Hlavní navigace

Příběh ze života: Co s nevýhodným úvěrem?

20. 3. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Rady typu "neuzavírejte nevýhodné smlouvy", "co podepisujete, si řádně přečtěte", "čtěte pozorně všeobecné obchodní podmínky" a další jsou všeobecně známé, stále platné a mnohokráte opakované. A přesto jsou nabízeny a podepisovány nevýhodné smlouvy, které vás stojí nehorázné peníze...

Představte si nikoli hypotetickou, ale reálnou situaci. Jdete si koupit automobil do autobazaru za 99 900 Kč (jak krásná baťovská cena), ale v hotovosti můžete zaplatit „pouze“ 70 000 Kč. Prodejce vám tedy nabídne úvěr – ve výši 29 900 Kč. Pravda, za poněkud tvrdých podmínek (RPSN 53,30 %, splatnost 48 měsíců), ale životní situace tomu chtěla, že lepší možnost získání peněz nemáte, auto potřebujete, a tak úvěr podepíšete.

Před podpisem smlouvy se ještě dotážete, zda bude možné úvěr bez problémů splatit. Samozřejmě, ujistí vás prodejce a dohodne s vámi ještě povinné ručení a havarijní pojištění. Spokojeni, že můžete odjet v novém ojetém automobilu a že po stabilizaci vaší situace budete moci úvěr doplatit (samozřejmě počítáte s nějakými poplatky…), smlouvu podepisujete.

Nemilé překvapení

Nemilého překvapení se dočkáte až po sedmi zaplacených splátkách ve výši 2 310,70 Kč (1 323,59 Kč splátka úvěru a 987,11 Kč pojištění), kdy chcete úvěr předčasně splatit. Zažádáte tedy o předčasné splacení a obdržíte „Kalkulaci kupní ceny pro předčasné splacení a ukončení úvěrové smlouvy“ – a nestačíte se divit:

Nesplacená jistina – 28 059,57 Kč

Po sedmi měsících splácení zjistíte, že jste platili především úroky. Ostatně, s RPSN přes 53 % se není čemu divit. Nesplacená jistina je sice vysoká, ale odpovídá to vámi uzavřené smlouvě.

Doúčtované úroky od poslední splátky – 968,97 Kč

I tato částka je samozřejmá. Pokud neukončíte smlouvu v den vaší poslední splátky, má váš věřitel (tj. ten, kdo vám peníze půjčil) oprávněný nárok na úroky, které jste mu nezaplatili za půjčení peněz od poslední splátky do ukončení smlouvy a vrácení peněz. Výše doúčtovaných úroků opět odpovídá podmínkám uzavřené smlouvy.

Dorovnání havarijního pojištění a povinného ručení – 981,11 Kč

Toto už je částka poněkud pochybná. Vždyť chcete ukončit úvěrovou smlouvu, ale povinné ručení a havarijní pojištění si chcete ponechat a platit ho měsíčně dál. Kde je tedy zádrhel? Podíváme se na něj dále.

Administrativní náklady na ukončení smlouvy – 500 Kč

Jedná se o náklady, nikoli o poplatek. To může být velmi zásadní rozdíl, jak ukáži dále, neboť jste nebyli seznámeni s žádným sazebníkem poplatků, natož abyste ho měli k dispozici. Ve světle diskusí o výši bankovních poplatků se můžeme bavit o tom, zda je příliš vysoký nebo přiměřený… v každém případě není nijak zajímavý v porovnání s níže uvedeným.

Náklady spojené s ukončením fixace zdrojů – 324,62 Kč

Pro naprostou většinu smrtelníků zcela nepochopitelný náklad a s ním spojená platba. Mezi náklady ale má své opodstatnění a lze ji skutečně spočítat a určit její výši.

Dosud neuhrazené náklady Věřitele (Poskytovatele úvěru) vynaložené na služby třetích stran – 9 702,48 Kč

Předchozí položky jsou sice poměrně vysoké, ale jejich výše je obhajitelná a lze ji při dobré vůli pochopit. Tato položka se ale ostatním zásadně vymyká. Proto si ji níže rozebereme hlouběji ve znění všeobecných podmínek.

