Hlavní navigace

To nejlepší z poradny: co když viník ujede od nehody nebo jezdíte víc v zahraničí?

23. 11. 2018
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pojištění mohou být někdy komplikovaná. Návštěvníci Měšce proto měli možnost se odborníka na autopojištění vyptat na situace, které jim nebyly jasné, nebo byly nějakým způsobem specifické, a nenašli na ně odpovědi.

Během října 2018 jste měli možnost klást bezplatně dotazy v naší spuštěné poradně, a to na téma autopojištění. Na položené dotazy odpovídal Miroslav Matějka, produktový senior manažer Generali Pojišťovny.

Viník vás naboural a ujel? Platíte vy

Nešťastná situace se může stát v případě, že vás někdo nabourá a od nehody ujede.

Během nakupování v jedné malé obci mi neznámý viník naboural auto a ujel. Bohužel, svědek žádný a obecní kamerový systém nebyl funkční. Policie věc odložila. V pojišťovně mi řekli, že se vše musí řešit z havarijního pojištění a musím platit i spoluúčast. Neměla by být spoluúčast hrazená z garančního fondu ČKP? Honza

Tento typ nehod, kdy od nich viník ujede a nepodaří se ho ani za asistence policie vypátrat, není bohužel ničím výjimečným. V takovém případě skutečně existuje pouze jediná možnost, a to spolehnout se na havarijní pojištění. Garanční fond ČKP je určen výhradně k úhradám těch škod, u nichž je viník známý a nemá sjednané povinné ručení. U neznámého viníka se z fondu hradí škody, které vzniknout na lidském zdraví.

Stejná situace pak nastává i v případě, že vás někdo nabourá například na parkovišti u supermarketu a vy to zjistíte až po nákupu, kdy je viník nehody již pryč.

Někdy stačí čestné prohlášení a škoda jde za někým jiným

Se zajímavým případem se setkala paní Emilie, která podniká jako autodopravce.

Jsem drobný autodopravce a mám zákonně pojištěna všechna nákladní vozidla. Náš řidič způsobil autonehodu. Policie jeho chování vyhodnotila jako odjetí od nehody. Pojišťovna mu zaslala pokus o smír a chtěla po něm zaplatit škodu 27 000 Kč. Zaměstnanec pojišťovně zaslal čestné prohlášení, že si nehody nevšiml, a pojišťovna mu placení škody (kterou za něho zaplatila z našeho zák. pojistného) odpustila. Jaké však je překvapení, že škodu – již předžalobní výzvou – požaduje po mně jako autodopravci. Je toto standardní a správný postup pojišťovny? To raději abych přestala podnikat v autodopravě – protože pokud náš zaměstnanec řidič např. pod vlivem alkoholu, drog nebo ujetí od nehody způsobí např. milionovou škodu, tak to bude pojišťovna vymáhat po mně jako autodopravci, jeho zaměstnavateli? Emilie

Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky řeší § 10 zákona č. 168/1999 Sb. V uvedeném případě má pojistitel (tedy pojišťovna) proti pojištěnému (tedy zaměstnavateli) právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný (zaměstnavatel) bez zřetele hodného důvodu opustil místo dopravní nehody nebo jinak znemožnil zjištění skutečné příčiny vzniku dopravní nehody. Protože ale nemáme k dispozici podrobnější informace a dokumenty k případu ze šetření, není bohužel možné vyjádřit se k tomu, zda je postup oprávněný.

Zničíte si auto na českých silnicích? Žádejte škodu po majiteli silnice

Jízda po českých silnicích někdy připomíná tankodrom. Není proto divu, že se při jízdě na rozbité silnici může poškodit i auto. Se škodou se pak prvně obraťte na vlastníka komunikace. Pokud to nepomůže, využijte havarijní pojištění.

Jak je to s plněním a postupem při poškození vozu na silnici, např. pokud vjedete do neoznačené díry na vozovce apod.? Děkuji za odpověď, Jitka.

Úhradu následků takové nehody lze žádat po vlastníkovi komunikace. U dálnic a silnic I. třídy je to stát. V případě silnic II. a III. třídy jsou to kraje, na jejichž území se rozbitý úsek silnice nachází. Místní komunikace vlastní obce.

