Hlavní navigace

Šetření s přehmaty. Vyznejte se v prohlášení nové vlády

10. 8. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Vláda šetří, kam se podívá. Přesto lze v její konsolidační snaze najít mezery. Například úředníkům a hasičům se platy sníží o 10 %, ale ústavním činitelům jen o 5 %.

Nečasova vláda bude příští týden Poslanecké sněmovně předkládat svou „bibli vládnutí“. Proto jsme se podívali, jak konkrétně chce Nečasův tým šetřit.

Mezi hlavní cíle vlády patří:

  • reforma veřejných financí a vyrovnaný rozpočet v roce 2016
  • reforma důchodového systému
  • zdravotnická reforma
  • vysokoškolská reforma
  • protikorupční opatření

S určitou dávkou nadhledu lze říci, že vláda nechce nic světoborného, o co by předchozí vlády neusilovaly. Mezi řádky však nalezneme řadu zajímavých zjištění.

Veřejné rozpočty

Výdaje na mzdy ve veřejném sektoru se sníží o tolik proklamovaných 10 %, stejně jako provozní výdaje, a po další 3 roky nelze očekávat navýšení prostředků na platy. Je však otázkou, proč stejně vláda nechce šetřit i u politiků a soudců, když množství peněz na platy ústavních činitelů klesne jen o 5 %.

Vláda dále plánuje zdanit příjmy z hazardu rovnými 20 %, stejně jako chce nově zdanit paušální náhrady poslanců i příspěvky na bydlení vojákům. Podobně se zachová i k pracujícím důchodcům, avšak trojnásobek průměrné mzdy z nich pobírá málokterý.

Škrty se plánují na tolik propíraném stavebním spoření, jehož podpora klesne na polovinu a úspory z nově uzavřených smluv bude možné využít pouze na bydlení. K úsporám budou muset přejít i politické strany, jimž vláda plánuje snížit příspěvky za mandát, na činnost i za hlas ve volbách.

Daně

Jako první bod vláda zmiňuje urychlené zřízení jednotného inkasního místa pro výběr pojištění, a dále nový a jednodušší zákon o daních z příjmů, kde budou zrušeny výjimky kromě podpory vědy a výzkumu, rodin s dětmi, sociálně znevýhodněných, bydlení, a odpovědnosti za vzdělání a stáří.

Z toho lze usuzovat, že úroky z hypoték a úvěrů ze stavebního spoření by nadále mohly být odečítány z daňového základu, zřejmě dojde k dalšímu zvýhodnění spoření na stáří a dále v oblasti investic do vzdělání, což souvisí se školskou reformou.

Pro živnostníky se plánuje sjednocení (rozuměj zvýšení) vyměřovacích základů pro určení pojistného, ale tak, aby se nezvýšila odvodová zátěž OSVČ. Tyto dvě okolnosti jsou vzájemně k sobě protichůdné, a tak jsme zvědavi, jak chce vláda postupovat, aby dostála obému.

Samospráva a státní podniky

Ve vztahu k obcím má dojít k přijetí nového zákona o rozpočtovém určení daní, který má v prvé řadě snížit rozdíly mezi příjmy malých obcí a velkoměst, a dále se mají zohledňovat kromě počtu obyvatel i takové ukazatele jako existence obecní školy, nadmořská výška či ekologická zátěž v přírodě.

Vláda proklamuje rovněž snahu o motivaci obcí k tvorbě příznivého podnikatelského prostředí, ale nástroje této motivace nejsou ani naznačeny.

K privatizaci se vláda staví velmi zdrženlivě,  nechce privatizovat ČEPS ani Řízení letového provozu jako strategické podniky, v ČEZu plánuje zachovat majoritu (tedy lze čekat prodej části akcií), ale nevyslovuje se ke státním firmám jako je Letiště Praha, ČSA, ČD Cargo nebo Budějovický Budvar.

Sociální oblast

Asi nejvíce zasažená oblast. V prvé řadě všechny podpory budou vypláceny na základě prohlášení žadatele, že se bez této podpory z veřejných prostředků neobejde. Výplata podpor bude dále vázána na řádnou docházku dětí do školy. Obecně se pak má přitvrdit kontrola čerpání a zavést výplata části podpor formou poukázek, aby se tak zabránilo zneužívání podpory. Dlužné nájemné a pokuty  budou moci být strhávány z podpory.

