Hlavní navigace

Pozor na mezery!

26. 10. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Obchodujete-li na burze, určitě jste si všimli, že se mnohdy ranní otevírací cena nerovná předchozí uzavírací – vzniká tzv. mezera. Co jsou tyto mezery zač a proč vznikají? Obchodníkům mohou dopomoci k zisku. Jak a kdy je nejlépe využít ke svému prospěchu?

Jedním ze základních nepřehlédnutelných prvků skoro každého grafu jsou tzv. gapy – okem viditelné mezery mezi jednotlivými bary grafu. Jelikož takový gap, nebo-li mezera, může obchodníkovi způsobit mnoho starostí, ale současně mu i napovědět o dalším vývoji komodity, pojďme se na gapy v tomto článku zaměřit podrobněji.

Co je gap?

Co je gap, nebo-li „otevírací mezera“? Zcela jednoduše řečeno představuje gap takovou oblast grafu, kde nedošlo za danou cenu k žádným obchodům. Nejčastěji se gapy objevují na denních grafech – tedy takových, kde jedna úsečka představuje jeden obchodní den. Gapy se zde objevují proto, že otevírací cena (open) se liší od uzavírací ceny (close) předchozího dne.

Proč gapy vznikají?

Důvodů, proč gapy vznikají, je celá řada. Může to být proto, že se přes noc (kdy se daný finanční instrument neobchoduje) objevily určité zásadní informace (report, katastrofická zpráva, náhlá změna počasí, politické prohlášení atd.) ovlivňující zájem obchodníků, kteří hromadně dávají své obchodní příkazy na open (otevírací cenu) následujícího obchodního dne. Množství příkazů pak způsobí, že se cena na openu začne obchodovat výše (chtějí-li obchodníci především nakupovat) nebo níže (chtějí-li obchodníci především prodávat), než byla v době uzavírání trhu předchozí den.

U jiných finančních instrumentů může gap vznikat jednoduše tak, že i přes noc – mimo základní burzovní hodiny pitového obchodování námi sledované akcie nebo komodity – probíhá obchodování elektronicky a vývoj ceny této noční obchodní seance pochopitelně ovlivní otevírací cenu, kterou vidíme na denních grafech.

Druhy gapů

Common Gap (běžný gap)

Jde o gap, který se běžně vytváří na denním grafu. Tento gap bývá často vyplněn. Tzv. vyplnění gapu, často citované v nejrůznější literatuře, znamená, že se cena vrátí zpět k naposledy obchodované hodnotě před mezerou – aby se pak například odrazila a pokračovala v původním směru. Běžný gap bývá vyplněn v relativně krátkém časovém období (nejčastěji hodin nebo několika dnů).

TA - Gapy I.

Příklad běžných gapů vidíte na screenshotu. Zde je zobrazen intradenní průběh obchodování komoditního futures kontraktu pšenice (WU5). Na grafu je vidět, že kontrakt v posledních dnech velmi často otevíral běžným gapem, aby ten byl následně vyplněn – buď tentýž den (jako např. 20. 7.) nebo v nejbližších dnech (jako gap vzniklý 21. 7., který byl vyplněn hned následující obchodní den).

Další typy gapů

Pokud ve své obchodní strategii hodně sázíte na analýzy gapů, je důležité si uvědomit, že ne každý gap je vyplněný a že některé gapy mohou technicky orientovaným obchodníkům hodně napovědět o stávajících či budoucích trendech.

Příkladem může být tzv. breakaway gap (průlomový gap) – gap objevující se po průlomu nějaké pevné technické formace. Takový gap nebývá v nejbližších dnech vyplněn a často signalizuje možnost nástupu silného trendového pohybu. Vyplnění gapu po průrazu výrazné technické formace (např. různé kanály, silné S/R úrovně, vlajky) může naopak signalizovat falešný průlom.

Příklad pěkného průlomového grafu vidíme na srpnovém grafu Lean Hogs (LHQ5). Zde výrazný nevyplněný gap nastartoval jednoznačný silný downtrend (klesající trend).

TA - Gapy II.

Ukázka průlomového grafu v LHQ5 otevírající nový downtrend.

Dalším typem gapu je tzv. Runaway Gap (únikový gap), kterému občas techničtí analytici říkají také „measuring gap“, neboť se někdy objevuje přibližně v polovině hlavního trendového pohybu. Tento gap může být pochopitelně opět způsoben řadou faktorů (různé fundamentální zprávy atd.), často je ale také vyvolán zvýšeným zájmem obchodníků, kteří „uvěřili“ v nastolený trend a chtějí také vydělat svých pár dolarů. Ani runaway gapy nebývají rychle vyplněny.

Posledním typickým zástupcem gapů jsou tzv. Exhaustion Gaps (gapy z vyčerpání). Tyto gapy bývají velmi výrazné, objevují se na konci výrazných trendů a často signalizují jejich konec. Během několika málo dnů bývají vyplněné a většinou jsou doprovázeny zvýšeným počtem obchodů. Místo gapů z vyčerpání bývá oblastí, kde se úspěšní obchodníci zbavují svých pozic, které nejčastěji kupují největší váhavci a nejméně úspěšní obchodníci.

TA - Gapy III.

Ukázka několika typů gapů v trhu Soybeans SQ5. Zajímavá je poloha prvního únikového gapu, který je skutečně v polovině uptrendu.

Závěr

Co si z článku odnést za informace? Především fakt, že s gapy je třeba počítat. Tzv. common gaps (běžné gapy) se v grafech objevují velmi často a jsou postrachem nejvíce pro začínající poziční obchodníky držící pozice přes noc, neboť takové gapy mohou „přeskočit“ stop-lossy zadané v trhu a obchodník je pak z trhu vyhozen za nejbližší cenu po otevření.

Běžným gapům se poziční obchodník nemůže vyhnout, ale může s nimi počítat ve své strategii. Gapy mívají podle trhu určitou „běžnou velikost“, a tak může být dobrý nápad např. zůstat v otevřené pozici přes noc pouze v případě, že vytvořený otevřený zisk je větší než běžná velikost gapu v daném trhu.

Samozřejmostí je také přizpůsobit zadaný stop-loss možnému gapu. Počítání s existencí běžných gapů by mělo být součástí každého obchodního plánu pozičního obchodníka. Nezapomeňte, že trvalé zisky nedělá jeden obchod, ale série obchodů za delší časový úsek. Určitě se stane, že vám sem tam nějaký gap pokazí dobře nastartovaný obchod, ale na druhou stranu přijde občas i gap vaším směrem, který zase přinese příjemný zisk.

Při vstupech do nové pozice je dobré počítat s možností, že běžný gap se velmi často vyplní a hranice vzniklého gapu představují silné S/R úrovně. Zda-li čekat na vyplnění gapu či nikoliv, musí být opět součástí konkrétní obchodní strategie.

Autor je vydavatelem a redaktorem serveru Finančník.cz, vicepresidentem České a Slovenské asociace technické analýzy TASOCS a spoluautorem knihy Obchodování na komoditních trzích.

Anketa

Využíváte při obchodování "mezery"?

Autor článku

Autor je vicepresidentem Česká a Slovenská asociace technické analýzy TASOCS. Publikační činnost:. Obchodování na komoditních trzích (Tomáš Nesnídal, Petr Podhajský)...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).