy o částku  21 983 Kč).

Zaměstnanci tedy budou moci i nadále čerpat např. příspěvek na zájezdy, kulturní nebo sportovní akce, na knihy apod., zvýhodněné zůstane i penzijko. Výčet možných benefitů se tedy nijak neomezuje. U příspěvku zaměstnavatele na stravování dojde pak ke sjednocení podmínek pro osvobození bez ohledu na jeho formu.

Podle vlády je osvobození nepeněžních zaměstnaneckých benefitů selektivní daňovou výjimkou, kterou efektivněji uplatňují větší zaměstnavatelé. U malých firem či živnostníků s malým počtem zaměstnanců není totiž efektivní administrovat tyto daňové benefity tak, aby byly využity naplno, vysvětluje Ministerstvo financí s tím, že některá nepeněžní plnění jsou navíc dnes osvobozena od daně do limitu 20 000 Kč/rok, zatímco jiná (např. sportovní a kulturní akce) jsou osvobozena bez omezení, což dává prostor pro poskytování nepeněžních plnění vysoké hodnoty, která ale pochopitelně nečerpají průměrně placení zaměstnanci.

 • Osvobození nadlimitních stravenek bude zrušeno, změní se i stravovací paušál.

Tyto stravenky v současnosti mohou být, na rozdíl od stravenkového paušálu, poskytovány bez limitu, což může znamenat i benefit ve výši několika tisíc Kč denně (tzv. manažerské stravenky).

Změn ale dozná i samotný stravovací paušál tak, aby ho mohly adekvátně čerpat i osoby na delších pracovních směnách.

 • Stát zruší odpočet za členské příspěvky odborům.

U příjmů za rok 2024 už si také nebude možné uplatnit odpočet za odborové příspěvky. Podle vlády jde opět o vysoce selektivní výjimku, kdy je mnoho lidí členy různých neziskových organizací a žádný takový odpočet od základu daně si uplatnit nemohou, a proto je obtížné najít obhajobu pro to, proč by měl mít nárok na toto zvýhodnění jen jeden neziskový subjekt.

 • Už nepůjde uplatnit odpočet zvyšování kvalifikace.

Konsolidační balíček zruší také možnost odpočtu nákladů na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, které souvisejí hlavně se zvyšováním profesní kvalifikace.

Vyšší sazba daně z příjmů bude platit pro více osob

Vyšší sazba daně z příjmů fyzických osob, která činí 23 %, bude nově platit pro lidi s příjmem ve výši trojnásobku průměrné mzdy. Nyní přitom platí, že druhá sazba se aplikuje na poplatníky, kteří mají příjem ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy. Nálepku vysokopříjmového poplatníka tak získá více lidí.

Nyní zaměstnanec platí 23% daň z příjmů přesahujících 161 296 Kč. Do této sumy platí 15% daň. Nově se tato hranice sníží na 131 901 Kč (při zohlednění odhadované průměrné mzdy pro rok 2024 ve výši 43 967 Kč).

Zdravotní a sociální pojištění 2024: O kolik se zvýší minimální zálohy pro OSVČ? Přečtěte si také:

Zdravotní a sociální pojištění 2024: O kolik se zvýší minimální zálohy pro OSVČ?

Vyšší odvody pro OSVČ

Odvody OSVČ vzrostou. V letech 2024–2026 dojde k postupnému navýšení minimálního vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy (o 5 % ročně). Zároveň budou OSVČ platit pojistné nejméně z 55 % základu daně (nyní z 50 % základu daně).

OSVČ nově zaplatí na důchodové pojištění o desítky tisíc více Přečtěte si také:

OSVČ nově zaplatí na důchodové pojištění o desítky tisíc více

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce

Pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce (DPP), budou nově (během roku 2024 – pravděpodobně od července) stanoveny dva limity (a tím i pro placení pojistného na sociální zabezpečení):

 • první bude platit pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy,
 • druhý limit bude platit pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy.

Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude již odvedeno také pojistné. 

Vláda chce omezit současný stav, kdy nejsou DPP využívány pro příležitostné zaměstnání (což byl původní účel), ale často z nich plyne jediný příjem zaměstnance, který se tak vyhýbá placení důchodového pojištění a v budoucnu může mít jen nízký, nebo žádný důchod a přepadat do systému státní sociální podpory.

Nyní platí, že se z DPP do 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele neplatí pojistné. Tímto způsobem ale můžete být zaměstnáni u více zaměstnavatelů najednou, a dochází tak ke kumulaci dohod. Při poměrně vysokých měsíčních příjmech tak nemusíte odvádět z dohod pojistné.

