Hlavní navigace

Správný moment - základ úspěchu

12. 10. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Téměř v každé oblasti lidské činnosti je zachycení správného momentu základem úspěchu. V obchodování nejen na kapitálových trzích to platí dvojnásob. Jak ale správný moment poznat? Pomůckou může být další nástroj technické analýzy – indikátor momentum.

Již jsme si v našem seriálu řekli něco o existenci indikátorů RSI a Williams %R. Indikátory mohou být velmi silným nástrojem technické analýzy, pokud víme, jak je správně používat. Mezi jedny z nejpoužívanějších indikátorů pak rozhodně patří i momentum.

Momentum indikátor se dá považovat za „nejzákladnější“ z indikátorů. Za vynálezce momentum indikátoru je opět považován proslulý obchodník Welles Wilder, který je i autorem indikátoru RSI a který poprvé veřejně prezentoval momentum indikátor ve své knize New Concepts In Trading System.

Indikátor se po svém odhalení veřejnosti stal téměř okamžitě oblíbeným nástrojem technické analýzy trhů a používá se dodnes v jakémkoliv obchodování vycházejícím z technické analýzy – tzn. hodí se stejně dobře pro komoditní obchodování, jako pro akciové obchodování. Momentum indikátor je populární i díky možnosti snadného naprogramování do automatizovaných obchodních systémů.

Jak momentum funguje?

Indikátor momentum bývá často označován zkratkou MOM. Jeho základní podstatou je měřit sílu a rychlost trendu. Sílící momentum znamená, že trend nabírá na síle. Slábnoucí momentum naopak znamená, že trend „ztrácí dech“, a tak můžeme brzy očekávat jeho konec, korekci, nebo dokonce otočení trendu. Výhoda indikátoru momentum je, že nás často dokáže informovat o možné změně trendu s relativně dostatečným předstihem.

TA - momentum 1

Ukázka indikátoru momentum v podobě takzvaného histogramu; indikátor nám udává s velmi slušnou spolehlivostí sílu a směr trendu. Častým doplňkem indikátoru pak bývá i jednoduchý klouzavý průměr (MA) tvořený z hodnot indikátoru.

Z pohledu davové psychologie stojící za momentum indikátorem se dá říci, že trh vyjadřuje optimismus většiny obchodníků v rámci daného trhu a daného intervalu. Pokud momentum sílí, pak obecně převládá v trhu optimismus o budoucím růstu nebo poklesu ceny. Pokud momentum slábne, optimismus ohledně dalšího pokračování aktuálního trendu se vytrácí, je tedy třeba připravit se buďto na chvilkové váhání obchodníků, jehož výsledkem bude pravděpodobně trh pohybující se do strany, nebo na změnu nálady obchodníků, která by znamenala případnou korekci nebo otočení trendu.

Indikátor momentum je též možné se představit jako tachometr automobilu. Pokud nabíráme na rychlosti a zrychlujeme, je možné předpokládat určitou setrvačnost jízdy daným směrem. Pokud rychlost na tachometru začíná zpomalovat, je třeba se připravit prakticky na cokoliv.

Čím menší perioda, tím větší počet signálů dostáváme, a čím větší perioda, tím menší počet signálů dostáváme. Nejčastěji používané hodnoty se různí – obvyklé hodnoty intervalu jsou 7, 14 nebo 20. Opět se ale zde meze ničemu nekladou a každý si musí najít vlastní nejlépe vyhovující hodnoty. Samozřejmě je možné i použití rozdílných hodnot pro rozdílné trhy nebo rozdílné časové intervaly.

Vzorec pro výpočet momentum indikátoru je poměrně jednoduchý, a jak již bylo zmíněno, lze jej snadno aplikovat do plně automatizovaných obchodních systémů:

Aktuální MOM = Pi – (Pin)

přičemž
Pi – aktuální uzavírací cena
Pin – uzavírací cen n úseček nazpět

Pokud bychom tedy chtěli určit aktuální momentum s natavením periody 20, pak by postup vypadal zhruba následovně:

Řekněme, že uzavírací hodnota poslední úsečky (Pi) je 1500; dále řekněme, že uzavírací hodnota úsečky 20 dnů nazpět (Pin, přičemž n = 20) je 1000; pak:

MOM = 1500 – 1000 = 500

Pokud je hodnota kladná, pak se jedná o rostoucí trend, pokud je hodnota záporná, pak se jedná o trend klesající.

Použití indikátoru

Existuje celá řada používání indikátoru momentum. Nejpoužívanějších způsobů je celkem 5, v dnešním článku si však představíme pouze jeden – a to ten zcela nejelementárnější, avšak zároveň i velmi slušně fungující. Tak tedy:

Nakupujte, pokud momentum indikátoru překročí nulovou čáru směrem vzhůru; prodávejte, pokud momentum indikátor překročí nulovou čáru směrem dolů.

Vše si můžeme rovnou názorně demonstrovat na následujícím příkladu. Na obrázku vidíme komoditní graf 30letých US vládních dluhopisů (US-Tbonds). Ve spodní části pak vidíme indikátor momentum v podobě takzvaného histogramu. V grafu můžeme vidět šipky, znázorňující moment, kdy indikátor momentum překročil nulovou linku buďto směrem vzhůru, nebo směrem dolů. Jak vidíte, tento jednoduchý indikátor nám dokázal interpretovat velmi slušné signály k nákupu a následnému prodeji dané komodity.

TA - momentum 2

Ukázka jednoduchého způsobu použití indikátoru momentum: nakupujte, pokud se histogram ze spodní oblasti (pod linkou 0) otočí do horní oblasti (nad linkou 0). Opačná analogie pak platí pro prodej.

Aplikace tohoto způsobu obchodování je možná jak na poziční, tak intradenní obchodování. Čím kratší interval nastavení indikátoru, tím více signálů dostáváme. Doporučené nastavení je interval 20.

FIN21

Závěrem

Samozřejmě ne vždy indikátor momentu zafunguje takto ideálně. Můžeme se – stejně jako v případě všech ostatních indikátorů – připravit i na celou řadu takzvaných „falešných signálů“. S trochou praxe a citu však lze řadu takovýchto nežádoucích signálů „filtrovat“ a z dlouhodobého pohledu tak dosahovat s indikátorem momentum skutečně velmi slušných finančních výsledků.

Autor je vydavatelem a redaktorem serveru Finančník.cz a vicepresidentem České a Slovenské asociace technické analýzy TASOCS.

Anketa

Využíváte indikátor momentum při obchodování?

Autor článku

Autor je vicepresidentem Česká a Slovenská asociace technické analýzy TASOCS. Publikační činnost:. Obchodování na komoditních trzích (Tomáš Nesnídal, Petr Podhajský)...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).