Hlavní navigace

Přivyděláváte si k důchodu? Pozor na odvody na sociálním a zdravotním pojištění

13. 11. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Přivýdělky v důchodu se mohou lišit podle toho, jestli jste odešli do předčasného, či řádného důchodu, případně jestli pobíráte tzv. předdůchod. Podívejte se, jaká pravidla v jednotlivých situacích platí.

Odešli jste do řádného či předčasného starobního důchodu a nyní byste si rádi něco přivydělali. To samozřejmě můžete, ale výše možného přivýdělku, nebo typ smlouvy, který můžete uzavřít, se liší právě podle toho, do jakého typu starobního důchodu jste odešli. V dnešním článku si tak rozebereme, jaké jsou vaše možnosti v jednotlivých fázích a co musíte splnit či ohlásit a kam.

Předdůchod

Ještě než se dostaneme k předčasnému či řádnému starobnímu důchodu, zmiňme tzv. předdůchod. Tento termín není zakotven v žádném zákoně a jedná se o čerpání prostředků našetřených v doplňkovém penzijním spoření (ve III. pilíři), a to za specifických podmínek. Ty upravuje aktuální znění Zákona o doplňkovém penzijním spoření.

Předdůchod můžete čerpat nejdříve v situaci, kdy vám do vzniku nároku na starobní důchod chybí maximálně 5 let. Tato podmínka však platí jen pro muže. Pro ženy se datum nároku na předdůchod stanovuje jako datum nároku muže narozeného ve stejný den. Zároveň musí platit, že jste si v doplňkovém penzijním spoření šetřili alespoň 5 let. Do této doby je možné započítat i dobu spoření v rámci penzijního připojištění.

Pokud byste se pro výplatu předdůchodu rozhodli, podmínky jsou takové, že je vyplácen měsíčně, v minimální výši 30 % z průměrné mzdy a výplata musí být v neklesající výši. V prvním čtvrtletí roku 2018 činila průměrná mzda 30 265 Kč, takže 30 % z ní by činilo 9080 Kč.

Práce a omezení při pobírání předdůchodu

Výplata předdůchodu musí trvat minimálně 2 roky a není možné jej přerušit ani ukončit. Během této doby ale můžete bez omezení pracovat. Tedy na jakýkoli typ smlouvy, i na živnostenský list. A výše výdělku není nijak omezena. 

Co se týká zdravotního pojištění, platí, že v době předdůchodu jej za vás platí stát i vy sami podle toho, jaký máte typ smlouvy a výdělek. V případě pracovní smlouvy jste plátcem i vy, skrze svého zaměstnavatele, bez ohledu na výši výdělku. U dohody o provedení práce jste plátcem až od výdělku 10 001 Kč měsíčně a u dohody o pracovní činnosti od částky 2501 Kč měsíčně.

Než si požádáte o starobní důchod, rozhodnete se, jestli chcete započítat příjmy z pracovní činnosti v době pobírání předdůchodu, či nikoliv.

Doba strávená v předdůchodu je z hlediska výpočtu důchodu tzv. doba vyloučená. To je příznivá skutečnost – znamená to, že nulové výdělky v tomto období „nerozředí“ vaše příjmy, a nesníží vám tedy váš osobní vyměřovací základ pro výpočet důchodu. Vyhnete se tak nevratným sankcím, často značným, ke kterým dochází u předčasného důchodu.

Předčasný důchod

Další variantou je předčasný důchod. Do něj může odejít ten, komu do řádného starobního důchodu zbývají maximálně 3 roky. Často tuto variantu volí lidé, kteří už buď pracovat nechtějí, nebo ve svém věku už práci nemohou sehnat. Pro rok 2018 platí, že musíte mít alespoň 35 let důchodového pojištění, abyste mohli do předčasného důchodu odejít.

Pokud jste do předčasného důchodu odešli, podmínky přivýdělku jsou pro vás omezené. Platí totiž, že až do dosažení důchodového věku, tedy maximálně po 3 roky, si můžete vydělat jen tolik, aby váš výdělek nezakládal účast na důchodovém pojištění.

