Hlavní navigace

Mají stavební spořitelny právo zvyšovat poplatky?

17. 2. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Spořitelny nedávno opět měnily sazebníky. Zvýšily poplatky mnohdy o desítky procent a začaly účtovat poplatky nové. Změny cen platí i pro staré klienty, kteří smlouvu uzavírali za jiných podmínek. Klienti se bouří. Mají spořitelny právo měnit ceny u dříve uzavřených smluv?

Úprava sazebníků spořitelen byla v poslední době dvojího druhu. Zaprvé spořitelny navýšily poplatek za vedení účtu v rozmezí od 30 Kč (Wüstenrot) do 150 Kč (Buřinka). Druhá úprava se týká klientů spořících na starší, tedy lépe úročené smlouvy. Těmto klientům spořitelny buď strhávají poplatek za správu úrokového zvýhodnění (Raiffeisen stavební spořitelna, Modrá pyramida a Českomoravská stavební spořitelna), nebo jim účtují ve srovnání s novými klienty vyšší sazbu za vedení účtu (Buřinka a HYPO stavební spořitelna). Jedině Wüstenrot zatím odolává a účtuje stejné poplatky starým i novým klientům.

Spořitelny těží z toho, že absolutní většina klientů si uzavřela smlouvu v loňském roce, aby ještě mohla spořit za starých podmínek, které slibovaly vyšší státní podporu. V letošním roce proto zájem klientů o uzavírání nových smluv poklesl. Spořitelny tak mohou měnit ceny, aniž by tím přišly o zákazníky.

Klienti ovšem protestují: Spořitelna nemá právo svůj nový sazebník vztahovat i na klienty se staršími smlouvami. Ministerstvo financí, které má nad stavebními spořitelnami držet dohled, však klienty spořitelen nepodpořilo. Zatím si hraje na mrtvého brouka. Nemůžeme přikazovat spořitelnám, jak se mají chovat. Existuje-li podobné podezření, je možné obrátit se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kterému přísluší podobná podezření prošetřovat. O změně zákona v tuto chvíli neuvažujeme, zní současné stanovisko ministerstva.

Poplatky stavebních spořitelen od února 2004
Poplatek SSČS RSTS ČMSS Wuest. VSS KB HYPO
Vedení účtu (ročně) 235 Kč / 470 Kč / 550 Kč * 280 Kč 290 Kč 250 Kč 300 Kč 290 Kč/360 Kč**
Úrokové zvýhodnění (ročně) zdarma 90 Kč 100 Kč zdarma 180 Kč zdarma
Zasílání výpisů (ročně) 10 Kč 20 Kč zdarma zdarma 30 Kč zdarma
Roční úhrady celkem*** 560 Kč 390 Kč 390 Kč 250 Kč 510 Kč 360 Kč

Poznámky:
* smlouvy založené po 1. 12. 2002/ od 1. 7. 2000 do 30. 11. 2002/ od 1. 7. 1994 do 1. 7.2000
** smlouvy založené po 1.1.2003/smlouvy založené před 1.1.2003
*** celkový poplatek u starších smluv s úrokovým zvýhodněním
Zdroj: Stavební spořitelny

Ti nejusilovnější klienti podali stížnosti na ÚOHS. Můžeme potvrdit, že ve věci poplatků stavebních spořitelen obdržel antimonopolní úřad tři stížnosti, říká Kristián Chalupa z tiskového oddělení ÚOHS.

Spořitelny pro své chování mají argumenty. Zdražily telefonní i poštovní služby. Spořitelně se tak výrazně zvedly náklady, vysvětluje zvyšování poplatku za vedení účtu Pavel Pektor z představenstva Wüstenrot stavební spořitelny.

Znamená to, že spořitelny si mohou poplatky zvyšovat podle libosti? V některých případech klient podpisem smlouvy s tímto postupem souhlasil. Při podstatné změně správních nákladů nebo výdajů za poštovné je stavební spořitelna oprávněna změnit částky za poskytované služby, píše se ve Všeobecných obchodních podmínkách Českomoravské stavební spořitelny. A podobné paragrafy najdeme i u jiných spořitelen. Při změně provozních nákladů je stavební spořitelna oprávněna jednostranně změnit výši úhrad za služby, mohl si zase přečíst každý klient Modré pyramidy (VSS KB) v obchodních podmínkách při podpisu smlouvy.