Brigádničíte? Příští rok začnou platit nová pravidla pro výdělky a odvody na „sociálku“ a „zdravotko“ Přečtěte si také:

Brigádničíte? Příští rok začnou platit nová pravidla pro výdělky a odvody na „sociálku“ a „zdravotko“

Nemocenské pojištění pro zaměstnance

Konsolidační balíček znovu zavádí nemocenské pojištění placené zaměstnanci, a to ve výši 0,6 %. Ministr financí v této souvislosti před časem připomněl, že sazba nemocenského pojištění placená zaměstnavateli se v roce 2019
snížila z 2,3 % vyměřovacího základu na 2,1 % jako kompenzace za zrušení karenční doby. Kvůli tomu a kvůli zavedení dalších dávek nemocenského pojištění vykazuje od roku 2019 účet nemocenského pojištění záporné saldo, v loňském roce zhruba −8 mld. Kč. Zavedením tohoto opatření se očekává vyrovnání bilance účtu, předpokládá Stanjura.

Vývoj sazeb nemocenského pojištění u zaměstnanců a zaměstnavatelů
Sazby nemocenského pojištění Do roku 2008 V období od 2009 do 30. 6. 2019 Od 1. 7. 2019 Od roku 2024
Zaměstnavatel 3,3 % 2,3 % 2,1 % 2,1 %
Zaměstnanec 1,1 % 0 0 0,6 %

Příklad

Průměrná hrubá mzda za rok 2022 dle ČSÚ činí 40 353 Kč měsíčně, dopady na čistý příjem takového zaměstnance jsou 242 Kč měsíčně (0,6 %).

Zdroj: MFČR

Snížení státní podpory u stavebního spoření

Státní podpora ke stavebnímu spoření se sníží. A to tak, že maximálně za rok bude činit 1000 Kč. Změna bude platit pro nové i stávající smlouvy. V současnosti stát vyplácí při splnění podmínek podporu max. ve výši 2000 Kč.

Některé stavební spořitelny chtějí zabránit odlivu zákazníků tím, že budou sníženou část státní podpory vyplácet klientům ze svého.

Tři stavební spořitelny chrání před snížením státní podpory. Které to jsou? Přečtěte si také:

Tři stavební spořitelny chrání před snížením státní podpory. Které to jsou?

Ministerstvo financí původně počítalo s tím, že budou moci nabízet stavební spoření a na něj navázané úvěry i banky (opatření se tedy mělo dotknout hlavně těch, které nemají ve finanční skupině stavební spořitelnu). Z toho ale nakonec sešlo. Místo toho zástupci stavebních spořitelen jednají se státem o tom, že by mohly začít nabízet například i dotační poradenství a spotřebitelům tedy radit, na jaké státní peníze si mohou sáhnout, pokud plánují v souvislosti se svou nemovitostí investice za účelem snížení energetické náročnosti.

Zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti

Zpřísní také podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti těm, kteří se v evidenci úřadů práce objevují opakovaně. Nezbytná doba důchodového pojištění, kterou budou uchazeči pro vznik nároku na podporu potřebovat, se prodlouží, protože je stávající systém snadno zneužitelný.

Spekulujete s podporou v nezaměstnanosti? Nový zákon vám to může ztížit Přečtěte si také:

Spekulujete s podporou v nezaměstnanosti? Nový zákon vám to může ztížit

Změny u DPH

Balíček také přinese redukci sazeb DPH. Ze současných tří (jedna základní – 21 % a dvě snížené – 15 % a 10 %) budou dvě. Základní zůstane ve výši 21 % a snížená bude ve výši 12 %.

Sjednocením snížených sazeb dojde k poklesu daně z 15 na 12 % např. u potravin bez nápojů, zdravotnických prostředků, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb. Speciálním „jednorožcem“ jsou knihy, u kterých vláda navrhla nulovou sazbu. Přímo o snížení cen se můžeme bavit jen teoreticky, protože výsledek budou mít v rukou obchodníci, kteří nemusí promítnout snížení plně do cen.

Obrácený efekt (tedy zboží, jež bude ve 12% sazbě a nyní je v 10% sazbě) se bude týkat léků, vodného, stočného, tepla, veřejné dopravy, časopisů a novin, kulturních a sportovních akcí a stravovacích a ubytovacích služeb.

