Hlavní navigace

Privátní bankovnictví: když chcete více než standard

25. 10. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Mít někoho, kdo se postará, aby vám majetek rostl, je k nezaplacení. Proč by to měl být privátní bankéř? Je vzdělaný, musí mít zkušenosti a nese zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Privátní bankovnictví je služba poskytovaná privátní klientele se zaměřením na individuální přístup ke klientovi jako jednotlivci, při respektování časové vytíženosti a zároveň hodnoty volného času. Základem je komplexní servis zaštítěný privátním bankéřem, tedy tím nejlepším odborníkem, který je svými zkušenostmi přínosem pro klienta.

V případě privátního bankovnictví jde vždy o nejkvalitnější servis standardních bankovních nástrojů (platební styk, stavy majetku, platební karty, internetové bankovnictví, cestovní pojištění atd.). Dále se zaměřuje na pokročilejší služby správy majetku, investičního poradenství, tvorby portfolia a ostatních možností zhodnocování svěřených prostředků, to celé při respektování klientových potřeb cash-flow, vztahu k riziku a představě o celkovém výnosu z těchto aktivit s adekvátní mírou ochrany svěřeného kapitálu.

Neodlučitelnou součástí služeb pro privátní klientelu je i vyhledávání vhodných forem financování klientem plánovaných investic. Tím dochází k rozšiřování možností seberealizace klienta ve větším záběru a objemu, než umožňuje aktuální stav jeho majetku. Klientovy záměry či business plány je možné uskutečnit prostřednictvím cizího kapitálu, což vede k dosažení multiplikačního efektu výnosu ze všech depositních i kreditních aktivit. Více: Privátní bankovnictví – sen a skutečnost

Máte 5 milionů? Jste VIP

Specifikace privátního klienta není na bankovním trhu jednoznačně definovaná. Zařazení klienta do této kategorie je vždy předmětem individuálního posouzení a rozhodnutí privátního bankéře, případně ředitele pobočky v závislosti na nadefinované strategii banky a od toho odvozených vnitřních pravidel. Obecně lze říci, že do kategorie privátní klientely řadíme několik skupin klientů, které lze orientačně posuzovat podle následujících finančních i nefinančních kritérií:

  • majetní klienti – s majetkem nad 1 milión Kč včetně všech cenných papíru a dalších investičních produktů, běžně označováni jako Affluent Individuals,
  • VIP klienti – s majetkem nad 5 miliónů Kč, obvyklé označení klientů High Net Worth Individuals, u těchto klientů je zařazení do skupiny privátní klientely jednoznačně dané. Nejčastěji sem patří restituenti; lidé, kteří zdědili zajímavé pozemky či jiné nemovitosti; bývalí vlastníci úspěšných společností, kteří jsou nyní již zasloužilými rentiéry a samozřejmě úspěšní vlastníci prosperujících společností,
  • klienti s čistým měsíčním příjmem nad 30 000 Kč měsíčně – typickým vzorkem je management společností,
  • svobodná a některá další vybraná povolání – advokáti, notáři, exekutoři, insolvenční správci, soudci, státní zástupci, autorizovaní architekti, autorizovaní inženýři, auditoři, daňový poradci, soukromí lékaři, zubní lékaři, soukromí lékárníci, veterinární lékaři, dražebníci, patentovaní zástupci, soudní znalci, překladatelé, tlumočníci, vysokoškolští pedagogové,
  • společensky významní klienti – top manažeři, politici a nejvyšší zástupci státní, krajské či městské správy, významné osobnosti veřejného života jako jsou umělci, sportovci, vědci, novináři.

Služby privátního bankéře může navíc získat každý klient otevřením prestižních balíčků služeb poskytovaných tomuto segmentu.

Zásadním mezníkem pro přechod z retailového bankovnictví do cíleného privátního bankovnictví je splnění některých z výše uvedených podmínek. Ve většině případů banka sama segmentuje klienta s cílem správné volby vhodného poradce. Čtěte také: Co by vás přivedlo ke změně banky?

Banky poskytující privátní bankovnictví

Banka Název služby Minimální objem depozit/investic
Citibank Citigold 1,5 mil. Kč
Commerzbank Private Banking 3 mil. Kč
Česká spořitelna ČS Premier 1 mil. Kč
Česká spořitelna ERSTE Private Banking ČR 5 mil. Kč
ČSOB Privátní bankovnictví 10 mil. Kč
Komerční banka Privátní bankovnictví 20 mil. Kč
LBBW Bank Privátní bankovnictví 5 mil. Kč
Raiffeisenbank Privátní bankovnictví 3 mil. Kč
UniCredit Bank Privátní bankovnictví 3 mil. Kč
Volksbank Private Banking není stanoven
Autor: redakce

Kdy vám privátní bankéř pomůže?

Z úhlu pohledu klienta se jako nejvhodnější přechod jeví finanční situace, kdy stav prostředků na účtu přesahuje jeden milion korun a není to jeho maximální hranice dosažitelného bohatství, ale naopak spíše se jedná o částku, kterou bude chtít dále navyšovat, investovat a zhodnocovat. U těchto klientů se objevují již sofistikovanější požadavky související s prací se samostatným uloženým či již v tuto chvíli investovaným kapitálem. V takovém případě je vždy žádoucí, aby se o ně staral specialista, který svými zkušenostmi pomůže klientovi řešit jeho nové potřeby a pomáhat mu s rozvojem a růstem majetku.

U klientů, kteří mají takto nadefinovanou částku jako svůj celoživotní strop či rezervu (v některých případech se může jednat i o společné rodinné jmění nakumulované na jednom ze společných účtů) není nutné volit přímo přechod k privátnímu bankovnictví. Retailoví poradci mají dostatek zkušeností i konzervativních produktů umožňujících dostatečnou obsluhu. Přechodem do privátních služeb by mohli být klienti leckdy tlačeni směrem, o který vlastně nestojí a nepřinášel by jim žádnou přidanou hodnotu, spíše naopak obavy nebo starosti.

dan_z_prijmu

Základním rozdílem mezi privátním a retailovým poradcem je letitá zkušenost, odborná zdatnost a dlouhodobá rutinní práce s mnohamilionovými částkami. Taktéž ruku v ruce s těmito rozdíly jde vysoká míra osobní odpovědnosti a spolehlivosti. Privátní bankéř by měl projít odbornými školeními nejen na téma obchodních a vyjednávacích dovedností, ale měl by projevit i vynikající znalosti nabízených řešení napříč celou bankou. Měl by mít alespoň základní znalosti z oblasti mimo jeho standardní rámec působení, aby byl schopen nalézat optimální řešení, či vědět, kde nalézt odpovídajícího specialistu. Nemělo by se jednat pouze o prodej produktů nabízených bankou, ale také o hledání vhodného řešení klientových potřeb, přání a možností a tyto sounáležitosti vzájemně s bankou propojit. Privátní bankéř by měl projevit i jasnou orientaci v produktech na trhu, stejně jako přehled v tržním a ekonomickém dění se všemi vzájemnými souvislostmi.

Všechny uvedené požadavky, dovednosti a znalosti mají vést k vytvoření dlouhodobého interaktivního vztahu bankéře a klienta, ze kterého je zřejmé, že privátní klient má ve svém bankéři oporu a může se na něj kdykoliv obrátit a spolehnout. 

Autor článku

Autor je specialistou na privátní bankovnictví Volksbank.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).