Zaměstnavatelé budou po další 3 roky platit svým zaměstnancům 12 dnů nemocenské namísto současných 7, poté se vrátí současný stav. Při ukončení pracovního poměru z vlastní vůle dojde ke snížení podpory v nezaměstnanosti a v případě vyplaceného odstupného se za tyto měsíce nebude vyplácet podpora v nezaměstnanosti.

Zrušen bude sociální příplatek, porodné bude vypláceno pouze při narození prvního dítěte těm, kteří nemají příjmy přesahující 2,4 násobek životního minima. Příspěvek na péči o osoby v 1. stupni postižení bude snížen z 2000 Kč na 800 korun měsíčně.

Důchodový systém

Hlavním opatřením je příprava nové zákonné úpravy tak, aby došlo k zastropování vyměřovacího základu pro placení pojistného v souladu s nálezem Ústavního soudu. Přeloženo do lidské řeči: důchody se nezvýší, ale osoby s vyššími příjmy budou odvádět méně na sociálním pojištění.

Všechny privatizační příjmy a příjmy z dividend podniků se státní účastí pak mají sloužit výhradně ke krytí nákladů důchodové reformy.

Rodinná politika a sociální služby

Vláda plánuje podpořit zaměstnávání matek s dětmi, zdravotně postižených či opatrovníků formou úlev na sociálním pojištění pro zaměstnavatele ve výši 600 korun měsíčně.

Množství peněz, které matka má obdržet formou mateřské a rodičovské, bude totožné bez ohledu na délku rodičovské dovolené, tedy větší měsíční částku obdrží matky s kratší dobou rodičovské dovolené.

Rozhodování o dotacích sociálním zařízením bude z ministerstva převedeno na kraje, které tak dostanou nevděčný úkol z mála uspokojovat mnohé. To podtrhuje i plánovaná stabilizace podílu st. rozpočtu na financování, tedy nelze počítat se zvyšováním podílu na rozpočtu.

Zdravotnictví

Postupně dojde k definování standardů zdravotnické péče, a nadstandardní zákroky budou hrazeny přímo pacientem či z komerčního připojištění.

Standard nebo nadstandard?

Regulační poplatek za položku na receptu bude nahrazen poplatkem za recept, současně s tím levné léky již nebudou hrazeny z pojištění, a poplatek za pobyt v nemocnici bude zvýšen ze 60 korun na úroveň odpovídající hotelové službě, nejméně 100 korun za den. Rozhodující bude kvalita lůžkového zdravotnického zařízení.

Dále mají zdravotní pojišťovny získat větší rozhodovací pravomoc o úhradě léků a zdravotnických prostředků. Toto se nejeví jako dobrý krok, neboť o způsobu léčení a nárocích pacienta by měl rozhodovat lékař, nikoliv zdravotní pojišťovna. Lze očekávat, že s tímto plánem vláda silně narazí.

V oblasti úhrad chce vláda opustit současný bodový systém hodnocení zákroků a přejít na úhrady dle reálné ceny. Stejně jako v případě definice standardů nároků se jedná o velmi náročný úkol.

Shrnutí

Vláda naplňuje své proklamace a snaží se šetřit všemi směry. Avšak při tomto svém snažení se dopouští i přehmatů: za všechny jmenujme menší pokles výdajů na platy ústavních činitelů než u státních zaměstnanců či právě způsob zdravotnické reformy, který i nadále nese určité negativní rysy Julínkovy reformy.

Naopak některé záměry v dokumentu postrádáme, např. zavedení možnosti, aby část placeného sociálního pojištění dětí šla přímo na důchodový účet jejich rodičů či ráznější kroky v systému sociálních služeb, které by zajistily důstojnou existenci jejich poskytovatelů a umožnili jim dlouhodobé plánování.

skoleni_7_4

Ve vztahu ke krajům pak vláda naznačuje tendenci zbavit centrální orgány odpovědnosti za nepříjemné rozhodování a tuto odpovědnost přenést na kraje, bohužel však bez dostatečného finančního zabezpečení.

Foto: sxc.hu

Anketa

Líbí se vám plány současné vlády?

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje problematice práva a dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).