Hlavní navigace

Tři úžasné akční nabídky, na kterých nevyděláte

11. 1. 2012
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Aktualizováno 11. 1. 2012 17:00
Není akce jako akce. Dejte pozor na výhodné nabídky, často neušetříte nic a ještě si pohoršíte.

Ne každá nabídka, která má u sebe magické slůvko „akce“ musí být takové terno, jak byste předpokládali. Naopak vaše očekávání může být tou pravou páskou přes oči, se kterou utratíte více, než jste chtěli ušetřit.

Akce s ručením omezeným

Sleva potěší, obzvlášť pokud se chystáte vyprázdnit konto nákupem nového vozu. Některé akční nabídky jsou ale podmíněné tím, že si nákup nerozmyslíte. V opačném případě se nedostanete ani na „nulu“.  Čtěte také: Tři nástrahy obchodníků, které už vás o peníze nepřipraví

O svých zkušenostech by mohli mluvit klienti, kteří pořídili vůz u prodejce spolupracujícího s úvěrovou společností. Původní nabídka vypadá samozřejmě velice lákavě, slibuje pořídit auto se slevou v řádu desítek tisíc v případě, že ho budete financovat úvěrem od partnerské společnosti.

Se svou špatnou zkušeností se na poradenskou linku časopisu dTest obrátil i klient bazaru Auto ESA. V minulosti se rozhodl využít nabídky koupi vozu, který stál původně 165 000 Kč, ale v případě financování auta úvěrem byl v rámci marketingové akce zlevněn o 35 000 Kč. Zákazník nabídky využil, uzavřel úvěrovou smlouvu se společností Home Credit a zaplatil akontaci ve výši 26 000 Kč. Z ceny vozu mu tedy zbývalo doplatit 104 000 Kč.

Jako spousta dalších spotřebitelů, i on udělal chybu a úvěrové podmínky studoval až poté a zjistil, že za celou dobu trvání úvěru by měl za vůz zaplatit 270 000 Kč s RPSN 48 %.

Rozhodl se tedy do 14 dnů od smlouvy o úvěru odstoupit. Společnost Home Credit vyčíslila částku, kterou má klient vrátit, na více než 180 000 Kč, do kterých si započítala i poskytnutou „slevu“ a další údajné náklady, uvádí zástupci časopisu dTest s tím, že s podle nich by měla vrácená částka podle nich činit téměř o 80 000 Kč méně. Přečtěte si také: Tři triky obchodníků, které si nemusíte nechat líbit

Vzhledem k obtížím s těmito smlouvami spojenými důrazně doporučujeme nahlížet na podobné slevy a akce značně kriticky a nabídnuté podmínky i případné postupy a problémy konzultovat s odborníkem, radí  právní poradkyně Martina Vernerová.

Uvádění spotřebitele v dojem, že výrobek dostane za nižší cenu je možno považovat za klamavou, a tudíž zakázanou praktiku, varují zástupci časopisu dTest s tím, že se bohužel jedná o oblíbený systém, do kterého je neinformovaný zákazník snadno vlákán a ze kterého profitují všichni kromě něj.

Jinak myslí a jinak koná

Jenže tento příběh nakonec vznikl i dopadl jinak. Redakce serveru Měšec.cz zjistila, že zmíněný klient chyboval při komunikaci se společností Home Credit. Jejich zákazník totiž ve 14denní zákonné lhůtě neodeslal žádost o odstoupení od smlouvy, nýbrž formulář určený pro předčasné splacení celého úvěru. Postup se v těchto případech liší a úvěrová společnost tak aplikovala postup, se kterým mohou počítat klienti, kteří chtějí předčasně doplatit úvěr.  Po doručení kalkulace si jejich klient uvědomil, že nechtěl úvěr předčasně splatit, ale že chtěl od úvěrové smlouvy v zákonné lhůtě odstoupit. Následně proto poslal odstoupení od úvěrové smlouvy v zákonné lhůtě.  Na základě této (nové) právní skutečnosti mu společnost Home Credit vyčíslila dlužnou částku (jistinu, úroky, pojistné za havarijní pojištění a povinné ručení) ve výši 140 388 Kč, kterou požadovala v souladu se zákonem vrátit. V této částce byl zahrnutý i benefit ve formě marketingové akce, který byl navázaný na úvěrovou smlouvu. Nedorozumění se tak nakonec vyřešilo ke spokojenosti zákazníka.