Celkem tedy po vás chce váš věřitel na poplatcích 10 527,10 Kč (a vás může jen hřát na srdci, že většinu z této částky neobdrží on, ale poputuje třetím stranám), a aby došlo k uhrazení všech vašich deklarovaných závazků, musíte zaplatit celkem 40 536,75 Kč. Připomínám jen, že se jedná o úvěr ve výši 29 900 Kč po 7 ze 48 měsíčních splátek. Pro lepší perspektivu zmíněná Kalkulace uvádí ještě „Informativní součet splátek do řádného ukončení“ smlouvy o úvěru – 94 738,70 Kč. Zřejmě pro kontrast, že požadovaná suma je ještě poměrně nízká.

Proč ukončujete pojištění?

První otázka, byť v porovnání s druhou spíše marginální, která vyvstane při pročítání Kalkulace, je, proč je ukončováno pojištění, když chcete pouze doplatit úvěr. A rozluštění je poměrně snadné.

Smlouva o pojištění je pouze součástí úvěrové smlouvy. Pokud chcete předčasně splatit úvěr, dojde k vypovězení smlouvy o úvěru. A v rámci své výpovědi zrušíte i povinné ručení a havarijní pojištění. Odkazuje na to nepřímo i ujednání ve smlouvě:

Náklady spojené s pojištěním je Klient povinen platit Věřiteli společně s pravidelnou splátkou úvěru, a to po celou dobu trvání Smlouvy o úvěru, není-li ve VOP stanoveno jinak. A ve VOP stanoveno jinak není.

Ostatně i celý název Kalkulace hovoří o tom, že je ukončena celá úvěrová smlouva, tedy se vším všudy. I s pojištěním.

Co jsou to Dosud neuhrazené náklady Věřitele (Poskytovatele úvěru) vynaložené na služby třetích stran?

Pokud byste se ptali, co jsou to „Dosud neuhrazené náklady Věřitele (Poskytovatele úvěru) vynaložené na služby třetích stran“, pravděpodobně byste narazili na neprostupnou bariéru „nevíme“, „nesmíme sdělit“, „interní informace“, stejně jako se to stalo majitelce této smlouvy. Byla však vytrvalá a při jedné příležitosti se dozvěděla, že v tomto poplatku jsou zahrnuty mimo jiné provize za uzavření smlouvy.

Zeptali jsme se proto Evy Chaloupkové, tiskové mluvčí GE Money Auto, co tento poplatek zahrnuje: Jedná se o odpovídající část nákladů účelně vynaložených na pořízení smlouvy, bez nichž by vaše smlouva nevznikla. Obsahuje náklady spojené s odměnou obchodnímu zástupci za zprostředkování a uzavření smlouvy, včetně nákladů spojených s pořízením ostatních produktů – pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla apod.

Ano, provize se za uzavření úvěrových a pojišťovacích produktů platí. To je poměrně známé a pochopitelné. Vždyť není uměním vytvořit hodnotný produkt, uměním je prodat ho (tak alespoň hovoří některé ekonomické teorie a zřejmě všechny marketingové příručky). Ale… na jakém základě může Věřitel tyto poplatky vymáhat a požadovat?

Odpověď naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách. Ovšem nikterak zřetelně, jako tomu bylo s odhalením záhady ukončení pojištění. Odpověď se skrývá na páté stránce ze šesti psaných drobným písmem v bodě 8. Předčasné ukončení smlouvy, splacení úvěru:

8.1. Není-li smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, je Klient oprávněn předčasně doplatit úvěr před datem předpokládaného řádného ukončení stanoveného ve Smlouvě, a to jen ke dni pravidelné měsíční splátky dohodnuté ve Smlouvě, pokud své rozhodnutí o předčasném splacení písemně oznámí Věřiteli minimálně 30 dní přede dnem zamýšleného předčasného splacení. V tomto případě má Klient právo na přiměřené snížení plateb s úvěrem souvisejících a to tak, že zaplatí Věřiteli jen úrok do dne tohoto předčasného splacení jistiny úvěru včetně ostatních plateb, poplatků a nákladů představující celkový smluvní závazek Klienta a je zároveň povinen uhradit Věřiteli přiměřenou náhradu ušlého výnosu vyčísleného Věřitelem. Náhrada ušlého výnosu je splatná současně s předčasným splacením úvěru.

A zde je kámen úrazu. Součástí úvěru je provize pro zprostředkovatele. A ve všeobecných obchodních podmínkách jste se zavázali uhradit veškeré nesplacené náklady plynoucí Věřiteli z uzavření smlouvy. A že jste nevěděli, že platíte též provizi? A že provize dosahuje téměř třetiny (cca 32,45 %) výše úvěru (pravda, obsahuje též provizi za pojišťovací produkty… ty ale rušit nechcete…).