U ostatních spořitelen je však výklad obchodních podmínek nejasný. O svévolném zvyšování poplatků v nich není ani slovo. V obchodních podmínkách se spořitelny obvykle odvolávají na „platný sazebník.“ Co však platný sazebník vlastně je? Je to sazebník platný v okamžiku podpisu smlouvy, nebo aktuální sazebník? Obě strany o tom vedou nekonečné diskuse. Žádný z právníků, které naše redakce oslovila, zatím nebyl schopen tuto věc odborně posoudit.

Že je ovšem formulace ve Všeobecných obchodních podmínkách většiny stavebních spořitelen přinejmenším nejasná, potvrzuje i to, že v podmínkách Buřinky platných od 2. 1. 2004 je už vše napsáno jasněji: Účastník je povinen platit Stavební spořitelně úhrady za vedení účtu a úhrady za jiné poskytované služby dle sazebníku platného k poslednímu dni, kdy byla služba poskytována.

Chcete vědět, kolik platíte za spoření u vaší spořitelny? Přečtěte si článek Ivany Černé Stavební spoření: Za věrnost se platí!

Každý klient stavební spořitelny je v současné situaci v pasti. Smlouvu uzavíral za určitých podmínek, spořitelna si však přisuzuje právo je měnit. Klient se změnami nemusí souhlasit. Dokud se však věc nevyřeší, nemá možnost obrany. Kdyby podobná situace nastala v bance, která vede jeho běžný účet, prostě ho zruší a odejde tam, kde je zatím levněji. U stavebního spoření je mu ale tato možnost odepřena. Pokud smlouvu zrušíte před uplynutím vázací lhůty (u starých smluv 5 let, od letošního ledna 6 let), můžete se rozloučit s celou státní podporou. Navíc vám spořitelna naúčtuje nemalé poplatky za předčasný výběr peněz.

Z toho ale vyplývá, že spořitelny mohou zvyšovat poplatky podle svého uvážení. Je zarážející, že vzhledem k tomu, že atraktivita stavebního spoření je z největší míry opřena o státní podporu, nemusí spořitelny zvyšování svých poplatků předkládat ke schválení žádnému státnímu orgánu.

Jakými provozními náklady ale chtějí spořitelny vysvětlit zavedení poplatku za správu úrokového zvýhodnění? Námaha i náklady na vedení účtu klienta se starou i novou smlouvou jsou přeci stejné. Nelze se potom divit, že klienti tento poplatek chápou jako snahu spořitelny získat zpátky aspoň něco z toho, k čemu se klientovi před pár lety zavázala. Proč má ale klient být bit za to, že spořitelna před několika lety špatně odhadla své schopnosti, když se zavázala úročit vklad 4 – 5 procenty?

Spořitelny argumentují tím, že vzhledem k dnešním sazbám je pro ně úročení vkladů starých smluv velkou finanční zátěží. Jak na to má ale reagovat ta část klientů, která si před několika lety vzala od spořitelny úvěr? Sazby, za které spořitelny před několika lety půjčovaly, jsou vyšší než sazby, za které poskytují úvěry teď. Spořitelny tedy jednoznačně na těchto klientech vydělávají. Neměli by proto tito klienti v souladu s logikou zavedení poplatku za správu úrokového zvýhodnění dostávat od spořitelny nějaký příplatek? Příplatek za správu úrokového znevýhodnění?

skoleni_27_5

Helena Dušková
Mají stavební spořitelny právo zvyšovat a tvořit nové poplatky? Zeptejte se v Poradně Stavebního spoření Heleny Duškové – tiskové mluvčí stavební spořitelny Wüstenrot, spořitelny, která v roce 2003 zaznamenala nejvyšší nárůst uzavřených smluv, spravuje přes půl milionu smluv a která jako jediná nečiní rozdíl mezi „starými“ a „novými“ smlouvami.

Redakce Měšce požádala o stanovisko ohledně navyšování poplatků spořitelen také Sdružení obrany spotřebitelů (SOS). Stavební spořitelny se vůči spotřebitelům chovají jako k nevolníkům. V nerovnoprávném postavení se klienti nemohou ubránit a tak jen rozčileně přihlížejí, jak jim neustále zvyšující se poplatky ukrajují z jejich peněz..... Sdružení obrany spotřebitelů České republiky proto oslovilo dopisem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Svým podnětem, kde upozorňujeme na možnost kartelové dohody mezi stavebními spořitelnami, chceme iniciovat přezkoumání tohoto jednání, vysvětluje Ivana Picková z SOS.

Podnět od Sdružení obrany spotřebitelů ČR jsme obdrželi a zabýváme se jím, reaguje na náš dotaz Kristián Chalupa z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Anketa

Myslíte, že má smysl se soudit se spořitelnou o výši poplatků?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).