Hlavní navigace

Čerpání rodičovské bude příjemnější, většina ale přijde o 15 tisíc

16. 9. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Rodičovský příspěvek se opět po roce dočká změn. Nově budou všichni podle svého uvážení postupně čerpat 220 tisíc korun. Kdo by nyní bral tříletou variantu, ten si pohorší.

Rodičovský příspěvek (dále „rodičovská“) doznal výrazných změn už pro rok 2011. Výrazně si touto změnou pohoršili ti (spíše ty), kterým nevzniká nárok na mateřskou (klasicky nezaměstnaní, ale i studentky nebo OSVČ, které si neplatily dobrovolné nemocenské pojištění). Ti všichni s novými pravidly přišli o zhruba 45 tisíc korun. Více: Rodičovská 2011: O tisícovku měsíčně méně a porodné jen pro chudé

Už když ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek plánoval změny pro rok 2011, uvažoval o flexibilním systému, kdy to budou rodiče a ne stát, kdo bude určovat přesnou délku čerpání této dávky. Od roku 2012 se zřejmě tyto úvahy změní v realitu, když změna pravidel rodičovské již prošla Poslaneckou sněmovnou.

Nově by si tak od příštího roku každá rodina měla na rodičovské do čtyř let věku dítěte vyčerpat 220 tisíc korun. Oproti současným podmínkám si tak mírně polepší ti, kteří by volili dvou- či čtyřletou variantu, naopak zhruba o 15 tisíc v součtu přijdou všichni ti, kdo by volili variantu tříletou.

Současný stav

Dnes jsou tři varianty čerpání. Pokud máte nárok na mateřskou, pak můžete volit minimálně ze dvou variant. Ze tříleté a čtyřleté. V praxi ovšem asi váhat nebudete, protože u čtyřleté varianty pobíráte do devátého měsíce věku dítěte 7600 korun měsíčně a od desátého měsíce až do čtyřicátého osmého měsíce věku dítěte pak dostáváte sníženou výměru ve výši 3800 korun. Rozdíl v obou variantách v takovémto případě činí zhruba 57 tisíc korun.

Pokud máte nárok na mateřskou a zároveň její denní dávka dosahuje alespoň 380 korun (což odpovídá zhruba 16 500 korun hrubého), pak se vaše volba dále rozšiřuje o dvouletou variantu. Během ní vyčerpáte od konce mateřské do dvou let věku dítěte celkem 216 600 korun a měsíčně budete pobírat rodičovskou ve zvýšené výměře 11 400 korun.

Stejných 216 600 korun za celou dobu čerpání rodičovské dostanou ti, kdo nemají nárok na mateřskou a automaticky tak po porodu začínají čerpat rodičovskou.

Podrobně jsme současný stav popsali již dříve, v článku najdete také termíny, do kterých je nutné o jednotlivé varianty rodičovské žádat.

Pružných 220 tisíc

Většinu změn připravených v rodičovské od roku 2012 oceníte. Samozřejmě s tou výjimkou, měli-li jste v plánu čerpat ji do tří let věku dítěte. V takovém případě na místo dnešních 235 600 korun v úhrnu získáte celkovou rodičovskou ve výši 220 000 korun. Naopak ten, kdo by volil dvouletou variantu, si polepší celkově o 3400 korun.

Novou absolutní výši přitom bude moci vyčerpat drtivá většina rodin. Nezaměstnanou matku, studentku či OSVČ, která si neplatila dobrovolné nemocenské pojištění, nově v získání nároku volby délky pobírání rodičovského příspěvku bude moci zastoupit otec dítěte. Pokud tedy bude plátcem nemocenského pojištění. Pouze rodiče, kteří jsou oba nezaměstnaní, nebudou mít od příštího roku možnost volby a automaticky „spadnou“ do současné čtyřleté varianty.

Tím přijdou v součtu o 3400 korun a hlavně o možnost zvolit si konkrétní dobu čerpání a tu také následně měnit. To nynější pravidla neumožňují, pokud si jednou vyberete, nejde udělat krok zpět. Nová pravidla počítají s tím, že změnu v rychlosti čerpání (a tedy i v měsíční výši rodičovské) budete moci učinit jednou za čtvrt roku.

Pokud jste začali uvažovat nad možností vyčerpat jednorázově celých 220 tisíc, tak to pusťte z hlavy. Svoboda v rozhodování bude mít své mantinely. Tím prvním je maximální výše měsíčního rodičovského příspěvku – 11 500 korun. Zároveň nebude moci být měsíční dávka vyšší než 70 % vyměřovacího základu (ten se počítá jako průměrná hrubá mzda z posledních 12 měsíců). Tím má být zabráněno situaci, kdy by rodičovská přesahovala předešlý měsíční příjem.

Školka už nebude vadit

Příjemnější pro rodiny bude i možnost využít jesle či mateřské školky. Nyní platí, že na rodičovskou máte nárok pouze tehdy, když dítě do tří let dáte do školky na maximálně pět dní v kalendářním měsíci. Nerozlišuje se přitom, jestli dítě bylo ve školce dvě nebo třeba osm hodin. S tříletým dítětem pak dostanete rodičovskou, jestliže ho do školky dáváte na maximálně čtyři hodiny denně nebo na celých pět dnů v měsíci.

Od roku 2012 budete moci dítě, které dovrší dvou let, dát do školky bez omezení a nepřipravíte se tím o rodičovský příspěvek. U dětí mladších dvou let pak nebude platit ono neurčité omezení na pět dnů v kalendářním měsíci, limit bude nově stanoven na 46 hodin měsíčně.

Podle ministra Drábka si sice možnost souběhu čerpání rodičovského příspěvku a umístění potomka do předškolního zařízení vyžádá mírné přechodné zvýšení nákladů na dávky státní sociální podpory (MPSV odhaduje 0,5 miliardy Kč navíc), ale na druhé straně má ekonomická aktivita rodičů být přínosem mimo jiné pro daňové i pojistné systémy: U těchto opatření není primárním cílem ušetřit, ale umožnit rodičům snadnější návrat na pracovní trh po rodičovské dovolené, říká ministr.

FIN21

Kdo už bude čerpat, může si vybrat

Jak již bylo řečeno výše, novela zákona, která nyní čeká na schválení v Senátu, by měla být účinná od 1. ledna 2012. Automaticky se podle ní tedy budou řídit ti, kteří začnou rodičovskou pobírat až od příštího roku.

Ti, kteří rodičovskou budou mít již rozčerpanou, si budou moci vybrat, zdali na nový systém chtějí přestoupit nebo se budou i nadále řídit pravidly roku 2011.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).