Hlavní navigace

Krácení penze za předčasnost nově: Jak se zpřísní postih za odchod do předčasného důchodu? (PŘÍKLADY)

24. 5. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jak se zpřísní pravidla pro odchod do předčasného důchodu? Připomínáme chystaná pravidla a přinášíme modelové příklady, na kterých snadno porovnáte efekt současných a nových pravidel dle výše penze.

Jak už jsme upozornili, vláda plánuje řadu změn v oblasti penzí. Některé se dotknou i pravidel pro předčasný důchod. Podle ministra práce Mariana Jurečky by předčasné důchody neměly být standardním nástrojem pro opuštění trhu práce.

Předčasný důchod nyní

V současnosti je možné odejít do předčasné penze v určitých případech i pět let před dosažením důchodového věku. Pro vznik nároku je důležitá získaná doba pojištění a váš důchodový věk:

  • pokud je váš důchodový věk pod 63 let, nárok na předčasnou penzi vznikne nejdříve v okamžiku, kdy vám do dosažení důchodového věku budou chybět nejvýše tři roky,
  • pokud je váš důchodový věk alespoň 63 let a dosáhli jste věku alespoň 60 let, nárok na předčasnou penzi vznikne v okamžiku, kdy vám bude do dosažení důchodového věku chybět nejvýše pět let.

Odejdete-li do penze dříve než při dosažení důchodového věku (popisujeme situaci, kdy si nestopnete výplatu penze a nepokračujete dále v pojištěné výdělečné činnosti), dojde k trvalému krácení výpočtového základu (tj.  osobního vyměřovacího základu redukovaného za využití redukčních hranic).

Míra krácení závisí na tom, jak moc předčasný váš odchod do penze je. Nyní platí, že sazba procentní výměry se krátí za každých (i započatých) 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
  • 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a
  • 1,5 % za období od 721. kalendářního dne.

Vysoká inflace v uplynulých měsících přinesla vážné důsledky dosavadního nastavení valorizačního mechanismu. Zároveň odhalila další významné úskalí systému, kdy bylo pro některé dokonce výhodnější odejít do předčasného důchodu než čekat na dosažení důchodového věku. To je výrazná demotivace pro pracující seniory, připomněl Jurečka přelom loňského a letošního roku, kdy bylo pro lidi v předdůchodovém věku výrazně výhodnější odejít do něj do konce minulého roku a to i když byl předčasný.

Dvě mimořádné valorizace v roce 2022 způsobily, že se odchod do předčasné penze vyplatil všem, kteří měli odejít do důchodu až během letošního roku. Ostatně, upozorňovalo na to – trochu nelogicky – i samotné ministerstvo práce.

Do důchodu jděte ještě letos. Dostanete mnohem víc než příští rok. A to i při předčasné penzi Přečtěte si také:

Do důchodu jděte ještě letos. Dostanete mnohem víc než příští rok. A to i při předčasné penzi

Předčasný důchod nově

Nově bude možné odejít předčasně do penze maximálně o tři roky dříve. Vláda také plánuje nastavit pravidlo, že abyste mohli do předčasného důchodu, budete potřebovat dobu pojištění aspoň v délce 40 let (toto má být platné od října 2024, ostatní platí od října 2023). Pro nárok na řádný starobní důchod budete muset i nadále získat alespoň 35 let pojištění (nebo 30 let aktivní účasti na pojištění – jen příspěvkové doby – bez započítání náhradních dob).

Kromě toho předloha (sněmovní tisk 458), jež má změny legislativně ukotvit, zavede také přísnější krácení penze za předčasnost. Nově se má výpočtový základ krátit o 1,5 % (za každých 90 dní) bez ohledu na míru předčasnosti, tedy od 1. do 720. dne.

Zároveň bude v období od přiznání předčasného důchodu do doby dosažení důchodového věku omezena i valorizace procentní výměry důchodu.

Zaměstnanci, především ti těžce manuálně pracující, kteří odpracovali
45 let, budou mít možnost odejít do předčasného důchodu za výhodnějších podmínek,
uvedl před časem ministr práce k možným mírnějším podmínkám krácení důchodu za získanou dobu pojištění aspoň v délce 45 let. Ministr zároveň dodal, že lidé, kteří prokazatelně vykonávají náročnou profesi, kde není možné eliminovat možná rizika speciálními pomůckami, budou mít možnost odejít do důchodu dříve.

