Hlavní navigace

Penzijní fondy mohou nabídnout víc!

2. 8. 2001
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Penzijní připojištění se většinou považuje za formu spoření, přestože už v samotném připojištění jsou prvky založené na pojistné matematice. Dá se tedy říci, že do jisté míry jde o pojištění. Když penzijní fond začne spolupracovat s pojišťovnou, může nabídnout i skutečné pojištění. Jak spolupracují?

V našem nepravidelném seriálu jsme dosud psali o životním pojištění i o penzijním připojištění. Spolu se mnou se na tyto služby můžete podívat očima poučeného klienta. Četli jste minulý článek? Víte tedy, že penzijní připojištění je něco jiného než pojištění. Jde vlastně o důchodové spoření, protože klient má po celou dobu své peníze uloženy na „osobním účtu“ a nemůže získat více, než si sám uspořil – pokud si pro tuto chvíli odmyslíme zhodnocení (připsaný zisk; který je i u životního pojištění) a státní příspěvek (v tom se penzijní připojištění podobá stavebnímu spoření). Výše měsíčních splátek – tzv. příspěvků či úložek na penzijní připojištění – je na rozdíl od životního pojištění plně podřízena rozhodnutí klienta. Pojistná matematika se přitom neuplatňuje. Penzijnímu připojištění se z druhé strany břehu začínají blížit důchodová (spořící) pojištění, která se uzavírají „na dožití“. Lidově se jim říká „pojištění na čerpání daňových výhod“.

Penzijní připojištění se řídí zákonem o penzijním připojištění (zákon č. 42/1994 Sb., ve znění zákonů č. 61/1996 Sb., č. 15/1998 Sb. a č. 170/1999 Sb.; další novelizace se připravuje). Základní variantou penze je penze starobní (tu si musí sjednat každý) a dobrovolnou variantou pro mladší klienty je penze výsluhová. Výsluhová penze se klientovi vyplácí po 15 letech, má tedy smysl sjednávat si ji, pokud je vám méně než 40 let. Další druhy penzí, na které může v souladu se zákonem o penzijním připojištění a s penzijním plánem penzijního fondu vzniknout nárok, jsou penze invalidní a/nebo penze pozůstalostní. Na ně si nic zvlášť neplatíte, jen ve smlouvě musíte předem určit, že je chcete mít sjednány. Při splnění určitých podmínek se penze začne vyplácet namísto penze starobní, případně výsluhové.

Pro výplatu starobní penze mohou existovat různá výplatní schémata, což možná málokdo ví. Je to přece tak daleko – mnoho lidí přemýšlí spíš o tom, kolik si „musí“ platit, než by uvažovali, co z tohoto placení po letech budou mít. Zkusili jsme pátrat za vás, co byste se dozvěděli, kdybyste už dnes přemýšleli nejen o zhodnocení svých příspěvků, ale také o dobrém výplatním schématu. Je to bohužel horší, než jsme očekávali. Z dotázaných 17 penzijních fondů poslalo podklady pro tento článek jen 8 fondů. Jeden další fond nám poslal odkaz na svou webovou stránku. Podklady jsme dostali od Zemského PF, ČSOB PF, PF České pojišťovny, Spořitelního PF, Českomoravského PF, Commercial Union PF, ING PF a PF Komerční banky. Většinou uvádějí fondy jen jeden způsob výpočtu a výplaty starobní penze. Vzorec pro její výpočet bývá uveden v penzijním plánu, který byste měli dostat už před podpisem smlouvy o penzijním připojištění. Způsob výplaty penze (výplatní schéma) byste měli najít v textu penzijního plánu. Existuje i takový penzijní fond, který má 6 různých výplatních schématpro výplatu starobní penze, přičemž některá schémata počítají s penzí až pro dvě další osoby, kromě klienta (nastoupí v případě úmrtí klienta)! Je jím ING Penzijní fond. Jde vlastně o kombinaci starobní penze pro účastníka s pozůstalostní penzí, shrnuté pod jeden název. Hezký marketingový trik. Ale pro klienta je to přehledné a může se rozhodnout mezi více variantami, což je dobré. Podobně i penzijní fond Komerční banky nabízí kromě doživotní starobní penze také „penzi doživotní se zaručenou dobou výplaty“, na rozdíl od ING PF však uvádí, že zaručená doba je 10 let. U ING PF si můžete garantovanou dobu sjednat sami.

