Hlavní navigace

Pozor na státní podporu u stavebního spoření, můžete o ni přijít

27. 5. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Stavební spoření můžete využívat na několika na sobě nezávislých smlouvách, ale státní podporu můžete získat pouze na jednu z nich. Jestliže vám mezitím skončí smlouva s podporou a vy nepodnikete příslušné kroky, můžete až za několik let zjistit, že podpora nebyla připsaná.

Na redakční e-mail nám napsala čtenářka J. V. popisující problémy s nepřipsáním státní podpory.

Chci Vám napsat svoji špatnou zkušenost se Stavební spořitelnou České spořitelny. V roce 2000 jsem si uzavřela jedno stavební spoření. V roce 2003 mě přesvědčila finanční poradkyně, abych si založila ještě jedno spoření za starých podmínek, které byly výhodnější. Ovšem zdůraznila mi, že státní podporu mohu dostat jen na jedno, a tedy si musím určit, na které stavební spoření chci zasílat stavební podporu. Samozřejmě jsem chtěla na to první, prostože jsem s těmito budoucími penězi počítala na koupi auta a chtěla jsem mít co nejvíce našetřeno.

V roce 2006 jsem první spoření ukončila a platila 18 000 Kč ročně na novou smlouvu. Vůbec mě nenapadlo prověřovat stavy účtů a až nyní, když mi přišel výpis, mi bylo divné, kam a kdy se připisuje ta státní podpora. Jestli je to na začátku roku nebo na konci. Pro jistotu jsem tedy zavolala do spořitelny a bylo mi řečeno, že jsem si o státní podporu nepožádala. Vůbec jim ve spořitelně není divné, že by někdo spořil jen tak bez státní podpory. Připadá mi to nefér, že mě nikdo neupozornil, že bych si měla písemně žádat o stavební podporu. A ani finanční poradkyně mi tehdy nic takového neřekla. Přišla jsem tedy nevědomky o 3 státní podpory, což dělá 13 500 Kč.

Na koho bych se měla prosím obrátit? Měla bych si vodit na přepážku vždycky daňového poradce, aby mě nějaká úřednice náhodou nechtěla ošidit? Opravdu nenapadlo, že musím někde písemně žádat. Měla jsem pocit, že když jedna smlouva skončila, tak mi tu státní podporu budou automaticky dávat na novou smlouvu. J. V.

Redakce serveru Měšec.cz požádala všechny u nás působící stavební spořitelny o vyjádření, jak postupují v případě, že jejich klient má souběžně dvě a více smluv o stavebním spoření a v průběhu let smlouva se státní podporou skončí. Zásadním problémem totiž je, jak se klient dozví, že mu skončilo vyplácení státní podpory na jednu smlouvu a že má prostřednictvím stavební spořitelny požádat o státní podporu na smlouvu jinou. Svoji odpověď s postupem zaslaly pouze tři stavební spořitelny.

Stavební spořitelna České spořitelny

Odpovídá Zdeňka Blechová z firemní komunikace

Klienti mohou podle platného znění zákona o stavebním spoření uzavřít několik smluv o stavebním spoření s požadavkem na státní podporu, a to u různých stavebních spořitelen, aniž o tom jednotlivé stavební spořitelny informují. V případě Stavební spořitelny České spořitelny mohou měnit požadavek na státní podporu i sami prostřednictvím internetové služby Servis 24 nebo Servis 24 Start.

Jsme si vědomi toho, že problematika nárokování a přiznání státní podpory není zcela jednoduchá. Proto jsme vždy připraveni klientům tuto problematiku vysvětlit a poradit jim tak, aby se zbytečně o státní podporu nepřipravovali. Často postačí, když se klient obrátí s dotazem na svého poradce nebo se informuje v pobočce České spořitelny, na bezplatné informační lince 800 207 207 nebo elektronicky na adrese burinka@sscs.cz.

K případu: Vaše čtenářka zaslala elektronickou stížnost v téže věci ve stejný den jako do Vaší redakce také Stavební spořitelně České spořitelny. Proto jsme měli možnost zjistit konkrétní okolnosti její stížnosti. Klientce jsme následující den, tj. 21. května 2009 zaslali odpověď, kde nejen rekapitulujeme celý průběh změn požadavků klientky na žádání či nežádání státní podpory u jednotlivých smluv o stavebním spoření, ale současně ji nabízíme, že ji zajistíme dodatečné nárokování státní podpory za rok 2008 a informujeme ji, jak má postupovat, abychom toto nárokování mohli zajistit. Věříme, že jsme klientce nabídli dostatečně vhodné řešení.

Rekapitulace případu

Klientka si uzavřela smlouvu (X) s požadavkem na státní podporu od roku 2000. Koncem roku 2003 uzavřela novou smlouvu (Y) stavebního spoření s požadavkem na státní podporu od roku 2004.