Zástupce autobazaru Auto Esa uvedl, že v případě že není klient spokojen s úvěrovým produktem přes který vůz u autobazaru pořizuje, může mu společnost Auto Esa nabídnout produkt od jiného partnerského poskytovatele úvěrů. Klient v tomto případě Auto Esa neoslovil.

Kde narazíte na profi nátlakové metody?

Přímo za profesionální přístup v oblasti donucovacích agresivních prodejních metod se dají označit praktiky společnosti PROFICZECH (nově přejmenovaná na SWISS MARKETING) a nově založené iRest, za níž stojí stejná skupina lidí. Tyto společnosti své úsilí zaměřily pořádání výletů s masivní účastí seniorů, které končí přetahovanou o to, zda si koupí či nekoupí produkty z předváděné nabídky.

Skupiny výletníků jsou uzavírány v restauracích a nevybíravými metodami nuceni k nákupu předraženého a často také nekvalitního zboží. Prodejci zúčastněné nutí vypnout si telefony, brání jim z akce odejít, byť třeba na toaletu, a navíc si vše natáčí na kameru, nastínil situaci na prodejních akcích Jan Votočka, právní poradce časopisu dTest s tím, že zákazníkům je poté upíráno jejich zákonné právo od smlouvy uzavřené na předváděcí akci odstoupit.

Jak vzít zpět svůj podpis?

Platí totiž, že pokud uzavřete smlouvu mimo prostory obvyklé k podnikání, můžete si tento krok do 14 dnů rozmyslet. Výjimkou z tohoto pravidla jsou dle zákona situace, kdy si zákazník za účelem nákupu daného zboží výslovně a z vlastní vůle prodejce pozve, nejčastěji k sobě domů, uvádí zpráva časopisu dTest.

Právě této slabiny se organizátoři těchto akcí snaží využít tak, že spotřebitelům předkládají k podpisu kromě smlouvy také pozvánku, ve které zákazník potvrzuje, že si prodejce za účelem nákupu pozval na vybrané místo či domů.

Uvedené nezákonné praktiky však na právu odstoupit od smlouvy nic nemění, spotřebitel může odstoupit i nadále. Bude však pro něj nepochybně složitější dokázat, že k žádnému pozvání nedošlo a smlouva byla uzavřena na předváděcí akci, tedy mimo prostory obvyklé k podnikání, varuje Votočka. Čtěte také: 5 chytáků na které už nenaletíte

Abyste spor zakončili úspěchem, musíte dokázat, že vaše podepsané pozvání nebylo učiněno svobodně, informovaně a dobrovolně a že smlouva byla skutečně uzavřena mimo prostory určené k podnikání.

V případě vracení zboží ho nezapomeňte odeslat včetně příslušenství. Náklady na odstoupení od smlouvy – tedy náklady s vracením zboží – hradí spotřebitel.

Písemné odstoupení od smlouvy také posílejte zásadně doporučeně. V případě osobního doručení si nechte podepsat převzetí na kopii. V případě že posíláte s dopisem i přílohy, všechny jej v dokumentu vypište a zašlete jen kopie nebo ověřené kopie.

