Hlavní navigace

Chcete platit? Tak plaťte!

22. 5. 2002
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Platit lze mnoha způsoby, z nichž některé jsou výhodnější než jiné. Nemluvě o odlišnostech nabídek jednotlivých bank. Kolik zaplatíte za platební styk v "českých" bankovních domech?

Nejstarší a zatím nejrozšířenější je placení v hotovosti. Setkáváme se s ním denně takřka na každém kroku, bankám se vyhýbá, a tak se zdá, že by se mohlo jednat o nejlevnější způsob placení. Pravda je však jiná.

V dnešní době převážná většina zaměstnavatelů vyplácí mzdu bankovním převodem. Chcete-li tedy zaplatit v hotovosti, musíte peníze jednak obdržet (ani to není zadarmo – viz tabulka z článku Jána Simkaniče Chcete další peníze na účtu? Tak plaťte!), jednak vybrat.

Tabulka č. 352
Co vás stojí došlé peníze?
Banka Vklad hotovosti
a jeho zaúčtování
Příchozí platba
(v rámci banky)
Příchozí platba
(z jiné banky)
Citibank 18 Kč 0 Kč 0 Kč
Česká spořitelna 5 Kč 5 Kč 7 Kč
ČSOB 4 Kč 4 Kč 6 Kč
eBanka 0 Kč 2,90 – 6,10 Kč 4,90 – 8,10 Kč
GE Capital Bank 5 Kč 5 Kč 5 Kč
HVB – konto Komfort 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Komerční banka 4 Kč 4 Kč 6 Kč
Poštovní spořitelna 2 Kč 3 Kč 5 Kč
Raiffeisenbank 5 Kč 3 Kč 3 Kč
Union banka 0 Kč 2 Kč 7 Kč
Živnostenská banka 0 Kč 0 Kč 2 Kč


(převzato z článku Jána Simkaniče Chcete další peníze na účtu? Tak plaťte!)

K výběru hotovosti lze zneužít přepážku (toto slovní spojení využívám záměrně s ohledem na výši poplatků, které svou výší slušně řečeno křičí: „Běž pryč!“), nebo bankomat. Při druhé možnosti je lépe volit bankomat patřící stejné bance, která vydala platební kartu, jinak je třeba smířit se s několikanásobně vyššími poplatky za výběr

Tabulka č. 353
Jak vybírat peníze z účtu?
Banka Úč.pol. Vlastní bankomat Úč.pol. Cizí bankomat* Úč.pol. Přepážka** Úč.pol.
Citibank  – 9 Kč  – 9 Kč  – 18 Kč  –
Česká spořitelna  – 4 Kč  – 20 + 0,5%  – 15 Kč/30 Kč1) 5 Kč
ČSOB  – 5 Kč  – 25 Kč  – 15 Kč  –
eBanka  – 4,90  – 24,90/29,90  – 30 + 0,15 %  –
GE Capital Bank  – 1 Kč/9 Kč2) 4 Kč 9 Kč/20 Kč 4 Kč 20 Kč 5 Kč
HVB CZ  – 0 Kč/30 Kč3)  – 20 Kč/30 Kč  – 30 Kč  –
Komerční banka  – 5 Kč  – 25 Kč  – 30 Kč  –
Poštovní spořitelna  – 5 Kč  – 25 Kč  – 5 Kč/7 Kč 3 Kč/5 Kč
Raiffeisenbank  – 5 Kč  – 10 Kč  – 5 Kč  –
Union banka  – 0 Kč4) 2 Kč 5 Kč/20 Kč4) 2 Kč 10 Kč5)  –
Živnostenská banka  – 0 Kč  – 0 Kč6)  – 20 Kč  –


* dvojí ceny vyjadřují různé sítě bankomatů
** týká se částek pod 100.000 Kč
1) částky pod 5.000 Kč zpoplatněny 30 Kč
2) první dva výběry: 1 Kč, další 9 Kč
3) účet Komfort: první čtyři výběry zdarma, další 20 Kč, běž.úč.: vše 30 Kč
4) 4.a další výběr: 30 Kč
5) od 1.5.: 15 Kč
6) 3. a další výběr: 50 Kč

(převzato z článku Jána Simkaniče Plaťte kartou – vyplatí se to!).

Jak vidno, placení v hotovosti není zdaleka tak levné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Alternativou může být placení platební kartou, které je u všech peněžních ústavů zdarma – jedinou položkou pak zůstává poplatek za vydání karty a za vedení účtu. Ovšem kdo dnes ještě nemá účet? A karta k němu se též stává nezbytností.

Další položkou, připisovanou na vrub placení kartou, mohou být zvláště v menších obcích podrážky bot, neboť najít obchod přijímající platební karty může znamenat slušný turistický výkon hodný mistrů orientačního běhu.

Čas od času je třeba peníze převést z jednoho účtu na druhý. Důvodem může být jednak potřeba úhrady nájemného, domovních služeb, vodného a stočného, plynu, elektřiny apod., jednak potřeba hradit stálé částky jednomu subjektu (např. pojištění, penzijní připojištění aj.) nebo jen druhému subjektu převést peníze (mimořádná platba za služby či zboží nebo dotace synovi, dceři, synovci…). Banky pro uspokojení výše uvedených i jiných potřeb zákazníků v průběhu věků vyvinuly celou řadu produktů, lišících se nejen cenou, ale i vlastnostmi.

