Hlavní navigace

Úrazové pojištění – minimalizujte následky nahodilosti života

24. 3. 2004
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Úraz může postihnout kohokoli kdykoli. Často s sebou nese pracovní neschopnost spojenou se snížením příjmu. Pojišťovny pomáhají překlenout finanční rizika spojená s úrazem úrazovým pojištěním. A je z čeho vybírat. Pojistit se můžete proti všem úrazům - jen si vybrat.

„Život je velmi riskantní záležitost; není snad nic proměnlivějšího a nahodilejšího než život.“

Život je otázka priorit a za hlavní prioritu mnohdy pokládáme život jako takový. Snaha předejít újmě a minimalizovat rizika je lidem tak vlastní jako touha po bohatství a zdraví. Avšak život je záludný a realita je často velmi ironická a krutá.

Nemůžeme změnit náhody a ani jim předejít, jediné, co nám zbývá, je proti nim se pojistit.

Hlavním následkem nahodilosti jsou úrazy. Momentální nepozornost či shoda okolností může mít fatální následky až do konce života. Úrazem se tak mění rytmus života postiženého i jeho bezprostředního okolí. Co dříve bylo možné, se rázem stalo neopakovatelným.

Pojištění proti úrazům úrazy samozřejmě neeliminuje, ani zcela nemůže plně finančně vynahradit způsobenou újmu. Každopádně může ulehčit v těžkých chvílích plynoucích z neočekávaného.

Co je úrazové pojištění?

U mnohých pojišťoven zabývajících se tímto druhem pojištění se jedná o pojistný produkt, u něhož výplata pojistného plnění přímo souvisí se vznikem úrazu u pojištěné osoby. Přičemž co je chápáno jako úraz, je vždy definováno v pojistných podmínkách.

S přístupem k informacím a s přechodem naší společnosti k demokracii a volnému obchodu se stala naše republika zajímavým cílem pro zahraniční pojišťovací firmy. Avšak s přibývající konkurencí musí pojišťovny oslňovat potenciální (i stálé) klienty novými koncepty a diferenciovanými produkty. Není tedy v dnešní době nic zvláštního, když u jedné pojišťovny máte pojištěné zuby a u druhé cestu s dětmi za horami.

Z této snahy zaujmout samozřejmě těží spotřebitel; čím větší je škála nabízených diferenciovaných produktů, tím je větší pravděpodobnost, že spotřebitel nalezne produkt jemu nejvíce vyhovující – šitý na míru. (Konec monotónního stejnokroje spotřebních statků a služeb!)

Příklady úrazového pojištění
Pojišťovna Produkt Krytá rizika Placení Vstupní věk Trvání pojištění Poznámka
Allianz Úrazové pojištění I, IV, V*, VI* P 15 – 60 let na dobu neurčitou
ING Pojištění pro lyžaře I, IV, V V ceně permanentky není omezeno Pouze ve daných areálech 1)
Pojištění denní dávky při … V, VII P 18 – 55 let
děti 1 – 17 let
doba 1 roku; max do 65 let pojištěného Max. doba trvání 2)
III P 20 – 50 let 4) 1 rok Zánik pojištění 3)
Pojišťovna České Spořitelny Úrazové pojištění pro držitele platebních karet Visa Electron 5) I, II, IV, P… od 100Kč za měsíc od 18 let 1 rok
Skupinové úrazové pojištění UNI I, II, V 6) P Dle smlouvy pojistné krytí platí po celém světě
ČSOB Pojišťovna Úrazové pojištění dospělých I, IV, VI*, P 14 – 65 let 7 let Ukončení smlouvy 7)
AMCICO AIG Life Úrazový pojistný program I, II, IV P … min. 4,500Kč za rok (87Kč týdně) do 65 let 1 rok
Pojistný program NemO I, II, IV, V+ do 55 let 1 rok
Bezpečí Plus 8) I i z důvodu dopravní nehody do 65 let 1 rok
Česká pojišťovna Úrazové pojištění dospělých za běžné pojistné I, II, IV, V P do 65 let Dle smlouvy
Krátkodobé úrazové pojištění dospělých do 65 let
Kooperativa a.s. Úrazové pojištění I,II,III,IV,V P 15 – 70 let do 85 let věku
Victoria Úraz Clasic I(TI), IV, V*, ° P … min. 100Kč měsíšně
Úraz Plus

Vysvětlivky:
trvalé následky úrazu … I
tělesné poškození způsobené úrazem … II
pracovní neschopnost následkem úrazu … III
smrt následkem úrazu … IV
pobyt v nemocnici následkem úrazu … V
odškodné při pobytu v nemocnici … VI
hospitalizace: těhotenství … VII

* … denní odškodné

+ … chirurgický zákrok

TI … trvalá invalidita

P …placení pojistného měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně

° … kosmetické operacePoznámky:

1)lyžařské střediska provozovaná: SKI AREÁL Špindlerův Mlýn, a.s; Sport Centrum Bouřňák v Krušných horách; Lipno Servisem s.r.o. na Šumavě; SPORT Morávka a.s. v Beskydech


2) Denní dávka se poskytuje po dobu maximálně 52 týdnů.

