Hlavní navigace

Úspěch vás stojí vysoké daně? Odstěhujte se do Monaka!

25. 3. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Monako je přímo "magnetem" pro bohaté lidi. Ať už díky své poloze na Riviéře, tradici a pohostinnosti knížecí rodiny Grimaldiů, vysoké osobní bezpečnosti i bezpečnosti vložených investic nebo svou daňovou politiku, která ho řadí do jednoho z předních evropských daňových rájů. Jak se přestěhovat do ráje?

Asi nikoho nepřekvapí, že Monte Carlo již třikrát hostilo filmaře natáčející tam světově proslulé „bondovky“. James Bond je asi tím správným symbolem ztělesňující „dolce vita“ – zlatý svět bohatství, zábavy, hazardu, rychlých, drahých automobilů a krásných dívek. Jen pro ilustraci, společnosti krásné dívky se můžete těšit za pouhých 1 000 USD za hodinu. A protože Monte Carlo není žádný hodinový hotel, s dívku strávíte v průměru pět hodin.

Zkrátka a dobře, Monako je svět bohatých sám pro sebe. I vy se můžete stát jeho členy. Jste-li bohatí, zdraví, bezúhonní a máte-li tam koupenou či pronajatou nemovitost, zaměstnání, nebo založenou společnost, dveře do Monaka jsou vám, obdobně jako některým českým tenistům, dokořán otevřené.

Monako – daňový ráj
Monacké knížectví nezná žádné přímé daně. Pro české firmy, které zde mají své sídlo, existuje pouze jedna výjimka: získávají-li více než 25 % ze svého obratu mimo území knížectví nebo tvoří-li základ jejich podnikání prodej průmyslových patentů či autorských práv. V těchto případech platí daň ve výši 33.33 % ze zisku. Jinak společnosti žádné daně neplatí!

Ještě jednodušší je situace s daněmi u nepodnikajících občanů. Ti neplatí žádné daně s výjimkou dědických a z převodu majetku. Výše těchto daní činí:

 • v linii přímých příbuzných: 0 %
 • mezi bratry a sestrami: 8 %
 • mezi strýci a bratranci: 10 %
 • mezi příbuznými: 13 %
 • mezi cizími osobami: 16 %

Kolky a registrační poplatky
Kolky, stejně jako u nás, jsou povinné u všech civilních a soudních aktů (dokumentů). Registrační poplatky se platí při převodu nemovitosti. Nejobvyklejšími případy jsou:

 • 1 % při leasingu, koupi či prodeji akcií,
 • 6,5 % při prodeji nemovitosti,
 • 7,5 % při prodeji (transferu) společnosti.


ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI V MONAKU
Získání povolení od monacké vlády k založení společnosti předpokládá vykonávání komerčních, řemeslných nebo průmyslových aktivit či služeb. Udělení tohoto povolení závisí na zárukách žadatele i na přínosu jeho projektu pro monacké hospodářství. Příslušnou žádost o povolení k vykonávání jakékoli aktivity je třeba podat na ředitelství pro Hospodářskou expanzi.

Právní formy obchodních společností
Pro obchodní společnosti se rozlišují čtyři právní formy:

 • veřejná obchodní společnost (S.N.C.)
 • jednoduchá komanditní společnost (S.C.S.)
 • akciová komanditní společnost (S.C.A.)
 • anonymní monacká akciová společnost (S.A.M.)

Komerční aktivity v Monaku lze provozovat též založením správní kanceláře nebo agentury. Osoby, jejichž osobní statut to umožňuje, mohou k tomuto účelu použít i trust.

Zahraniční obchod
Na základě platné francouzsko-monacké konvence platí v Monaku stejná celní a hospodářská ustanovení jako ve Francii, ale narozdíl od ní tu panuje naprostá volnost pohybu kapitálu. Monacké knížectví – v rámci ustanovení celního území EU – sice patří k Francii, ale Monako není jejím členem.

Daňová osvobození a zaměstnávání pracovníků
Společnosti, jejichž kapitál není přímo ani nepřímo z více než 50 % vlastněn jinými firmami, jsou 2 roky zcela a 3 následující roky částečně osvobozeny od daně ze zisku. V oblasti vědeckého a technického výzkumu byla ustanovena speciální daňová osvobození pro firmy, které se v této oblasti zvlášť angažují. Toto zahrnuje též poskytnutí daňového úvěru až do výše 40 milionů franků.

Každá soukromá osoba nebo společnost, která by v rámci vykonávání svých aktivit chtěla zaměstnat pracovníka, musí získat povolení k zaměstnávání a nahlásit zaměstnance u sociální pojišťovny (Kompensationskasse für Sozialversicherung – CCSS) a k důchodovému pojištění (Autonome Rentenkasse – CAR).

Tato registrace opravňuje zaměstnance, aby za určitých podmínek pobíral následující plnění:

 • rodinný příplatek pro nezaopatřené děti,
 • náhrada mzdy (polovina platu),
 • částečné navrácení nákladů za lékařské ošetření v případě nemoci,
 • starobní důchod.

Sazby sociálních dávek jsou následující:
CCSS
16,15 % hrubého příjmu na náklady zaměstnavatele
0,05 % hrubého příjmu na náklady zaměstnance

CAR
7,05 % brutto příjmu na náklady zaměstnavatele
6,15 % brutto příjmu na náklady zaměstnance

Zaměstnavatelé mají možnost získat osvobození od plateb sociálních dávek. Různé sociální dávky, které zaplatí zaměstnanec, činí průměrně 33 % platu.

