Hlavní navigace

Rekvalifikaci vám může zaplatit úřad práce. Za jakých podmínek?

3. 3. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pokud pomýšlíte na změnu profese a potřebujete rekvalifikaci, může vám ji uhradit úřad práce. Musíte ale splnit několik předem stanovených podmínek a kurz také dokončit.

V lednu se mírně zvýšil počet lidí bez práce i nabídka volných pracovních míst. V evidenci úřadů práce bylo 308 859 lidí, firmy nabízely 325 425 volných pracovních míst.  Nezaměstnanost, která roste spolu s volnými místy, může znamenat, že se nepotkává nabídka zaměstnanců a poptávka zaměstnavatelů.

Pokud jste se ocitli v situaci, kdy vaše stávající kvalifikace neodpovídá požadavkům potenciálních zaměstnavatelů, může vám Úřad práce ČR přispět na rekvalifikační kurz. A to plně, nebo částečně. Při výběru kurzu se zohledňují potřeby firem v jednotlivých regionech. Úřad práce vám proplatí ten, který zvýší vaše šance při hledání nové práce. 

Aby rekvalifikační kurzy skutečně plnily svůj účel, je třeba nastavit jejich obsah i zaměření požadavkům dnešní doby a konkrétní situaci na pracovním trhu. ÚP ČR proto průběžně komunikuje se zaměstnavateli a místními samosprávami, monitoruje vývoj a potřeby trhu práce tak, aby nabídka rekvalifikací odrážela potřebu praxe, uvedla k tomu mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Podmínky rekvalifikace hrazené úřadem práce

Pokud byste chtěli absolvovat rekvalifikační kurz hrazený úřadem práce, musíte splnit několik podmínek. Tou stěžejní je, že musíte být v evidenci úřadu práce jako uchazeč či zájemce o zaměstnání. Délka evidence nehraje roli.

Dále musíte mít odpovídající vstupní kvalifikaci pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikujete. Touto podmínkou je myšlen například určitý stupeň vzdělání. Další podmínkou je zdravotní způsobilost – měli byste být v takové kondici, abyste zvládli absolvovat kurz i novou profesi. Nakonec musí být rekvalifikace účelná, což znamená, že by vám skutečně měla pomoci v získání zaměstnání.

Pokud vám úřad práce rekvalifikaci uhradí a vy kurz nedokončíte, aniž byste k tomu měli vážný důvod, musíte kurzovné a další případné výdaje uhradit sami. Jako vážné důvody úřad práce uvádí například změnu zdravotního stavu, stěhování či rodinné důvody.

Jaké rekvalifikace lze financovat

Aktuální seznam rekvalifikačních kurzů najdete na stránkách jednotlivých krajských poboček. Úřad práce může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací:

  • ty, které si zvolíte sami,
  • ty, které zajišťuje plně úřad práce,
  • rekvalifikace u zaměstnavatele.

Když si kurz najdete sami

Pokud si kurz chcete najít sami, musíte o tom nejdřív úřad práce informovat. Poté vás čeká vyplňování patřičných formulářů, které úřadu práce nejpozději 14 dní před zahájením kurzu doložíte. Váš požadavek poté posoudí komise k tomu určená. Ta zohlední mimo jiné vaše předpoklady pro absolvování kurzu, výkon nové profese a  zvýšení vašich šancí na trhu práce. Pokud vám úřad práce kurz schválí, může za vás zaplatit během 3 let maximálně 50 000 Kč.

Proplacení zvolené rekvalifikace není nárokové a je možné jen za dobu, kdy jste v evidenci úřadu práce. U této rekvalifikace nevyplácí úřad práce podporu při rekvalifikaci ani neplatí vedlejší náklady spojené s její realizací.

Z celkového počtu účastníků, kteří loni úspěšně absolvovali takový kurz, jich ukončilo evidenci na ÚP ČR více než 87 %. Nejčastěji absolvovali kurzy pro získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti, pro pracovníky v sociální oblasti a kurzy zaměřené na osobní služby, uvedl generální ředitel ÚP ČR Viktor Najman.

Když kurz zajistí úřad práce

Další možností je, že vám rekvalifikaci zajistí úřad práce. O tom, jestli vás do kurzu zařadí, se rozhoduje na základě pracovně-poradenského pohovoru, který s vámi na úřadě práce udělají. Opět se posuzuje, jestli kurz zvýší vaše možnosti na novou práci a jestli je po konkrétní profesi poptávka.

Pokud vám úřad práce rekvalifikaci schválí, zaplatí za vás kurzovné a může uhradit i výdaje s kurzem spojené, například jízdné či pojištění pro případ škody. Na úhradu ale nevzniká automaticky nárok. Vše je předem ošetřeno v písemné dohodě. Během doby, kdy probíhá rekvalifikace, kterou plně zabezpečuje úřad práce, pobíráte 60 % předchozího čistého měsíčního příjmu, maximálně však 22 498 Kč měsíčně.

K nejvyhledávanějším rekvalifikacím, které loni proběhly v plné režii úřadu práce, patřily kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti a kurzy účetnictví. Z evidence úřadu práce poté podle jeho dat odešlo 85 % účastníků.

O příspěvek mohou požádat i zaměstnavatelé

O úhradu nákladů na rekvalifikaci může Úřad práce ČR požádat také váš zaměstnavatel, a to v zájmu vašeho dalšího uplatnění ve firmě. V tomto případě hradí úřad práce kurzovné, ne náhradu mzdy ani další náklady jako cestovné nebo náklady na ochranné pracovní prostředky.

Tip do článku - účto fakturace duben

Loni prošlo rekvalifikacemi přes osm tisíc lidí

K 31. lednu bylo do rekvalifikací hrazených úřadem práce zařazeno celkem 390 lidí. Za celý loňský rok těmito kurzy prošlo přes osm tisíc uchazečů či zájemců o zaměstnání.

Pro změnu profese se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let. Letos se čeká vyšší zájem o profese, které získaly na větším významu kvůli pandemii koronaviru. Jde například o online specialisty nebo oblast zdravotní či sociální péče.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).