Hlavní navigace

Ukrajinským uprchlíkům v Česku končí zdravotní pojištění placené státem

21. 7. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Půl roku po začátku ruské invaze na Ukrajinu začíná Česká republika upouštět od masivní pomoci ukrajinským uprchlíkům. Od začátku července zpřísnila výplatu humanitárních dávek, nyní přestává platit zdravotní pojištění.

Ukrajinským běžencům, kteří v České republice našli ochranu před ruskou agresí, končí jedna z velkých úlev, zdravotní pojištění hrazené státem. Od 19. července 2022 začalo platit pravidlo, že státním pojištěncem už bude jenom ten občan Ukrajiny, který získal v ČR vízum strpění před méně než 150 dny. Jakmile překročí časovou hranici 150 dnů a chce být zdravotně pojištěn, musí si začít pojistné platit sám. Ke 150 dnům se ještě připočítává 8denní lhůta, ve které se musí uprchlík zdravotní pojišťovně přihlásit.

Jediná možnost, jak se placení zdravotního pojištění vyhnout, je vzdát se dočasné ochrany na území ČR, které uprchlík prohlásí na Odboru azylové a migrační politiky, jak pro Měšec.cz potvrdila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Není však nutné osobně dojít na pobočku pojišťovny, od 21. července 2022 začne fungovat možnost vyplnit oznamovací formuláře k Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) online.

Minimální výše zdravotního pojištění pro rok 2022 je 2187 Kč měsíčně.

Uprchlíkům s vízem strpění, kteří se pojišťovně nepřihlásí, začne narůstat dluh a VZP k němu bude přistupovat stejně jako ke každému českému dlužníkovi. K dlužné částce navíc začne naskakovat penále 0,05 % za každý den prodlení s platbou.

Oznamovací povinnost se jen u VZP může týkat více než 200 tisíc osob v produktivním věku, i když v tuto chvíli samozřejmě nemáme přesné informace o tom, kolik osob se například vrátilo zpět na Ukrajinu, říká Tom Philipp, předseda Správní rady VZP ČR. Zanedbání této povinnosti by vedlo ke zbytečným komplikacím, vzniku dluhu vůči zdravotní pojišťovně. Ten by pak musel být řešen stejně jako u tuzemských neplatičů. Jiné právní možnosti pojišťovna nemá, přistupovat musíme ke všem stejně.

Kdo má oznamovací povinnost vůči pojišťovně?

Přihlásit se VZP musí po 150 dnech pobytu v ČR všichni běženci ve věku od 18 do 65 let, včetně studentů.Tito lidé jsou povinni pojišťovně oznámit, jakým způsobem budou hradit pojištění. Tato povinnost se netýká dětí do 18 let a starších osob nad 65 let, kteří zůstávají i nadále automaticky státními pojištěnci.

Co budou běženci pojišťovně předkládat:

  • doklad prokazující totožnost
  • přidělené číslo pojištěnce
  • dokumenty potvrzující současnou životní situaci, tedy zda jsou zaměstnanci, studenti, OSVČ a podobně.

Podívejme se na jednotlivé situace podrobně, jakým způsobem se pojišťovně ohlásit.

Zaměstnanec, který si v ČR našel práci

Lidé v hlavním pracovním poměru, nebo pracující na dohodu o provedení práce s příjmem nad 10 000 Kč, případně dohodu o pracovní činnosti s příjmem od 3500 Kč mohou v klidu zůstat doma, oznamovací povinnost se na ně nevztahuje. Přihlásit je ke zdravotnímu pojištění musí jejich zaměstnavatel.

Pracující na dohodu o provedení práce s příjmem pod 10 000 Kč, případně na dohodu o pracovní činnosti s platem pod 3500 Kč, a to i tehdy, že pracovník má několik takových smluv a jeho příjem v součtu zdaleka překračuje uvedené částky, se pojišťovně musí přihlásit osobně. A také si zdravotní pojištění musí platit sami, protože jejich zaměstnavatelé u takto nastavených smluv pojištění za „dohodáře“ neodvádějí.

Studenti ve věku 18 a 26 let

Zdravotní pojištění za studenty i nadále hradí stát. Ti se však musí pojišťovně přihlásit a doložit potvrzení o studiu na střední nebo vysoké škole. Pokud studují na Ukrajině, pak postačí čestné prohlášení napsané v českém jazyce o studiu školy na Ukrajině.

Osoba, která řádně pečuje o dítě

Stát bude i nadále hradit pojistné za osobu, která řádně pečuje alespoň o jedno dítě do věku 7 let, nebo o dvě děti do věku 15 let. V takovém případě se musí tato osoba ohlásit pojišťovně sama a doložit rodné listy dětí nebo jiné doklady potvrzující jejich osobní údaje. Dále je nutné přiložit čestné prohlášení o vztahu k dítěti (matka, otec, pěstoun a podobně).

