Hlavní navigace

Rodičovskou dovolenou může čerpat žena i muž současně

20. 1. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Už dávno neplatí, že by rodičovskou čerpaly pouze matky. Čerpat ji může dokonce žena i muž současně.

Žena v zaměstnání čerpá rodičovskou dovolenou až po uplynutí mateřské dovolené. Její rodičovská tak začíná nejdříve po skončení mateřské, tedy po uplynutí zpravidla 22 týdnů po porodu, popř. 31 týdnů po porodu,pokud  porodila více než jedno dítě (vyjdeme-li z toho, že již před porodem vyčerpala 6 týdnů) a rodičovská dovolená pak trvá až do 3 let věku dítěte.

Pro muže je rodičovská dovolená delší než pro ženy

Pro muže – zaměstnance – je rodičovská dovolená delší. Zaměstnanec může nastoupit rodičovskou dovolenou hned v den, kdy jeho manželka, družka nebo partnerka porodí jeho dítě. Rodičovská dovolená je pak o oněch 22 týdnů mateřské dovolené zaměstnankyně delší, a může proto trvat celé 3 roky. Čtěte také: Rodičovská dovolená v praxi

Forma žádosti o rodičovskou dovolenou není předepsána, může být jak písemná, tak ústní, je to však právní úkon, a proto lze doporučit písemnou formou. Z žádosti musí jasně plynout, že je žádáno o poskytnutí rodičovské dovolené k péči o dítě a v jakém rozsahu je o tuto dobu žádáno.

Není vyloučeno čerpání rodičovské dovolené opakovaně – po částech (např. po 1 roku věku dítěte, poté do 2 let apod.) a není ani stanovena minimální délka jednotlivých částí. Zaměstnanec či zaměstnankyně mohou po vyčerpání rodičovské dovolené v rozsahu, o který před tím požádali, nastoupit do práce a následně mohou opět požádat o poskytnutí této dovolené. Zaměstnavatel je povinen takovým žádostem do 3 let věku dítěte vždy vyhovět, i kdyby jich bylo např. deset, protože je zaměstnankyně nebo zaměstnanec podávali po třech měsících.

Společná péče o dítě

Při společné péči o dítě mohou nastat různé situace.

Matka čerpá mateřskou dovolenou a splňuje právo na peněžitou pomoc v mateřství

Po dobu čerpání dovolené je považována za pojištěnce, za které platí zdravotní pojištění stát. V té samé době čerpá otec rodičovskou dovolenou. Souběh práva na rodičovský příspěvek a na peněžitou pomoc v mateřství je vyloučen. Otec nemůže být příjemcem tohoto příspěvku a není ani pojištěncem, za kterého platí stát zdravotní pojištění.

Matka čerpá mateřskou dovolenou, ale nesplňuje nárok na peněžitou pomoc v mateřství

Pokud otec v současné době čerpá rodičovskou dovolenou, mohou si rodiče zvolit, který z nich bude příjemcem rodičovského příspěvku. V tomto případě je vhodnější, aby to byl otec, neboť tak splní podmínku příjemce rodičovského příspěvku pro účely zdravotního pojištění. Žena na mateřské dovolené a rodičovské dovolené je pro účely zdravotního pojištění považována za pojištěnce, za kterého hradí zdravotní pojištění stát vždy, bez ohledu na to, zda pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Čtěte také: Rodičovská dovolená bude pružnější, ale dostanete méně

Oba rodiče čerpají rodičovskou dovolenou současně

Čerpají ji tedy v době, kdy již matka vyčerpala mateřskou dovolenou. Situace je pak stejná jako v předchozím případě.

Střídavá péče

Pokud si zvolí rodiče tzv. střídavou péči, tj. matka po vyčerpání mateřské dovolené nastoupí do zaměstnání, bude otec pro účely zdravotního pojištění jako příjemce rodičovského příspěvku považován za pojištěnce, za kterého hradí pojištění stát.

Po 3. roce věku dítěte na totéž dítě už jen neplacené volno

Ještě je třeba zdůraznit, že maximální délka rodičovské dovolené (do 3 let věku dítěte) se podle zákoníku práce nekryje s maximální délkou poskytování rodičovského příspěvku (do 4 let věku dítěte, nebo i do 7 let věku dítěte, jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené či dlouhodobě těžce zdravotně postižené) podle zákona o státní sociální podpoře.

Žádný automatický nárok na prodloužení rodičovské dovolené z titulu péče o dítě do 4 let věku není – volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku není zákonem předvídanou překážkou v práci jako mateřská dovolená a rodičovská dovolená. Zaměstnankyně nebo zaměstnanec tedy musejí zaměstnavatele, chtějí-li i nadále „zůstat doma“ a pečovat o dítě, požádat o tzv. neplacené volno (volno bez náhrady mzdy nebo platu) a na jeho poskytnutí a čerpání se s ním dohodnout.