3) Pojištění končí dnem přiznání starobního, invalidního nebo částečně invalidního důchodu

4) v trvalém pracovním poměru nebo mají pravidelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti

5) Pro případ karet vydaných do 31.5.2001

6) lze pojistit i profesionální sportovce

7) pojistnou smlouvu je možné ukončit i dříve a získat zpět jednorázové návratné pojistné zvýšené o podíl na zisku


8) pouze pro klienty, jejichž životní kapitálová pojistka byla sjednána minimálně před 3 lety

Občas není snadné rozpoznat, zda pojišťovna nabízí svůj produkt jako samostatné pojištění, nebo jako připojištění, každopádně toto neovlivňuje podstatu pojištění jako takového. Avšak v případech úrazového připojištění je pojišťovna schopna nabídnout produkt, který je „šit“ na míru dané situace. V případě produktu jako samotného pojištění je pojišťovna ochotna nabídnout „balíček“ výhod za výhodné smluvní podmínky nebo zajímavější cenu (ve smyslu poplatků, minimálního vkladu, návratnosti).

Pojišťovna České spořitelny nabízí „úrazové pojištění dospělých i dětí s návratným vkladem jako součást Kombinovaného vkladového pojištění“ a „úrazové připojištění k důchodovému a životnímu pojištění“. U prvně jmenovaného produktu se jedná o pojištění s návratným vkladem, které je hrazeno měsíčně z výnosů vkladu a zároveň se s časem zhodnocuje smluvený vklad.

V případě připojištění nabízí pojišťovna takzvaný program progresivního plnění, což znamená, že při úrazech s vážnými následky vzniká podstatně vyšší pojistné plnění. Pro sportovce je zajímavá nabídka připojištění vysoce rizikové činnosti, která zahrnuje i profesionální sportovce.

ING s názvem „Pojištění pro lyžaře“ nabízí zajímavé podmínky pro osoby připravující se na cestu na české sjezdovky. (Jelikož se má příští týden ochladit, je tato nabídka stále aktuální.) Jedná se o druh připojištění na rizikové činnosti a jeho zprostředkování je možné v lyžařských střediscích, uvedených v tabulce výše.

Pojišťovny se od sebe většinou mnoho neliší tím, jaká rizika produkt kryje. Rozdíl spočívá ve věkové skupině, pro kterou je produkt určen, a v dalších podmínkách pojištění.

Příkladem rozdílného požadavku na věk žadatele je Kooperativa, ČSOB Pojišťovna a AMCICO. U pojišťovny Kooperativa se jedná o hranici 70 let věku, zatímco u ČSOB Pojišťovny o 65 let věku a nejpřísnější je pojišťovna AMCICO AIG Life s produktem „Pojistný program NemO“, kde je horní hranice 55 let.

Dalším zásadním rozdílem je flexibilita platby. U pružných produktů je možno se individuálně domluvit na výši (závisí na limitech plnění, krytí a dalších „proměnných pojištění“ – zejména pojistné limity) a frekvenci platby. Minimální sazby se znatelně liší, ale je třeba porovnávat i další vlastnosti pojištění. Například u pojišťovny VICTORIA-VOLKSBANKEN zaplatíte nejméně 100 Kč za měsíc, zatímco AMCICO AIG Life uvádí minimální měsíční sazbu 375 Kč, naopak pojišťovna Allianz jen 500 Kč za rok.

Každopádně jsou nabízeny i produkty úrazového pojištění, které jsou ve své podstatě zajímavé svou mírou specifična, jako je například produkt „Bezpečí Plus“ od pojišťovny AMCICO AIG Life, který se velkou mírou zabývá „trvalými následky úrazu i z důvodu dopravní nehody“.

V případě trvalé invalidity způsobené autonehodou může pojistná částka u produktu „Bezpečí Plus“ činit až 3 mil. Kč a 1,5 mil. Kč v důsledku úrazu a k tomu 7 500 Kč měsíční doživotní renta.

Podobnou specifičností se vyznačuje i VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovna se svými produkty „Úraz Clasic“ a „Úraz Plus“, které se vedle víceméně standardních podmínek pro plnění pojištění vztahuje i na kosmetické operace. U těchto produktů se cena a platba odvíjí od výběru z rizik, pro která je produkt určen. Tímto se „nasčítá“ doporučená částka zahrnující daná rizika, přičemž minimální platba je 100 Kč měsíčně.

„Skupinové úrazové pojištění UNI“ od Pojišťovny České spořitelny je zajímavé tím, že vedle běžných příčin plnění pojištění, jako jsou trvalé následky úrazu nebo tělesné poškození způsobené úrazem, vysloveně doporučuje uzavření smlouvy pro profesionální sportovce, jejichž rizika dovede pokrýt. Pojistná částka je stanovena dle přání klienta, přičemž „Skupinové úrazové pojištění UNI“ nabízí pojistné částky již od 10 000 Kč a denní odškodné od 50 Kč/den.

Jak je patrno z nepřeberné nabídky produktů pojišťoven, je člověku umožněno pojistit se proti úrazům způsobeným jak jeho vinou, tak vinou přírodních živlů, proti úrazům způsobeným při oficiálně registrovaném letu (produkty „Úrazové pojištění pro držitele platebních karet Visa Electron“ Pojišťovny České spořitelny), nečekaným komplikacím s porodem a následné hospitalizaci (pojištění denní dávky při pracovní neschopnost následkem úrazu či hospitalizace z důvodu těhotenství od ING) a mnohým dalším. Existuje nepřeberné množství situací, proti kterým se člověk může pojistit, to však neznamená, že se jim tím vyhne. Znamená to pouze, že v případě pojistné události obdržíte finanční kompenzaci.

V dnešní době skoro všichni plánujeme budoucnost svoji a sázíme na budoucnost svých dětí, děláme však dost? Je to dostatečné? Úrazové pojištění funguje i jako určitý kapitál pro budoucnost našich dětí, kapitál, na kterém mohou dál stavět své sny a posléze i vlastní život.

Anketa

Jste úrazově pojištěni?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).