Hlavní navigace

Rozšířené povinné ručení havarijní pojištění nenahradí!

1. 11. 2006
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Z povinného ručení jsou hrazeny škody vzniklé provozem vozidla na zdraví nebo majetku ostatních osob. Některé pojišťovny však nabízejí rozšířené povinné ručení, z něhož mohou být hrazeny i některé škody na vozidle, které svým provozem škodu způsobilo. Které to jsou a co nabízejí?

Povinné ručení nebo havarijní pojištění?

Pojištění automobilů je v zásadě dvojího druhu. Povinné ručení, tedy správně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je ze zákona povinen uzavřít každý vlastník tuzemského vozidla podléhajícího registraci silničních vozidel nebo řidič cizozemského vozidla, který není držitelem platné zelené karty. Účelem povinného ručení je zajistit náhradu škody ostatním účastníkům silničního provozu a dalším osobám, kterým škoda provozem pojištěného vozidla vznikla. Povinné ručení se netýká škod vzniklých na vozidle, které svým provozem škodu způsobilo, ani škod vzniklých jeho řidiči.

Havarijní pojištění naopak kryje škody na vozidle vzniklé v důsledku jeho havárie, odcizení, neoprávněného užití nebo živelné události. Součástí havarijního pojištění mohou být i různá připojištění: zpravidla úrazové pojištění řidiče a dopravovaných osob, zavazadel, skel, asistenčních služeb, právní ochrany a půjčovného za náhradní vozidlo při pojistné události. Na rozdíl od povinného ručení je zcela na libovůli vlastníka či provozovatele vozidla, zda a v jakém rozsahu si havarijní pojištění sjedná. Pojišťovny také nabízejí zvýhodněné produktové balíčky povinného ručení s havarijním pojištěním.

Povinné ručení s prvky havarijního pojištění aneb jak se bojuje o zákazníky

Povinné ručení je pro pojišťovny zajímavé hned ze dvou důvodů. Jednak ho musí mít každé vozidlo, což v Česku představuje přes pět miliónů zákazníků, a jednak je tu skvělá možnost zákazníkovi při sjednání povinného ručení nabídnout i havarijní pojištění, popřípadě i další produkty. Jen málokdo si havarijní pojištění sjedná samostatně u jiné pojišťovny než u té, u níž má povinné ručení. Pojišťovny se tedy snaží nabídku povinného ručení opentlit různými benefity, aby přilákali pozornost zákazníků.

Není to tak dávno, co se nabídky povinného ručení od různých pojišťoven lišily jen v detailech. Rozsah pojistné ochrany i limity plnění byly dány zákonem a do konce roku 2002 byla regulována i výše pojistného. Motoristům tedy mohlo být skoro jedno, kde si pojištění odpovědnosti sjednají. Dnes je ale vše jinak. Na liberalizovaném trhu mezi pojišťovnami sílí konkurenční boj a každá z nich se snaží různými způsoby přesvědčit co nejvíce klientů, že právě její produkty jsou ty nejlepší. Z všudypřítomné reklamy jde člověku hlava kolem.

Některé pojišťovny vsadily na nízké ceny, jiné na vysoké limity pojistného plnění, nadstandardní asistenční služby či rychlost likvidace pojistných událostí. Výše pojistného se začala odvíjet nejen od typu vozidla, způsobu jeho použití a kubatury motoru, ale i od jiných parametrů. Některé pojišťovny poskytují slevy vlastníkům vozidel bydlícím ve vybraných okresech, starším řidičům nebo třeba lékařům. Když ani to nestačí, začínají nabízet další výhody. Povinné ručení sjednané u některých pojišťoven se tak snaží nahradit i havarijní pojištění. Dlužno dodat, že samozřejmě jen částečně a ve velmi omezeném rozsahu.

Povinné ručení 2007 – zeptejte se Jana Žalčíka, produktového manažera společnosti Callin, která se specializuje na prodej povinného ručení po telefonu a přes internet.

