Hlavní navigace

Sehnali jste si nový byt v nájmu a stěhujete se. Co si musíte pohlídat?

29. 7. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jak postupovat v situaci, kdy přebíráte byt od pronajímatele?

Sehnali jste si nájem v krásném bytě 2+1 a již se chystáte nastěhovat. Máte plnou hlavu toho, jak se vám v novém bytě bude bydlet a co vše je nutné zařídit, abyste se zde cítili jako doma. Než se ale skutečně nastěhujete, je dobré se napřed ujistit, že je vše v pořádku a vy i pronajímatel souhlasíte s aktuálním stavem bytu. Následné nepříjemnosti se totiž mohou prodražit. Informovala o tom společnost dTest.

Smlouva především

V případě, že se stěhujete do bytu, který vám pronajímatel pronajímá, je naprostou samozřejmostí nájemní smlouva, kterou spolu musíte uzavřít. Ta musí být dle § 2235 občanského zákoníku písemná. Nájemní vztah jako takový však může vzniknout i ústně. Pokud vám v takovém případě pronajímatel umožní v bytě bydlet, nemůže následně vůči vám namítat, že nemáte uzavřenou písemnou smlouvu. Bez písemné nájemní smlouvy se ale vystavujete tomu, že vás zde pronajímatel nechává bydlet tzv. na černo.

Nájemní smlouvu s vámi může pronajímatel uzavřít:

 • Před převzetím bytu.
 • V den převzetí bytu.

Pokud podepisujete nájemní smlouvu ještě předtím, než dojde k faktickému převzetí bytu, je vhodné do nájemní smlouvy uvést den, kdy vám bude byt předán. Ten samozřejmě nemusíte uvést pouze ve formě konkrétního data, ale i časovým odstupem. Ve smlouvě tak může být uvedeno, že byt vám bude předán do 14 dnů od podpisu nebo první kalendářní den následujícího měsíce apod.

K převzetí bytu plná moc?

Ten, kdo vám v „den D“ přijde předat klíče od bytu a byt, nemůže být kdokoli. V praxi by to mohlo vypadat následovně: S majitelkou bytu jste podepsali nájemní smlouvu a dohodli jste se na předání bytu 1. srpna 2016 v 10:00 hod. V tento čas čekáte na smluveném místě, tedy před konkrétním domem, kde se byt nachází. A klíče vám přijde předat dcera paní majitelky se slovy, že paní majitelka – její maminka bohužel nemůže. Například odjela na dovolenou. V takovém případě by ale dcera paní majitelky musela splňovat alespoň jednu z těchto podmínek:

 • Být spolumajitelkou bytu.
 • Mít od majitele bytu pověření či souhlas (například plnou moc) s tím, aby byt předala nájemníkovi – tedy vám.
 • Být uvedena v nájemní smlouvě jako osoba, která vám byt předá.

Pokud se tedy k předání bytu nedostavila sama majitelka, jste povinni se přesvědčit, že vám byt předává osoba, která k tomu má příslušné oprávnění. A dcera paní majitelky by se v tomto případě musela prokázat, například plnou mocí. Podpis majitelky by v takovém případě měl být na plné moci ověřen notářsky.

Více osob?

Menší komplikace mohou nastat i v případě, že byt vlastní více osob, například manželé, ale třeba i skupina přátel. V takové situaci je nutné, aby byla k převzetí bytu k dispozici plná moc a na ní byly uvedeny podpisy všech spoluvlastníků. Tím je zaručeno, že všichni spoluvlastníci souhlasí s tím, aby vám byl byt předán a zároveň jsou s touto situací srozuměni.

Stejně by tomu mělo být v případě, že i vy nejste jediná osoba, která se do bytu stěhuje do nájmu. Stěhujete-li se tam například s partnerem nebo s přáteli, je potřeba, abyste u převzetí bytu byli buď všichni společně, nebo aby se k převzetí bytu dostavil jeden z vás s plnou mocí, kde bude uvedeno, že jste byli zvoleni jako společný zástupce a jste zmocněn k tomu, abyste byt převzali sami.