Ovšem je potřeba vědět to podstatné – za škodu odpovídá vlastník komunikace v případě, že řidič díru nebo výtluk na silnici nemohl předvídat nebo nebyly dostatečně označené (např. dopravní značkou „nerovnost vozovky“). Vlastníci komunikace, respektive její správci, mívají uzavřeno pojištění odpovědnosti, ze kterého se škoda může hradit. Každá situace se vždy posuzuje podle konkrétních okolností (dodržení předepsané rychlosti vs. stav vozovky atd.).

Neodškodní-li vás vlastník komunikace, rychlejším a jednodušším řešením je úhrada opravy z havarijního pojištění (zvlášť u škod, kde došlo k rozsáhlejšímu poškození než jen např. k proražení pneumatiky – u havarijního pojištění je totiž potřeba počítat ještě se spoluúčastí).

Někde autobus, jinde osobák

V životě nastávají i různé kuriózní situace. S tou se potýká pan Richard, který si ze zahraničí přiveze vůz, jež je jedním státem brán jako autobus a jiným jako osobní auto. Jak pak můžete vůz zaregistrovat?

Chci si z Ruska přivézt auto UAZ, to má oficiálně 10 míst k sezení, ale je vedeno jako auto osobní. U nás však auto s 10 a více místy je vedeno jako autobus. Nevím, zda se mi úřady podaří přesvědčit, aby mi auto neregistrovaly jako autobus. Jak je to z pohledu pojišťovny? Richard

Dobrý den, pojišťovna vždy vychází z údajů uvedených v technickém průkazu vozidla. Platí tedy, že povinné ručení musí být sjednané podle toho, jak bude v Česku vozidlo nakonec registrované.

Jinými slovy, ČR vám takové auto zaregistruje jako autobus a podle toho se bude odvíjet i povinné ručení.

Jízda s propadlou STK se nevyplácí. Pojišťovna po vás může škodu vymáhat

Pokud pojedete s propadlou STK a někdo do vás nabourá, hrozí riziko, že škodu bude pojišťovna vymáhat po vás. Vaše auto totiž není oficiálně schopno jízdy.

Když pojedu s autem s propadlou STK a způsobím dopravní nehodu, nebo ji někdo způsobí mně, bude pojišťovna plnit? Protože jsem slyšel názor, že bez STK je vozidlo nezpůsobilé jízdy = nemělo vyjet = kdyby nevyjelo, nedojde k nehodě = vše platím já, jak škodu zaviněnou, tak nezaviněnou. Jak to prosím je?

Vozidlo bez platné kontroly na STK nemá být provozováno na pozemní komunikaci. V případě vzniku nehody je pak nutné rozdělit, zda provozovatel vozidla, či řidič, je viníkem dopravní nehody, nebo poškozený.

Pokud je viníkem a nemá platnou prohlídku STK, vystavuje se nebezpečí, že škoda vyplacená pojišťovnou po něm může být zpět vymáhána. Jedná se o situaci, kdy je např. vozidlo ve špatném technickém stavu (nefunkční brzdy) a narazí do vozidla před sebou. Poškození tedy vznikne v příčinné souvislosti mezi stavem vozidla (neplatná STK) a vznikem újmy.

Pokud je poškozeným, pak neplatná kontrola STK má vliv na stanovení obvyklé ceny vozidla, protože vozidlo bez STK má na trhu nižší hodnotu než totožné vozidlo s platnou kontrolu STK.

Viník nesepsal záznam o nehodě a ujel? Máte problém

V případě nehody je potřeba buď sepsat záznam o nehodě, nebo zavolat Policii. Pokud k ničemu z toho nedojde, později se situace velmi těžko řeší.

Prosím vás, jaký je postup, když vím, jaké auto mi způsobilo nehodu, ale nevím, kdo jej řídil, protože občanku mi neukázal a odjel. Jeho provozovatel se se mnou o tom odmítá bavit, přestože auto mělo firemní nápisy a mám fotku, ale nechce sepsat žádný záznam o nehodě a škoda nepřevýšila 100 000 Kč? Děkuji, Marcela.

Dobrý den, pro úspěšné domožení se svého práva na odškodnění je podstatné, aby poškozený prokázal své nároky. Pokud není zjištěn řidič vozidla, které újmu způsobilo, i tak lze nahradit vzniklou újmu. Důležité je ale prokázat, jaké konkrétní vozidlo újmu způsobilo. Když viník cokoliv odmítá doložit a sepsat, pak nezbývá nic jiného než volat Policii ČR.
Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu doložit poškozenému na jeho žádost údaje nezbytné pro uplatnění práva poškozeného na plnění.

