Hlavní navigace

Přesčasová práce je v Česku špatně placená

25. 7. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Pracovní doba v Česku činí dle Zákoníku práce nejvýše 40 hodin týdně, v některých případech však potřebuje zaměstnavatel, aby zůstal zaměstnanec v práci déle - pracoval přesčas. Tato práce je ohodnocena příplatkem ve výši 25 %. Jak jsou odměněni zaměstnanci v ostatních zemích Evropy?

Příplatek za práci přesčas a ve svátek v Česku

Práce přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Za práci přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vznikl za tuto dobu nárok, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu bude poskytnuto nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době.

Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna (čili příplatek ve výši 100 %).

Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

Zaměstnavatel může práci přesčas nařídit jen výjimečně, a to do 8 hodin v každém jednotlivém týdnů a 150 hodin v roce. Nad tyto limity lze přesčasy konat jen se souhlasem zaměstnance, nejvýše však do celkového nepřekročitelného limitu 8 hodin v průměru za týden, což za rok činí 416 hodin (52 týdnů x 8 hodin).

Souhlas s prací přesčas nelze sjednávat v pracovní smlouvě. U zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek je prací přesčas až práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu.

Žádný příplatek v Irsku a Španělsku

Nejvyšší zákonný příplatek za práci přesčas je v Lotyšsku – plných 100 %, naopak v Irsku a Španělsku není práce přesčas zákonem zvýhodněna příplatkem – výše příplatku je tak plně v rukou zaměstnavatelů a záleží pouze na nich, v jaké výši jej zaměstnanci pracujícímu přesčas poskytnou. V deseti zemích je práce přesčas zákonem odměněna 50% příplatkem.

V Česku je zákonem stanovený příplatek ve výši 25 % stejně vysoký jako u našich sousedů v Německu a na Slovensku.

Nejméně přesčasových hodin povoleno ve Španělsku

V jednotlivých zemích je maximální počet přesčasových hodin stanoven různě (za rok, týdně, čtvrtletně), proto je v tabulce u všech zemí uveden zákonem stanovený maximální počet přesčasových hodin za rok (týdenní dobu jsme přepočetli).

Práce přesčas není limitovaná v Dánsku, Velké Británii, Řecku a Irsku. Naopak nejméně přesčasových hodin je právní úpravou dovoleno zaměstnanci ve Španělsku (104 hodin za rok) a v Litvě (156 hodin za rok).

Přesčasy jsou měřitelné pouze u zaměstnanců

Drobní živnostníci a podnikatelé pracují ve všech zemích Evropy v průměru mnohem více hodin, než činí státem stanovené maximální pracovní doba. Není samozřejmě možné zjistit, kolik hodin tráví v práci oni, protože pracují „sami na sebe“. Tito občané jsou nuceni pracovat v době zakázek mnohem více, než je průměrná pracovní doba v zemi, a přesčasy jsou pro ně naprostou samozřejmostí.

Výše příplatku za práci přesčas stanovená zákonem v Evropě
Země Příplatek za přesčas (v %) Maximální počet přesčasových hodin (za rok)
Lotyšsko 100 468
Belgie 50 260
Dánsko 50 není stanoven
Estonsko 50 512
Finsko 501 260
Litva 50 156
Maďarsko 50 325
Polsko 50 260
Portugalsko 50 520
Rakousko 50 480
Velká Británie 50 není stanoven
Norsko 40 400
Švédsko 35 200
Slovinsko 30 195
Česko 25 416
Francie 252 180
Řecko 253 není stanoven
Německo 25 520
Nizozemí 25 416
Švýcarsko 25 208
Slovensko 25 468
Itálie 10 520
Irsko 0 není stanoven
Španělsko 0 104

1 Ve Finsku je příplatek ve výše 50 % za první 2 hodiny měsíčně, za každou další hodinu již je příplatek ve výši 100 %
2 Ve Francii je příplatek ve výši 25 % pouze za první hodinu měsíčně, za každou další hodinu již je příplatek ve výši 50 %
3 V Řecku je příplatek ve výši 25 % pouze pro první 3 hodiny měsíčně, potom již 50 %
Pramen:

  • Doing Business 2004 – a copublication of the World Bank and Oxford University Press, ISBN 0–8213–5341–1
  • Zákon č.1/1992 Sb. v platném znění, o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
  • Zákon č. 65/1965 Sb. v platném znění, zákoník práce

Pracujete přesčas?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).