Pouze u Penzijního fondu České pojišťovny jsme našli možnost nechat si vyplatit třetinu částky „penze“ jako první splátku a zbylé dvě třetiny si nechat rozpočítat na doživotní penzi. Tento fond uvádí, že penze vyplácí na bankovní účet. Pokud by klient potřeboval zvolit jiný způsob výplaty, musí nést náklady s tím spojené. Jiné penzijní fondy, do jejichž penzijních plánů jsme měli možnost nahlédnout, se nezmiňují o způsobu výplaty (např. na účet či poštovní složenkou). Doufejme, že ne každý fond bude chtít za výplatu složenkou poplatek. Pokud nechcete ani v budoucnu mít účet v bance, ptejte se raději už při podpisu smlouvy, jak to bude s výplatou penze.

U starobních penzí jak vidno až na výjimky, které potvrzují pravidlo, není podstatných rozdílů mezi jednotlivými penzijními fondy (většinou mají jen jeden způsob výplaty penze), což je dáno nutností dodržovat zákon o penzijním připojištění. Vzorce pro výpočet penze jsme však nestudovali, to by musel udělat pojistný matematik. Rozdíl často je mezi tzv. novým penzijním plánem (podle nyní platného zákona – starobní penze je jedině doživotní) a tzv. starým penzijním plánem (dříve mohla být penze sjednána buď jako doživotní, nebo na určitou dobu). Než přistoupíte na změnu penzijního plánu, podívejte se nejen na věk, kdy vám bude moci být vyplácena starobní penze (podle „starých“ penzijních plánů to bývá dříve než v 60 letech), ale i na způsob jejího vyplácení. Určitá variabilita se vyskytuje i ve výplatách pozůstalostních penzí. Ne tak ve variantách jejich výpočtu (opět zpravidla jeden vzorec pro každý fond) – spíše v době, po kterou bude pozůstalostní penze vyplácena. Někde budete mít možnost volby, jindy dobu určí penzijní fond sám, podle penzijního plánu. Může být určena nejen maximální doba výplaty, ale také doba minimální.

Dalším háčkem, který je spojen s výplatou penzí, je podíl klienta na výsledcích hospodaření penzijního fondu. Například Spořitelní penzijní fond zaručuje ve svých marketingových materiálech klientům pevné procento zhodnocení penzí po celou dobu výplaty (3,5 % nebo 4 %, podle verze penzijního plánu), o podílu na výsledku hospodaření fondu se ale nezmiňuje (neměli jsme penzijní plán). Jiné fondy jdou cestou zdůrazňování podílu na hospodaření fondu, který není předem vyčíslen. Podmínky pro příjemce pozůstalostní penze přitom mohou být méně výhodné, než pro příjemce starobní penze. A co když váš penzijní fond zhodnocení vyplácených penzí výslovně nezmiňuje? Nezoufejte. Zhodnocení může být vašim neodborným zrakům ukryto v tzv. technické úrokové míře, která se používá při výpočtu penze. Možná váš fond jen zapomněl zdůraznit, kolik to bude! Opět nezbývá než se ptát a doufat, že pracovník fondu se v penzijním plánu vyzná. Bývá to dlouhý, nezáživný dokument, psaný drobným písmem.

Opusťme nyní téma výplaty penzí, i když jsme jej zcela nevyčerpali. Situace kolem prorůstání penzijního připojištění s pojištěním je pro klienta zajímavější. Penzijní fondy, pokud mohou, se snaží spojit své služby se službami poskytovanými pojišťovnou ze stejné finanční skupiny. Výhody pro klienta mohou být různé:

  • penzijní připojištění je přímo propojeno s pojištěním (zpravidla životním, úrazovým či výplatou nemocenských dávek), přičemž klient se k doplňkovému programu může, ale nemusí rozhodnout; u životního pojištění někdy musí vyplnit zdravotní dotazník,
  • pojišťovna poskytuje slevy na sjednání svých služeb klientům penzijního fondu ze stejné finanční skupiny (zpravidla půjde o slevy na pojištění, může však jít i o slevy na určité služby – na firemní karty)
  • životní a úrazové pojištění při dosažení určité výše úspor u penzijního fondu.

Pokud se kombinuje životní pojištění pro případ smrti s penzijním připojištěním, nebývá pojistná částka nijak vysoká. Ani u smrti úrazem a trvalých následků úrazu nebývá nabízené pojistné krytí vysoké. Možností, kterou nabízí z výše uvedených penzijních fondů jen jeden, je automatické zavedení životního pojištění při dosažení určité výše účtu u penzijního fondu a splnění minimální pojistné doby. Pod názvem Věrnostní program jej Spořitelní PF zavádí všem svým klientům, a to bez vyplňování zdravotního dotazníku. Částky vyplácené v případě smrti věru nejsou závratné (10 až 30 tis. Kč bude stačit tak na pohřeb). V případě smrti následkem úrazu by pojistné plnění mohlo rodině pomoci více – pokud by klient měl na účtu u penzijního fondu 150 tis. Kč nebo více, vyplatí Česká pojišťovna oprávněné osobě trojnásobek – maximálně však 1 milion Kč. Kolik takových rodin však bude? Kdo se ve věci vyzná, ví, že na úrazy umírají častěji mladší lidé, do 40 –45 let. Starší většinou zemřou na nemoc. Při průměrném věku klienta penzijního fondu přes 45 let nejspíš případů pojistného plnění nebude mnoho, na to se však postižená rodina neptá. I kdyby byla jen jedna rodina, která by dostala milion, bude ráda. Klient by musel mít v penzijním fondu 333 tisíc korun, to není nemožné.