Ze základní do snížené sazby DPH se přesune příležitostná a zvláštní linková hromadná autobusová doprava osob, která by tak měla zlevnit, pokud se snížení DPH nestane součástí marže dopravců.

Položky, které jsou podle důvodové zprávy bez prokazatelného sociálního či zdravotního významu a do snížené sazby je zařadila minulá vláda kvůli pandemii či EET, budou naopak přesunuty z nižší do základní sazby. Jde např. o kadeřnické a holičské služby, točené pivo, služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce a palivové dřevo či řezané květiny.

Oproti původnímu návrhu budou ve snížené sazbě spolu s časopisy také noviny, které měly být původně, z poněkud komických důvodů, v sazbě vyšší.

Ceny dálničních známek vzrostou, podpora nízkoemisních vozů se sníží

Cena roční dálniční známky se od března příštího rok zvýší o 800 Kč na 2300 Kč. Měsíční a desetidenní známka naopak mírně zlevní. Cena dálniční známky na třicet dnů je nyní 440 Kč. Od příštího roku bude o 10 Kč nižší. U desetidenní známky se pak cena sníží z dosavadních 310 Kč na 270 Kč. Nově bude možné pořídit také jednodenní známku, která bude stát 200 Kč.

Konsolidační balíček také zkrátí dobu, o kterou si mohou řidiči kupovat známku dříve. Nyní platí, že si známku můžete koupit maximálně 3 měsíce dopředu. Nově bude muset počátek období, na které se známka platí, následovat nejpozději 30 dnů po provedení úhrady.

Cena dálniční známky bude od roku 2025 také ovlivněna automatickou valorizací, a to u všech sazeb časového poplatku. To může vést ke zvýšení, nebo snížení sazeb podle pevně stanovených 2 kritérií:

 • meziroční procentuálně vyjádřený vývoj spotřebitelských cen dle zjištění Českého statistického úřadu,
 • meziroční procentuálně vyjádřená změna délky dálnic v provozu evidovaná Ministerstvem dopravy.

Skončí také plošná úleva pro vozidla s ekologičtějším pohonem. Pro vozidla na zemní plyn nebo biometan budou platit ceny:

 • 1150 Kč/rok,
 • 210 Kč / 30 dnů,
 • 130 Kč / 10 dnů a
 • 100 Kč / den.

Za používání dálnice začnou platit také hybridy s emisemi CO2 do 50 g/km. U těch budou ceny následující:

 • 570 Kč/rok,
 • 100 Kč/měsíc,
 • 60 Kč / 10 dní,
 • 50 Kč/den.

Bezemisní vozidla na elektrický pohon nebudou za jízdu po dálnici platit ani v příštím roce.

Změny u daně z nemovitých věcí

Součástí balíčku je i změna, která zvýší sazby daně z nemovitých věcí přibližně na 1,8násobek, čímž se zvýší inkaso daně o 10 mld. Kč. Oproti původnímu návrhu tak nedojde k zavedení koeficientu, který měl přisypat přímo do státní kasy. Celý výnos z této daně půjde i nadále obcím. Státní kasa si ale také polepší. 

Výměnou za navýšení daně z nemovitých věcí dojde v rámci rozpočtového určení daní k adekvátnímu snížení příjmů obcí ze sdílených daní právě o 10 mld. Kč, aby se pozitivní dopad zvýšení daně z nemovitých věcí promítl výlučně do státního rozpočtu, vysvětluje Ministerstvo financí.

Od roku 2025 by také mělo dojít k zavedení automatického valorizačního mechanismu daně tzv. inflačním koeficientem, který by daň navyšoval právě podle růstu cen.

Obce také získají pravomoc, aby mohly pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady a ovocné sady) zavést místní koeficient v rozmezí 0,5 až 1,5. Tedy buď daň navýšit, nebo naopak efekt navýšení daně u těchto pozemků koeficientem eliminovat. Zároveň obcím zůstane i pravomoc tyto pozemky od daně osvobodit.

Zvýšení daně z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob stoupne ze současných 19 % na 21 %. Změna bude opět platit až pro příjmy za rok 2024 Současná sazba daně ve výši 19 % patří ve srovnání s EU mezi nižší sazby a zvýšením na 21 % se přiblížíme k evropskému průměru, uvedlo ke změně ministerstvo.

