Hlavní navigace

Úspora energie nevede jen přes vypínání videa

17. 7. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Klasická rodinná scéna. Po skončení oblíbeného televizního pořadu stiskne osoba, jejíž pohlaví není pro náš příklad podstatné, příslušné tlačítko na dálkovém ovládání televizního přijímače, a uvrhne tak svého neživého večerního společníka do zaslouženého spánku. Jen v Itálii se na roční spotřebu v režimu stand-by spotřebuje tolik proudu, který za stejnou dobu vyrobí průměrná uhelná elektrárna.

Na výše uvedený příklad by mohly navázat další, které využívají relativního plýtvání proudem a jeho následným přepočtem, případně součtem, do vysokých čísel. Ve vyspělých zemích na západ od nás se v rámci energetických plánů budoucnosti hovoří kromě obnovitelných zdrojů také o úsporách energie.

Pačesova komise

V současné době česká politická scéna žije prvním výstupem z tzv. Pačesovy komise, která se zaobírá řešením české energetické otázky. V padesátiletém horizontu představuje několik možností vývoje. Do popředí se řadí oblíbené téma kolem rozšíření stávající jaderné elektrárny Temelín o další bloky a využití jádra v energetickém mixu. Hovoří se i o obnovitelných zdrojích energie, které hýbou celou Evropskou unií. V neposlední řadě zůstává důležitým bodem celé zprávy i tlak na hledání úspor ve využívání energie.

Úspora energie vs. obnovitelné zdroje

Jestliže zpráva Pačesovy komise hovoří o podnikatelských subjektech, je nutné se zastavit i u konečných spotřebitelů z řad domácností. Pro každého, kdo chce ušetřit na energii, se nabízí řada alternativních řešení. Jedním ze základních předpokladů je, že ten, kdo chce začít využívat obnovitelné (alternativní) zdroje energie, by měl nejdříve hledat úspory sám u sebe. Podle Juraje Krivošíka z obecně prospěšné společnosti SEVEn je nejrychlejší výměna klasické žárovky za úspornou. Dalším zdrojem úspor je obměna elektrospotřebičů podle energetických štítů umístěných na samotných spotřebičích. Sama o sobě je důležitá i obsluha spotřebičů, svítidel, vytápění, spotřeby vody. Může přinést několik procent úspor bez jakýchkoliv investičních nákladů, říká Krivošík.

Úspory v podobě zateplování domu nebo výměna oken musí projít profesionálním zpracováním. Jedná se navíc o vyšší investice, než které byly nastíněny výše. Jednou z posledních možností je stavba nízkoenergetického anebo přímo pasivního domu. Pro běžnou úsporu energií stavba pasivních domů nepřipadá v úvahu.

Na druhé straně pomyslné barikády stojí potenciál ve výrobě energie. Podle energetického auditora Jana Truxy ze společnosti EkoWATT je v současné době nevyužitý potenciál zejména ve sluneční energii.

Nutno vyjmenovat veškeré možnosti obnovitelných zdrojů energie, které jsou myslitelné pro využití v domácnostech. Jedná se zejména o vodu, biomasu, vítr a slunce. Efektivní využití vodních nebo větrných elektráren je v současné době nejisté, neboť většina vhodných míst pro výstavbu těchto zařízení byla rozebrána. Postavit mikroturbínu nebo malý větrník lze, nelze však předpokládat, že se investice vrátí. Možnosti využití je proto nutné hledat v biomase a slunečním záření.

Biomasa

Spalovat biomasu, ze získaného tepla vytápět rodinný domek a odklonit se tím od spalování zemního plynu nebo pevných či kapalných paliv (nejčastěji v podobě uhlí, lehkého topného oleje, mazutu). Zápory při spalování biomasy jsou zejména vyšší pořizovací náklady, jež lze snížit na únosnou mez díky dotacím. Z globálního pohledu je biomasa jednou z vítaných alternativ, jak snížit závislost na dovozu zejména zemního plynu z politicky nestabilních zemí. Složení biomasy je různé, nejčastěji jde o dřeviny (vrby, topoly, olše), obiloviny a travní porosty. Biomasa je jednoduše a dlouhodobě skladovatelná.

Sluneční záření

Využití slunečního záření a jeho přeměna na elektrickou energii se dá popsat následujícími variantami. První možností je využívání sluneční energie pro vlastní účely. Druhá možnost je takto získanou energii „prodat“ do rozvodné sítě. Výroba energie závisí na velikosti zařízení. Malé elektrárny na rodinném domku mají měsíční tržby v jednotkách až desítkách tisíc korun, podotýká Truxa. Současně musí být splněno několik podmínek (vhodná lokalita, výhodné financování), aby se vyplatilo instalovat fotovoltaické elektrárny.

skoleni_13_10

Zejména prodej energie do rozvodné sítě může být lukrativní, neboť dochází k výkupu energie s tzv. zeleným bonusem, kdy je alternativní způsob výroby energie dotován. Výkupní ceny jedné kilowatthodiny (kWh) se v průběhu času mění, ale vždy se jedná o výhodnější cenu, než je normální cena kWh v běžné distribuci. Do paradoxní situace se dostávají všichni, kteří ze sítě odebírají klasickou energii. V ceně jsou zahrnuty i náklady na zelený bonus.

Celý proces výroby energie ze slunečního záření má jednu vadu na kráse. Vyšší pořizovací náklady z něj dělají alternativu jen pro ty, kteří kromě ekologického myšlení nemají hluboko do kapsy. Ceny v řádech desítek nebo i stovek tisíc korun za fotovoltaické panely nejsou neobvyklé.

Jak může získat dotace fyzická osoba

a) Instalace kotle na biomasu – až 50 % z ceny instalace (max. 50 000 Kč)
b) Tepelné čerpadlo – až 30 % (max. 60 000 Kč)
V obou případech platí, že jde o záměnu zdroje. Tj. původní kotel na tuhá paliva je vyměněn novým alternativním zdrojem.
c) Solární systém pro ohřev vody – až 50 % (nejvýše 50 000 Kč)
d) Solární systém pro ohřev vody a přitápění – až 50 % (nejvýše 60 000 Kč)

Dotace nejsou nárokové, ale v posledních letech byli podpořeni téměř všichni žadatelé, kteří splnili podmínky. Nové podmínky se vyhlašují každý rok a obvykle se mění.

Zdroj: EkoWATT

Anketa

Jaký způsob ekologického chování je vám nejbližší?

20 %
5 %
63 %
4 %
8 %
Odpovědělo 314 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).