Hlavní navigace

Úsporné žárovky dokáží plně nahradit klasické, stačí se v nich vyznat

15. 12. 2010
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Za pojmem úsporná žárovka se skrývá více možností, jejichž vhodnou kombinací budete doma svítit kvalitně i úsporně zároveň. Musíte ale vědět, podle čeho se rozhodovat.

O tom, že se z trhu postupně stahují klasické žárovky s wolframovým vláknem (a další neefektivní světelné zdroje) se všeobecně ví. Menší povědomí ale panuje o tom, existují-li úsporné žárovky (zářivky), které je dokáží stoprocentně nahradit ve všech aspektech. Pod toto všeobecné označení si dosaďte především okamžitý výkon a možnost vypínat a zapínat zdroj světla bez omezení.

Jak dobře víte, právě tohle jsou dvě vlastnosti, které kompaktní zářivky (lidově překřtěné na úsporné žárovky) postrádají. Otázka tedy zní, jak nahradit klasické žárovky ve sklepích, koupelnách, na záchodě, prostě všude tam, kde světlo potřebujete ihned a jen na chvíli. Možností je několik.

Nemusíte nahrazovat nic, můžete se předzásobit (skladové zásoby 100W a 75W žárovek jsou stále v prodeji, ale samozřejmě docházejí; 60W se začnou z evropského trhu stahovat od září 2011). Případně si je můžete objednat z trhů mimo Evropskou unii, kde zákaz neplatí. Když to nebudete dělat pro podnikatelské účely (a recesi), jak se to nedávno stalo v Německu, nebudete porušovat žádné předpisy (zákaz se vztahuje na prodej na trzích EU).

Elegantnějším řešením jsou zdokonalené halogenové žárovky, které nejsou nikterak drahé, ihned svítí naplno, nevadí jim časté zapínání a jsou o 20 až 45 % úspornější než klasické žárovky. Ty můžete brát jako dočasné řešení, budoucností jsou zřejmě LED svítidla. Ty zatím omezují současné technologické možnosti (zahřívají se; světlo „vrhají“ pod minimálním úhlem, zatím jako reflektor spíše před sebe; malý výkon).

Jak jsme ale již psali v článku LED žárovka jako úsporné domácí osvětlení. Vyplatí se? na českých e-shopech již narazíte na dvě LED žárovky, které dokáží plně nahradit (světelným výkonem) klasické 60W žárovky. Od jejich pořízení zatím ale odrazuje cena (přes 1000 korun). Pokrok jde ale rychle dopředu, a tak bychom se již brzy měli dočkat zlevnění i většího výběru.

Porovnávejte fakta

Když byly v prodeji pouze klasické žárovky bylo porovnávání jednoduché. Člověk věděl jak svítí šedesátka, jak stovka a podle toho vybíral. Jak ale vybírat v době, kdy je na trhu takový výběr, že se člověk těžko vyzná už v samotném pojmenování?

Již brzy to umožní nové energetické štítky, které požaduje u nově vyráběných žárovek (zářivek) Evropská unie. Na nich najdete údaje o světelném toku (laicky řečeno tento parametr říká, kolik světla žárovka produkuje), ale nově také počet spínacích cyklů či zahřívací dobu. Již v obchodě si tak uděláte představu o tom, zdali žárovka odpovídá vašim potřebám.

(Před psaním článku jsem ověřil přímo v prodejně elektroniky, že většina prodávaných žárovek (zářivek) zatím disponuje starší verzí štítku, který je co do počtu informací dietní. Novým štítkem disponovala zhruba třetina prodávaných exemplářů.)

Světelný tok (výkon)

Zatímco doposud jste byli zvyklí porovnávat výkon světla na základě příkonu (60 W apod.), v nových podmínkách se budete dobře orientovat, pokud si zapamatujete, jaký světelný tok žárovka (zářivka) potřebuje, aby svítila stejně intenzivně jako klasická žárovka. Světelný tok se udává v lumenech (lm). Dobře je to patrné z následující tabulky.