Účinnost změn nastala v říjnu 2023 (kromě zmíněné výjimky – podmínky získání 40 let doby pojištění – která začne platit až v říjnu 2024).

Předčasný důchod: jak si k němu přivydělat a co dělat, když chcete pracovat víc? Přečtěte si také:

Předčasný důchod: jak si k němu přivydělat a co dělat, když chcete pracovat víc?

Rozdíl mezi původními a novými pravidly

Jak se chystané změny projeví v praxi? Ukážeme si to na příkladu pojištěnce narozeného v lednu 1964, kterému je nyní 59 let. Nárok na starobní důchod mu vznikne v 64 letech a 10 měsících. Nárok na předčasný důchod vychází podle současné legislativy na 60 let. Od účinnosti novely (v současném znění) bude platit, že do předčasné penze bude moci odejít až v 61 letech a 10 měsících. Pokud by pracoval až do nároku na starobní penzi, mohl by získat dobu pojištění až 48 let.

Efekt plánovaných opatření budeme ilustrovat na příkladech, které pro nás vypočítala Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services, která se zabývá důchodovým poradenstvím. Vyšší míra krácení penze je propočtena pro:

  • nízký důchod: odpovídá osobnímu vyměřovacímu základu (průměrnému příjmu) ve výši 13 000 Kč,
  • průměrný důchod: odpovídá osobnímu vyměřovacímu základu (průměrnému příjmu) ve výši 32 030 Kč ,
  • vysoký důchod: odpovídá osobnímu vyměřovacímu základu (průměrnému příjmu) ve výši 80 000 Kč.       

Připomeňme ještě, že rozdíl bude od dvou let předčasnosti stejný, protože tehdy se sjednotí původní pravidla s těmi novými a krácení bude v obou případech 1,5 %. Ve druhém sloupci u každé varianty po 3. roce chybí údaje, protože nová pravidla umožní do penze odejít maximálně o tři roky dříve.

V první tabulce můžete porovnat efekt současných a nových pravidel pro krácení důchodu a rozdíl mezi variantami. Tedy to, o kolik bude nový systém „přísnější“. (Abyste viděli i všechny buňky v pravé části tabulky, musíte pohnout posuvníkem.)

Počet dnů předčasnosti Výše předčasného důchodu (Kč) Výše předčasného dle novely (Kč) Rozdíl mezi variantami (Kč) Výše předčasného důchodu (Kč) Výše předčasného dle novely (Kč) Rozdíl mezi variantami (Kč) Výše předčasného důchodu (Kč) Výše předčasného dle novely (Kč) Rozdíl mezi variantami (Kč)
    nízký důchod nízký důchod   průměrný důchod průměrný důchod   vysoký důchod vysoký důchod  
  0 13 400 13 400   19 490 19 490   28 470 28 470  
  –90 13 088 13 010 –78 18 975 18 847 –128 27 656 27 452 –204
  –180 12 971 12 815 –156 18 782 18 525 –257 27 350 26 943 –407
  –270 12 854 12 620 –234 18 589 18 203 –386 27 045 26 434 –611
1 rok –360 12 737 12 425 –312 18 396 17 881 –515 26 740 25 925 –815
  –450 12 386 12 035 –351 17 817 17 237 –580 25 824 24 907 –917
  –540 12 230 11 840 –390 17 559 16 915 –644 25 416 24 398 –1018
  –630 12 074 11 645 –429 17 302 16 593 –709 25 009 23 890 –1119
2 roky –720 11 918 11 450 –468 17 044 16 272 –772 24 602 23 381 –1221
  –810 11 528 11 060 –468 16 400 15 628 –772 23 584 22 363 –1221
  –900 11 333 10 865 –468 16 078 15 306 –772 23 075 21 854 –1221
  –990 11 138 10 670 –468 15 757 14 984 –773 22 566 21 345 –1221
  –1080 10 943 10 475 –468 15 435 14 662 –773 22 057 20 836 –1221
3 roky –1095 10 748 10 280 –468 15 113 14 340 –773 21 548 20 327 –1221
  –1170 10 553     14 791     21 039    
  –1260 10 358     14 469     20 530    
  –1350 10 163     14 147     20 022    
4 roky –1440 9968     13 825     19 513    
  –1530 9578     13 182     18 495    
  –1620 9383     12 860     17 986    
  –1710 9188     12 538     17 477    
4 r. a 10 m. –1766 8993     12 216     16 968  

Zdroj: Freedom Financial Services

Ve druhé tabulce můžete u téhož příkladu porovnat, jak se sníží penze při současných a při nových pravidlech. (Abyste viděli i všechny buňky v pravé části tabulky, musíte pohnout posuvníkem.)

