Hlavní navigace

Připravila vás pandemie o peníze? Můžete požádat o odklad platby daně

13. 10. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
O odklad, případně rozložení daně na splátky, si můžete požádat až do konce letošního roku. Stačí, když na finanční úřad doručíte žádost. Do konce roku ji můžete podat zdarma.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 5. října 2020 můžete nyní požádat o odklad platby daně, případně o rozložení daňové povinnosti, do několika splátek. Potřebujete k tomu jen podat na finanční úřad vyplněnou žádost o posečkání úhrady daně a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení splátek žádáte. Žádost o posečkání nemá stanoven povinný formulář, nicméně na stránkách Finanční správy najdete vzor žádosti, který můžete použít. 

V žádosti nezapomeňte navrhnout termín úhrady daně / termíny splátek, v nichž můžete daň / částky splátek zaplatit.

Žádost můžete, pokud možno elektronicky, podávat na příslušný finanční úřad až do 31. 12. 2020. Do konce letošního roku byl prominut správní poplatek za podání žádosti, který jinak činí 400 korun. Jestliže tedy podáte žádost o posečkání úhrady daně do 31. 12. 2020, nic za ni nezaplatíte. Žádost je potřeba pečlivě odůvodnit, přiložit veškeré relevantní podklady. Obsahovat by měla i informaci, v jak vysokých splátkách a v jakých lhůtách může poplatník daň uhradit, uvedla Tatjana Richterová, generální ředitelka Finanční správy.

Musíte ale doložit, jak vás zasáhla mimořádná opatření

Odklad daně mohou využít také ti, kteří mají problémy zaplatit daně kvůli komplikacím způsobeným mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s pandemií koronaviru. Můžete k tomu použít všechny relevantní doklady, kterými prokážete vliv koronaviru na vaši ekonomickou situaci, kromě mimořádných opatření, to může být i nemoc či například nutná péče o člena vaší domácnosti. (Týkat se může vás osobně, vašeho zplnomocněného zástupce nebo osob nepostradatelných pro vaši činnost.) 

Jako doklad toho, že se vás dotkla opatření mající zamezit šíření koronaviru, můžete použít například seznam stornovaných vstupenek/akcí a související korespondence, porovnání výše tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele a další důkazy.

V žádosti musíte uvést a doložit některý ze zákonem (č. 280/2009 Sb., daňového řádu) daných důvodů, kvůli nimž může finanční úřad odklad daně povolit.

Těmito důvody mohou podle § 156 odst. 1 daňového řádu být:

  • skutečnost, že zaplacení daně by pro vás znamenalo vážnou újmu,
  • platba daně by ohrozila vaši výživu nebo výživu osob na vás odkázaných,
  • neprodlená úhrada by vedla k zániku vašeho podnikání a výnos z ukončení podnikání by byl nejspíš nižší než vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
  • v případě, že nemůžete daň zaplatit najednou (nejedná se jen o nedostatek peněz na účtu, ale také o případ, kdy peníze nelze opatřit ani jinak, třeba prodejem majetku, sjednáním úvěru),
  • při důvodném očekávání částečného či úplného zániku povinnosti platit daň.

Vážnou újmou, způsobenou neprodleným zaplacením daně, se rozumí

Vážnou újmou, způsobenou neprodleným zaplacením daně, se rozumí tyto skutečnosti:
Situace Doložte doklady
Ztráta bydlení: situace, kdy byste kvůli zaplacení dluhu finančnímu úřadu nebyli schopni splácet hypotéku nebo platit například nájem smlouvy či jiné dokumenty, ze kterých je patrné, kolik musíte měsíčně platit za bydlení a potvrzení o provedených platbách z předcházejících měsíců
Omezení zdravotní péče a sociálních služeb: například osobní asistence, pečovatelské služby a podobně účtenky, lékařské předpisy a další dokumenty, ze kterých je patrné, kolik platíte

Jak je vidět z tabulky, zaplacení daně by muselo ohrozit vaše základní potřeby, jako je ztráta bydlení nebo omezení zdravotní péče či sociálních služeb. K žádosti můžete doložit také doklady vypovídající o vaší aktuální majetkové situaci, jako je výpis z bankovního účtu, soupis majetku, přehled vašich příjmů včetně přiznaných sociálních dávek. Nezapomeňte doložit také přehled vašich výdajů. Osoby samostatně výdělečně činné mohou doložit také doklady související s jejich podnikáním.

Co je chápáno jako ohrožení výživy

Ohrožením vaší výživy nebo výživy osob na vás odkázaných se rozumí náklady na uspokojování základních životních potřeb. Společně s žádostí musíte předložit informace o tom, kolik osob je odkázáno na vaši výživu a jestli s vámi žijí ve společné domácnosti. Můžete to udělat pomocí rodných listů, prohlášení vyživovaných osob, úředních dokumentů, jako je rozhodnutí o svěření dítěte do péče, či rozhodnutí jiných orgánů veřejné moci. U studujících dětí doložte k žádosti potvrzení o studiu.

I v tomto případě je vhodné doložit, jaká je vaše majetková situace pomocí výpisu z bankovního účtu, soupisu majetku, přehledu vašich příjmů včetně přiznaných sociálních dávek, nezapomeňte doložit také přehled vašich výdajů. Osoby samostatně výdělečně činné mohou doložit také doklady související s jejich podnikáním.

skoleni_29_6

Na zaplacení daně nemáte, protože by zaniklo vaše podnikání

Situace, kdy by neprodlená úhrada daně vedla k zániku vašeho podnikání a výnos z ukončení podnikání by byl nejspíš nižší než vytvořená daň v příštím zdaňovacím období, se dokládá jen velmi obtížně. Vyžaduje komplexní ekonomickou analýzu podnikání a vy v takovém případě musíte finančnímu úřadu doložit veškeré podklady, které podporují vaše tvrzení.

Nemůžete si dovolit daň zaplatit najednou

Jestliže kvůli své finanční situaci nemůžete daň zaplatit najednou, prokažte, jaká je vaše finanční situace. Kromě výpisů z účtu a dokladů, které jsme uvedli výše, můžete v tomto případě použít také neúspěšnou žádost o sjednání úvěru či doklad o tom, že jste se pokusili prodat svůj majetek.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).