Hlavní navigace

Stát dotuje ekologické bydlení. Máte šanci na podporu?

28. 4. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Od jeho spuštění provází program Zelená úsporám značná publicita. Není to ale příliš povyku pro nic? Stát má sice štědrou ruku, ale ne každý, kdo se rozhodne bydlet ekologicky, má na dotaci nárok. Co vše musíte splnit, abyste ji dostali?

Takový zájem občanů o ekologii, jaký v posledních dnech vyvolal nový dotační program ministerstva životního prostředí Zelená úsporám, Česká republika zřejmě dlouho nezažila. Program byl slavnostně spuštěn ve středu 22. dubna a od téhož dne mohou Češi žádat o dotace určené na podporu obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor v domácnostech. Hned první den se na všech krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí, které přijímají žádosti o dotace a poskytují informace zájemcům, tvořily fronty a speciální zelená infolinka (800 260 500) je od vyhlášení programu neustále obsazena. Zájem nás těší, ale stát ve frontách není třeba – program se teprve rozjíždí a bude pokračovat až do roku 2012, uklidňuje žadatele Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP.

S podáním žádosti o dotaci opravdu spěchat nemusíte. Jen na letošní rok je připraveno 10 miliard korun a v následujících třech letech by si úspěšní žadatelé měli rozdělit dalších až 15 miliard korun. Podle ministra životního prostředí v demisi Martina Bursíka by tak dotaci mohlo získat přes 250 000 domácností. Žádosti o podporu budou přijímány až do 30. června 2012, případně do vyčerpání finančních prostředků programu, a peníze mohou být čerpány až do 31. prosince 2012. Navíc, stále nejsou známy všechny podmínky programu. Chybí například Seznam odborných dodavatelů, tedy ministerstvem licencovaných firem, jejichž služeb musí žadatel využít, chce-li mít nárok na dotaci. Prázdný zatím zůstává i Seznam výrobků a technologií, které splňují podmínky programu. Zveřejněny by měly být během 14 dnů.

Štědré zelené dotace

A jaká opatření budou z programu Zelená úsporám vlastně financována? Půjde o kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhradu neekologického vytápění za k přírodě přívětivější kotle na biomasu a tepelná čerpadla a stavbu nízkoenergetických domů, tedy o opatření, která domácnostem ušetří náklady na vytápění. České a moravské domácnosti dnes vydávají za energie téměř třetinu svých ročních výdajů, to se může podstatně změnit, věří Martin Bursík.

Na co lze získat dotaci


 • Opatření, která vedou k úsporám energie na vytápění
  1. Komplexní zateplení obálky budovy, díky kterému se z domu stane nízkoenergetický
  2. Dílčí zateplení domu – zateplení vnějších stěn, zateplení střechy nebo nejvyššího stropu, zateplení stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad zeminou nebo nad nevytápěným prostorem, stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, výměna oken, pořízení systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Novostavby v pasivním energetickém standardu
 • Opatření využívající obnovitelné zdroje energie pro vytápění a přípravu teplé vody
  1. Výměna kotlů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla (typu země-voda, vzduch-voda, voda-voda)
  2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
  3. Instalace solárně-termických kolektorů (pouze pro ohřev teplé vody nebo pro ohřev teplé vody a přitápění)

Zdroj: SFŽP

Většina peněz z plánovaných 25 miliard korun půjde na rodinné domy a bytové domy nepanelové technologie. Podporu ale dostanou pouze domy určené k trvalému bydlení. Pokud si tedy budete chtít například vyměnit starý kotel na chatě za nový, žádný příspěvek nedostanete. Vlastníci panelových domů mohou požádat pouze o dotaci na výměnu kotlů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektřinu za kotle na biomasu nebo o dotaci na solární systémy na ohřev vody a přitápění.

Výše dotací programu Zelená úsporám (fyzické osoby nepodnikatelé)
Podporovaná o­patření Výše dotace Maximální výše dotace
Pro stávající rodinné domy
Komplexní zateplení RD (měrná roční spotřeba tepla 40 kWh/m2) 1 950 Kč/m2 podlahové plochy 50 % nákladů
Komplexní zateplení RD (měrná roční spotřeba tepla 70 kWh/m2) 1 300 Kč/m2 podlahové plochy 50 % nákladů
Dílčí zateplení RD – alespoň tři opatření* 850 Kč/m2 podlahové plochy 50 % nákladů
Dílčí zateplení RD – dvě opatření* při výměně zdroje vytápění 650 Kč/m2 podlahové plochy 50 % nákladů
Přechod vytápění ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na zdroje na biomasu s nízkými emisemi
Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva s akumulační nádrží nebo se samočinnou dodávkou paliva 60 % nákladů 80 000 Kč
Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže 50 % nákladů 50 000 Kč
Přechod na tepelná čerpadla
Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda 30 % nákladů 75 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch–voda 30 % nákladů 50 000 Kč
Solárně-termické kolektory
pouze ohřev teplé vody 50 % nákladů 55 000 Kč
ohřev teplé vody i přitápění 50 % nákladů 80 000 Kč
Dotační bonus při kombinaci opatření 20 000 Kč/dům
Pro stávající bytové domy
Komplexní zateplení BD** (měrná roční spotřeba tepla 30 kWh/m2) 1 350 Kč/m2 podlahové plochy 50 % nákladů
Komplexní zateplení BD** (měrná roční spotřeba tepla 55 kWh/m2) 900 Kč/m2 podlahové plochy 50 % nákladů
Dílčí zateplení BD** – alespoň tři opatření* 600 Kč/m2 podlahové plochy 50 % nákladů
Dílčí zateplení BD** – dvě opatření* při výměně zdroje vytápění 450 Kč/m2 podlahové plochy 50 % nákladů
Přechod vytápění ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na biomasu 50 % nákladů 25 000 Kč/byt
Solárně-termické kolektory
pouze ohřev teplé vody 50 % nákladů 25 000 Kč/byt
ohřev teplé vody i přitápění 50 % nákladů 35 000 Kč/byt
Dotační bonus při kombinaci opatření 50 000 Kč/dům
Pro novostavby
Pasivní rodinný dům (s roční spotřebou tepla do 20 kWh/m2) 220 000 Kč/dům
Pasivní bytový dům (s roční spotřebou tepla do 15 kWh/m2) 140 000 Kč/byt
Vytápění biomasou nebo tepelnými čerpadly (spotřeba tepla do 50 kWh/m2) stejně jako u stávajících domů
Solární systémy stejně jako u stávajících domů
Dotační bonus při kombinaci opatření stejně jako u stávajících domů

