Hlavní navigace

Není větší potěšení, než být pojištěný

17. 5. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Celá řada pojistných smluv přetrvá věky. Ovšem mohou vás dostatečně ochránit i po mnoha letech? Česká pojišťovna byla jedinou pojišťovnou v dobách temna, kdy českými zeměmi vládli totalitní mocnáři. Ztrátu monopolu přečkala nejen Česká pojišťovna, ale i celá řada jejích pojistných smluv. Časy se však změnily...

Čtenářská zkušenost:

Dnes to jsou dva roky, co jsem utrpěl úraz nohy, svalové zranění, a do dnešního dne jsem se na nohu pořádně nepostavil. Pojistku jsem sice u České pojišťovny uzavřel už někdy před patnácti léty, v dobách jiné hodnoty koruny, přesto jsem jí úraz nahlásil. Za vyplnění tiskopisu jsem lékaři zaplatil 150 Kč, doprava ke dvěma návštěvám lékaře kvůli předání a vyzvednutí tiskopisu, krom ztráty času, mě stála 226 Kč. Česká pojišťovna mi za úraz poskytla celkové plnění ve výši 350 Kč, přičemž v částce je velkorysý příspěvek pro lékaře, na vyplnění tiskopisu, ve výši 100 Kč. Protože jen náklady spojené s vyplněním tiskopisu mě stály 376 Kč, obdržel jsem od České pojišťovny minus 26 Kč.

Z výše uvedených výpočtů je nad slunce jasné, že Česká pojišťovna je naprosto solidní firma, která nedbá času, nezajímají ji pojmy jako inflace nebo úrokové sazby a ani to, že už nemá v zemi monopolní postavení – smlouva je pro ni písmem svatým. Vnucuje se však dojem, že šéfové této pojišťovny mají speciální osvědčený recept na to, jak v kolotoči stávajících cen běžného života svým zákazníkům solidně zvednout hladinu adrenalinu v krvi. Mimo cen zemědělských produktů a plnění České pojišťovny se tak staré ceny v ČR nikde jinde nevyskytují. Bylo by zajímavé vidět, jak by se asi tvářila obsluha benzinové pumpy, když bych podle logiky České pojišťovny chtěl platit za benzin 8 Kč, cenu, která byla v době výroby auta. Jak by se divil řidič autobusu, jímž jsem jel k lékaři, kdybych měl jízdenku nikoliv za třicet korun, ale pouze za osm, protože vůz je nejméně patnáct let starý? Klient České pojišťovny se však musí tvářit spokojeně, musí být vděčný za všechno a pojišťovně děkovat za to, že nedopadl ještě hůře.

Klient České pojišťovny se musí tvářit na výsost spokojeně, když s žádostí o pojistné plnění musí podepsat prohlášení, že jí dává k dispozici osobní data včetně lékařských záznamů. Vůbec si nesmí myslet, že takové požadavky tak trochu zavání vydíráním? I kdyby schválil parlament tisíc zákonů na ochranu osobních dat, Česká pojišťovna, a nejen ona, se k nim vždy nějak dostane, a legálně. Kdo zabrání České poště, aby mi nedoručovala reklamní materiál těch nejzáhadnějších firem, které o mně toho ví víc, než vím já sám?

Stanislav Kroupa
(text prošel redakční úpravou)

Vyjádření České pojišťovny:

Vzhledem ke skutečnosti, že Česká pojišťovna nedostala k dispozici přesné údaje vztahující se k celkovému případu, (např. číslo pojistné smlouvy, předepsané pojistné, či datum a agenturu, kde byla pojistná událost likvidována apod.), můžeme odpovědět pouze v obecné rovině:

Z citovaného dopisu vyplývá, že se jednalo o svalové zranění (podle vyplacené částky např. natržení svalu). Likvidace byla nejspíše provedena podle vyhlášky ministerstva financí č.49/64 ve znění vyhlášky 55/79 Sb., tab.A – na základě uzavřené úrazové pojistné smlouvě sazby „49“ s jednonásobkem pojistné částky za 15 Kč měsíčně. Autor sám uznává, že pojistná smlouva byla uzavřena před 15 lety a od té doby smluvní vztah probíhal beze změny původně sjednaných pojistných podmínek.

Z uvedených údajů vyplývá, že dotyčný byl nejspíše pojištěn na jednonásobek pojistných částek platných v době uzavření pojistné smlouvy – to znamená, že náhrada se vypočítává podle diagnózy poranění, zde z částky 5 000 Kč (dříve Kčs). Z výše citovaných pojistných podmínek vyplývá plnění 5 % z pojistné částky 5 000 Kč, t. j. Kč 250. Na vyplnění oznámení úrazu se ČP a.s. podílí částkou Kč 100, které se připočítává k částce za úraz.

Vzhledem ke skutečnosti, že u starších typů pojištění se v průběhu uplynulých let nijak nezvýšila částka na pojistné (jednonásobek úrazového připojištění činil v uvažované době 15 Kčs měsíčně), provádí se i likvidace pojistných událostí z částek takových, které byly sjednány v době uzavření pojistné smlouvy, samozřejmě bez valorizace. Ve smlouvě také není zahrnut nárok na ztrátu na výdělku, ani další náklady s tím spojené.

Z již řečeného je zřejmé, že pokud klient platí „socialistické“ pojistné, které je stejné po dobu cca 15 let, nemůže očekávat, že v případě pojistné události obdrží mnohonásobek toho, co by obdržel v době sjednání pojištění.

Na základě uvedeného případu lze pouze doporučit všem klientům České pojišťovny, kteří mají uzavřené starší pojistné smlouvy s nízkým původně předepsaným pojistným, aby si pečlivě prostudovali pojistné podmínky vztahující se k těmto smlouvám a důkladně zvážili možnost uzavření smlouvy nové, relevantní současné situaci a odpovídající jejich požadavkům na případné pojistné plnění. Na každé agentuře České pojišťovny jim vyškolení odborníci ochotně vyjdou vstříc. Popsaná zkušenost názorně dokládá, že „výhoda“ plateb starých nízkých pojistných částek je velmi relativní a v případě potřeby pojistného plnění může takového klienta opravdu nepříjemně překvapit.

Richard Kapsa
ředitel odboru komunikace
Česká pojišťovna a.s.

Zajímá vás, kdo již získal naše ocenění? Podívejte se na Zlámaná grešle / Zlatý dukát.

Máte také nějakou špatnou zkušenost? Nebo chcete naopak někoho pochválit? Příspěvek do nové rubriky Měšce můžete zasílat i vy! Tešíme se na ně na adrese redakce@mesec.cz, autor každého zveřejněného zážitku od nás navíc obdrží tričko s logem Měšce. Ti z vás, kteří do konce roku pošlou nejvíce zkušeností, případně nejzajímavější příspěvek, se kromě toho mohou těšit na zajímavé dárky.

Tip do článku - účto fakturace duben

Pro finanční instituci, jíž se ohlas týká, bude mít vaše zkušenost trvalé následky. Za kladný ohlas jí totiž redakce jménem čtenářů udělí „zlatý dukát“, záporný ohlas bude oceněn „zlámanou grešlí“.

Každá instituce, které se čtenářská zkušenost týká, přitom přímo v článku dostane prostor pro vyjádření. Jakým způsobem jej využije – zda k omluvě, poděkování, osvětlení situace či jinak – je plně na jejím uvážení. Takže – vzhůru do toho!

Anketa

Máte ještě pojistnou smlouvu uzavřenou před rokem 1989?

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).