Hlavní navigace

První 17letí řidiči už vyjeli na silnice. Které pojišťovny je přijmou do pojištění a kolik zaplatí?

15. 5. 2024
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Máte doma mladistvého řidiče a chcete, aby začal pomalu získávat bonusy u pojišťoven? Která pojišťovna „mlaďocha“ přijme do pojištění jako pojistníka a která ne? A může se neplnoletý řidič stát vlastníkem či provozovatelem vozidla?

Od ledna 2024 mohou mladí lidé, kterým ještě nebylo 18 let, získat řidičské oprávnění a vyrazit na silnice. Začala totiž platit novela zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., která kromě nového bodového systému umožňuje řídit v provozu automobil mladým lidem už od 17 let. Jde o alternativní režim autoškoly tzv. L17, který umožňuje absolvovat výuku a výcvik v autoškole před 17 lety věku a závěrečné zkoušky již v 17 letech. „Mlaďoši“ však po obdržení řidičského oprávnění smí do silničního provozu jen pod podmínkou, že na sedadle spolujezdce bude sedět jejich mentor, tedy dospělý člověk s minimálně 10letou zkušeností s řízením auta, který nemá bodový záznam. 

Nyní, v polovině května, je zde podle statistik Ministerstva dopravy 5861 čerstvých 17letých řidičů, z nichž 4977 si převzalo řidičský průkaz. Ověřených mentorů je již téměř dvojnásobné množství, 9488 osob.

Jsou tady už také první hříšníci. Podmínky mentorství přestalo splňovat 75 lidí, protože buď přišli o řidičský průkaz, dostali zákaz řízení motorových vozidel, nebo získali body v bodovém hodnocení. První padlí jsou i mezi řidiči nováčky. Řidičský průkaz byl zatím zadržen dvěma 17letým řidičům a jeden už o čerstvý řidičák zase přišel. 

17letý řidič jako pojistník? Některé pojišťovny ho nechtějí

Pokud máte doma svého čerstvého 17letého řidiče, můžete se začít zabývat otázkou, jestli chcete jeho radost z možnosti řídit o rok dříve, než tomu bylo ještě nedávno, podpořit ještě víc. Třeba tím, že mu věnujete starší auto a pomůžete mu sjednat jeho pojištění, aby si začal „vyjíždět“ bonusy, tedy slevy u povinného ručení a havarijního pojištění, které získá za bezeškodné období, počítané v měsících. Obecně platí, že na bonusy je možné dosáhnout po prvních 12 měsících a jsou připisovány pojistníkovi na jeho rodné číslo (u podnikatelů nebo právnických osob na IČ). Bonus (a v opačném případě malus) se nevztahuje na vozidlo či majitele vozu.

A právě tady se rozchází názory jednotlivých tuzemských pojišťoven a jejich ochota přijmout nezletilého řidiče jako pojistníka v pojistné smlouvě k automobilu, byť ho stávající legislativa uznává jako řidiče, který smí auto řídit a může ho i vlastnit.

Na jednu stranu se není čemu divit, pojišťovny jsou komerční subjekty, jejich cílem je především zisk s co nejnižší mírou rizika.

Například podle statistik Kooperativy mají mladí řidiči vyšší škodní frekvenci i průměrnou výši škody na majetku a na zdraví. Škodní frekvence pro nejmladší skupinu řidičů je přes 9 %, tedy 9 řidičů ze 100 hlásí jednu způsobenou škodu z povinného ručení, což je oproti celku více než dvojnásobek. Ve srovnání s nejméně škodlivými skupinami 52–62 let je to dokonce více než trojnásobek.

Které pojišťovny zabývající se autopojištěním přijmou 17letého řidiče do pojištění jako pojistníka, případně vlastníka a provozovatele vozu?

Řidičáky od 17 let: Co musíte udělat, když chcete být mentorem mladistvého řidiče Přečtěte si také:

Řidičáky od 17 let: Co musíte udělat, když chcete být mentorem mladistvého řidiče

ČSOB pojišťovna

Pojištěnce akceptujeme od 15 let věku, uvádí bez dalších podrobností mluvčí ČSOB pojišťovny Petr Milata.

Česká podnikatelská pojišťovna

Tato pojišťovna 17leté mladistvé jako pojistníky nepřijme.

