Hlavní navigace

Skrytá rizika pojištění: Některé smlouvy vám mohou každý rok vypovědět

18. 5. 2018
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Všechny pojistné smlouvy mají riziko, o kterém se příliš nemluví: výpověď ze strany pojišťovny. Zaměřili jsme se na životní pojištění, kde může být výpověď nejhorší, co se následků týče.

Výpověď pojištění definuje občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.):

§ 2805

Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět

a) s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, nebo

b) s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události; vypoví-li však pojistitel životní pojištění, nepřihlíží se k tomu.

§ 2807

Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období. Vypoví-li pojistitel životní pojištění, nepřihlíží se k výpovědi.

Tedy jak pojistník (ten, kdo uzavírá smlouvu), tak pojistitel (tj. pojišťovna) může vypovědět smlouvu do dvou měsíců od počátku pojištění (relativně neškodné) a pak 6 týdnů před výročím smlouvy (tedy každý rok pojištění!). Výjimkou je „životní pojištění“ (uvozovky použity, protože záleží na definicích v zákoně a pojetí pojišťovnou, nelze zaměňovat s intuitivně vnímaným významem, který má navíc každý jiný). 

Co to znamená? Veškeré pojištění (vyjma právě „životního“) vám pojišťovna může každý rok vypovědět. Většinou tak nečiní, když se možná obávají negativní publicity takového kroku, a samozřejmě ztráty příjmů z klienta, kterého vypoví. Když se stane smlouva méně výhodnou, raději přistupuje pojišťovna k navýšení pojistného, což je typický krok u povinného ručení. 

Kdy pojišťovna nejčastěji vypovídá smlouvy? Když se stahuje z trhu a nechtěla či nepodařilo se jí kmen smluv prodat jiné pojišťovně. Takhle jsem přišel o právní pojištění Rodinného právníka od Axy – levné dobré pojištění s unikátní možností preventivního posouzení smluv. Popřípadě vypoví pojišťovna nějakou smlouvu, když už je opravdu nevýhodná, nebo pro ni z jiného důvodu riziková – např. škodný průběh u havarijního pojištění, tzv. zam-zam pojištění (pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli) především kamioňáků, pojištění profesionálních sportovců apod. Vlastně se dá říct, že pojišťovna vypovídá smlouvy, když daný typ klienta už vůbec nechce. 

To vše je v pojištění majetku relativně opodstatněné. Pokud mám špatný škodný průběh, nemohu se divit, že mi pojišťovna zdraží pojištění, popřípadě vypoví smlouvu. Ve většině případů mám možnost jít k jiné pojišťovně a pojistit se znovu, i když často dráž. A když už cena pojištění překročí rozumnou hodnotu, prostě se nepojistíte, například když by cena pojištění převyšovala cenu předpokládaných škod – např. jedna větší carsharingová firma takto přešla od pojištění k samopojištění, ušetří režii pojišťovny.

U každé pojišťovny jinak

Horší je situace v pojištění smrti, nemoci, zdraví, které klient lehce neuzavře jinde – pojišťovna ho vůbec nemusí přijmout. Proto je zde výjimka a pojišťovna nemůže vypovědět „životní“ pojištění k výročí smlouvy. Pokud jste se zaradovali, že vám nikdo nemůže vypovědět vaši smlouvu s životním pojištěním, zadržte.

Co je „životní“ pojištění? Rozhodně to není celá smlouva s názvem „životní pojištění“. 

Občanský zákoník v § 2833 říká: Životní pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne určeného smlouvou jako konec pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka lze ujednat jen jako pojištění obnosové. Dovozuji, že „pojištění pro případ smrti, dožití“ je životním pojištěním vždy.

Dle zákona o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. přílohy 1 části A je životním pojištěním zřejmě i svatební pojištění, důchodové pojištění nebo „pojištění prostředků na výživu dětí“ a „pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění“ podle výše uvedeného. Samostatně jsou pojištění pro případ úrazu a nemoci uvedena i v části B, v rámci neživotního pojištění. Tedy pojištění pro případ úrazu může být životním pojištěním, ale nemusí. Záleží na definici doplňku, osobně bych tak vnímal jakékoliv připojištění u pojištění smrti, nicméně pojišťovny to tak nevnímají.

Pokud se vám zdá, že zákony nejsou příliš jasné, máte pravdu. Stejné pojištění, které je u jedné pojišťovny vypověditelné pojišťovnou, u druhé pojišťovny není. Nicméně lze říct:

  • pojištění pro případ smrti nelze vypovědět dle zákona (občanský zákoník), 
  • u ostatních pojištění může být dle pojistných podmínek výslovně uvedeno, že je pojišťovna nemůže vypovědět. Tohle je snáze rozeznatelné, stačí najít v pojistných podmínkách příslušný text,
  • popř. dle mě nevypověditelné pojištění je jakékoliv pojištění, které je pojišťovnou někde označeno jako životní. Pro jistotu si takový dokument uložte k pojistné smlouvě, např. u Generali jsou takto nevypověditelná pojištění invalidity a vážných onemocnění v sekci životní pojištění v produktovém listu. 

Zdůrazňuji, že pojišťovny výpověď životních smluv často nečiní. Nicméně stává se to. Vždy si vše ověřte ve vaší konkrétní smlouvě, může se lišit v rámci produktů jedné pojišťovny i časově a případně zvažte změnu.