Kromě toho dojde i k omezení některých daňových výhod, například daňové uznatelnosti při nákupu osobních aut pro podnikatelské účely, jež se budou vztahovat jen na první 2 mil. Kč z ceny vozu. Podle ministra financí Stanjury si totiž „na firmu“ podnikatelé často pořizují luxusní vozy, které pak ale užívají k soukromé potřebě. Například v roce 2020 bylo 96 ze 101 nově registrovaných Ferrari v ČR registrováno na firmu, poukázal Stanjura.

Už také nebude daňově uznatelný dar na reprezentaci do 500 Kč v podobě tzv. tichého vína (ačkoli nulová sazba spotřební daně zůstane u tichého vína i nadále).

Firmy, které mají většinu transakcí v cizí měně, také budou moci od příštího roku vést účetnictví ve funkční měně (EUR, USD, GBP) a zároveň v této měně i vyplnit daňové přiznání a zaplatit daň.

Zdanění příjmů z právnických osob budou nově podléhat jen realizované kurzové operace. Opatření se tak dotkne tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů, které dnes firmy musí dodaňovat. Nově bude tento nerealizovaný příjem daňově neúčinný.

Vyšší zdanění neřestí

Více na daních zaplatí také lidé, kteří holdují alkoholu, tabákovým výrobkům nebo hazardu.

Spotřební daň z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos se příští rok zvýší o 10 % a v letech 2025–2027 pak pravidelně o dalších 5 % za rok. Spotřební daň u zahřívaného tabáku vzroste mezi lety 2024–2027 vždy o 15 % za rok. Spotřební daň bude zavedena i u nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret. A také v tomto případě bude stát zdanění navyšovat, u e-cigaret o 2,5 Kč/ml náplně ročně v letech 2024–2027 a u nikotinových sáčků o 0,4 Kč/g ročně v letech 2024–2026 až o 0,5 Kč/g v roce 2027.

Limit pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her se naopak sníží. Nově bude osvobozena jen částka 50 tis. Kč místo 1 mil. Kč. Úplné zrušení osvobození by podle vlády nebylo produktivní, jen by státu navyšovalo administrativní zátěž, protože by musel podávat každý hráč daňové přiznání a v něm dokládat své příjmy i výdaje (tj. každé „zatočení“ v automatu).

Vzroste také druhá sazba daně z hazardních her, kterou naopak platí provozovatelé, a to z 23 % na 30 %. Sazba je nyní aplikována u živých her (např. kostky, karty, ruleta), binga, kursových sázek (sázky na výsledek, live sázky), totalizátorových her (dostihy), tombol a turnajů malého rozsahu (poker). Základní sazba ve výši 35 %, uplatňovaná u loterií a technických her, zůstane naopak stejná. U technických her jsou důvodem rizika plynoucí z překročení vrcholu tzv. Lafferovy křivky, kdy další navýšení daně už kvůli rozšíření šedé ekonomiky negeneruje dodatečný přínos pro státní rozpočet, objasňuje ministerstvo, proč se nezvýšila základní sazba.

V současnosti také platí, že výnos daně z technických her (jak land-based,
tak na internetu) plyne na úkor ostatních obcí pouze jejich vybrané skupině,
které na svém území technické hry povolují (což je – zejména u technické hry na internetu – bezdůvodné). Dopady hraní na internetu totiž nejsou vázány na místo, kde má hazardní společnost provozovnu či sídlo. Proto dojde ke změně rozpočtového určení daní tak, že výnos ze všech online hazardních her bude nově 100% příjmem státního rozpočtu a výnos ze všech land-based hazardních her bude 55% příjmem státu, 22,5 % bude rozděleno mezi obce podle počtu povolených herních automatů na jejich území a zbylých 22,5 % půjde mezi všechny obce podle počtu obyvatel. Minimální daň za 1 herní automat se také zvýší ze současných 9200 Kč na 13 400 Kč.

Spotřební daň vzroste i z lihu, a to o 10 % v roce 2024 a 2025 a o 5 % v 2026. Zdanění poroste rychleji, než se původně navrhovalo. Na základě trvalé výjimky dojednané v EU ale bude i nadále platit poloviční sazba u produktů z pěstitelského pálení pro vlastní spotřebu.

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech

Vláda omezí rozsah osvobození od daně z příjmů při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech. Dojde k nastavení limitu osvobození příjmů z úplatného převodu podílů v obchodních korporacích a cenných papírů na 40 000 000 Kč za zdaňovací období, a to s účinností od 1. ledna 2025. Zároveň je umožněno přecenění nabývací hodnoty těchto podílů a cenných papírů ke konci příštího roku tak, aby byl efektivně daněn jen nárůst hodnoty po 1. lednu 2025.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).