Příklad odstoupení od smlouvy

Vaše jméno a příjmení

Vaše adresa

Váš telefon a e-mail

                                                                                                                               Název firmy

                                                                                                                                     IČ firmy

                                                                                                                              Adresa firmy

Praha 9. ledna 2012

Odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ….. jsem s Vaší společností uzavřel na předváděcí akci, jež se konala v restauraci Vařečka v Horních Hrncovicích č. p. 7, kupní smlouvu, jejímž předmětem byla sada nerezového nádobí značky Best Chef v ceně 50 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že tato smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, rozhodl jsem se využít svého práva a v souladu s § 57 odst. 1 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, od této smlouvy odstupuji.

Předem upozorňuji, že na mém právu odstoupit od smlouvy nemůže nic změnit ani prohlášení nazvané „Žádost o osobní návštěvu prodejce“ v místě mého bydliště, která podle tohoto prohlášení měla údajně proběhnout v den podpisu smlouvy v mém bydlišti, a která měla vyústit právě v uzavření dotčené smlouvy.

Toto prohlášení mi bylo podstrčeno Vaším zaměstnancem panem … při předávce zboží, která následovala ihned po uzavření smlouvy v restauraci Vařečka, což mohu doložit několika svědky. „Žádost o osobní návštěvu“ byla Vaším zaměstnancem, panem …, označena za protokol o přebírce zboží.

Upozorňuji vás, že zákon tomuto obcházení zákona neposkytuje ochranu a prohlašuje je za neplatné, a že i v souladu s eurokonformním výkladem zákona podpisem obdobné „pozvánky“ práva na odstoupení od takto uzavřené smlouvy nepozbývám a nyní jej také využívám.

Sadu nádobí Vám zasílám a zároveň žádám o poukázání zaplacené kupní ceny ve prospěch mého bankovního účtu č. ……..

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Přílohy

Kopie kupní smlouvy

Kopie pozvánky na předváděcí akci

(Potvrzení pronajímatele prostorů o konání akce)

Čestná prohlášení svědků

Zdroj: dTest

Když sleva není slevou

Náš třetí anti tip je hodně aktuální, týká se totiž povánočních slev a výprodejů. Vzhledem k tomu, že někteří spotřebitelé považují slova „akční nabídka“ za téměř magická, není pak těžké nákupní horečky zneužít.

Pravidelně zaznamenáváme případy, kdy deklarovaná sleva vůbec není slevou v tom smyslu, že cena výrobku se u konkrétního produktu vlastně vůbec nesnížila. Sleva je tak pouze fiktivním heslem, popisuje oblíbený trik Jan Votočka, právní poradce dTestu s tím, že občas dochází také k tomu, že prodejce na krátký čas zvýší ceny jen proto, aby je pak mohl následně opět snížit na běžnou úroveň. Všechny podobné případy však mají znaky klamavé obchodní praktiky a jsou v rozporu se zákonem, dodal Votočka.

Často se můžete ocitnout v honbě za výhodnou cenou i v obchodě, který deklaruje až 70% slevy, které se však vztahují jen na nejlevnější sortiment a skutečně lákavé výrobky jsou zlevněné jen minimálně nebo už jsou vyprodané. Plakát ve výloze ale splní svůj účel. Nažene zákazníka do prodejny a už jen tím se zvýší šance, že zahlédne věc, kterou si později koupí. Čtěte také: Necháte se nachytat na psychologické hry obchodníků?

Někdy též není patrné, kolik ona sleva či cena vlastně činí. Platí však, že cena na věci má být konečná, přitom by měla být čitelná i cena původní, zdůrazňuje Votočka.

CHP22

Nenechte si vzít právo reklamace

Nenechte se odradit také tím, že vám bude prodejce tvrdit, že na zlevněné zboží se nevztahuje záruka nebo zde platí např. kratší záruční doba.

Nic takového však není možné, i na zlevněné zboží platí záruka 24 měsíců, a to ze zákona. Výjimkou je reklamování věci pro vadu, pro kterou byla právě sleva při koupi poskytnuta. Naopak nelze naoko dopředu poskytnout slevu pro vady, které v budoucnu teprve vzniknou. To by bylo obcházení zákona a odpovědnosti prodejce, uvedl závěrem Votočka.    

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).