Hlavní navigace

Jak přimět zaměstnavatele, aby vám dal volno

14. 2. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V životě se vám může přihodit několik situací, kdy nutně potřebujete pracovní volno. A proč si ho nenechat zaplatit, když to platná legislativa umožňuje. Je však nutné splnit některé podmínky pro čerpání volna.

Pokud potřebujete volno pro své osobní účely, nemusíte si vždy brát dovolenou nebo neplacené volno. Zaměstnavatel je povinen omluvit vaši absenci v těchto vyjmenovaných případech:

  • po dobu vaší dočasné pracovní neschopnosti
  • po dobu lázeňské péče nebo přijetí do ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • po dobu karantény
  • po dobu ošetřování nemocného člena rodiny
  • po dobu mateřské a rodičovské dovolené
  • po dobu péče o dítě mladší než deset let, které nemůže být z důležitých důvodů v péči dětského výchovného zařízení nebo školy

Co znamená pracovní volno

Termín pracovní volno znamená, že vás zaměstnavatel uvolní z práce, pokud ji nemůžete vykonávat z osobních důvodů. Na to, kdy máte nárok na pracovní volno, odpovídá zákoník práce, který vyjmenovává osobní překážky, za které přísluší náhradní volno. Výhodu mají zaměstnanci s kolektivní smlouvou, kde mohou být nároky vyšší. Nad rámec předpisu může výhody zvýšit i samotná firma, například jako bonus. Náhrada mzdy, pokud přísluší, nesmí překročit váš průměrný výdělek.

Pracovní volno je povinné

Zaměstnavatel vám pracovní volno poskytnout musí, není to jen výrazem jeho dobré vůle. V následující části si rozebereme, kdy ho můžete získat:

Cesta k lékaři

Pracovní volno dostanete, pokud jdete na vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení. Poskytuje se s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu. Tento pojem znamená, že musí jít o zdravotnické zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou jste si zvolili a které je nejblíže vašemu bydlišti nebo pracovišti a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout. Další podmínkou je, že vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

To znamená, že neobhájíte cestu ke svému brněnskému praktickému lékaři, pokud pracujete v Liberci. Výjimkou je, pokud by šlo o specialistu, který se nachází pouze v uvedeném místě. Jenže pak vám stejně přísluší náhrada mzdy nejvýše za dobu, které by bylo třeba k vyšetření nebo ošetření v nejbližším smluvním zdravotnickém zařízení podle vaší pojišťovny.

Dítě se nám narodilo

Při oslavě narození potomka dostanete pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu k převozu vaší manželky nebo přítelkyně do zdravotnického zařízení a zpět. Na asistenci při porodu si musíte vzít dovolenou.

Doprovod člena rodiny do nemocnice

Musíte-li doprovodit člena vaší rodiny do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu nebo k předem dohodnutému vyšetření, ošetření nebo léčení, dostane pracovní volno jen jeden z rodinných příslušníků včetně náhrady mzdy. Pracovní volno dostanete na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. V praxi se zaměstnavatel smíří s celým dnem vzhledem k čekacím dobám ve zdravotnických zařízeních.

Ovšem pozor: pokud v tomto případě budete čerpat i podporu při ošetřování člena rodiny z nemocenského pojištění, nedostanete náhradu mzdy. To je logické, jinak byste obdrželi nezákonně dvojí příjem.

Doprovod do školy

Čerpat volno můžete i při doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociální péče nebo do internátní speciální školy. Volno dostane pouze jeden z rodičů včetně náhrady mzdy, ale maximálně celkem na 6 pracovních dnů v kalendářním roce.

Volno na pohřeb

Pokud vám zemře rodinný příslušník, délka volna se liší. Při úmrtí manžela/manželky, druha/družky nebo dítěte dostanete 2 dny volna. Další den dostanete k účasti na pohřbu těchto osob. Při úmrtí rodiče nebo sourozence, tchýně, tchána, švagra či švagrové dostanete jeden den volna a další den dostanete jen v případě, že obstaráváte pohřeb některé z popisovaných o­sob.

