Hlavní navigace

Daně na poslední chvíli

21. 3. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Podnikatelé, živnostníci a zaměstnanci, třeste se! Mílovými kroky se blíží poslední termín podání daňového přiznání! Máte ho vyplněné? Víte, jak na to? A musíte ho vůbec vyplňovat? Vyplnit daňové přiznání je rok od roku těžší!

Ve snaze zjednodušit byrokratickou agendu dochází k pravému opaku. I řada daňových poradců s vysokoškolským vzděláním přiznává, že má potíže se správným vyplněním příslušných kolonek. Co potom mají dělat drobní živnostníci, vyučení některému z řemesel a živící se tvrdou prací svých rukou? Co může dělat zaměstnanec, který má více zaměstnání, měnil pracoviště nebo vydal knihu, ze které mu plynou autorské honoráře?

Musím vyplňovat daňové přiznání?
Při prvním pohledu na růžový formulář daňového přiznání se takto zeptá snad každý. A skutečně. „Běžný“ občan, který pracuje pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo postupně pro více zaměstnavatelů, nemusí s finančním úřadem přijít do styku. Nesmí mít ovšem vedlejší příjem – ať z podnikání, kapitálového majetku, autorských práv či jiné příjmy vyšší než zákonem stanovené limity.

Patříte-li mezi ty, kdo daňové přiznání vyplňovat nemusí, máte štěstí. Vás ostatní čeká osm stran vyblité růžové, která vás může přivést až do basy.

Jaké příjmy musím uvést?
Obecně lze říci, že zákon nařizuje zdanit všechny příjmy, kterých poplatník v daňovém roce dosáhne. Některé příjmy jsou osvobozené od daně (např. prodej movitostí a nemovitostí, pokud je měla fyzická osoba v držení zákonem stanovenou dobu, příjmy z pojistných plnění a náhrad škod []), jiné jsou vyňaté z předmětu daně (např. přijaté úvěry, dědictví a dary – podléhají jiným zajímavým formulářům, restituce []) a nesmíme zapomenout ani na příjmy daněné srážkovou daní (např. autorské honoráře do 3 000 Kč měsíčně od jednoho vydavatele, úroky, výhry v loteriích []).

Jaké výdaje si mohu odepsat?
Narozdíl od příjmů, které musíte přiznat všechny (krom výše uvedených výjimek), uplatnění výdajů je zcela dobrovolné. Samozřejmě v mezích zákona.

Výdajem k příjmům ze závislé činnosti a funkčním požitkům je pouze úhrn sraženého pojistného (sociálního a zdravotního) od všech zaměstnavatelů.

Pokud podnikáte či provádíte jinou samostatně výdělečnou činnost podle § 7 zákona, máte v uplatnění výdajů dvojí volbu – jednak smíte uplatnit veškeré skutečně vynaložené výdaje (či náklady – dle účetnictví) na dosažení příjmů, jednak máte možnost využít paušálních výdajů. Ale pozor! Pokud například podnikáte a zároveň máte příjmy z autorských práv, musíte se rozhodnout, kterou možnost zvolíte. Zákon neumožňuje u jednoho druhu příjmů (paragrafu 7) využít paušální výdaje a u druhého skutečně vynaložené.

Příjmy z kapitálového majetku podle § 8 nemohou být sníženy výdaji skutečnými ani paušálními. Jinak tomu je u příjmů z pronájmu (§ 9). Lze opět volit mezi skutečně dosaženými výdaji a paušální sazbou výdajů ve výši 20 %. U ostatních příjmů volba znovu padá. Jediným ostatním příjmem, u kterého lze srážkové výdaje uplatnit, jsou příjmy ze zemědělské výroby, která není provozována jako podnikání dle § 7.

Při uplatňování výdajů je nutná obezřetnost. V případě chybně spočtené daňové povinnosti hrozí sankce ze strany finančního úřadu, a pokud se podaří u soudu prokázat úmysl krácení daně, čeká hříšníka některá z českých káznic.

Zjištění daňové povinnosti
Sečtete-li veškeré dílčí základy daně, ke kterým vás dovede formulář daňového přiznání, zjistíte základ daně. Odtud odpočítáte nezdanitelné částky (na poplatníka, děti, manžela/ku, studenta []) a odčitatelné položky (zaplacené úroky úvěru stavebního spoření a hypotečního úvěru, penzijní připojištění, kapitálové životní pojištění []). Tím získáte „základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně“ (Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zákona, typ B, str. 6, řádek 97).

Před vypočtením daňové povinnosti zaokrouhlete základ daně na celé stokoruny dolů a spočtěte daň podle níže uvedené tabulky.

Tabulka č. 288
Upravený základ daně Daň Ze základu přesahujícího
od Kč do Kč
0 109 200 15 % 0 Kč
109 200 218 400 16 380 Kč + 20 % 109 200 Kč
218 400 331 200 38 220 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200 a více 66 420 Kč + 32 % 331 200 Kč

Daňové přiznání však není jediným formulářem, který musí osoba samostatně výdělečně činná či s jinými příjmy vyplnit. Nejpozději osm dnů po odevzdání růžového papíru musíte odevzdat vyúčtování se zdravotní pojišťovnou a do 10. dubna (tohoto roku) se správou sociálního zabezpečení.

Připadá-li vám vyplňování všech dokumentů jako neúnosně složité a chcete-li minimalizovat možnost postihu, můžete si „vzít“ daňového poradce. V takovém případě odneste ověřenou kopii plné moci do 2. dubna 2002 (poslední den podání daňového přiznání) na váš finanční úřad a ve výše uvedených termínech oznámíte tuto skutečnost zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Získáte tím čas na podání do 30. června 2002.

Plný měšec po zaplacení daní!

Vyplňujete daňové přiznání za rok 2001?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Šefredaktor odbormných komutních webů Poradci-sobě.cz a Realiťáci-sobě.cz. Šéf obsahu EMA data.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).