Počet dnů předčasnosti Výše předčasného důchodu (Kč) Snížení důchodu (Kč) Výše předčasného dle novely (Kč) Snížení důchodu (Kč) Výše předčasného důchodu (Kč) Snížení důchodu (Kč) Výše předčasného dle novely (Kč) Snížení důchodu (Kč) Výše předčasného důchodu (Kč) Snížení důchodu (Kč) Výše předčasného dle novely (Kč) Snížení důchodu (Kč)
    nízký důchod   nízký důchod   průměrný důchod   průměrný důchod   vysoký důchod   vysoký důchod  
  0 13 400   13 400   19 490   19 490   28 470   28 470  
  –90 13 088 –312 13 010 –390 18 975 –515 18 847 –643 27 656 –814 27 452 –1018
  –180 12 971 –429 12 815 –585 18 782 –708 18 525 –965 27 350 –1120 26 943 –1527
  –270 12 854 –546 12 620 –780 18 589 –901 18 203 –1287 27 045 –1425 26 434 –2036
1 rok –360 12 737 –663 12 425 –975 18 396 –1094 17 881 –1609 26 740 –1730 25 925 –2545
  –450 12 386 –1014 12 035 –1365 17 817 –1673 17 237 –2253 25 824 –2646 24 907 –3563
  –540 12 230 –1170 11 840 –1560 17 559 –1931 16 915 –2575 25 416 –3054 24 398 –4072
  –630 12 074 –1326 11 645 –1755 17 302 –2188 16 593 –2897 25 009 –3461 23 890 –4580
2 roky –720 11 918 –1482 11 450 –1950 17 044 –2446 16 272 –3218 24 602 –3868 23 381 –5089
  –810 11 528 –1872 11 060 –2340 16 400 –3090 15 628 –3862 23 584 –4886 22 363 –6107
  –900 11 333 –2067 10 865 –2535 16 078 –3412 15 306 –4184 23 075 –5395 21 854 –6616
  –990 11 138 –2262 10 670 –2730 15 757 –3733 14 984 –4506 22 566 –5904 21 345 –7125
  –1080 10 943 –2457 10 475 –2925 15 435 –4055 14 662 –4828 22 057 –6413 20 836 –7634
3 roky –1095 10 748 –2652 10 280 –3120 15 113 –4377 14 340 –5150 21 548 –6922 20 327 –8143
  –1170 10 553 –2847     14 791 –4699     21 039 –7431    
  –1260 10 358 –3042     14 469 –5021     20 530 –7940    
  –1350 10 163 –3237     14 147 –5343     20 022 –8448    
4 roky –1440 9968 –3432     13 825 –5665     19 513 –8957    
  –1530 9578 –3822     13 182 –6308     18 495 –9975    
  –1620 9383 –4017     12 860 –6630     17 986 –10 484    
  –1710 9188 –4212     12 538 –6952     17 477 –10 993    
4 r. a 10 m. –1766 8993 –4407     12 216 –7274     16 968 –11 502  

Zdroj: Freedom Financial Services

Podmínky se mají měnit i pro tzv. odložený starobní důchod. Tento institut se používá v případech, kdy pojištěnec nemá při dosažení důchodového věku potřebnou dobu pojištění. V takovém případě může vzniknout nárok na starobní penzi v případě, že získal aspoň 20 let pojištění (příspěvkové i nepříspěvkové doby), nebo alespoň 15 let aktivní účasti na pojištění (jen příspěvkové doby). V této situaci vznikne nárok na důchodu nejdříve při dosažení důchodového věku navýšeného o 5 let. Nově by tato lhůta byla mírnější. Penze by vznikla při dosažení důchodového věku navýšeného o dva roky.

Jak se připravujete na důchod? (lze volit více možností)

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).