Hlavní navigace

Co zanést do účtárny za potvrzení a proč se vám roční zúčtování daně vyplatí?

5. 2. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jaká potvrzení byste měli do půlky února přinést zaměstnavateli do účtárny, abyste využili všech daňových slev a odpočtů? A kdo o zúčtování daně požádat nemůže?

Blíží se 15. únor, tedy datum, do kterého musíte stihnout zaměstnavateli dodat všechna potvrzení pro uplatnění nároků na daňové slevy a odčitatelné položky. Co musíte do účtárny zanést, co se stane, když to nestihnete a komu se spíše vyplatí si podat daňové přiznání po vlastní ose?

Zúčtování daní: klídek a čekání na přeplatek

Zúčtování daní provádí zaměstnavatelé pracovníkům, kteří zde podepsali prohlášení k dani a o zúčtování požádali. Výměnou za klidný spánek musí zaměstnanci do 15. února do účtárny dodat potřebná potvrzení kvůli nároku na uplatnění odčitatelných položek a daňových slev. (Daňové slevy můžete každý měsíc uplatnit právě v případě, že jste podepsali prohlášení k dani. To můžete v jednom měsíci mít podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele.)

Roční zúčtování je pro zaměstnance cestou, jak si uplatnit daňové slevy a odpočty, které se neodečítají z měsíčního příjmu, ale pouze jednou ročně (daňová sleva na vyživovanou manželku, školkovné, odpočet za uhrazené úroky z úvěru na bydlení, platby na životní pojištění nebo penzijní připojištění, odečet darů apod.)

Další výhodou ročního zúčtování je i to, že v případě vzniku daňového přeplatku se k němu takový zaměstnanec dostane dříve, než kdyby si sám podával daňové přiznání.

Pokud jste pracovali pro více zaměstnavatelů a práce se nepřekrývala, musíte o roční zúčtování požádat toho posledního. Do účtárny nezapomeňte donést i potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, pro které jste v daném roce pracovali a kde jste měli podepsané prohlášení k dani pro uplatnění všech slev v plné míře. Zaměstnavatel by vám potvrzení měl vystavit do deseti dnů.

Co přinést do účtárny?

Podle toho, co chcete nárokovat za daňové slevy a odpočty, se liší také povaha potvrzení, které musíte do účtárny do poloviny února donést. (Kromě případného potvrzení o zdanitelných příjmech od ostatních zaměstnavatelů.)

Slevy na dítě

 • Potvrzení ze školky o zaplacené výši „školkovného“ pro uplatnění daňové slevy na školku,
 • rodný list dítěte a čestné prohlášení druhého z rodičů, že slevu na dítě neuplatňuje on (v případě OSVČ), nebo potvrzení jeho zaměstnavatele o tomtéž (v případě zaměstnance) pro uplatnění slevy na dítě,
 • potvrzení o studiu vašeho dítěte, pokud se soustavně připravuje na budoucí zaměstnání kvůli slevě na (vyživované) dítě,
 • kopie průkazu ZTP/P nebo potvrzení úřadu o jeho vystavení, pokud ho ještě fyzicky nemáte (pro uplatnění slevy na dítě ZTP/P).

Sleva na vyživovanou manželku/manžela

 • Čestné prohlášení, že manžel/ka neměla za minulý rok příjmy vyšší než 68 000 Kč,
 • pro uplatnění slevy na vyživovaného manžela/manželku s průkazem ZTP/P kopii průkazu nebo potvrzení o jeho přiznání.

Slevy, které může poplatník nárokovat na sebe

 • Potvrzení o přiznaném důchodu (sleva na poplatníka – důchodce),
 • potvrzení o invaliditě I. a II. stupně,
 • potvrzení o invaliditě III. stupně,
 • kopie průkazu ZTP/P nebo potvrzení úřadu o jeho vydání, pokud ještě průkaz nemáte,
 • potvrzení o studiu (sleva na studenta).