SIPO – soustředěné inkaso plateb občanů je určené k provádění stálých plateb (inkasa) různými subjekty. Vhodné a hojně užívané bývá k hrazení nájemného, služeb, záloh energií a vody, televizních a rozhlasových poplatků a podobně. Jeho užívání je levnější než využívání běžného inkasa každému subjektu zvlášť – platíte totiž pouze jeden poplatek.

U některých plateb, které se pravidelně opakují v různé výši, může být výhodné povolení trvalého inkasa subjektu, jemuž náleží. Jeho starostí pak je, aby včas a ve správné výši zadal příkaz k inkasu a peníze z vašeho účtu odčerpal. Dáváte tak všanc prostředky na běžném účtu, proto je vhodné pečlivě vybírat, komu tyto platby umožníte, a nastavit odpovídající limit maximální odčerpané částky. Nejčastěji se využívá k úhradě telefonních účtů.

Platíte-li například pojištění, penzijní připojištění či pravidelně spoříte, vhodné je užití trvalého platebního příkazu. Jeho nastavení bývá zpravidla zdarma, poplatky si banka účtuje za každou uskutečněnou platbu. Oproti jednorázovým platebním příkazům ušetříte pouze čas. A jak známo – čas jsou peníze.

Chcete-li někomu jen tak poslat peníze, ideálním prostředkem je jednorázový platební příkaz. Ovšem může se hodit i inkaso, které však musí podat u své banky příjemce peněz a které plátce pouze potvrdí.

Kolik za jednotlivé platební prostředky zaplatíte u jednotlivých bank, shrnuje následující tabulka.

Tabulka č. 354
Banka Název účtu Příkaz k úhradě Příkaz k inkasu
Česká spořitelna Sporožiro zdarma 1) nelze – možné jen u běžných účtů
ČSOB Osobní konto zdarma 3) údaj neuveden
eBanka Základ 6,10 Kč 4) zdarma
HVB Czech Republic Konto Komfort 20 Kč 5) zdarma
GE Capital Bank Běžný účet 10 Kč zdarma
Komerční banka Běžný účet 5 Kč 6) údaj neuveden
Plzeňská banka Běžný účet 4 Kč 4 Kč
Raiffeisenbank Běžný účet 5 Kč 4) údaj neuvede
Union banka Běžný účet 2 Kč 7) 4 Kč
Živnostenská banka Běžný účet 2 Kč 8) údaj neuveden


1) Banka si účtuje 2 – 30 Kč za účetní položku (dle způsobu vzniku) a při platbě do jiné banky přiřážku 2 Kč za zúčtování clearingovým centrem ČNB
2) Při zadání elektronicky zdarma.
3) Banka si účtuje účetní položku za platbu ve výši 4 Kč v rámci banky a 6 Kč do jiné banky.
4) Při platbě do jiné banky přirážka 2 Kč za zúčtování clearingovým centrem ČNB
5) Při elektronickém pořízení 3,50 Kč – 7 Kč
6) Při ručním zadání prvních deseti příkazů v měsíci. U dalších platí cena 10 Kč/kus, v případě elektronického zadání cena nižší dle užitého způsobu komunikace
7) Mimo banku 8 Kč
8) Mimo banku 15 Kč, elektronicky 3 Kč

skoleni8_12

Kolik zaplatíte za nastavení či změnu trvalých plateb, jakými jsou SIPO, trvalý příkaz k úhradě či povolení inkasa, shrnuje následující tabulka.

Tabulka č. 355
Banka Název účtu Povolení inkasa Zrušení/změna povolení inkasa SIPO – zřízení SIPO – změna/zrušení Trvalý příkaz – zřízení Trvalý příkaz – změna/zrušení
Česká spořitelna Sporožiro zdarma 30 Kč 2) zdarma 30 Kč 2) zdarma 30 Kč 2)
ČSOB Osobní konto údaj neuveden údaj neuveden zdarma zdarma/30 Kč zdarma zdarma/30 Kč
eBanka Základ zdarma 30 Kč zdarma 30 Kč zdarma 30 Kč
HVB Czech Republic Konto Komfort 50 Kč 50 Kč 50 Kč zdarma 50 Kč 50 Kč
GE Capital Bank Běžný účet 20 Kč 20 Kč zdarma zdarma zdarma zdarma
Komerční banka Běžný účet 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč zdarma 30 Kč
Plzeňská banka Běžný účet 30 Kč 10/20 Kč 30 Kč 10/20 Kč 50 Kč 10/20 Kč
Raiffeisenbank Běžný účet zdarma 30 Kč zdarma 30 Kč zdarma 30 Kč
Union banka Běžný účet zdarma 20 Kč zdarma 20 Kč 20 Kč 20 Kč
Živnostenská banka Běžný účet 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč

Je třeba mít stále na paměti, že náklady na platby nejsou jediným výdajem spojeným s běžným účtem. Většinu poplatků banky maskují pod rozličné „účetní položky“ a poplatky za „zúčtování clearingovým centrem ČNB“, které občas připočítávají, jindy ne, vše tak, že se v ceníku obtížně orientují i lidé, kteří zvládají vyplnění daňového přiznání bez mrknutí oka. A samozřejmě tu jsou již nezbytné poplatky za vedení účtu, elektronické bankovnictví, výpisy… povolení toho či onoho, zkrátka – poplatky, kde se dá.

Anketa

Jaký způsob placení využíváte nejčastěji?

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).