Nemůžete tedy uzavřít klasickou pracovní smlouvu, a to ani na hlavní, ani na částečný úvazek. A ani na dobu určitou, a to bez ohledu na to, kolik byste si na tuto smlouvu vydělali. V případě, že byste pracovní smlouvu uzavřeli, vznikl by vám příjem, který zakládá účast na důchodovém pojištění. A v takové situaci je nutné výplatu předčasného starobního důchodu přerušit. Měli byste povinnost vaše zaměstnání oznámit České správě sociálního zabezpečení a ta by výplatu předčasného důchodu dočasně nastavila. Následně byste si po ukončení zaměstnání nebo po dosažení důchodového věku museli o obnovení výplaty důchodu znovu požádat. Jakoukoli změnu byste také museli oznámit své zdravotní pojišťovně, protože změna může být rozhodující pro nárok, či naopak zánik nároku na platbu pojistného státem.

Jak si vydělat v předčasném důchodu?

Varianty přivýdělku tu ale jsou. Pracovat můžete na dva typy smluv. Buď na dohodu o provedení práce, nebo na dohodu o pracovní činnosti. Vždy ale tak, aby vám výdělek nezakládal účast na důchodovém pojištění.

U dohody o provedení práce si tak měsíčně můžete vydělat 10 000 Kč. V případě dohody o pracovní činnosti jen 2500 Kč. Nad tyto limity bude zákon na vaše výdělky hledět jako na běžné zaměstnání a spadnete do stejné kolonky, jako kdybyste měli pracovní smlouvu, viz výše.

V případě, že limitní výdělky dodržíte, nemusíte platit zdravotní pojištění, protože jej za vás platí stát jakožto za příjemce důchodu.

Podnikání v předčasném důchodu

Kromě toho je v předčasném důchodu možné i podnikat. Opět ale musíte dodržet určitou úroveň příjmů, aby vám nevznikla účast na důchodovém pojištění.

Za rok 2018 si můžete vydělat maximálně 71 950 Kč. Ovšem pozor, uvedená částka platí v případě, že jste vykonávali samostatnou výdělečnou činnost po celý kalendářní rok. Pokud jste nějaký měsíc tuto činnost nevykonávali, musíte si poměrnou část odečíst. Jinými slovy, za každý měsíc, kdy jste vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, se vám maximální možný výdělek navýší o 5996 Kč.

Zároveň platí, že v předčasném starobním důchodu je na vaše podnikání hleděno jako na vedlejší samostatně výdělečnou činnost, nikoli jako hlavní, kde je plátcem důchodového pojištění každý bez ohledu na výši příjmu.

Nejste tedy povinni dodržet minimální vyměřovací základ, ale musíte kromě prvního roku činnosti platit zálohy na pojistném.

Řádný starobní důchod

Poslední variantou je přivýdělek v řádném starobním důchodu. V takovém případě je možné si vydělávat bez omezení. Plátcem zdravotního může být v tomto případě stát i vy sami, podle toho, jakou smlouvu máte uzavřenou. V rámci pracovní smlouvy jste plátcem i vy jako zaměstnanec prostřednictvím vašeho zaměstnavatele. I jako OSVČ musíte platit zálohy na pojistném, ačkoli nemusíte dodržet minimální výši záloh.

Pokud ale budete pracovat na dohodu o provedení práce, případně na dohodu o pracovní činnosti, a vyděláte si do stanoveného limitu 10 000 Kč, respektive 2500 Kč, pojistné neplatíte.

Tip do článku - účto fakturace duben

Jen pro úplnost uvádíme, že pokud pobíráte důchod v plné výši, můžete po každých 360 odpracovaných dnech zažádat o navýšení výpočtového základu důchodu o 0,4 %. Pokud pobíráte během pracovní činnosti polovinu důchodu, pak máte nárok na navýšení o 1,5 % za každých 180 odpracovaných dní. Pokud se rozhodnete důchod nepobírat, výpočtový základ se vám poté zvýší o 1,5 % za každých 90 odpracovaných dní.

O zvýšení důchodu si musíte zažádat na České správě sociálního zabezpečení.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).