Jeden den volna dostanete pro účast na pohřbu prarodiče nebo vašeho vnuka/vnučky. To se týká i prarodiče vašeho manžela/manželky nebo jiné osoby, která nepatří k nejbližším příbuzným, ale žila se vámi v době úmrtí v domácnosti (například služebná). I zde platí pravidlo, že pokud se postaráte o pohřeb, máte o další den volna navíc.

Zemřel-li váš kolega/kolegyně a chcete se zúčastnit pohřbu, máte právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou. Je jen na zaměstnavateli, případně na dohodě s odborovým orgánem, kteří zaměstnanci se zúčastní pohřbu, aby nebyl ohrožený běžný provoz zaměstnavatele.

Volno na svatbu

Na vlastní svatbu dostanete pracovní volno s náhradou mzdy na 2 dny, z toho 1 den máte k účasti na svatebním obřadu. Ženíte-li syna nebo vdáváte-li dceru, máte nárok na jeden den volna s náhradou mzdy. Pokud půjdete na svatbu svému rodiči, dostanete jeden den volna, ale bez náhrady mzdy.

Stěhujeme se

Při stěhování máte nárok na volno na nezbytně nutnou dobu. Pokud se stěhujete v téže obci, dostanete maximálně jeden den volna, mimo stejnou obec maximálně dva dny. V obou případech dostanete volno, ale ne náhradu mzdy. Pokud vás stěhuje váš zaměstnavatel, tj. stěhujete se na jeho výzvu, máte nárok i na náhradu mzdy.

Vlaky stojí, auta taky

Pokud dojde k nepředvídanému přerušení provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, dostanete pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, ale bez náhrady mzdy. Podmínkou je, že neexistovala jiná přiměřená alternativa, jak jste se mohli dostat na své pracoviště. To znamená, že neobstojí výmluva, že vám nejel vlak, pokud z vaší obce pravidelně jezdí i autobus. Můžete sice přijet se zpožděním, ale do zaměstnání dorazit musíte.

Zvolíte-li cestu vlastním autem či kolem a dojte k jeho poruše, je to jen na dohodě s vaším zaměstnavatelem, zákoník práce to neřeší.

Patříte-li mezi zaměstnance těžce postižené na zdraví a k cestě do zaměstnání používáte automobil, máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, pokud nemůžete dorazit do práce z povětrnostních důvodů.

Volno na hledání nového pracovního místa

Když už vás nebaví u svého zaměstnavatele pracovat a hledáte si nové místo, máte nárok na nejvýše 1 půlden v týdnu během výpovědní doby. Pokud máte např. dvouměsíční výpovědní dobu, máte nárok celkem až na 2 dny volna. Za tyto půldny nedostanete náhradu mzdy.

Pokud naopak výpověď dostanete, máte nárok nejen na výše uvedené půldny během každého týdne v rámci výpovědní doby, ale dostanete i náhradu mzdy. Podmínkou je, že pracovní poměr skončil z důvodů uvedených v paragrafu 46 odst. 1 písm. a) až d) zákoníku práce.

Nárok máte vždy pouze na jeden půlden v týdnu a je jen na zaměstnavateli, zda vám umožní tyto půldny sloučit v např. dva dny v celku.

skoleni_4_3

K vyhledání nového místa před skončením pracovního poměru se poskytuje pracovní volno bez náhrady mzdy na nezbytně nutnou, nejvýše 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy při skončení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodů uvedených v paragrafu 52 písm. a) až d) zákoníku práce.

Výjimky jsou možné

Při vaší soukromé potřebě v odůvodněných případech vám zaměstnavatel může poskytnout pracovní volno i mimo legislativní rámec, ovšem bez náhrady mzdy. Je pak na dohodě, zda vám zameškanou dobu odpustí, anebo zda ji nadpracujete.

Anketa

Využíváte možnost pracovního volna?

Autor článku

Autor pracuje jako pojišťovací poradce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).