Živelní pojištění u Kooperativy zdarma

Prvenství v tomto směru patří pojišťovně Kooperativa, která k povinnému ručení od loňského 1. listopadu nabízí živelní pojištění zdarma. Svou reklamu dodnes staví především na tom, že povinné ručení si u ní sjednáváte „nejen pro někoho jiného, ale i pro sebe“. Povinné ručení rozšířené o živelní pojištění je určeno pro osobní a užitková vozidla do 3 500 kg a přináší pojistnou ochranu škody způsobené na vozidle povodní, záplavou, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, lavinou, pádem stromu či stožáru a požárem. Spoluúčast u živelního pojištění je jedno procento, minimálně 1000 Kč.

Předmětem živelního pojištění k povinnému ručení není nadstandardní výbava vozidla ani věci přepravované vozidlem. Náhrada škody vzniklé na vozidle pádem stromu či stožáru se týká jen případů, kdy k pádu došlo v důsledku živelné události, nikoliv tedy například v důsledku činnosti osob nebo pádem uschlé větve. Pojištění proti požáru se netýká případů, kdy požár vznikne v důsledku závady na vozidle, ani případů, kdy je úmyslně založen známým či neznámým pachatelem. Pojistná ochrana proti povodni nastupuje až 10 dnů po vzniku pojištění. Živelní pojištění se vztahuje jen na území České republiky.

Kromě zmíněného živelního pojištění patří k výhodám povinného ručení u Kooperativy slušná úroveň asistenčních služeb (v případě havárie odtah nepojízdného vozidla do 50 km a jeho uskladnění do 10 dnů zdarma, v zahraničí navíc jeden bezplatný nocleh pro osádku vozu do 50 eur/os. a právní pomoc do 750 eur) a vyšší limity pojistného plnění (54 mil. Kč / 24 mil. Kč) již u základní varianty Standard. Cena povinného ručení řadí Kooperativu spíše k dražším pojišťovnám působícím na českém trhu. Výše pojistného se zde odvíjí jen od kategorie vozidla a kubatury motoru. Pro mladé Pražáky to může být výhoda, ale například pro staršího lékaře z Kolína vlastnícího 10 let staré auto nikoliv. Jinde by mohl získat výraznou slevu.

Povinné ručení lze kromě poboček a zprostředkovatelů pojištění sjednat i on-line na internetových stránkách pojišťovny. Obvyklou slevu za tento způsob sjednání tím však nezískáte. Povinné ručení u Kooperativy zatím nelze sjednat po telefonu. Vybrat si lze ze dvou variant: Standard a Benefit (70 mil. Kč / 70 mil. Kč), přičemž vyšší varianta kromě vyšších limitů pojistného plnění přináší jen prodloužení vzdálenosti bezplatného odtahu havarovaného vozidla na 75 km. Rozšířený rozsah asistenčních služeb u obou variant pojištění získají motoristé s těžkým zdravotním postižením.

UNIQA – rozšířené povinné ručení pro starší vozidla

Další z pojišťoven, u nichž lze v rámci povinného ručení získat částečné pojištění vlastního vozidla, je pojišťovna UNIQA. Od letošního října nabízí rozšíření povinného ručení i na rizika odcizení vozidla nebo jeho poškození či zničení požárem, výbuchem a úderem blesku. To se ovšem týká jen varianty POV PLUS, s níž lze pojistit jen nepoškozená vozidla starší devíti let, u nichž nebylo uplatněno snížení pojistného pro historická vozidla. Za poškození přitom nejsou pokládána drobná poškození a opotřebení vzniklá přirozeným opotřebením vozidla.

Rozšíření povinného ručení se na rozdíl od havarijního pojištění týká jen tzv. totálních škod na celém vozidle. Znamená to, že vám musí být vozidlo odcizeno nebo požárem, výbuchem či úderem blesku zničeno celé, popřípadě vám na něm musí vzniknout škoda přesahující jeho obecnou (časovou) hodnotu v okamžiku pojistné události. Další podmínkou je, že vozidlo musí být následně odhlášeno z evidence vozidel. Vozidlo také musí být v době pojistné události způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, musí mít platné osvědčení o technickém průkazu a nesmí být pojištěno jiným pojištěním u jiné pojišťovny.