Osoba závislá na péči nebo osoba pečující o osobu závislou na péči

I v tomto případě zdravotní pojištění i nadále hradí Česká republika. Tento typ osoby se však musí zaregistrovat na úřadu práce (ÚP). S potvrzením o evidenci na úřadu práce se pak prokáže na VZP.

Uchazeč o zaměstnání

Lidem, kteří jsou zaregistrováni na úřadu práce a hledají zaměstnání, platí zdravotní pojištění také stát. Podmínkou však je právě tato registrace na ÚP.

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

Plátcem zdravotního pojištění se v tomto případě stává pojištěnec. Pojištění hradí v měsíčních zálohách a poté v doplatku pojistného podle aktuálního daňového přiznání za příslušný rok. Minimální výše zálohy pojistného pro rok 2022 je 2627 Kč. Pojišťovně je nutné doložit živnostenský list a oznámí číslo účtu, ze kterého bude hradit zdravotní pojištění.

Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)

V tomto případě se musí na VZP taková osoba nahlásit a hradit si pojistné sama. Výše pojistného pro rok 2022 je 2187 Kč měsíčně.

Ukrajinci se mohou pojišťovně přihlásit online

Jak už jsme výše v článku naznačili, ohlásit se na VZP bude možné také online. Vzhledem k tomu, že se ohlašovací povinnost začne týkat přibližně 200 000 ukrajinských běženců najednou, pojišťovna se obává velkého náporu lidí na svých pobočkách, který by nebylo možné zvládnout.

Dle našich dat by to mohlo být až několik tisíc osob denně nad rámec běžného provozu. Proto jsme připravili digitální řešení, říká Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům. Vyplnění formuláře bude rychlé, intuitivní, návodné a bez čekání ve frontách, dodává.

Uprchlíky není jak dohledat, chybí kontakty

Pojišťovna se chystá rozšířit informaci o povinné registraci pomocí úřadů práce, kde budou k dispozici vytištěné letáky, a také prostřednictvím ukrajinské ambasády, krajanských spolků v České republice, na webu nasiukrajinci.cz a podobně. Samo o sobě však toto zřejmě stačit nebude.

„V naprosté většině případů těchto klientů nám chybí kontakty, kterými bychom je mohli například e-mailem oslovit napřímo. To by při této příležitosti mělo být napraveno. I z toho důvodu nad rámec zákonné povinnosti požádáme zástupce dětí mladších 18 let a osoby starší 65 let nebo zaměstnané osoby, aby nám na našem ukrajinském webu vyplnili kontaktní údaje. Právě proto, aby je VZP mohla aktivně oslovit, pokud by to bylo třeba,“ dodává Ivan Duškov.

VZP registruje cca 215 tisíc Ukrajinců ve věku 18–65 let, kteří do ČR přišli po 24. únoru 2022 v souvislosti se začátkem války. Z tohoto počtu už zde našlo zaměstnání přes 43 tisíc z nich a zdravotní pojištění už odvádí zaměstnavatel.

Zpřísnila se i výplata humanitárních dávek

Kromě toho, že Ukrajincům končí státem hrazené zdravotní pojištění, zpřísňují se i ostatní pravidla, například pro výplatu humanitárních dávek.

Každý ukrajinský uprchlík má automatický nárok na 5000 Kč za první měsíc pobytu s vízem strpění na území České republiky. Tuto dávku může dostat celkem šestkrát, ale od druhé dávky už stát ověřuje uprchlíkovu finanční situaci.

Od července se podmínky mění tak, že i nadále budou mít uprchlíci v některých případech nárok na pokračování výplaty dávek, ale budou muset prokázat, že nemohou naplno pracovat. To se týká například maminek s malými dětmi.

Také měsíční dávka se sníží. Pro osoby ve věku od 18 do 65 let už bude jen ve výši 4620 Kč měsíčně, což odpovídá české částce životního minima. Pro děti a mládež do 18 let bude tato částka pouze 3320 Kč měsíčně (částka životního minima nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku).

Kompletní podmínky pro vyplácení dávek si můžete přečíst v článku Pravidla pro vyplácení humanitární dávky a solidárního příspěvku se od července změnila. Ukážeme jak.

Na výplatu humanitárních dávek už nebudou mít nárok ti uprchlíci, kteří našli bezplatné ubytování v českých domácnostech nebo jiných, jinak nevyužitých nemovitostech.

dan_z_prijmu

Lidé, kteří uprchlíky zdarma přijali pod svoji střechu, kde s nimi společně žijí, budou i nadále dostávat solidární příspěvek ve výši 3000 Kč měsíčně za ubytovanou osobu a dále je částka odstupňována až do maximální výše 9000 Kč měsíčně v případě ubytování 3 a více lidí.

Pokud uprchlíky ubytují v samostatném domě či bytě, bude dávka činit 5000 Kč měsíčně za osobu, maximální výše bude 15 000 Kč měsíčně za 5 a více ubytovaných osob.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).