Hlavní navigace

Telefonujete svému investičnímu poradci? Váš hovor by se měl povinně nahrávat

19. 2. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Na jedné straně mají nahrané hovory zaručit bezpečí a férovost poskytovaných služeb. Ale zákazníci přijdou o soukromí a diskrétnost. Jakmile je hovor nahraný, lze jej využít, ale i zneužít.

Senát 29. ledna 2020 vrátil Poslanecké sněmovně návrh novely Zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ST 169) s pozměňovacím návrhem, který se týká vypuštění povinnosti nahrávat všechny telefonické hovory. V původním znění návrh totiž obsahoval požadavek plošného nahrávání hovorů, který se má týkat poskytovatelů investičních služeb (tedy obchodníků s cennými papíry, investičních společností, bank poskytujících investiční služby, investičních zprostředkovatelů i jejich vázaných zástupců).

Nová povinnost, kterou prosazuje na návrh České národní banky (ČNB) Ministerstvo financí, má oporu v evropské směrnici. Ta ukládá povinnost nahrávat všechny telefonní hovory vztahující se k investičním službám, zahrnující přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka (tzv. client order services), a to i tehdy, pokud samotný telefonát takový pokyn neobsahuje (dle výkladu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, tj. orgánu ESMA).

Nahrávání hovorů má investorům zaručit bezpečí

Návrh novely dříve schválený Poslaneckou sněmovnou však požaduje nahrávání telefonních hovorů i ve vztahu k investičním službám, které přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka nezahrnují. Jde v zásadě o návrat k právní úpravě, která v České republice platila do ledna 2018. Pokud by novela byla v této podobě schválena, musel by být nahráván každý hovor finančního či bankovní poradce, který je oprávněn zprostředkovávat investice, tedy i ty týkající se třeba poradenství.

Přinese to vyšší ochranu spotřebitele a snazší prokazování případných pochybení při jednání s drobnými investory. Ti jsou při sjednávání investičních služeb po telefonu poměrně zranitelní. Ochrana investorů bude zajištěna díky vyšší průkaznosti obsahu komunikace zaznamenané nahrávkou a snazšímu a efektivnějšímu trestání případných pochybení, vysvětluje Anna Fuksová, tisková mluvčí Ministerstva financí. 

Podobně úpravu návrhu novely hájí ČNB. Nahrávání hovorů chrání investory a současně umožňuje efektivní vnitřní kontroly u poskytovatelů služeb i dohled ČNB. Umožňuje také investorům hájit svá práva u soudu, protože nahrávky jim musí být na žádost zpřístupněny, a naopak poskytovatelům služeb umožňuje bránit se před neoprávněnými stížnostmi, říká Denisa Všetíčková, tisková mluvčí ČNB.

Lhát a krást bude obtížnější

Podle Denisy Všetíčkové má ČNB z minulosti řadu záznamů hovorů, které nekalé praktiky dokládaly. Šlo třeba o poskytování nesprávných a zavádějících informací, zamlčování rizik, tlak na neuvážená rozhodnutí nebo výslovné výzvy k nepravdivému vyplnění investičních dotazníků, které by nebylo možné získat jinak než nahráním hovoru.

Plošné nahrávání telefonních hovorů má ale řadu odpůrců. Podporu stanoviska Senátu, který kvůli tomu novelu vrátil zpět do Poslanecké sněmovny, už vyjádřila například Asociace pro kapitálový trh ČR, Česká bankovní asociace, ale třeba i Sdružení českých spotřebitelů. Podle průzkumu, který jsme si nechali vypracovat od agentury IPSOS a kterého se zúčastnilo 1100 respondentů, si většina občanů nahrávání a archivování hovorů nepřeje. Domníváme se, že jde o nebezpečný požadavek. Jak jednoduše se dají osobní informace zneužít, ať už mediálně, nebo třeba v konkurenčním boji, ví asi každý, myslí si Marek Černoch, výkonný ředitel České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF).

S nahráváním všech hovorů nesouhlasí až polovina lidí

Jak vyplývá ze zmíněného průzkumu společnosti IPSOS, nevadí nahrávání hovorů s finančním poradcem jen 21,5 % dotázaných. Dalších 23,5 % s ním rozhodně nesouhlasí a 33,1 % s ním spíše nesouhlasí. Celkem nahrávání hovorů vadí 57 % respondentům. Zbylým účastníkům výzkumu (21,8 %) na tom, jestli jejich hovory budou nahrávány, nebo ne, nezáleží.

Podle Marka Černocha porušuje plošné nahrávání telefonních hovorů v oblasti investičních služeb ochranu osobních údajů. Pokud by stávající novela zákona nakonec prošla, nahrával by se jakýkoliv hovor mezi poradcem a klientem, a to včetně osobních a citlivých informací. Třeba to, že klient řekne svému poradci informaci o rodině, dětech nebo například svém zdravotním stavu. Všechny tyto informace budou nahrané, roky archivované a mohou je teoreticky poslouchat cizí osoby, domnívá se Černoch.

Podle Úřadu na ochranu osobních údajů je v pořádku, když se záznamy v podobě nahrávek telefonních hovorů či elektronické komunikace vedou v případě, že obsahují nebo mohou obsahovat pokyny k obchodování. Jestliže tyto telefonní hovory či elektronická komunikace pokyny k obchodování neobsahují, tak by na základě ochrany osobních údajů neměly být nahrávány. Smyslem je především chránit klienta, který si sjednává finanční produkt v souvislosti se zadanými pokyny k obchodování, doplňuje Tomáš Paták, tiskový mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Mohou být nahrávky zneužity?

Jak dále vyplývá z šetření agentury IPSOS, až 84 % respondentů má obavu, že k archivovaným záznamům jejich hovorů by se mohl dostat někdo nepovolaný. Podle Ministerstva financí však nejsou tyto obavy na místě. Záznamy (včetně nahrávek) mají být uchovávány po dobu 5 let (Česká národní banka může tuto lhůtu prodloužit až na 7 let). Nahrávky mají uchovávat poskytovatelé investičních služeb, kteří tyto nahrávky pořídili.

skoleni_29_6

Pokud jde o samotnou bezpečnost informací, musí být dodržována povinnost mlčenlivosti zaměstnanců poskytovatelů investičních služeb podobně, jak je tomu třeba u bankovního tajemství. Stejně tak musí být respektovány i právní předpisy upravující nakládání s osobními údaji, zejména ve vztahu k citlivým údajům jako zdraví a podobně, uzavírá Anna Fuksová.

Povinnost uchovávat nahrávky je také jedním z důvodů, proč poskytovatelé investičních služeb s plošným nahráváním hovorů nesouhlasí. Malé společnosti s desítkami finančních poradců to citelně zasáhne. Jejich roční náklady na nahrávání a uchování hovorů mohou dosáhnout až stovek tisíc korun ročně, což může tvořit poměrně velkou část jejich zisku před zdaněním.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).