Jaký světelný výkon (tok) je potřeba k nahrazení klasické žárovky?
Příkon klasické žárovky Kompaktní zářivky (lidově pojmenované jako spořicí žárovky) Halogonové žárovky LED a jiné světelné zdroje
15 W 125 lm 119 lm 136 lm
25 W 229 lm 217 lm 249 lm
40 W 432 lm 410 lm 470 lm
60 W 741 lm 702 lm 806 lm
75 W 970 lm 920 lm 1055 lm
100 W 1398 lm 1326 lm 1521 lm
150 W 2253 lm 2137 lm 2452 lm
200 W 3172 lm 3009 lm 3452 lm

Zdroj: Nařízení evropské komise č. 244/2009

Energetická účinnost

Jednoduchá a známá grafika, která rychle ukáže, zdali žárovka (zářivka) spotřebovává elektřinu efektivně (poměr příkon/výkon). Kompaktní zářivky a LED žárovky jsou v třídě A, halogenové žárovky koupíte ve třídách B a C, klasické žárovky jsou E. Co to znamená převedeno na spotřebu, ukazuje následující obrázek.

Barva světla

Klasické žárovky produkují vždy teplou bílou barvu, která je vyjádřena hodnotou 2700 K (kelvinů). U kompaktních zářivek a LED svítidel si můžete vybrat, zdali chcete teplou bílou (jakou svítí klasické a halogenové žárovky), která je vhodná k odpočinku a nebo studenou bílou (zhruba 4000 K), která se hodí tam, kde potřebujete zůstat čilí, tedy k práci. O tom, jak barva světla vypadá v praxi, dobře vypovídá následující obrázek.


Zdroj: wikipedie.org, část o barvě světla

Životnost

Tady klasické žárovky zcela nestačí. Jejich životnost je 1000 hodin (pokud svítíte tři hodiny denně, pak vydrží necelý rok). Halogenové žárovky vydrží až třikrát tolik, kompaktní žárovky (lidově spořicí žárovky) 6000 až 15 000 hodin, jejich životnost ale snižuje časté zapínání. Takřka nesmrtelná jsou LED svítidla, kde se životnost pohybuje od zhruba 15 000 do 100 000 hodin.

Počet spínacích cyklů

Tento údaj vyjadřuje odolnost vůči častému zapínaní a měl by vás zajímat především u kompaktních zářivek. Ty mají standardně životnost 3000 až 6000 spínacích cyklů a neměly by se instalovat na místa, kde se budou zapínat častěji než třikrát denně. Zbylým typům žárovek nevadí časté zapínání, tento údaj u nich proto není směrodatný.

Zahřívací doba

Opět údaj, který je směrodatný pouze u kompaktních zářivek (lidově spořicí žárovky), u ostatních druhů žárovek totiž ihned po zapnutí dostáváte 100% výkon (světelný tok). Pravidla EU nyní určují, že všechny žárovky (zářivky) dodávané na trh EU musejí do minuty svítit na 60 % jejich světelného výkonu (toku). Na trhu lze narazit i na několik kompaktních zářivek, které mají plný výkon ihned (kombinují v sobě žárovku i zářivku – žárovka zhasne, když zářivka začne svítit naplno).

Likvidace

Ani zde nebodují kompaktní zářivky. Do běžného odpadu nepatří (je třeba je odnést do sběru elektronického odpadu, který je dnes v každém nákupním centru), protože jsou stejně jako LED osvětlení poměrně složitým elektronickým celkem. Kompaktní zářivka (neboli to, čemu jsme zvyklí říkat úsporná žárovka) navíc obsahuje jedovatou rtuť (minimální množství). Dopadů na vaše zdraví se však nemusíte obávat. Při běžném používání se do našeho životního prostoru rtuť ze zářivky nevylučuje.