Odčitatelné položky

 • Potvrzení o poskytnutém daru či darování krve nebo orgánu,
 • potvrzení z banky o zaplacených úrocích za úvěr na bydlení,
 • potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření,
 • potvrzení o příspěvcích na životní pojištění,
 • potvrzení o úhradě členských příspěvků odborové organizace,
 • potvrzení o úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Zúčtování není pro všechny

Zúčtování je pro zaměstnance velice pohodlné, ne každý ho ale může využít. Popíšeme si proto situace, která pro vás znamenají, že i přes pracovní poměr musíte podat daňové přiznání.

Daň zálohou u více zaměstnavatelů

O zúčtování daně nemůžete zaměstnavatele požádat, pokud jste během roku měli příjmy z více zaměstnání a v jednom měsíci byly alespoň dva z těchto příjmů daněny zálohovou daní.

Toto se vám můžete přihodit, například když pracujete na hlavní pracovní poměr v jednom zaměstnání (kde máte podepsáno prohlášení k dani) a v tom druhém si přivyděláváte na dohodu o provedení práce, kde vaše měsíční odměna přesáhne částku 10 000 Kč (a tudíž odvedete zálohovou daň i zde, protože srážkou se daní tento příjem, jen pokud je do 10 000 Kč měsíčně).

Podat daňové přiznání musíte sami i v případě, že si vedle pracovního poměru přivyděláváte na dohodu o pracovní činnosti, protože zde se odvádí daň zálohou vždy bez ohledu na výši příjmu.

Další příjmy nad 6000 Kč ročně

Zúčtování zaměstnavatel nemůže provést, ani když máte během roku kromě platu či mzdy ještě jiné příjmy, které přesáhnou hranici 6000 Kč. Může se jednat o příjmy z pronájmu či příležitostných činností, příjmy z prodeje majetku nebo akcií a příjmy z podnikání.

Když vše nestihnete do půlky února

S přiznáním na finanční úřad poběžíte sami, i pokud u svého zaměstnavatele nestihnete do 15. února podepsat prohlášení k dani za minulý rok nebo ho nestihnete požádat o roční zúčtování daně.

Některé případy solidárního zdanění

Daňové přiznání musíte podat i v případě, že vaše příjmy ze zaměstnání za minulý rok přesáhly hranici 1 277 328 Kč, což je rozhodný příjem pro aplikaci solidární přirážky (každý rok je rozhodný příjem jiný, stanovuje se jako 48násobek průměrné mzdy).

Povinnost se přiznat k dani po vlastní ose naopak nemusí vzniknout, jestliže jste sice odvedli v některém měsíci solidární přirážku (při příjmech přes 106 444 Kč), ale za celý rok jste výše zmíněného rozhodného příjmu 1 277 328 Kč nedosáhli.

Někdo holky, někdo vdolky

Ačkoli pro mnohé se může zdát zúčtování daně zaměstnavatelem jako jasná volba, některým poplatníkům se může vyplatit podat přiznání po vlastní ose.

Myslet na daně se vyplatí například zaměstnancům (často do této skupiny patří studenti), kteří pracují (s podepsaným prohlášením k dani) jen po část roku (a daňová sleva na poplatníka a případně studenta se jim tudíž odečítá jen v měsících, za které dostávají mzdu či plat). Aby využili slevy na poplatníka a případně i na studenta v plné míře, tedy za celý rok, musí buď posledního zaměstnavatele požádat o roční zúčtování, nebo by si měli ze stejného důvodu podat daňové přiznání. V tomto případě si mohou vybrat, kterou variantu zvolí, ačkoli zúčtování je pro ně pohodlnější (pokud jej nevylučuje nějaký výše uvedený důvod).

skoleni_18_3

Jak už jsme naznačili výše, může být daňové přiznání jediným způsobem, jak uplatnit všechny daňové výhody, například kvůli tomu, že nestihnete do účtárny dodat všechna potvrzení. S přiznáním na to máte čas až do konce března, resp. do konce června, pokud využijete služeb daňového poradce.

Někteří si také chtějí řešit daně sami proto, aby svému zaměstnavateli nemuseli prozrazovat všechny detaily jejich finančního života.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).