Hlavní navigace

Připojištění k životnímu pojištění

21. 6. 2001
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Uvažujete o životním pojištění nebo jej již máte? Chcete víc? Jak je libo. Pojišťovny zpravidla nabízejí možnost připojištění k základnímu produktu. V čem připojištění spočívá, jaké jsou jeho základní varianty a proti čemu nás chrání?

Již čtyřikrát jste se začetli – nebo mohli začíst – do malého průvodce životním pojištěním (Jak si vybrat pojišťovnu, Jak si vybrat pojišťovnu II – druhy pojištění, Jak si vybrat pojišťovacího poradce, Šetřte na daních s životní pojištěním!). Nastínili jsme cestu, jak si vybrat životní pojištění, se kterým budete spokojeni po celý život. Rady nejsou typu „kupujte modré z nebe, nemůžete bez něj být“. Jsou spíše podnětem k zamyšlení.

Až dosud jsme se věnovali životnímu pojištění jako takovému, v hantýrce pojišťoven jde o hlavní pojištění. Většinou však pojišťovny nenabízejí životní pojištění jen tak, jako „ptáčátko holátko“. K hlavnímu pojištění si zpravidla můžete přibrat ještě připojištění. O co jde?

Připojištění k životnímu pojištění má vždy charakter „rizikový“, takže si nemůžete odečíst od daňového základu pojistné, které na něj platíte. Účelem připojištění je rozšířit pojistnou ochranu a umožnit klientům, aby si pojištění sestavili „na míru“, podle svých potřeb. Připojištění nemusí být uzavřeno na stejně dlouhou dobu jako hlavní pojištění. To umožňuje posílit pojistnou ochranu proti určitému riziku na dobu, kdy je to potřeba. Připojištění se nedají sjednat samostatně, bez hlavního pojištění. Než si sjednáte připojištění, přečtěte si pečlivě pojistné podmínky, abyste si zbytečně nesjednávali něco, co nepotřebujete. Povězme si více o některých druzích připojištění, bez nároku na úplnost výčtu.

Připojištění „na smrt“ – jde o tzv. „smrt jakýmkoliv způsobem“, lidskou řečí řečeno tedy nezáleží na tom, zda k úmrtí dojde na nemoc, či po úrazu. Může se vám to hodit třeba v době, kdy jsou děti malé a chcete mít jistotu, že v případě vaší smrti bude rodina dobře finančně zajištěna. Pokud si takové připojištění sjednáte, zpravidla znásobíte pojistné plnění, které jste si sjednali v hlavním pojištění. Podrobnosti se dozvíte od poradce – o detailech je nutno jednat vždy s konkrétní pojišťovnou. To platí pro celý tento článek. Jednotlivé pojišťovny mohou používat i poněkud rozdílné názvy, ale obsah připojištění bude obdobný.

Připojištění „smrti úrazem“ – vaše připojištění by znásobilo pojistnou ochranu jen v případě, že byste zemřeli na úraz způsobený nahodilou událostí. Tedy nikoliv v případě, že si úraz přivodíte úmyslně. Důležité je vědět, že k úrazu musí dojít v době trvání pojištění, ke smrti však může dojít ještě za určitou dobu po úrazu – například do tří let. Podrobnosti mají být uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách. Tam také najdete tzv. výluky z pojištění – případy, na které se připojištění nevztahuje.

„Úrazové“ připojištění – může být dvojího druhu. Buďto půjde jen o připojištění „trvalých následků úrazu“, což znamená, že pojišťovna by vám vyplatila náhradu pokud byste utrpěli některý z úrazů vyjmenovaný ve všeobecných podmínkách. Náhrada je v procentech z částky uvedené v připojištění. Procentní ohodnocení se mohou slučovat, pokud utrpíte vícečetný úraz s trvalými následky – takže limitem není zpravidla výše „100 %“. Opět platí, že k úrazu muselo dojít za doby trvání pojištění, ale následky se mohou projevit po určitou, ve všeobecných podmínkách uvedenou, dobu poté. Pojišťovny zpravidla pojišťují trvalé následky jako je „ztráta končetiny“ či „ztráta orgánu“. Důležité je, zda je součástí pojištění také „ztráta funkce orgánu“, například při poškození páteře po autonehodě, v jejímž důsledku je klient na vozíčku. O žádný orgán ani končetinu sice nepřišel, ale nemůže se pohybovat. „Úrazové pojištění“ tak, jak jsme jej my starší znali jako děti u tehdy monopolní pojišťovny, tedy s výplatou „bolestného“ u určitých úrazů. Například když si zlomíte ruku. Takové připojištění si u některých pojišťoven můžete u své smlouvy sjednat i pro děti. Jindy se pro děti sjednává na samostatnou smlouvu. Některé pojišťovny umožní sjednat i výplatu „denního odškodného při úrazu“.