Ověřte si.Obdobný program má ČSOB PF. Jde o pojištění pro případ trvalé invalidity účastníka následkem úrazu a úmrtí následkem úrazu. Ve finanční skupině ČSOB můžete také uplatnit nárok na slevu ve výši 10 %, pokud jste klientem penzijního fondu a sjednáváte si pojištění „RODINA“ – týká se například pojištění bytu, rodinného domku, domácnosti, odpovědnosti za způsobenou škodu, ale i pojištění domácích a drobných hospodářských zvířat.

Kombinovaný produkt nabízí také ING PF pod obchodním názvem „penzijní připojištění PLUS“, výše výplaty je však omezena na 150 tis. Kč u plnění v důsledku úrazu a 10 tis. Kč při „jakékoliv“ smrti; zdravotní dotazník se vyplňuje jen velmi stručný (3 otázky). Zahrnuje pojištění pro případ smrti (jakékoliv) a připojištění pro případ smrti úrazem a trvalých následků úrazu a připojištění invalidity následkem úrazu. Musíte si jej výslovně sjednat a za pojištění platit, není vázán na výši uspořené částky v penzijním připojištění. Sazby jsou však stejné pro muže i ženy, a to bez rozdílu věku.

U Českomoravského penzijního fondu má klient možnost využít programu určeného pro zaměstnavatele, který kombinuje penzijní připojištění s pojištěním pracovních úrazů nebo celodenním úrazovým pojištěním, pojištěním odpovědnosti při výkonu povolání a zvýhodněným cestovním pojištěním. Zdravotní dotazník se samozřejmě nevyplňuje. Tento fond také nabízí možnost optimalizace placení penzijního připojištění při nepravidelných úložkách, pod názvem „program OPTIMUM EFEKT“, bližší podrobnosti nám však nesdělil, jde prý o osobní službu.

Penzijní fond České pojišťovny má program nazvaný „Sdružené penzijní připojištění“. Umožňuje výplatu části vložených prostředků už po pěti letech, možnost zproštění od placení příspěvků na penzijní připojištění v případě invalidity klienta a zvýhodněné sazby pojištění. V rámci programu si klient může sjednat životní pojištění (pro případ smrti, smrti nebo závažných onemocnění, dožití), úrazové pojištění (i na tzv. drobné úrazy) a zdravotní pojištění (pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici, pojištění stomatologických výkonů). Musíte však vyplnit zdravotní dotazník.

skoleni_27_5

Penzijní fond Komerční banky má také kombinovaný program, pod názvem „Harmonie“. Spojuje penzijní připojištění se životním pojištěním, úrazovým pojištěním a pojištěním při pobytu v nemocnici. Uzavírá se bez vyplňování zdravotního dotazníku, podobně jako u ING PF se musí aktivně sjednat; u obou jde o sjednání na jedné smlouvě spolu s penzijním připojištěním. KB PF však klientům nabízí i možnost výběru částky ze spořící složky životního pojištění (a tedy i daňový odečet 24 tis. Kč), zatímco ING PF má v kombinovaném programu „PLUS“ jen rizikové pojištění.

Víme, že podobné kombinace nabízejí i další penzijní fondy. Protože však na náš dotaz neodpověděly, údaje o nich neuvádíme. Pokud obdržíme další podklady, rádi se k tématu vrátíme někdy na podzim. Prozatím shrnujeme: pokud máte v úmyslu uzavřít životní pojištění na nižší částku i penzijní připojištění, zajímejte se o to, zda byste nemohli vše sjednat v jedné smlouvě. Pokud uvažujete o životním pojištění na vyšší částky, vyplatí se výběru a sjednávání věnovat větší péči a uzavřít dvě smlouvy. Pak se zajímejte také o to, zda dostanete slevu, pokud budete klientem penzijního fondu v téže finanční skupině. Za výhodu lze považovat i to, že obě smlouvy sjednáte u téhož agenta – penzijní fond a pojišťovna působící v jedné finanční skupině mohou mít propojený prodej, i když si vzájemně slevy neposkytují.

Anketa

Četli jste penzijní plán?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).