Účastníci dopravní nehody jsou povinni buď volat Policii ČR, nebo sepsat „Společný záznam o nehodě“, tzv evropský formulář. Jiná varianta neexistuje. Pokud nebude nehoda šetřena Policií ČR nebo sepsán „Společný záznam o nehodě“, bude poškozený v tzv. důkazní nouzi a bude velmi těžce prokazovat své nároky.

Pro auto mimo EHP musíte sjednat hraniční pojištění, než dostanete registrační značky

Z USA jsem si přivezl svého Doodge, je na mé jméno. Nyní mě čeká martyrium po úřadech, abych s ním tu mohl oficiálně jezdit. Abych s ním mohl dojet do ČR z přístavu v Hamburku na US značkách, známý, co vozí US auta, mi poradil, že mám přes web auto pojistit jako auto, které čeká na přidělení registrační značky, takže bude pojištěno jen na VIN kód a pojišťovně to stačí, pojistka bude platná. Udělal jsem to tak, bezpečně jsem dojel, nyní auto stojí v garáži a jezdím s ním jen občas. Bylo to v pořádku a mohu v tom pokračovat, než dostanu české značky? Ten proces trvá asi půl roku a nemohu s takovým autem přece všude jezdit jen na podvalníku. Čechoameričan

Dobrý den, situace a její řešení, které jste popsal, z formální pohledu určitě není správné. Pojištění odpovědnosti se totiž sjednává pro tuzemská vozidla, která podléhají registraci vozidel, a dále pro vozidla, která byla odeslána do ČR z jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, je-li ČR státem cílového určení. A to po dobu 30 dnů počínaje dnem, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v ČR registrováno.

Vozidlo vybavené značkou v USA je cizozemské vozidlo a pro něj je při vjezdu na území ČR třeba sjednat hraniční pojištění.

Jezdíte pro Uber a Taxify? Pak běžné povinné ručení nestačí

Dobrý večer, o víkendu v Praze jezdím pravidelně jako řidič Uberu a Taxify svým služebním autem, které mohu používat pro soukromé účely. Mezi řidiči se ale proslýchá, že si budeme muset pořídit koncesi, nebo se máme registrovat pod flotilou, která ji už má. Co by to pak pro mne znamenalo? Zdraží firmě, které patří auto, povinné ručení? Vždyť přece nejsem taxík, mám svoji práci. A jak byste se to dozvěděli? Když vám naše firma neoznámí, že mám koncesi a jezdím jejím autem Uber, tak to nezjistíte, ne? Vím, že pojišťovna rozlišuje povinné ručení pro taxíky, ale Uber přece není taxislužba, takže moje auto není taxík, a tedy nemusí mít povinné ručení pro taxík. Je to tak? Děkuji za odpověď. Řidič

Dobrý den, automobil, kterým vozíte klienty, sice není aktuálně taxi v pravém slova smyslu, ale je provozované jako vozidlo nájemní. A u nich pojišťovny uplatňují specifické cenové podmínky tak, jako je to u taxi.

V případě, že to není uvedeno při sjednání pojištění, a nebyla tudíž uplatněna přirážka, tak v situaci, když se to pojišťovna dozví, například při likvidaci pojistné události, bude přirážka k pojistnému doúčtována zpětně.

Máte staré auto? I tam se někdy vyplatí havarijní pojištění

Zajímalo by mě, jak maximálně staré auto umí vaše pojišťovna pojistit na havarijní pojištění a zda to má vůbec smysl. Kladu si otázku, kolik bych tak dostala za auto, které mě stálo 150 000 Kč. Asi bych celou částku nedostala, možná tak 50 000 Kč? Podle mě to smysl moc nemá. Ludmila

U Generali máte možnost si havarijně pojistit automobil až 20 let starý – rozhodující je věk auta v době počátku pojištění. K dispozici totiž máme havarijní pojištění Retro, které je plnohodnotnou alternativou ke standardnímu havarijnímu pojištění. Rozdíl je v tom, že si motorista vybírá jeden ze sedmi limitů pojistného plnění (od 50 do 200 tisíc korun). Škody z tohoto pojištění se pak hradí vždy výhradně rozpočtem. Tedy klient dostává peníze na účet a opravu vozidla si řeší podle svého uvážení. Škody jsou hrazené do zvoleného limitu, tzn. výpočet plnění probíhá podle tabulkových cen za díly a práci na základě expertních systémů. Likvidátor tedy podle rozsahu vzniklé škody vyčíslí finální výši pojistného plnění, odečte spoluúčast (min. 3000 Kč) a výslednou částku pojišťovna proplácí.

