Hlavní navigace

Na jaké odškodnění máte nárok, když vám někdo usmrtí osobu blízkou, třeba sourozence?

26. 8. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pro odškodňování těch nejbližších, tedy dětí a rodičů, vydal Nejvyšší soud metodiku, kterou jsme již uveřejnili. Na jaké peníze mají ale nárok sourozenci?

Nejvyšší soud řešil další případ, kdy pozůstalí nebyli spokojeni s výší peněžitého odškodnění za usmrcení jim blízké osoby, tentokrát při autohavárii. Pochopitelně chtěli více, než se jim dostalo. Šlo především o výši odškodnění pro sourozence-sestru.

Požadavek na vyšší odškodnění sestra zdůvodnila tím, že se zesnulou sestrou trávila hodně času, byla pro ni vzorem, rádkyní a oporou. I ona se nyní musí zapojit do výchovy své neteře, je to pro ni do budoucna velký závazek. Dále argumentovala tím, že se léčí u psychiatra.

Soudy vycházely z toho, že sourozenci má odškodnění náležet v rozpětí od 175 000 Kč do 350 000 Kč, zohlednily i další kriteria a přiznaly odškodnění 500 000 Kč. Pozůstalé sestře to ale stejně nestačilo a obrátila se s dovoláním napadajícím rozhodnutí odvolacího soudu na Nejvyšší soud.

Metodika, pravidla, limity pro stanovení výše odškodnění

Nejvyšší soud se otázkou určování výše náhrady za duševní útrapy spojené s usmrcením osoby blízké, na kterou vzniká právo, zabýval již v rozsudku, který jsme si přiblížili, stejně jako poněkud přepjaté požadavky poškozených a jejich případ.

Nejvyšší soud ČR vyložil, že výše náhrady by měla odrážet obecně sdílené představy o spravedlnosti a slušnosti, přičemž tato kritéria jsou příliš obecná a nepostačují k určení výše náhrady, neboť názory na to, jaká výše náhrady je spravedlivá a slušná, jsou velmi subjektivní a mohou se značně lišit, nehledě na to, že údaje o takto obecně sdílených představách nejsou ani k dispozici. Proto je třeba najít určitá objektivní hlediska, jež mohou být východiskem pro stanovení náhrady.

Takovým hlediskem může být výše odškodnění nastavená ve zrušeném občanském zákoníku, která činila

  • 240 000 Kč v případě pozůstalého manžela, rodiče, dítěte nebo jiné blízké osoby žijící ve společné domácnosti,
  • 175 000 Kč pro sourozence
  • a 85 000 Kč pro rodiče nenarozeného počatého dítěte.

Důvodem kritiky a posléze zrušení této právní úpravy nebyla nedostatečná výše uvedených částek, nýbrž jejich paušálnost (ta pak neodrážela specifičnost určitých případů).

Podobně jako ve zrušeném občanském zákoníku je to stále v zákoníku práce

Ostatně částka 240 000 Kč, jako míra odškodnění pro nejbližší příbuzné, je nadále součástí právního řádu. Přesněji, je v zákoníku práce, byť jen jako spodní hranice jednorázové náhrady při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, přičemž vláda je zmocněna k valorizaci této náhrady a soud je oprávněn náhradu přiměřeně zvýšit.

O tomto nároku pozůstalých po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, jsme psali v článcích Na jaké odškodnění máte nárok, přihodí-li se vám pracovní úraz? a Jaké výhody mají manželé v zaměstnání?

Jak odškodnit další příbuzné-sourozence?

Otázka stanovení výše náhrady za duševní útrapy sourozence jako další blízké osoby nebyla zmiňovaným rozhodnutím Nejvyššího soudu řešena. Jak Nejvyšší soud vyložil již v rozsudku, určitým východiskem pro stanovení výše náhrady může být i tady předchozí právní úprava podle zrušeného občanského zákoníku.

Výše odškodnění pro sourozence stanovená předchozí právní úpravou byla přibližně o jednu čtvrtinu nižší než u nejbližších osob. I při stanovení výše náhrady za duševní útrapy pozůstalého sourozence lze z tohoto poměru vycházet a takto stanovený základ posléze modifikovat podle dalších kritérií tak, aby bylo dosaženo spravedlivé náhrady.

Tam, kde jsou sourozenecké vztahy intenzivnější (např. u dětí žijících společně či z jiných důvodů), se výše náhrady může dostat na úroveň základu osob nejbližších, jako tomu bylo v projednávané věci.

Nejvyšší soud ČR proto zhodnotil, že dospěl-li odvolací soud po posouzení všech relevantních kritérií k závěru, že částka 500 000 Kč vyplacená v projednávaném případě sestře je přiměřená, nijak nepochybil.

skoleni_27_5

Jelikož průměrná mzda za rok 2013 činila dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem 25 122 Kč, činila by pro daný případ (tj. úmrtí nastalé v roce 2014) částka odškodnění pro skupinu nejblíže citově spjatých osob (rodiče, děti) 502 440 Kč, tím spíše je tedy částka 500 000 Kč pro pozůstalou sestru dostatečná.

Nejvyšší soud proto dovolání pozůstalé sestry požadující vyšší odškodnění zamítl rozsudkem ze dne 24. 4. 2019.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).