Připojištění závažných onemocnění – pokud onemocníte některou z vyjmenovaných vážných nemocí, pojišťovna vám vyplatí odškodné ve sjednané výši. Ale pozor, prostudujte si, zda bude odškodnění vyplaceno vám už v případě zjištění diagnózy (a jakým způsobem musí být zjištěna), nebo zda by šlo jen o násobení pojistného krytí v případě smrti na určité onemocnění. Mezi vyjmenovanými onemocněními by měl být srdeční infarkt, mrtvice a rakovina. Pravděpodobně budou uvedeny ještě další, méně časté případy diagnóz. Zajímejte se i o to, zda si připojištění musíte sjednat, když poprvé sjednáváte hlavní pojištění, nebo i později. U připojištění závažných onemocnění by pozdější sjednání nemuselo být pojišťovnou umožněno.

Připojištění invalidního důchodu – pojišťovna by vám po určitou dobu vyplácela důchod (podívejte se, zda po celou dobu do konce trvání připojištění, nebo je doba výplaty důchodu stanovena kratší!), pokud byste se za podmínek uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách ocitli ve stavu invalidity. Může jít o jakoukoliv invaliditu (onemocnění nebo úraz), nebo jen o invaliditu v důsledku úrazu. Samozřejmě, pokud by pojišťovna měla krýt riziko invalidity i vzniklé v důsledku nemoci, bude cena připojištění vyšší, než pokud si pojistíte jen invaliditu v důsledku úrazu. Pro přiznání důchodu komerční pojišťovnou může, ale nemusí být, vyžadováno přiznání invalidity ze státního sociálního zabezpečení. Pojišťovny mohou uznat i samotný posudek lékaře.

Zproštění od placení pojistného – za určitých podmínek (např. pokud budete invalidní), nebudete dále platit pojistné, ale pojištění bude nadále v platnosti. Pokud se jednalo o pojištění „se spořením“, pojišťovna bude sjednanou částku spořit za vás. Pokud byste se uzdravili a nebyli nadále v invalidním důchodu, budete pokračovat v placení pojistného. U některých druhů pojištění je toto zvýhodnění již zahrnuto v pojistném za hlavní pojištění, u jiných (zpravidla investičních) životních pojištění si jej musíte zaplatit zvlášť, pokud o něj máte zájem.

Soukromé zdravotní připojištění sice není připojištěním, nýbrž samostatným pojištěním, ale pojišťovny jej často nabízejí „v balíčku“ se životním pojištěním. Jde zpravidla o některé z těchto pojištění, nebo jejich kombinaci:

pojištění denní dávky (odškodného) při pracovní neschopnosti
pojištění hospitalizace v nemocnici
pojištění stomatologických výkonů  – odškodné se může vyplácet do výše 80 % čistého příjmu, započítává se i nemocenská „od státu“; pokud máte nízké příjmy, toto pojištění s vámi pojišťovna nemůže uzavřít. Nárok na výplatu můžete poprvé uplatnit až po uplynutí určité doby od uzavření smlouvy s pojišťovnou (3 měsíce, podobně jako u „státního“ sociálního zabezpečení). Další dobou čekání může být doba, kterou si sjednáte s pojišťovnou jako určitou „spoluúčast“, například 14 dní, nebo měsíc pracovní neschopnosti. To znamená, že dávky by se například při nemoci trvající 21 dní v prvém případě vyplácely jen za 7 dni (21 – 14 = 7) a ve druhém případě vůbec. Pro určitá zaměstnání mohou být stanoveny přísnější podmínky než pro jiná. Na některá onemocnění se pravděpodobně nebude pojištění vztahovat, nebo bude omezen počet dní, po které se započítává jedna diagnóza (například pracovní neschopnost žen v těhotenství). Pokud jste daňový poplatník – fyzická osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) a neplatíte si nemocenskou u státu, můžete si odpovídající částku pojistného hrazeného na komerční zdravotní pojištění uplatnit jako daňově uznatelný výdaj.

dan_z_prijmu

Pojištění hospitalizace v nemocnici – pojistné plnění se bude vyplácet, pokud váš pobyt v nemocnici potrvá alespoň stanovený počet dní (např. 4 dny). Výše plnění závisí na dohodě mezi vámi a pojišťovnou. Pojistné se nedá uplatnit jako daňově uznatelný výdaj.

Pojištění stomatologických výkonů – zatím jsme jej nalezli jen u jediné pojišťovny, obraťte se prosím přímo na ni, pokud vás zajímá rozsah pojištění.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).