Pouze při splnění všech těchto podmínek vám UNIQA vyplatí pojistné plnění odpovídající ceně sjednané v pojistné smlouvě, resp. obecné ceně vozidla v rozsahu základní výbavy deklarované výrobcem či dovozcem pro daný typ vozidla. Vychází přitom z ceníku ojetých vozidel EUROTAX, popřípadě jiného obecně uznávaného ceníku. Od takto vypočtené ceny navíc bude odečtena cena případných zbytků vozidla a dále i spoluúčast ve výši 20 % z pojistného plnění, budete-li mít povinné ručení sjednáno ve variantě Základ (limity 18 mil. Kč / 35 mil. Kč), 10 % u varianty Optimum (50 mil. Kč / 60 mil. Kč) a 0 % u varianty Maximum (100 mil. Kč / 100 mil. Kč). Pro pojistné plnění po odečtení spoluúčasti je dále stanovena maximální hranice odstupňovaná podle kubatury motoru vozidla (např. pro vozidla do 1 350 ccm je to 80 000 Kč).

Povinné ručení u pojišťovny UNIQA lze uzavřít všemi běžnými způsoby – na pobočkách, on-line na internetu (s 10% slevou), po telefonu i u prodejců vozidel a dalších partnerů pojišťovny. Výhodou pojištění u pojišťovny UNIQA jsou relativně nízké sazby pojistného, a to nejen pro starší vozidla, segmentace podle bydliště a věku klienta, tři úrovně limitů pojistného plnění a do konce roku i 5% sleva pro nové individuální klienty. Nevýhodou pro řidiče, kteří občas bourají, je skutečnost, že pojišťovna UNIQA za každou pojistnou událost likvidovanou z povinného ručení zkracuje bezeškodní dobu o 36 měsíců namísto obvyklých 24 měsíců. Navíc uplatňuje malus až do – 200 % základní sazby, oproti obvyklým – 150 %.

ČSOB povinné ručení s bobrem

ČSOB pojišťovna v polovině října spustila dvouměsíční reklamní kampaň, jejíž ústřední postavou opět bude animovaný bobr. Reklama tentokrát neláká klienty na rychlost likvidace pojistných událostí, ale upozorňuje na konkrétní novinky v nabídce povinného ručení pro rok 2007. Ke stávajícím dvěma variantám Standard (limity 24 mil. Kč / 44 mil. Kč) a Dominant (60 mil. Kč / 60 mil. Kč) od ledna přibude varianta Premiant přinášející kromě vysokých pojistných limitů i na českém trhu dosud unikátní možnost získat z povinného ručení náhradu havarijní škody způsobené střetem, nárazem či pádem i na vlastním vozidle, byť jen do výše 5 000 Kč ročně.

Podrobnější informace zatím nejsou k dispozici. Je ale jasné, že novinka ČSOB pojišťovny půjde dál než konkurence. Výhod jejího povinného ručení ve variantě Premiant totiž budou moci efektivně využít i motoristé, kteří mají kromě povinného ručení sjednáno i havarijní pojištění. Bude-li pro ně úhrada škody na vlastním vozidle z povinného ručení výhodnější, nemusí přijít o bonus u havarijního pojištění a také nemusí odečítat případnou spoluúčast. Otázkou však je, v kolika případech půjde této výhody v praxi využít. Částka 5 000 Kč totiž stačí tak na opravu jednoho nepříliš odřeného blatníku.

