Hlavní navigace

Jezdíte pracovat na dětské tábory? Můžete získat pracovní volno

11. 6. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Pracovní volno pro ty zaměstnance, kteří se aktivně účastní dětských táborů, je příjemným vedlejším benefitem práce s dětmi. Samotná účast na táboře ale toto právo ještě nezakládá. Kdo si jej může opravdu nárokovat?

Práce s dětmi může být pro mnohé příjemnou alternativou aktivního odpočinku. Zákoník práce za to navíc některým zaměstnancům přiznává i nárok na pracovní volno.

Co znamená pracovní volno

Termín pracovní volno znamená, že vás zaměstnavatel uvolní z práce v případě, že ji nemůžete vykonávat z osobních důvodů. Výčet osobních překážek, které vás opravňují pracovní volno žádat, obsahuje zákoník práce. Zaměstnanci s kolektivní smlouvou mohou být zvýhodněni a podle konkrétního ustanovení nárokovat vyšší nároky. Nad rámec předpisu totiž může výhody zvýšit i samotná firma, například jako bonus. Náhrada mzdy, pokud přísluší, nesmí překročit váš průměrný výdělek.

Zaměstnavatel vám pracovní volno poskytnout musí, není to jen výrazem jeho dobré vůle. Omluvit vaši absenci je povinen v těchto případech:

  • po dobu vaší dočasné pracovní neschopnosti
  • po dobu lázeňské péče nebo přijetí do ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • po dobu karantény
  • po dobu ošetřování nemocného člena rodiny
  • po dobu mateřské a rodičovské dovolené
  • po dobu péče o dítě mladší než deset let, které nemůže být z důležitých důvodů v péči dětského výchovného zařízení nebo školy
Čtěte více: Jak přimět zaměstnavatele, aby vám dal volno?

Jak je to s dětskými tábory

Podle zákoníku práce mohou pracovní volno čerpat zaměstnanci za účelem činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů a instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež. Tzv. jiný úkon v obecném zájmu upravuje § 203 odst. 2 písm. i) zákoníku práce. Čtěte více: Přestávky v práci: Kdy jsou placené a kdy neplacené?

Zaměstnanci tak mají právo na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však na 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu ovšem nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, které mu umožňují volno nepřiznat. Další podmínkou poskytnutí volna je, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Čtěte více: zaměstnanecké benefity a jejich trendy


děti, dětský tábor, prázdniny, dovolená

Foto: www.ldtpetrikov.cz


Na pracovní volno nemá nárok každý

Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, v případě že je o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež. To tedy znamená, že volný čas si neprodlouží každý. Zaměstnanci, kteří se do práce s dětmi a mládeží nezapojují soustavně po celý rok, ale jen v době konání tábora, anebo tak činí v průběhu roku za úplatu, si musejí k účasti na letním táboře vzít například řádnou dovolenou, s výjimkou tábora pro zdravotně handicapované děti.

skoleni_4_3

Zákoník práce umožňuje, aby kolektivní smlouva, případně vnitřní předpis zaměstnavatele, rozšířily délku pracovního volna i nad třítýdenní limit. Před 1. lednem 2007, t.j. před účinností nového zákoníku práce, se tato možnost týkala jen tzv. podnikatelských subjektů. Aktuální znění ale v současnosti umožňuje, aby větší rozsah pracovního volna poskytly i tzv. nepodnikatelské subjekty, tedy zaměstnavatelé státní a veřejné správy a služeb.

Anketa

Využíváte pracovního volna při účasti na dětských táborech?

V kolektivních smlouvách a vnitřních předpisech mohou zaměstnavatelé rovněž ukotvit právo zaměstnanců na placené volno (tj. s náhradou mzdy nebo platu), jinak se poskytuje volno neplacené – bez náhrady. Otázku odměny za práci s dětmi na táboře nebo hmotného zabezpečení zaměstnanců během tábora, je třeba řešit s provozovatelem tábora. Čtěte více: Zákoník práce: Zaměstnanci – máte právo na vzdělání 

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).