Pozor na změnu vlastníka

V některých případech se může stát, že od doby, kdy podepíšete nájemní smlouvu, do doby, než se do bytu fakticky nastěhujete, dojde ke změně majetkových poměrů u vlastníka. Vlastnické poměry se změní a vaše smlouva může být neplatná.

Byt vlastní manželský pár, který s vámi uzavře nájemní smlouvu s tím, že se do bytu nastěhujete 1. prosince 2016. Než ale k nastěhování dojde, majitelé byt prodají. V takovém případě se už do bytu nastěhovat z pochopitelných důvodů nemůžete. Museli byste uzavřít novou nájemní smlouvu s novým vlastníkem.

Pokud je mezi uzavřením smlouvy a faktickým nastěhováním větší časový odstup, je lepší si aktuální situaci zkontrolovat. To můžete udělat následovně:

 • Požádat o výpis z katastru nemovitostí na České poště.
 • Prohlédnout si orientační verzi na webových stránkách Státní správy zeměměřičství a katastru.

Také se můžete ocitnout v situaci, kdy vlastníkem bytu není fyzická osoba, ale právnická – například firma. V takové situaci si musíte ověřit, kdo je oprávněn, aby za právnickou osobu jednal a byt vám předal. Taková osoba bude k nahlédnutí v obchodním rejstříku.

Předávací protokol

Nájemní smlouvu jste podepsali, vlastníka bytu jste si ověřili, byt vám přišla předat osoba, která k tomu má veškerá oprávnění. Nyní vás čeká předávací protokol. Než ho podepíšete, měli byste se po bytě v klidu rozhlédnout. Důležité je, abyste se seznámili se vším, co je uvedeno v nájemní smlouvě, tedy:

 • Se stavem bytu a jeho vybavení.
 • S tím, jak se ovládají jednotlivé přístroje a zařízení v bytě.
 • Se společnými prostory v domě (prádelna, sušárna, zahrada, kočárkárna a další).

Kromě toho by vám pronajímatel měl sdělit, kde najdete:

 • Uzávěry plynu.
 • Uzávěry vody.
 • Vypínače elektřiny a jističe.

V případě, že dům, do kterého se stěhujete, má nějaký domovní řád, měli byste s ním být seznámeni ještě předtím, než si převezmete klíče od bytu a byt.

V předávacím protokolu musí být uvedeno veškeré vybavení, které se v bytě nachází, a jeho případné vady, i kdyby byly pouze minimální.

Pravidelná údržba

Kromě výše uvedeného by vás také pronajímatel měl upozornit na to, zda je potřeba provádět v bytě nějaké pravidelné kontroly, údržbu, případně jiné povinnosti. Pokud jste se nastěhovali do domu, ve kterém je komín či kotel, pravděpodobně se vás bude týkat případná revize či kontrola.

V případě nájmu obecních bytů předává byty nájemcům zpravidla obcí pověřený správce nebo pověřený pracovník obce.

FIN21

Vše co nejpodrobněji

Pokud už při přebírání bytu zjistíte, že jsou v bytě takové vady, které brání tomu, abyste v bytě mohli běžným způsobem bydlet, musíte vše pronajímateli oznámit. Je vhodné pořídit i fotografie, které budou daný stav zachycovat.

Obecně platí, že čím podrobněji si na začátku vašeho smluvního vztahu s pronajímatelem vyjasníte veškeré skutečnosti, tím méně konfliktů vám v budoucnu hrozí. Může totiž dojít k poruše nějakého zařízení a vy se ocitnete v pozici někoho, kdo měl vědět o tom, že je nutné toto zařízení pravidelně kontrolovat či nějakým způsobem čistit apod. Když je písemně uvedeno, že tyto kontroly musí probíhat, a vy jste je provedli, je řešení případného sporu o mnoho snazší.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).