A co se stane, když prohlásíte, že zaplatíte všechno, kromě provizí třetím stran, o nichž jste nevěděli? V podstatě nic. Dál budete muset platit úroky, jako by jste dlužili celou částku. Jak je toto možné? Jednoduše. Podepsali jste to. Že o tom nevíte?

8.2. Předčasné splacení úvěru jinak než v souladu s tímto článkem není považováno za splnění Klientovy povinnosti vrátit peněžní prostředky poskytnuté z úvěru a Klient je nadále povinen platit z jistiny úrok v nezměněné výši za celou dobu splácení úvěru předpokládanou ve Smlouvě.

Pokud máte uzavřenou smlouvu s podobnými podmínkami a chcete ji předčasně ukončit, nezbývá vám nic jiného, než zaplatit požadovanou částku. Máte-li peníze na předčasné splacení takovéhoto úvěru, neváhejte a splaťte úvěr co nejdříve – přeci jen, RPSN ve výši 53,30 % nepatří mezi nejvýhodnější na trhu… zvláště máte-li platit čtyři roky.

A co na to právník?

Nechali jsme si zpracovat právní posouzení smlouvy – a shoduje se s naším závěrem. Náš externí právní spolupracovník se k záležitosti vyjádřil: Dneska více než kdy jindy platí, že je skutečně nutné velmi pozorně přečíst všechny podmínky smluvního vztahu. Jsou obchodní a finanční společnosti, které platí renomované právníky jenom proto, aby pro ně vymyslely finty, jak „ošulit“ klienta, a přitom se zároveň tvářit, jak perfektní obchod mu nabízím! Je dobré, že se o případu jako je výše popsaný píše, a ještě lepší je výměna zkušeností těch, kteří různým „sladkým bonbonkům“ naletěli.

Teze, že absolutně platí to, že co je psáno, je dáno, je sice zpochybnitelná cestou soudního sporu a domáhání se zásad poctivých obchodních praktik a nezneužívání práva, ale jde o současně klopotnou a náročnou cestu po dlouhé trati nalézání práva. Proto je třeba opětovně varovat: Než něco podepíšete, třikrát si všechno nejen přečtěte, ale i promyslete! Protože je pak pozdě bycha honit, dodává.

Naděje umírá poslední…

Přestože případ vypadá beznadějně, nemusí být všem dnům konec, jak o tom hovoří vyjádření Mgr. Petra Kočího z advokátní kanceláře Mašek, Kočí & spol.

I když předmětný příklad vychází ze situace, kdy je již uzavřena smlouva, uvádíme stručnou poznámku k samotnému procesu uzavírání. Kromě rad zmiňovaných v úvodu článku o řádném se seznámení s textem smlouvy upozorňuji zejména na problematiku sjednání tzv. rozhodčí doložky. Tyto doložky bývají v úvěrových smlouvách poměrně časté a souhlas s jejich textem znamená pro případ následného sporu vyloučení pravomoci obecných soudů a svěření rozhodování rozhodci či stálému rozhodčímu soudu. Je na zvážení, zda spotřebitel skutečně chce souhlasit s rozhodčím řízením, které může mít procesní pravidla výrazně odlišná od procesních pravidel v řízení před soudy (např. jednostupňové řízení bez možnosti opravného prostředku, pouze písemné řízení, apod.).

V případě již uzavřené smlouvy není možné dát jednoznačnou odpověď ohledně možností dlužníka a vždy je třeba zkoumat konkrétní ustanovení – tedy jaký postup bude nejvýhodnější (okamžité splacení včetně případných sankcí oproti postupnému splácení včetně úroků apod.), či jaká ustanovení smlouvy mohou být neplatná např. pro rozpor s dobrými mravy. V této souvislosti zmiňujeme rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1484/2004, dle kterého vzhledem k tomu, že dohodnutá výše úroků (ve výši 60% ročně) podstatně (téměř čtyřnásobně) přesahovala horní hranici obvyklé úrokové míry, je za tohoto stavu věci odůvodněn právní závěr, že šlo o ujednání, které je v rozporu s dobrými mravy, a tedy ve smyslu ustanovení § 39 obč. zák. neplatné.

Výše poplatků za předčasné splacení úvěru je...

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Šefredaktor odbormných komutních webů Poradci-sobě.cz a Realiťáci-sobě.cz. Šéf obsahu EMA data.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).