Hlavní navigace

Sberbank už neotevře, úřady to řeší. Co bude dál?

27. 2. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Sberbank CZ, a.s.
V neděli v podvečer česká Sberbank oznámila, že v pondělí své pobočky neotevře, internetové bankovnictví nezapne a karty nechá zablokované. Jaké jsou další postupy?

Klienti položili svoji Sberbank. Tak by se dalo hovorově napsat, proč už Sberbank nespustí své služby. Když během krátké doby dojde k masivnímu, zásadnímu odlivu depozit klientů, každá banka bude mít problém takovou nečekanou situaci ustát.

V případě Sberbank byly důvody pro reakci lidí dva. Prvním byly sankce. Přestože se české Sberbank týkají jen okrajově, klienti se vyděsili a raději si hned šli pro své peníze.

Druhým důvodem bylo pro některé klienty překvapivé zjištění, že Sberbank je ruská, ale hlavně že ji vlastní přímo ruský stát prostřednictvím ruské centrální banky. A to bylo pro mnoho lidí dostatečným důvodem, proč z banky odejít.

Tyto dva důvody poté vedly k masivnímu úbytku depozit, a to už takto malá banka neustojí (česká Sberbank patří mezi malé banky).

Sdělení Sberbank v neděli 27. 2. 2022

Sberbank CZ v pondělí 28. února 2022 nechává své pobočky uzavřené. Důvodem je nepříznivá geopolitická situace, na základě které došlo v krátké době k zásadnímu odlivu depozit jejich klientů. Sberbank CZ na řešení této mimořádné situace úzce spolupracuje se svým akcionářem a průběžně informuje Českou národní banku.

Je mi velice líto situace, které nyní čelí naši klienti, obchodní partneři i zaměstnanci. I přes úzkou spolupráci s naším akcionářem se nám bohužel nepodařilo nadále zajistit poskytování služeb našim klientům v plném režimu. Společně s našimi zaměstnanci vyvíjíme maximální úsilí k tomu, abychom překonali následky aktuální geopolitické situace a našli co nejpřijatelnější řešení pro všechny naše klienty co nejdříve. Ráda bych jim všem poděkovala za pochopení této mimořádné situace, kterou způsobily externí faktory. Rovněž jsme informovali ČNB a úzce s ní spolupracujeme, řekla Marijana Vasilescu, předsedkyně představenstva a CEO Sberbank CZ.

Česká národní banka v pátek 25. 2. uvedla, že situaci kolem Sberbank v důsledku napadení Ukrajiny Ruskem nejen monitoruje, ale především dohledově řeší. Pro tyto situace jsou nastaveny standardní postupy jak na straně dohlíženého subjektu, tak České národní banky s cílem minimalizovat dopady na klienty.

Pobočky banky, které byly z bezpečnostních důvodů v pátek 25. 2. uzavřeny, nebudou v pondělí otevřeny a zastavené zůstanou rovněž karetní transakce a internetové bankovnictví. Depozita klientů jsou pojištěna ze zákona, více lze najít na webových stránkách České národní banky nebo na webových stránkách Garančního systému finančního trhu. Informace o dalších krocích budou průběžně zde na webu.

Oznámení Sberbank o zavření poboček. (27. 2. 2022)
Autor: Dalibor Z. Chvátal

Oznámení Sberbank o zavření poboček. (27. 2. 2022)

Banka je zdravá, peníze jsou

Stále platí to, co jsme už psali: banka je zdravá a jiné problémy nemá. Předpokládáme, že již v pondělí český regulátor oznámí další oficiální kroky.

Stejnou situaci během víkendu řešil bosenský regulátor Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovině, který v neděli 27. 2. 2022 tamní Sberbank dočasně převzal pod svoji plnou kontrolu.

Za účelem převzetí kontroly nad bankou ze strany Agentury existuje možnost krátkodobých přerušení nebo zpomalení práce Banky za předpokladu, že všechny elektronické služby (mobilní a internetové bankovnictví, platby kartou, bankomaty) budou plně funkční, uvádí bosenský regulátor. Očekává se, že akcie banky by mohly být prodány jiné bance.

A to je identická situace jako u české Sberbank. Banka je zdravá, peníze jsou, ale lidé jí nevěří a odcházejí. Proto lze očekávat, že český regulátor, tj. Česká národní banka, se k tomu postaví tak, aby nedošlo k ohrožení či omezení soukromých i firemních klientů.

Vklady jsou pojištěné

Na možný vývoj a následné postupy jsme se zeptali ředitelky Garančního systému finančního trhu (GSFT) Renáty Kadlecové. Připomínáme, že hlavní slovo má ale bankovní dohled České národní banky, která již tuto situaci řeší a je potřeba počkat na její závazné pokyny.

