Hlavní navigace

Zmenšují se vám příjmy? Snižte si zálohy na zdravotní pojištění

30. 3. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Pokud se podnikání vyvíjí špatným směrem, můžete za určitých podmínek požádat zdravotní pojišťovnu o snížení záloh. Komu na to vznikne nárok a jak dlouho potrvá?

 Pokud se v podnikání daří, potěší úspěchy nejen samotného podnikatele, ale například i jeho zdravotní pojišťovnu. Důsledkem vysokých příjmů v jednom roce (2009) je povinnost platit vyšší zálohy v dalším roce (2010), a to od měsíce, ve kterém podáte zdravotní pojišťovně Přehled.

Horší pak může být situace, kdy se v aktuálním roce přestane dařit a pro podnikatele může být dokonce problémem tyto vyšší zálohy platit. Na tuto nepříznivou situaci pamatuje i zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění č. 592/1992 Sb., kdy podle § 8 odst. 4 tohoto zákona může OSVČ požádat o snížení měsíčně placených záloh.  Podobné téma: Kdy neplatíte zdravotní pojištění, i když máte příjmy?

Pokud zdravotní pojišťovna snížení záloh povolí, může platba této zálohy klesnout až na minimální hodnotu, kterou je  v roce 2010 částka 1 601 Kč. U těch OSVČ, na které se ve zdravotním pojištění nevztahuje zákonné minimum (například se jedná o osobu, za kterou platí pojistné stát – třeba poživatel důchodu), se může platba záloh snížit dokonce až na 0 Kč, neboli takové OSVČ nemusí platit žádné zálohy.

O snížení záloh nemůže požádat každý

OSVČ může požádat o snížení zálohy na pojistné v případě, že její průměrný měsíční příjem po odpočtu výdajů připadající na jeden kalendářní měsíc roku, ve kterém se žádost podává, je alespoň o jednu třetinu nižší, než takový příjem připadající v průměru na jeden kalendářním měsíc v předcházejícím roce.

To znamená, že bude-li činit průměrný měsíční příjem podnikatele po odpočtu výdajů v roce 2010 např. 30 000 Kč, bude možno požádat o snížení zálohy tehdy, jestliže průměrný měsíční příjem po odpočtu výdajů bude v roce 2010 nejvýše 20 000 Kč. Čtěte také: Máte nízký příjem? Musíte doplatit zákonné minimum zdravotního pojištění

V otázce snížení zálohy se vychází z těchto základních zásad:

  • protože musí být dodrženo nejméně tříměsíční období pro posouzení výsledků samostatné výdělečné činnosti, lze žádost o snížení zálohy podat nejdříve 1. dubna a dále pak fakticky až do konce kalendářního roku,
  • záloha může být zdravotní pojišťovnou snížena nejdéle na dobu tří měsíců,
  • sníženou zálohu platí OSVČ taktéž ve stanovených zákonných termínech, tj. od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Podnikatel, který má v úmyslu požádat o snížení zálohy na pojistné, zpravidla předkládá zdravotní pojišťovně písemnou žádost s uvedením údajů rozhodných pro výpočet snížené zálohy a tuto žádost doloží peněžním deníkem. Zdravotní pojišťovna žádost posoudí a žadateli buď vyhoví, nebo jeho žádost zamítne, popř. si může vyžádat některé doplňující informace.

Příklad: Za 12 měsíců samostatné výdělečné činnosti jako hlavního zdroje příjmů dosáhl podnikatel v roce 2009 zisku (příjmů po odpočtu výdajů) ve výši 727 260 Kč, to znamená, že průměrný měsíční příjem po odpočtu výdajů činil v roce 2009 částku 60 605 Kč (727 260 : 12). V návaznosti na měsíc podání Přehledu (duben 2010) platí podnikatel od tohoto měsíce zálohy ve výši 4 091 Kč (60 605×0,5×0,135).

Protože se od počátku roku příliš nedaří, požádá podnikatel ještě v dubnu 2010 o snížení zálohy. V takovém případě se posuzují příjmy a výdaje v období leden – březen 2010. Příjmy za toto období činily 197 312 Kč a výdaje 140 300 Kč. Čtěte více: Jak správně platit zálohy na zdravotní pojištění v roce 2010 (+ kalkulačka)

Průměrný měsíční rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje částku 19 004 Kč [(197 312 – 140 300) : 3], čímž je splněna zákonná podmínka pro podání žádosti o snížení zálohy na pojistné. Podle výše uvedeného vzorce počítáme takto:

 Zsn (snížená záloha) = 19 004×0,5×0,135 = 1 283 Kč.

Jelikož minimální záloha činí podle zákona 1 601 Kč, bude OSVČ tuto výši zálohy (nikoli 1 283 Kč!) platit za měsíce duben – červen 2010.

Zažádat můžete několikrát

Snížení záloh se však dle zákona vztahuje nejdéle na dobu tří měsíců. Po uplynutí této doby je osoba samostatně výdělečně činná povinna platit zálohy v původní výši podle podaného Přehledu.

V případě, že i nadále trvají důvody pro snížení zálohy, může podnikatel zdravotní pojišťovnu opětovně požádat o její snížení na další tři měsíce. Jestliže by však bylo o snížení zálohy požádáno neoprávněně (tuto skutečnost lze zjistit při kontrole ze strany zdravotní pojišťovny), uplatní pojišťovna nárok na dlužné zálohy včetně penále. Čtěte více: Jak na penále ve zdravotním pojištění?

Pokud se jedná o platby záloh v nižších částkách, lze tyto částky sdružovat a zálohy zaplatit třeba jednorázově dopředu na celý rok.

Anketa

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/-a?

I přes aktuálně nepříznivý vývoj ekonomické situace v roce 2010 může OSVČ platit v průběhu tohoto roku vysoké (vyšší) zálohy, vyplývající z výsledků samostatné výdělečné činnosti za rok 2009, neboť při zúčtování roku 2010 (v roce 2011) bude OSVČ případně vzniklý přeplatek zdravotní pojišťovnou buď vrácen, nebo může být s jejím souhlasem použit na úhradu záloh na další období.

skoleni_7_4

Snížení záloh se prakticky netýká těch OSVČ, pro které je jejich samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, neboť takto podnikající osoby nejsou povinny zálohy platit.

Maximální záloha OSVČ představuje ve zdravotním pojištění v roce 2010 částku 19 205 Kč měsíčně. Čtěte více: Zdravotní pojištění a maximální vyměřovací základ v roce 2010

Autor článku

Autor je odborníkem na problematiku zdravotního pojištění. Od roku 1993 pracuje ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).