Dne 29. 12. 2003 jsme provedli změnu požadavku na státní podporu pro rok 2004 „žádám“ u smlouvy Y. Protože u smluv uzavřených do 31. 12. 2003 mohl mít klient požadavek na státní podporu pouze u jedné smlouvy stavebního spoření, byla automaticky provedena změna požadavku státní podpory na „nežádám“ u smlouvy X.

Klientka však dne 14. 12. 2004 zaslala požadavek na změnu požadavku státní podpory pro rok 2004 ke smlouvě stavebního spoření X na „žádám státní podporu“. Provedli jsme tuto změnu a proto u smlouvy Y byla provedena automatická změna „nežádám státní podporu“.

Informace o výše provedených změnách jsme klientce vždy písemně zaslali. Dále jsme ji o připisování státní podpory informovali bilančními výpisy a mimořádnými výpisy k 30. 4. příslušného roku po připisování státní podpory.

V souvislosti s ukončením smlouvy X stavebního spoření dne 1. 3. 2006 jsme naposledy nárokovali státní podporu za rok 2006 k tomuto účtu. Protože smlouva Y stavebního spoření byla vedena s požadavkem „nežádám státní podporu“, nenárokovali jsme na ni státní podporu a za další roky 2007 a 2008 ji tedy nemohla být státní podpora přiznána.

Nárokování státní podpory za rok 2007 bylo již ukončeno. V současné době však můžeme klientce zajistit ještě dodatečné nárokování státní podpory na Ministerstvu financí ČR za rok 2008. Proto jsme klientce nabídli, aby nám nejpozději do konce května zaslala žádost s vlastnoručním podpisem ověřeným zástupcem pobočky České spořitelny, a to i elektronicky.

Raiffeisen stavební spořitelna

Odpovídá Jana Musilová, ředitelka správy smluv.

V současné době, prakticky již od platnosti novely zákona o stavebním spoření, tj. od 1.1.2004, jsou v Raiffeisen stavební spořitelně uzavírány všechny smlouvy se státní podporou, bez ohledu na to, zda existuje jiná starší smlouva se státní podporou. Přitom státní podporu klient obdrží při souběhu dvou smluv podle novely zákona nejprve na starší smlouvu podle naspořené částky a případně i na smlouvu druhou do celkové výše 3000 Kč. V tomto případě tedy problém se změnou nároku na státní podporu není.

U smluv uzavřených před novelou zákona bylo při souběhu smluv na rozhodnutí klienta na jakou smlouvu bude uplatňovat nárok na státní podporu v masimální výši 4500 Kč. Pokud byla smlouva uzavřena do 31.12.2003 (tj. dle zákona před novelou) a státní podpora na ni nepříslušela za rok 2004, mohl klient požádat o změnu nároku na se státní podporoui později, ale v tom případě může uplatnit nárok na státní podporu jen na jednu takto uzavřenou smlouvu a státní podpora v tomto případě nemůže přesáhnout 3000 Kč.

Pokud klient ukončuje smlouvu o stavebním spoření, kontaktuje ve většině případů obchodního zástupce, který s ním v rámci obchodního poradenství probere možnosti a řeší i nejvhodnější variantu uplatnění nároku na státní podporu. Vzhledem k tomu, že u smluv o stavebním spoření s podmínkami před novelou zákona o stavebním spoření již uplynula vázací lhůta a všechny smlouvy již mohly být ukončeny bez případného vrácení státní podpory, byli klienti již osloveni s nabídkou na výplatu naspořených prostředků a uzavření smlouvy nové.

Raiffeisen stavební spořitelna centrálně v případě ukončení smlouvy o stavebním spoření se státní podporou samostatně klienta nekontaktuje ze strany centrály. Informuje v této souvislosti příslušného obchodního zástupce o obchodních příležitostech. Pokud tedy klient nevyužije možnosti nabízeného obchodního poradenství ze strany obchodního zástupce, může se stát, že se při neznalosti detailů zákona rozhodne chybně. K chybnému rozhodnutí může dojít i v těch případech, kdy má klient smlouvy o stavebním spoření u více stavebních spořitelen a tuto skutečnost při obchodním pohovoru obchodnímu zástupci nesdělí.

dan_z_prijmu

Wüstenrot stavební spořitelna

Odpovídá Helena Dušková z komunikace.

Při souběhu dvou smluv o stavebním spoření je řešení/převod státní podpory z jedné smlouvy na druhou v kompetenci poradce. V podstatě se však jedná pouze o případy, že obě smlouvy byly uzavřeny do 31.12. 2003, protože podle našeho interního pokynu od 1.1.2004 všechny smlouvy uzavíráme jako smlouvy se státní podporou. Funguje to tak, že když na jedné smlouvě státní podpora skončí, klient se nemusí starat a podpora se začne připisovat na starší smlouvu z platných smluv. Jen pozor na terminologii, stavební spořitelny státní podporu sice zprostředkovávají, ale právně jde o vztah mezi občanem a státem. Stavební spořitelna za klienta žádá a státní podporu připisuje na účet.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).