Standardní součástí všech variant povinného ručení u ČSOB pojišťovny je už dnes úrazové pojištění řidiče (obdobně jako u České podnikatelské pojišťovny nebo pojišťovny Triglav). U ČSOB pojišťovny však navíc zdarma získáte i pojištění osobních věcí řidiče a věcí jemu blízkých osob cestujících s ním ve vozidle. Další výhodou je ne zcela obvyklá možnost placení pojistného v pololetních, čtvrtletních a dokonce i měsíčních splátkách bez navýšení pojistného. Při ročním placení pojistného je naopak poskytnuta 3% sleva ze základního pojistného.

Ostatně na slevy ČSOB ve své obchodní politice zjevně vsadila. Slevu 10% lze získat za bydliště provozovatele vozidla v některém z vybraných 37 okresů (příští rok 40 okresů). Výrazná 20% sleva je pak určena pro vozidla starší deseti let, kterých je v Česku většina. Další 5% slevu lze získat za jakékoliv další pojištění u ČSOB pojišťovny. Nikoliv tedy jen za kombinaci povinného ručení s havarijním pojištěním tak, jak je to obvyklé u jiných pojišťoven. Souhrnná sleva bez započtení bonusů může dosáhnout až překvapivých 38 %. Další 3% slevu pak lze získat za sjednání povinného ručení po telefonu.

Cenou povinného ručení se ČSOB pojišťovna letos zařadila někam doprostřed pomyslného pořadí pojišťoven, které u nás tento produkt nabízejí. V příštím roce to nejspíše dopadne podobně. Na svých stránkách ČSOB pojišťovna uvádí, že základní sazby povinného ručení pro osobní automobily hodlá zvýšit v průměru o 3%. Pro motoristy, kteří pro příští rok získají vyšší bonus za bezeškodní průběh pojištění, tedy pojistné u ČSOB pojišťovny naopak mírně poklesne. Sjednat povinné ručení on-line na stránkách ČSOB pojišťovny zatím není možné. Alespoň pojistný kalkulátor na jejich stránkách by však mohl být jednodušší a pro laika uživatelsky přívětivější.

Srovnání povinného ručení na Měšci

Vyberte si to nejlepší povinné ručení a sjednejte si ho online.

Může rozšířené povinné ručení nahradit havarijní pojištění?

Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá – určitě ne. Dost dobře to není možné hlavně proto, že se jedná o dva různé pojistné produkty. Výrazně širší pojistná ochrana by povinné ručení nutně prodražila, což by bylo zcela kontraproduktivní. Při výběru autopojištění to tedy chce zachovat si soudnost a nepodléhat mnohdy velmi sugestivní reklamě. Rozšíření povinného ručení o náhradu škod na vlastním vozidle je třeba vnímat jen jako jeho příjemný doplněk, nikoliv jako plnohodnotnou náhradu havarijního pojištění.

skoleni_13_10

Ve své podstatě se totiž jedná hlavně o marketingový tahák, který má přilákat klienty. Jde o to, přihodit k povinnému ručení nějaký zajímavě se tvářící a pokud možno i využitelný benefit, který ovšem pro pojišťovnu nebude příliš drahý. Některá pojišťovna by tak klidně mohla k povinnému ručení zdarma přidávat pojištění vozidla i jeho osádky proti pádu meteoritu nebo únosu mimozemšťany. Každý motorista by si to měl uvědomit a povinné ručení by měl vybírat nejen podle benefitů, ale i podle dalších parametrů.

Nebezpečí bezplatného rozšíření povinného ručení spočívá v tom, že motorista snadno může podlehnout dojmu, že zdarma získává rozsáhlou pojistnou ochranu svého vozidla, takže další pojištění ani nepotřebuje. V reklamě se totiž o konkrétních podmínkách a omezeních pojistného produktu zpravidla mnoho nedozví. Pokud si pak někdo ani při sjednávání pojištění neuvědomí velmi omezený rozsah bezplatného pojištění škod na vlastním vozidle získaného s povinným ručením, může v případě pojistné události zažít velmi nemilé překvapení.

Anketa

Co je pro vás nejdůležitějším kritériem při výběru povinného ručení?

79 %
13 %
1 %
4 %
2 %
Odpovědělo 90 čtenářů.

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).