Hlavní navigace

Pozor na alkohol a pojištění. Chybou v zákoně peníze nemusíte dostat

30. 5. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nový občanský zákoník měl pojišťovnám zabránit v automatickém zamítání plnění u událostí, kdy byl přítomen alkohol. Kvůli chybě v zákoně to je však nadále možné. Na co si dát pozor?

Alkohol jako zabiják

Podle statistik Světové zdravotnické organizace vypije každý Čech starší 15 let více než 16 litrů čistého alkoholu ročně. To nás řadí na přední příčky v Evropě i ve světě. Pivo, víno i další lihoviny už k nám zkrátka patří a jejich konzumace nevadí ani u nejvyšších představitelů státu, kteří by v tomto směru měli jít příkladem a být vzorem, což v podstatě podle výše uvedených statistik asi i naplňují, ale asi jinak, než bychom si přáli.

Pití alkoholu ovšem přináší zvýšená rizika. Alkohol figuruje až u jedné třetiny dopravních nehod. Významně se podílí na úrazech v domácnosti, při rekreaci a v pracovním procesu. Souvislost s alkoholem se odhaduje u zhruba 6 % úmrtí. Protože na krytí rizik si lidé sjednávají pojištění, pojďme se podívat, jak zafunguje v případě alkoholu.

Občanský zákoník neochrání

Zákonodárci si byli nepříznivých dopadů alkoholu vědomi, a proto chtěli zabránit odmítání plnění pojišťoven v souvislosti s alkoholem. V novém občanském zákoníku najdeme následující ustanovení:

Pojišťovna má právo snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, došlo-li k úrazu následkem toho, že poškozený požil alkohol nebo požil návykovou látku nebo přípravek takovou látku obsahující, odůvodňují-li to okolnosti, za nichž k úrazu došlo. Měl-li však takový úraz za následek smrt poškozeného, má pojišťovna právo snížit pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k úrazu v souvislosti s činem poškozeného, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Zákon tedy chrání pozůstalé osoby a dává pojišťovnám možnost snížit pojistné plnění v případě smrti pojištěného jen v případě, kdy pojištěný současně způsobil jiným těžkou újmu na zdraví nebo smrt. Pokud tedy pojištěný zemřel v souvislosti s požitím alkoholu, ale nikomu jinému se „nic zlého“ nestalo, nemá pojišťovna právo snižovat pojistné plnění. Bohužel toto platí jen v případě, bylo-li sjednáno úrazové pojištění (pojištění úmrtí úrazem), neboť občanský zákoník, stejně jako dřívější zákon o pojistné smlouvě obsahuje výše uvedené ustanovení jen v oddílu úrazového pojištění, nikoliv v životním pojištění.


Autor: Isifa.cz

Ilustrační obrázek

Plnění závisí na pojišťovně

Pokud měl pojištěný sjednáno životní pojištění (úmrtí nejen úrazem, ale i nemocí), což je v praxi mnohonásobně častější, tak možnost snížit plnění plně závisí na textaci pojistných podmínkách daného produktu. Pojišťovna se tedy nemusí občanským zákoníkem řídit.

Příklad:

Pan Novák, kterému je 35 let, má uzavřeno životní pojištění s pojistnou částkou na smrt z jakékoliv příčiny (v takzvaném hlavním tarifu) ve výši 2 000 000 Kč a pojištění invalidity ve výši 1 500 000 Kč. Dále má úrazovou pojistku – pojištění trvalých následků ve výši 1 000 000 Kč

V případě, že se panu Novákovi stane nehoda v důsledku požití alkoholu a jejím následkem zemře, pojišťovna nemusí plnit, protože nejde o úrazové pojištění, ale životní pojištění a pojišťovna přistoupí k plnění dle pojistných podmínek pro daný produkt. Pokud by byl pan Novák následkem úrazu těžce invalidní, tak v případě plnění rizika spojeného s invaliditou bude pojišťovna postupovat pouze dle pojistných podmínek, protože jde opět o riziko životní. Ale u samostatné úrazové pojistky, která splňuje podmínky uvedené v občanském zákoníku, mohou pojišťovny krátit plnění maximálně o 50 %, tedy o půl milionu.

U životního pojištění se můžeme setkat s těmito 3 přístupy:

Účto_tip_změny21

  1. Pojišťovna má právo odmítnout pojistné plnění, pokud příčinou úmrtí bylo požití alkoholu (pro klienty nejpřísnější).
  2. Pojišťovna vyplatí pojistnou částku v plné výši za předpokladu, že pojištěný jinému nezpůsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt (pro klienty nejpříznivější).
  3. Pojišťovna má právo snížit plnění až o polovinu, pokud to okolnosti odůvodňují (k úmrtí došlo v důsledku požití alkoholu).

V praxi k posouzení, zda a v jaké výši má být uplatněno snížení plnění, likvidátor pojišťovny zjišťuje stupeň opilosti a posuzuje, zda k události došlo v důsledku požití alkoholu, nebo zda by pojištěný úraz utrpěl i ve střízlivém stavu, zda existuje příčinná souvislost mezi požitím alkoholu a smrtí pojištěného. Záleží také na stupni společenské závažnosti požití alkoholu. Například bez ohrožení veřejnosti může být krácení plnění nižší.

Pokud však nechcete na férovost pojišťovny spoléhat, měli byste si před uzavřením pojištění zjistit, jaké pojišťovna uplatňuje výluky a omezení, a to nejen v souvislosti s alkoholem. Mezi další nepříjemné výluky patří například úmrtí v důsledku některých rizikových aktivit a sportů, nebo úmrtí v důsledku nemoci, jejíž příznaky byly přítomny již před uzavřením pojištění. Vybírat pojištění nejen podle ceny se tedy rozhodně vyplatí.

Tip: O praktikách finančních institucí čtěte v knize JAK NÁS PODVÁDĚJÍ ANEB PRAVDA O FINANČNÍM TRHU A PENZIJNÍ REFORMĚ

Dušan Šídlo, autor knihy Jak nás podvádějí

Autor článku

Autor je analytikem finančních produktů ve společnosti Broker Trust a autorem knihy Nenech se dojit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).