Poznámka: Pokud vás zajímá orientačně, které pojišťovny zpravidla u svých produktů mají nevypověditelné pojištění invalidity a vážných onemocnění, našel jsem produkty u těchto tří pojišťoven: Česká pojišťovna, Generali a NN. Právě si ověřuji informaci, že se tak stalo u jedné mě známé pojišťovny, a to v případě, že klient se zraní úrazem, dostane pojistné plnění z pojištění trvalých následků, ale pojišťovna mu současně vypoví pojištění invalidity. Bez podrobností těžko soudit. Ale pro mě je to signál k předběžné opatrnosti a pojišťovny, které mohou vypovědět pojištění invalidity, popř. vážných onemocnění, ještě více upozadit.

Pozor si dejte hlavně pro případ invalidity

Podobné riziko pro klienta představují tzv. balíčky pojištění, pokud si je sjednal a nechápe jejich princip. O co jde? Některé pojišťovny nabízejí balíčky vážných rizik (pojištění smrti a invalidity, popř. včetně vážných onemocnění). Účel takového balíčku je zlevnit pojištění především pro klienty, kteří si takto chtějí pokrýt výši hypotéky v případě vícero rizikových události. Principem takového pojištění je, že sice jsou pojištěna všechna tato rizika na pojistnou částku (která se obvykle nastavuje na výši úvěru), ale v případě pojistné události končí, pojišťovna vyplatí pojistnou částku, ale nekončí jen dané riziko (např. vážné nemoci), ale všechna rizika skončí. Je to o něco levnější a pro krytí úvěru vhodné – a rozhodně lepší, než když klient je nucen šetřit a nesjednat si všechna klientem chtěná rizika.

Nicméně klient by neměl zapomínat na klasické krytí životních nákladů. Výši úvěru nechť si pojistí klidně balíčkem. Ale měl by zvážit, zda připojistit vážné nemoci na částku, kterou bude potřebovat na náklady spojené s vážnými nemocemi, připojistit invaliditu na výši svých životních nákladů a nákladů své rodiny do důchodu a připojistit smrt na částku pokrývající životní náklady rodiny (na dobu, kterou rodina předpokládá nesoběstačnost, což může být i nula, ale také doba do důchodu).

Riziko vypověditelnosti smlouvy je z mého pohledu akceptovatelné u pojištění majetku. I např. u pojištění úrazu ve většině případů není problém jít jinam a pojistit se (krom výjimek). Horší je situace u tak zásadních pojištění, jako je především pojištění invalidity. Každým rokem života roste riziko neduhů a tím i cena pojištění, a jakmile nějaké zdravotní neduhy už člověk řeší u lékaře se záznamem, je nebezpečí, že nejenže pojištění bude drahé, ale že pojišťovna vůbec pojištění neuzavře, a když, tak s výlukou na dané řešené zdravotní neduhy, tj. nebude plnit vůbec za dané zdravotní neduhy a jejich následky.

Pokud si sjednáte pojištění invalidity a případně k tomu pojištění smrti u pojišťovny, která může vypovědět pojištění invalidity, protože ho nebere jako „životní“, byl bych relativně v klidu. Pokud u stejné pojišťovny máte připojištěny i pracovní neschopnost nebo např. úrazové pojištění, byl bych ve střehu. Při plnění z těchto pojištění bude pojišťovna varována, že se váš zdravotní stav zhoršuje. A bohužel může využít/zneužít tuto informaci pro výpověď ostatních pojištění, které má daný klient.

Pokud ve vašem případě není výběr pojišťoven z jiných důvodů příliš omezen, zaměřil bych se na pojišťovnu a její produkty, které nelze vypovědět ze stran pojišťovny, zvláště pak u pojištění invalidity. A pokud vám pojišťovna vypoví pojištění invalidity, existuje v tuto chvíli jiná komerční pojišťovna, která vás pojistí bez čekací doby, pokud navážete u ní nejpozději do měsíce od konce předchozího pojištění.

Spoléháte na stát? Hlídejte si zákony

Pokud vás napadlo, že je lepší se spoléhat na státní systém pojištění, musím vás opět zklamat. Komerční pojišťovna vám smlouvu vypoví, tedy explicitně vám zašle informaci, že k nějakému budoucímu datu vaše dobrovolně sjednaná smlouva skončí. Tj. budete vědět, že vaše pojištění v blízké budoucnosti končí, a máte čas to řešit, půjde-li to.

skoleni_28_3

U státního systému se tuto informaci nedozvíte jinak než čtením a porozuměním zákona. Je možné, že se dozvíte, nebo vaši pozůstalí, až při pojistné události, že nedostanete nic, a to i když v době pojistné události platíte řádně státu (třeba i čtyři roky). Nicméně lidé neustále odvádějící i jakkoliv nízké odvody se nemusí bát. Lidé, co střídavě mají odvody (byť vysoké) a nemají odvody žádné, by měli jednou za alespoň pět let kontrolovat plnění podmínek v zákonech.

Pokud jsem vás přesvědčil, že to, že máte něco pojištěno, nemusí znamenat, že pojišťovna vám smlouvu nemůže vypovědět a tím přijdete o pojistnou ochranu, článek splnil svůj účel. Pokud navíc tušíte, kdy může vypovědět vaše smlouvy a kdy ne a na co se podívat do smlouvy, produktových informací, především smlouvy životního pojištění, jsem spokojen.

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).