Ochrana před rozvázáním pracovního poměru

Rodičovskou dovolenou, kterou zaměstnanec čerpá do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a rodičovskou dovolenou následující po této době, je třeba rozlišovat.

Čerpání rodičovské dovolené u zaměstnance – muže do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, má totiž stejné právní důsledky jako čerpání mateřské dovolené u ženy. V takovém případě platí i pro muže ochranná doba před výpovědí nebo před okamžitým zrušením pracovního poměru (viz ust. § 53 odst. 1 písm. d), § 54, 55 odst. 2 zákoníku práce). Ovšem i zaměstnankyně nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené mohou dostat výpověď z pracovního poměru, zejména z organizačních důvodů podle ust. § 52 písm. a) nebo b) zákoníku práce, tedy proto, že se zaměstnavatel nebo jeho části ruší či přemísťuje. Čtěte také: Hrubě jste porušili své pracovní povinnosti, ale stejně vás na hodinu vyhodit nemohou

V případě, že se zaměstnanec muž navrátí do práce z rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jej zařadit na původní práci a pracoviště stejně jako ženu vracející se z mateřské dovolené.

Jak s běžnou dovolenou?

Doba rodičovské dovolené muže do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba mateřské dovolené ženy se pro účely dovolené započítává jako doba výkonu práce (jako odpracovaná doba). Naproti tomu doba rodičovské dovolené muže po uplynutí doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, jakož i rodičovská dovolená ženy, se nepočítá za výkon práce. Za tuto dobu se také dovolená krátí.

Jak se vyhnout krácení dovolené?

Dovolenou vyčerpanou ještě před nástupem rodičovské dovolené však není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit. Požádá-li totiž zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

Pokud zaměstnankyně či zaměstnanec tuto možnost nevyužijí a zaměstnavatel jim určí dobu čerpání dovolené (nebo její části) po skončení rodičovské dovolené, ke krácení samozřejmě dojde. Pro zaměstnankyni (resp. zaměstnance) je jednoznačně výhodnější požádat zaměstnavatele o čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené (resp. rodičovské dovolené odpovídající době, do které je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou) a teprve po jejím vyčerpání nastoupit rodičovskou dovolenou.

V případě zaměstnance tedy žádat:

  • o čerpání rodičovské dovolené odpovídající době, do které je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
  •  pak 2. o čerpání dovolené,
  • 3. posléze (znovu) o čerpání rodičovské dovolené.

Čerpání zkrácené dovolené lze odložit

Právo na dovolenou, kterou nebylo možno vyčerpat před nástupem rodičovské dovolené, byť tedy někdy na dovolenou zkrácenou, však nezaniká – dovolená nepropadá – čerpání se odkládá na dobu po návratu z rodičovské dovolené. Kupodivu ovšem důvodem k dlouhodobé možnosti převádění dovolené k čerpání do následujících let není čerpání mateřské dovolené, a tak existuje neodůvodněný rozdíl v úpravě řešení situace, kdy dovolenou včas nevyčerpal zaměstnanec – muž, a to z důvodu čerpání rodičovské dovolené v rozsahu, po kterou je zaměstnankyně – žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (právo na dovolenou nezaniká) a kdy dovolenou nevyčerpala zaměstnankyně právě z důvodu čerpání mateřské dovolené (právo na dovolenou zaniká). Čtěte více: Firma vám nechce dát dovolenou? Může dostat pokutu 200 000 Kč

Přivýdělky

Není vyloučeno, aby zaměstnankyně nebo zaměstnanec v době mateřské dovolené, rodičovské dovolené nebo během další případně se zaměstnavatelem dohodnuté doby péče o dítě ve věku do 4 let, konali práci v dalším pracovněprávním vztahu, než ve kterém rodičovskou dovolenou čerpají.

dan_z_prijmu

Může tomu tak být případně i u téhož zaměstnavatele. Vždy z povahy věci s ohledem na překážku v práci, pro kterou jsou omluveni ve svém (původním) pracovně-právním vztahu, to musí být v jiném dalším pracovně-právním vztahu (většinou jde o dohodu o práci konanou mimo pracovní poměr, tedy dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce), jehož předmětem musí být výkon jiného druhu práce, než který byl (je) sjednán v dosavadním právním vztahu. Výše výdělku není limitována a nemá vliv na nárok na rodičovský příspěvek podle zákona o státní sociální podpoře.

Použitá literatura: Dandová, J.: Poskytování rodičovského příspěvku a jeho změny, Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále č. 12/2010, Poradce s.r.o.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).