Pozn.: * a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací,
** neplatí pro panelové domy
Zdroj: SFŽP


Pokud zkombinujete více ekologických opatření, můžete získat dotační bonus – 20 tisíc korun na rodinný dům, resp. 50 tisíc korun na bytový dům.

Dotační bonus za vybrané kombinace opatření


Následující kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti, maximálně jednou pro daný objekt):

 • komplexní zateplení + zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo,
 • komplexní zateplení + solárně-termické kolektory,
 • pasivní novostavba + solárně-termické kolektory,
 • zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo do novostavby + solárně-termické kolektory na přípravu teplé vody a přitápění,
 • pokud bude provedeno dílčí zateplení, je zvýhodněna dotačním bonusem také kombinace: zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo; zdroj na biomasu pouze s ruční dodávkou paliva s akumulační nádrží, nebo se samočinnou dodávkou paliva + solárně-termické kolektory na přípravu teplé vody a přitápění.

Zdroj: SFŽP

Kdo má nárok na dotaci

O dotaci mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů, tedy nejen fyzické osoby, ale i společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí) nebo podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby. Žadatelem přitom podle SFŽP může být pouze osoba, která podléhá daňové povinnosti podle zákona o dani z nemovitostí. Navíc po dobu 15 let od poskytnutí dotace musí rodinný nebo bytový dům užívat k bydlení nebo k poskytování bydlení.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám se vztahuje pouze na projekty dokončené až po 1. dubnu 2009. Datum zahájení prací není důležité, rozhodující je datum kolaudace, datum podání oznámení o užívání stavby nebo datum vystavení předávacího protokolu dodavatelskou firmou.

O dotaci můžete požádat buď již před realizací investice, nebo až po jejím uskutečnění, a to do 12 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu. Pokud o dotaci požádáte ještě před realizací projektu, SFŽP s vámi uzavře smlouvu o poskytnutí dotace. Budete tak mít jistotu, že pokud splníte smlouvou stanovené podmínky, podmínky programu a dokončíte opatření ve stanovené lhůtě, bude vám podpora přidělena. Pak už jen provedete potřebné úpravy domu, doložíte potřebné doklady, fond je zkontroluje a na váš účet vám proplatí dotaci. Ve druhém případě nejdříve uskutečníte investici a až poté podáte žádost o dotaci s fakturou a požadovanými dokumenty, ta bude následně zkontrolována a po jejím schválení dostanete peníze na účet. Ať už o příspěvek požádáte před nebo po investici, dotace budou vždy vypláceny zpětně.

Žádost o dotaci můžete zatím podat pouze na krajská pracoviště SFŽP, ale od května, resp. června je budete moci odevzdat i v pěti vybraných bankách – České spořitelně, Komerční bance, Československé obchodní bance, UniCredit Bank a LBBW Bank. Čas na podání žádosti máte až do 30. června 2012. Formulář naleznete na oficiálních stránkách programu Zelená úsporám. K němu musíte dále přiložit list vlastnictví k nemovitosti, který získáte na příslušném katastrálním úřadě nebo prostřednictvím CzechPointu, tzv. krycí list technických parametrů, projektovou dokumentaci, faktury, kopii kolaudačního rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby, protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu, případně další dokumenty.

… a kdo ne

Oficiální příručka SFŽP pro žadatele o dotaci říká, že podpora bude poskytnuta každému, kdo o ni požádá a splní stanovené podmínky. A je jich opravdu požehnaně. Za prvé, podporovány budou pouze domy určené k trvalému bydlení, které k tomuto účelu bude majitel užívat i po dobu dalších 15 let. Za druhé, příspěvek se vztahuje pouze na projekty dokončené až po 1. dubnu 2009. Dále, provedené úpravy musí splňovat přísné energetické standardy stanovené Příručkou pro žadatele o podporu. Navíc, při komplexním zateplení domu musí hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění klesnout alespoň o 40 procent, u dílčího zateplení budovy o 20 procent. Novostavby pak musí splňovat parametry pasivního energetického standardu. Z toho vyplývá další podmínka, a to potřeba energetického auditu, kterým prokážete splnění požadavků.

Kotle, tepelná čerpadla a solární systémy musí vyhovovat přísným požadavkům na účinnost zařízení a emisní parametry. Podporovány jsou pouze materiály, výrobky a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií. Kromě tohoto seznamu bude zveřejněn i Seznam odborných dodavatelů, tedy licencovaných firem, jejichž služeb musíte využít, abyste neztratili nárok na dotaci. Úpravy tedy nelze dělat svépomocí. Pokud výrobek, který jste použili, nebo dodavatel, který vám úpravy provedl, v seznamech chybí, nebude vám dotace na projekt přiznána.

Požádáte o dotaci z programu Zelená úsporám?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).