Pokud by nadále byly transakce klientů znemožněné nebo omezené, jaké jsou možné další procesy, které by mohly nastat?

Toto je v kompetencích České národní banky, respektive bankovního dohledu. Ten situaci v tuto chvíli dle vlastního vyjádření monitoruje a dohledově řeší.

Kdy by se situace Sberbank dotýkala GSFT?

Předpokládám, že máte na mysli zejména výplatu náhrad vkladů. Obecně platí, že k aktivaci Fondu pojištění vkladů dojde v okamžiku, kdy ČNB Garančnímu systému doručí Oznámení o neschopnosti finanční instituce dostát svým závazkům. V tom okamžiku začíná příprava výplaty náhrad pojištěných vkladů klientům dané instituce dle zákona – limit 100 000 eur / 7 pracovních dní atd.

Znamená takový run klientů na banku vždy to, že dojde k jejímu krachu, resp. k odebrání licence? Anebo je možné jí nějak pomoci?

Taková situace je velmi složitá a řeší se individuálně a může nastat několik různých scénářů řešení.

Obecně se dá říct, že run klientů na banku je pro ni vždy velmi nepříznivý. Masivní a intenzivní run obvykle totiž znamená, že bance v určitém okamžiku dojdou likvidní aktiva (tedy peníze, které může v krátkém čase použít pro výplatu klientů), banka samozřejmě zlikvidňuje další a další aktiva, ale tento proces může začít zaostávat za potřebou likvidity, neboť některá aktiva nelze zpeněžit okamžitě (např. poskytnuté úvěry).

V případě, že banka nevyplácí splatné vklady z důvodů přímo souvisejících s její finanční situací a nemá vyhlídky, že tak bude moci učinit, měla by Česká národní banka ode dne zjištění takovéto skutečnosti vydat do 5 pracovních dní rozhodnutí – oznámení o platební neschopnosti, pokud nerozhodne, že krize banky bude řešena restrukturalizací tak, aby bylo zajištěno pokračování jejích zásadních činností.

ČNB uplatní opatření k řešení krize ve vztahu k instituci, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

– instituce selhává, nebo lze její selhání důvodně předpokládat,
- nelze důvodně předpokládat, že existují jiná opatření dohledu (např. aplikace opatření ozdravného plánu) nebo soukromého sektoru, která by selhání instituce v krátkém čase odvrátila,
- řešení krize je ve veřejném zájmu.

Další postup tedy záleží na tom, jaké řešení vyhodnotí ČNB jako nejlepší v dané konkrétní situaci. Jak v případě výplaty náhrad vkladů, tak i v případě řešení krize restrukturalizací jsou vždy chráněny vklady klientů do výše 100 000 eur.


Autor: Garanční systém finančního trhu

Renáta Kadlecová

Může být nějaká banka připravena na situaci, že většina klientů a obchodních partnerů bude chtít zrušit smluvní vztahy s bankou?

Jak banky, tak i ČNB mají vypracovány scénáře postupu pro různé krizové situace (různé scénáře také pravidelně ČNB testuje prostřednictvím zátěžových testů). Existují mechanismy „záchrany“ bank.

Pokud nastane takováto extrémní situace, tedy masivní odliv klientů, respektive peněz v extrémně krátkém čase, a zejména za extrémních podmínek (ukončení spolupráce s obchodními partnery, sankce na mezinárodních trzích atd.), jsou aplikovány připravené postupy v té míře a takovým způsobem, které jsou pro danou situaci přiměřené.

Zvládnutí takové situace záleží na konkrétních aktuálních podmínkách – a zde bych, prosím, ráda upozornila, že jde o obecnou rovinu a nemohu a nechci v tuto chvíli jakkoliv spekulovat o situaci konkrétní banky.

Právě pro tyto situace je tady bankovní dohled centrální banky a jeho rolí je řešit situaci banky v problémech všemi zákonnými prostředky, včetně minimalizování dopadů situace na klienty, přičemž součástí řešení může být i aktivování mechanismu pojištění vkladů a provedení výplaty náhrad vkladů do výše 100 000 EUR na jednoho vkladatele.

Může takovou situaci banka bezpečně přežít, nebo je to pro ni konec?

Vždy záleží na individuálním posouzení konkrétní situace banky ČNB. V případě, že jsou uplatněny opatření k řešení krize – pokud jsou splněny příslušné podmínky dané zákonem – nutně to nemusí být pro banku konec.

Kdy GSFT naposledy historicky řešil masivní run klientů na nějakou banku?

Dá se říci, že v případě Union banky výběry klientů a rušení účtů významně urychlily její pád. Stejně tak v případě IPB se dá říci, že to urychlilo konec banky, respektive její přechod pod nového majitele – jak si určitě vybavíte, tato situace se neřešila výplatou náhrad vkladů, ale prodejem „zdravých“ aktiv banky.

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.