Když se vám doma tato zářivka rozbije, pak web Evropské komise doporučuje následující postup: Pokud její obsah vyteče, nejprve místnost vyvětrejte a potom zářivku vlhkou utěrkou ukliďte. Při úklidu/čištění je nutno zamezit styku střepů s pokožkou a neměli byste používat vysavač.

Kromě popsaných parametrů musí nové štítky obsahovat ještě údaj o tom, jestli je možné žárovku stmívat (kompaktní zářivky a většinu LED žárovek nelze), dále musí být uvedeno do jaké provozní teploty je žárovka určena (důležité především pro venkovní zdroje světla) a také údaj o rozměrech žárovky.

Porovnání základních parametrů a nákladnosti u klasické 60 W žárovky a jejích ekvivalentů
Parametr Klasická žárovka Halogenová žárovka Kompaktní zářivka LED žárovka
Cena značkového zdroje světla (zhruba) 15 Kč 50 Kč 150 Kč 1200 Kč
Příkon 60 W 42 W 12 W 12 W
Životnost 1000 hodin 2000 hodin 10 000 hodin 25 000 hodin
Roční cena za spotřebu při 1 hodině svícení denně * 93 Kč 65 Kč 19 Kč 19 Kč
Roční cena za spotřebu při 3 hodinách svícení denně * 279 Kč 195 Kč 56 Kč 56 Kč

* jde o hrubý výpočet; příkon se nemusí vždy zcela rovnat spotřebě (odchylky nicméně nejsou veliké); počítáno s cenou za elektřinu podle ceníku společnosti ČEZ pro rok 2010, distribuční sazba D02d (4,3539 Kč/KWh)

Alternativy ke klasickým žárovkám

Žárovky třídy C

Jde o zdokonalené žárovky s kovovým vláknem a halogenové žárovky nové generace plněné xenonovým plynem, které už splňují nové energetické požadavky Evropské unie. Spotřeba těchto žárovek je o 20 až 25 % menší než u klasických žárovek (při stejném výkonu). Životnost je dvojnásobná (2000 hodin).

Žárovky třídy B

Jde o technologii žárovek třídy C doplněných o speciální infračervený povlak. Tím se zvýšila účinnost a snížila spotřeba o 45 % ve srovnání s klasickými žárovkami. Aby žárovky třídy B fungovaly i v klasické vysokonapěťové síti, je potřeba speciálního transformátoru. Tím může být samostatná jednotka, může být také zabudován ve svítidle, prodávají se také žárovky, které transformátor mají již zabudovaný.

Technologie žárovek třídy B zatím umožňuje nahradit klasické žárovky s maximálním výkonem 60 W. Životnost těchto žárovek je oproti klasickým trojnásobná (3000 hodin).

Kompaktní zářivky

Jde o typ, který si pod pojmem úsporná žárovka představí drtivá většina z vás. Jde o složitý mechanismu, který v sobě skrývá mj. plynem naplněné trubice a malé množství mědi. Proto také musejí být po konci životnosti speciálně likvidovány (stejně jako LED žárovky nepatří do běžného odpadu, ale do elektronického).

Kompaktní zářivky se objevily na evropských trzích již v 80. letech 20. století a od té doby nabízejí 65– až 80% úsporu oproti klasickým žárovkám. Životnost těchto zářivek se pohybuje v rozmezí od 6000 do 15 000 hodin.

LED žárovky

LED, což je anglická zkratka pro elektroluminis­cenční diodu (light-emitting diode), je rychle se rozvíjející technologie. Účinnost takto vyráběných žárovek je srovnatelná s kompaktními fluorescenčními žárovkami a nadto mají ještě delší životnost (až 100 000 hodin).

Žárovky LED určené pro osvětlení místností jsou na trhu poměrně krátce, avšak již nyní představují účinnou náhradu čirých i matných žárovek s příkonem až do 60 W. V brzké budoucnosti se pravděpodobně stanou alternativou pro všechny žárovky. Více jsme psali v článku LED žárovka jako úsporné domácí osvětlení. Vyplatí se?

Zdroj informací: web evropské komise

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).