PODMÍNKY PRO VSTUP A POBYT V MONACKÉM KNÍŽECTVÍ
Podmínky pro vstup a pobyt v Monaku v délce do tří měsíců
Všichni cizinci kromě Francouzů musí předložit platný pas, Francouzům stačí občanský průkaz

Podmínky pro vstup a pobyt v Monaku delší než tři měsíce
Každý cizinec (kromě Francouzů) musí splnit následující podmínky:

Občané států Evropské unie:
Členové států EU jsou zproštěni vízové povinnosti. K tomu, aby získali povolení k pobytu, musí na cizinecké policii na adrese 3 rue Louis Notari v Monaku předložit následující doklady:

 • výpis z trestního rejstříku nebo místopřísežné prohlášení či jiný stejně důvěryhodný doklad,
 • místopřísežné prohlášení o tom, že jste nikdy nebyl odsouzen,
 • pracovní smlouva potvrzená monackým pracovním úřadem nebo jiný doklad o zaměstnání nebo povolení k založení obchodních aktivit nebo firmy, nebo bankovní potvrzení, kterým se prokáže dostatek finančních prostředků,
 • dvě aktuální fotografie,
 • lékařské potvrzení,
 • nájemní smlouva nebo doklad o ubytování (potvrzený příslušným úřadem) nebo potvrzení o vlastnictví by­tu,
 • cestovní pas.

Občané států, které nejsou členy Evropského společenství:
Tyto osoby musí předložit pobytové vízum od francouzského konzulátu ve své zemi.
Konzulátu je třeba předložit následující dokumenty:

 • výpis z trestního rejstříku nebo místopřísežné prohlášení či jiný stejně důvěryhodný doklad,
 • místopřísežné prohlášení o tom, že jste nikdy nebyl odsouzen,
 • pracovní smlouva potvrzená monackým pracovním úřadem nebo jiný doklad o zaměstnání nebo povolení k založení obchodních aktivit nebo firmy, nebo bankovní potvrzení, kterým se prokáže dostatek finančních prostředků, nebo písemný závazek, že jeden z výše uvedených dokumentů bude předložen do tří měsíců po vstupu do Monaka,
 • lékařské potvrzení,
 • devět aktuálních fotografií,
 • kopie cestovního pasu,
 • žádost o vízum pro dlouhodobý pobyt v devíti exemplářích.

Po obdržení tohoto víza je každý cizinec starší 16 let povinen zažádat u monacké cizinecké policie o povolení k pobytu. K žádosti o pobyt je zapotřebí stejných dokumentů jako pro příslušníky států Evropského společenství.


Koupě, nájem nemovitosti
Koupě i pronájem nemovitosti se řídí obdobnými pravidly jako ve Francii (blíže viz: www.klima.cz/francie.htm). S předchozím majitelem nebo stavební firmou uzavíráte za přítomnosti státního notáře kupní smlouvu, která se registruje jak na místním katastru nemovitostí, tak i na finančním úřadě. Po zaplacení kupní ceny, daní a poplatků je na nového majitele převeden „vlastnický titul“ k nemovitosti – tím se stáváte jejím právoplatným majitelem.

Ceny nemovitostí, daně, poplatky
Monako se rozléhá na ploše asi 2 km2, což jinými slovy znamená nemírně vysokou cenu stavebních pozemků, která se pak odráží v konečné ceně nemovitostí. Cena bytu typu studio (v našem pojetí garsoniéra) nebo 1 + 1 o ploše nejméně 60 m2 začíná na 0,5 mil. euro a končí v pásmu 1,2 mil., má-li např. terasu o 40 – 60 m2. Byty typu 2 až 4 + 1 začínají na 750 000 euro a končí i v pásmu 2 mil. euro, někdy i více. Chcete-li si koupit vilu, počítejte s částkou začínající od 1,2 až 1,5 mil. euro. Výjimkou nejsou vily v řádu 3 – 5 mil. euro.

Při koupi bytu v Monaku zaplatíte následující poplatky:

 • registrační a notářské poplatky činí 9 % prodejní ceny,
 • poplatky zprostředkovatelům činí 3 % + DPH z prodejní ceny,
 • na rezervaci bytu je třeba zaplatit zálohu ve výši 10 % prodejní ceny,
 • zbývající částku, stejně jako shora zmíněné poplatky, kupec zaplatí až po podepsání kupní smlouvy před státním notářem.

Pronajmete-li si v Monaku byt, je třeba zaplatit následující poplatky:

 • 3 měsíční nájmy (splatné čtvrtletně předem),
 • tříměsíční záloha na poplatky za služby (splatná čtvrtletně předem),
 • záloha ve výši 3 měsíčních nájmů,
 • registrace nájmu (1 % nájemného za první rok + poplatky),
 • poplatky zprostředkovatelům činí 10 % nájemného za první rok,

Všeobecně je doba pronájmu minimálně 1 rok a maximálně 3 roky.

Koupíte-li s byt za účelem následného pronájmu, pak jeho správa manažerskou firmou zahrnuje následující činnosti:

 • výběr nájemného,
 • sledování nutných oprav a údržba bytu,
 • účast na setkáních spolumajitelů (jde-li o byt v kondominiu),
 • hledání nových nájemníků.

Platba za tuto činnost činí 5 % z vybraného nájemného + DPH.

Anketa

Uvažoval/a jste o přestěhování do Monaka?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).