Jak vám pojišťovna uhradí škodu na veteránu?

Některá auta jsou sice jedněmi posuzovány jako vraky, ale hodnota veteránu často není peněžní. Jak je to pak s pojistným plněním při škodě, zjišťoval pan Vlk.

Mám auto pomalu veterána, se kterým jezdím < 5 km/rok. Sice si platím povinné ručení, ale na co mi je, když mi nezaručuje, že pokud mi to auto někdo poškodí, tak zaplatí on, resp. jeho pojišťovna, opravu do původního stavu.

Na co mi je, že dostanu tzv. zůstatkovou cenu, která bude směšně nízká, protože různých vraků je plno, nikdo je nechce. Nezaplatím z ní ekvivalentní auto (dobře udržované, s nízkým nájezdem, a především provozně spolehlivější než současné modely, bez zbytné elektroniky, tedy stručně, které slouží, a ne že já sloužím autu, tj. příslušného stáří, tzn. ne novější). Ani z odškodnění prý často nezaplatím ani opravu, a to ani v neznačkovém autoservisu. Existuje pojištění, či připojištění, který mi alespoň v případě nezaviněné nehody zaplatí opravu auta (bez ohledu na zdánlivou ekonomickou „výhodnost“)? Vlk

Pojistitel z povinného ručení viníka plní to, co ukládá zákon – tzn. skutečnou škodu, v rámci které posuzuje ekonomičnost opravy poškozeného vozidla ve vztahu k vynaloženým nákladům na opravu. Cenu vozidla stanovuje pojistitel ve výši – v místě a čase obvyklém, samozřejmě s možností přihlédnutím k individuálnímu stavu vozidla (nízký nájezd kilometrů, úplná servisní historie apod.). Pokud náklady na opravu převýší obvyklou cenu vozidla, jedná se o tzv. totální škodu.

Dobrou zprávou pro vás je, že dnes na trhu existují pojišťovny, které nabízí havarijní pojištění i pro starší vozidla (stáří 20+). Pokud klient není spokojen s likvidací škody na svém vozidle, má práva se samozřejmě obrátit na soud.

Jak sjednotit pojistky za několik vozidel?

Mám sbírku motocyklů a 30 pojistek. Každou pojistku platím k jinému datu vzhledem k tomu, jak jsem je kupoval . Potřeboval bych je platit všechny v jeden den. Jak to provézt? Děkuji, Jan.

Jedním z řešení, které se jeví jako nejjednodušší, je požádat svoji pojišťovnu, u níž máte motocykly pojištěné, o zřízení tzv. flotilového pojištění. Jsem přesvědčený, že dobrá pojišťovna vám ochotně vyjde vstříc.

Pokud máte motorky pojištěné u více pojišťoven, pak nezbývá než využít zákonných důvodů (např. výpověď na konci pojistného období, dočasně vyřazení z evidence atd.) a následně postupně všechny smlouvy převést k jednomu pojistiteli, u nějž si sjednáte flotilové pojištění.

A co když máte auto, které většinu roku jezdí v zahraničí?

Jak nejlépe pojistit automobil, který tráví většinu kalendářního roku v zahraničí? Nenese toto nějaká rizika, či je proti podmínkám pojištění? Pravděpodobnost poškození vozu, bourání, je přeci jen vyšší na území mimo ČR. Děkuji, Jakub.

Povinné ručení kryje škody způsobené vozidlem v zemích uvedených na zelené kartě. Pokud je některá ze zemí přeškrtnuta, tak v této zemi pojištění neplatí. Pokud je vozidlo ale dlouhodobě provozováno jinde než v ČR, je třeba zjistit právní úpravu pro toto pojištění v dané zemi.

Tip do článku - účto fakturace duben

Např. v ČR toto upravuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích následovně:
§ 6 – přesnější specifikace povinnosti registrace vozidla:
Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky
a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.
 – nově musí být při registraci plná moc úředně ověřená.

Havarijní pojištění se vztahuje na škody, ke kterým dojde na území Evropy. Za příplatek pak lze připojistit úhradu opravy v zahraničí, což znamená, že v případě opravy v zahraničí je akceptována v plné výši cena opravy (související s pojistnou událostí) uvedená na příslušném zahraničním dokladu. Bez tohoto příplatku se hradí cena opravy obvyklá v ČR.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).