V případě řidičů ve věku 17 let, kteří mohou řídit osobní vozidlo do 3,5 t na základě řidičského oprávnění typu B v rámci tzv. institutu mentorského dozoru, jsme věková omezení u osob vyskytujících se v pojistné smlouvě nijak neupravovali. Platí tedy, že v roli vlastníka a provozovatele může být osoba jakéhokoliv věku, pokud je to tak zapsáno v registru vozidel, uvádí mluvčí pojišťovny Renata Čapková. Příkladem můžou být nezletilí dědicové. U osoby pojistníka, tedy osoby, která sjednává a podepisuje pojistnou smlouvu, vyžadujeme u osobních vozidel věk 18 let, tedy plnoletost.

Direct pojišťovna

U Directu 17letí řidiči jako pojistníci neuspějí. Jak potvrdila mluvčí pojišťovny Nela Maťašeje, pro sjednání smlouvy musí být pojistníkem pouze osoba starší 18 let, provozovatel však může být osoba starší 15 let, věk vlastníka je bez omezení.

Hasičská vzájemná pojišťovna (HVP)

U HVP auto, kde by pojistníkem byla osoba mladší 18 let, nepojistíte.

Pojistníkem může být pouze osoba starší 18 let. Osoba starší 15 let může být výjimečně pojistníkem za předpokladu, že vlastní řidičské oprávnění a pojišťuje motocykl nejnižší kubatury, uvádí Petra Mačková z technického úseku pojišťovny. V tomto případě je třeba přiložit k pojistné smlouvě také kopii technického průkazu motocyklu a řidičského oprávnění.

Generali Česká pojišťovna (GČP)

U této pojišťovny nezletilý řidič uspěje.

Naše systémy jsme upravili tak, aby vyhovovaly novému zákonu i v oblasti ‚řidičák na zkoušku‘, tzn. že při sjednání povinného ručení posuzujeme 17leté řidiče jako čerstvě plnoleté. A podle toho k nim přistupujeme, potvrzuje mluvčí GČP Jan Marek a dodává, že tyto řidiče, kteří jezdí s mentorem už před dosažením plnoletosti, pojišťovna zvýhodňuje 30% slevou. Je však nutné, aby doložili potvrzení, že s mentorem jezdí.

Kooperativa pojišťovna

Také Kooperativa přijímá 17leté řidiče jako plnoleté a bez omezení. Pojištění bude dražší (přesná kalkulace je níže v článku), ale pojišťovna umožňuje využívat mobilní aplikaci Koopilot, která může postupně cenu pojištění snížit.

Koopilot vyhodnocuje jejich jízdní styl a díky ní mohou získat část zaplaceného pojistného zpět. Po každé jízdě dostanou zpětnou vazbu, jak řídí. Aplikace sleduje, zda dodržují rychlost, nepoužívají mobil za jízdy a jezdí plynule. Věříme, že se nám společně s mentory, těmito mladými řidiči a naší aplikací povede výrazně snížit nehodovost začínajících řidičů, uvádí mluvčí pojišťovny Milan Káňa

Pillow pojišťovna

Na smlouvě může nezletilý vystupovat jako pojistník, vlastník i provozovatel. Nejedná se o nic překvapivého. Nezletilé osoby jsou ze zákona způsobilé k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. 

Pokud zákonodárce usoudil, že osoba daného věku je schopna provozu určitého typu vozidla, pak k této svobodě řídit vozidla logicky patří i odpovědnost za způsobené škody. A tato odpovědnost se promítá do možnosti uzavřít pojištění povinného ručení. Věková hranice pojistníka v Pillow pro daný typ vozidla kopíruje zákonem stanovený minimální věk pro řidičský průkaz, tj. např. 15 let, 17 let, nebo 18 let, říká Martin Podávka z Pillow.

Slavia pojišťovna

U Slavie mladiství řidiči uspějí jako pojistníci i jako majitelé vozidel. Provozovatelem však musí být zletilá osoba, jak potvrdil mluvčí pojišťovny Václav Bálek.

 

UNIQA pojišťovna

UNIQA 17leté pojistníky nechce. 

Zákon o povinném ručení říká, že provozovatel má povinnost zajistit pro vozidlo povinné ručení. Tedy pojišťujeme vozidlo, ne řidiče. Zpravidla jde tedy o vůz rodičů nebo jinak příbuzných osob L17, říká mluvčí pojišťovny Eva Svobodová a dodává, že jako pojistník a provozovatel by mohl řidič pod 18 let figurovat v případě vozidel speciálně určených pro tyto mladistvé s rychlostí do 45 km/h.

Může být pojistníkem vozu nezletilý řidič (L17)?
Pojišťovna ANO/NE
Allianz pojišťovna ANO
 Česká podnikatelská pojišťovna NE
ČSOB pojišťovna ANO
Direct pojišťovna NE
 Hasičská vzájemná pojišťovna NE
Generali Česká Pojišťovna ANO
Kooperativa pojišťovna ANO
Pillow pojišťovna ANO
Slavia pojišťovna ANO
UNIQA pojišťovna NE

Pojištění mladých řidičů je drahé ze zřejmých důvodů – pojišťovny chtějí, aby se jim riziko vyšší nehodovosti vyplatilo. Ve srovnavači pojištění pro pojišťovací zprostředkovatele jsme zadali parametry pojištění konkrétního vozu Peugeot 107 vyrobeného v roce 2007 a jako pojistníka a vlastníka uvedli rodné číslo a jméno mládence z Prahy, který skutečně před měsícem dostal řidičský průkaz ve svých 17 letech. Jeho matka na něj vůz přepíše v nejbližších dnech. 

Jak jsme dopadli, když jsme v kalkulaci požadovali pouze povinné ručení a rozšířené asistenční služby? Ceny jsou řazeny vzestupně s počátkem dne pojištění k 15. 5. 2024.

  • Slavia pojišťovna, limit 100/100, roční cena 10 609 Kč
  • ČSOB pojišťovna, limit 60/60, roční cena 12 274 Kč
  • Kooperativa pojišťovna, limit 100/100, roční cena 14 310 Kč
  • Allianz pojišťovna, limit 70/70, roční cena 16 944 Kč (balíček Plus, ve kterém je navíc pojištění přírodní události, výbuch/požár a poškození vozidla zvířetem)
  • Generali Česká pojišťovna, limit 100/100, roční cena 22 081 Kč
  • Pillow pojišťovna, limit 150/150, roční cena 25 452 Kč
Nový bodový systém a nová výše pokut: Ve správním řízení můžete zaplatit až 75 tisíc korun Přečtěte si také:

Nový bodový systém a nová výše pokut: Ve správním řízení můžete zaplatit až 75 tisíc korun

Na úřadu při přepisu vozu můžete narazit na problém

Pokud budete chtít svému synovi nebo dceři udělat radost a rovnou mu věnovat auto, které na něj/ni přepíšete, nemusíte se na všech úřadech setkat s pochopením, jak upozorňuje Ministerstvo dopravy. Proto budete potřebovat jeden papír navíc.

Mladistvá osoba může být podle platné legislativy zapsána jako vlastník vozidla. Platí, že nezletilí jsou způsobilí k právním jednáním přiměřeným jejich vyspělosti a věku.

Vnímáme, že zdaleka ne všechny okolnosti případu spojeného s konkrétním nezletilým může objektivně posoudit úřední osoba – pracovník registračního místa. Proto byl registračním místům v rámci metodického řízení vydán pokyn, dle něhož k takovému úkonu bude vyžadován souhlas zákonného zástupce nezletilého, říká mluvčí ministerstva František Jemelka, přičemž má na mysli § 32 občanského zákoníku. Vyjadřujeme se zde nikoliv k otázkám spojeným se způsobilostí nezletilých osob nabývat svými úkony vlastnická práva k věcem, nýbrž k jejich způsobilosti provést úkon v registru silničních vozidel, dodává.

S mladistvým coby provozovatelem vozidla už je však větší problém. Kromě souhlasu zákonného zástupce je zde nutné podle Ministerstva dopravy také přivolení soudu.

Pokud je dle § 33 odst. 1 občanského zákoníku možné, aby zákonný zástupce nezletilému udělil souhlas s provozováním obchodního závodu, je zapotřebí k platnosti souhlasu přivolení soudu. S provozováním vozidla, stejně jako obchodního závodu, jsou spojeny typově velmi podobné okruhy potenciálních rizik a následků, proto i přístup k posuzování plné svéprávnosti k tomuto právnímu jednání má být stejný, uzavírá František Jemelka.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).