Hlavní navigace

Poslední milostivé léto je zaměřené na dluhy na zdravotním pojištění. Řadě lidí ale nepomůže

30. 5. 2024
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Blíží se (na dlouhou dobu asi poslední) milostivé léto. Tentokrát bude zaměřené na dluhy související s neuhrazeným zdravotním pojištěním.

Poslanci s konečnou platností schválili návrh zákona, který právně ukotví další milostivé léto. To se tentokrát zaměřuje na zdravotní pojištění. Ačkoli Senát vrátil předlohu zpět do Sněmovny s pozměňovacími návrhy, které měly platnost akce rozšířit na více spotřebitelů, poslanci ji nakonec znovu odhlasovali v původním znění, v jakém odcházela do horní komory.

Milostivé léto v roce 2024

Schválený zákon počítá s odpuštěním penále a exekučních nákladů z vymáhání dluhu za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění.

Akci mohou využít fyzické osoby, které mají nedoplatky na penále z pojistného nebo nedoplatky na exekučních nákladech daňové exekuce, které zdravotní pojišťovna evidovala k 31. prosinci 2023. Na novější dluhy tedy akce neplatí.

Akce běží od 1. července 2024 do 30. listopadu 2024. Během této doby musí spotřebitel uhradit jistinu dluhu a pak mu zdravotní pojišťovna odpustí zmíněné penále a náklady na vymáhání.

Výjimka z tohoto termínu platí pro dlužníky s vyššími závazky. Ti s dluhy nad 5000 Kč je mohou hradit ve splátkách, pokud to do 30. listopadu oznámí zdravotní pojišťovně. Ta mu na to konto sdělí výši jednotlivých splátek, jejich splatnost, způsob úhrady a platební údaje.

Výše první až předposlední splátky se stanoví jako podíl dlužného pojistného a počtu splátek, který zaokrouhlíme na celé koruny nahoru. Poslední splátka bude ve výši zbývající části dluhu.

Pokud dlužné pojistné nepřesahuje částku 50 tis. Kč, rozloží se do 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek.

Pokud tuto hranici naopak přesahuje, bude dluh rozložen do 36 po sobě jdoucích měsíčních splátek. V obou případech platí, že první splátku je nutné uhradit nejpozději do 31. prosince 2024. Splatnost dalších splátek pak bude vždy nejpozději poslední den příslušného kalendářního měsíce. V případě, že dlužník termín splatnosti nedodrží, zanikne možnost splatit závazek ve splátkách i šance na odpuštění příslušenství dluhu.

Poslední verze milostivého léta se však bude vztahovat pouze na dluhy, které zdravotní pojišťovna vymáhá daňovou exekucí. A právě tento fakt je hojně kritizován s tím, že milostivé léto bude moci využít jen málo dlužníků.

Hlavním cílem navržené právní úpravy je zajištění rovnosti fyzických osob jako plátců pojistného, u nichž dospělo vymáhání pojistného a penále do fáze exekuce (daňové). Vzhledem k tomu, že dřívější právní úpravy se týkaly pouze odpuštění penále a exekučních nákladů v rámci soudních exekucí, jeví se jako spravedlivé, aby shodná možnost byla poskytnuta i těm osobám, u nichž je celá dlužná částka předmětem exekuce podle daňového řádu, vysvětluje důvodová zpráva s odkazem na minulá milostivá léta.

Blíží se Milostivé léto. Zbavit se můžete dluhů na daních a sociálním pojištění Přečtěte si také:

Blíží se Milostivé léto. Zbavit se můžete dluhů na daních a sociálním pojištění

Kritici: pomůžete jen zlomku dlužníků

Proti znění, které bylo schváleno, se hned po prvním hlasování ve Sněmovně ohradila organizace Člověk v tísni, která obvykle milostivá léta výrazně podporuje vlastní informační kampaní a bezplatným poradenstvím pro dlužníky. Od této podoby milostivého léta se však distancuje s tím, že pomůže jen zlomku dlužníků navzdory tomu, že dluhy na zdravotním pojištění bývají jedním z nejčastějších nesplacených závazků.

My to vnímáme jako ohromný podraz ze strany ministra Válka. Loni v červnu sliboval, že Milostivé léto připraví jeho ministerstvo tak, jako bylo schváleno Pojistné milostivé léto pro Českou správu sociálního zabezpečení. S jediným rozdílem, že se bude vztahovat pouze na fyzické osoby, a nikoliv právnické. Stávající návrh bude moci uplatnit jen opravdu malé procento dlužníků, uvedl dluhový expert Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni s tím, že prostřednictvím daňové exekuce, obzvlášť Všeobecná zdravotní pojišťovna, dluhy prakticky nevymáhá. Většinou si déle nechají dluh na pojistném u sebe a průběžně posílají do vymáhání a do daňové exekuce pouze dlužné penále, vysvětlil Hůle, podle kterého by širší definice mohla pomoci splatit dluhy velkému množství lidí, i těch mladých: Dětem, které se po střední škole včas nenahlásily na úřad práce a chvíli trvalo, než si našly nějakou brigádu nebo práci, naběhl dluh na zdravotním pojištění čistě z důvodu nevědomosti o této povinnosti. Teď by to mohly napravit, ale pokud nebudou mít souběh daňových exekucí, tak Milostivé léto na odpuštění penále neuplatní.

Autoři návrhu očekávají, že o odpuštění penále požádají nižší tisíce dlužníků a objem zaplaceného pojistného se bude pohybovat v řádu desítek milionů Kč. V nižších desítkách milionů Kč by se měla pohybovat i výše odpuštěného penále. Podobu předlohy odůvodňují snahou nepřipravit zdravotní pojišťovny o zdroj financí pro fondy prevence.

Návrh se vztahuje výhradně na penále, které je k rozhodnému dni předmětem daňové exekuce. Důvodem je zejména skutečnost, že penále je významným příjmem tzv. fondu prevence zdravotních pojišťoven, z nějž jsou financovány aktivity v oblasti předcházení onemocnění a poskytování příspěvků pojištěncům. Výpadkem celého příjmu z penále (např. u VZP ČR činil v roce 2022 více než 1 mld. Kč) by došlo k nemožnosti nabízení programů hrazených z tohoto fondu. To je umocněno tím, že zaměstnanecké zdravotní pojišťovny v současné době nedisponují ani dodatečnými prostředky na základním fondu zdravotního pojištění, ani na fondu provozním, které by bylo teoreticky možné pro financování preventivních činností rovněž použít, uvádí důvodová zpráva, podle které mohou fyzické osoby, kterým bylo penále již vyměřeno, ale do konce minulého roku nebylo postihnuto daňovou exekucí, požádat o „odstranění tvrdosti“, které většinou vede k odpuštění minimálně poloviny penále (a ve zvláštních případech – např. při vážném onemocnění, složité rodinné situaci apod. – může být odpuštěno i v plné výši).

Původní znění předlohy kritizuje také ombudsman Stanislav Křeček s tím, že opomíjí případy lidí, kteří svůj dluh dobrovolně splácí. A ti, kteří budou moci akci využít, se pak nemusí zbavit celého penále, ale jen části. Zdravotní pojišťovny nepředepisují penále naráz, ale postupně až do úplného uhrazení pojistného. Postupně pak také přistupují k jeho vymáhání, vysvětlil Křeček. Je tedy možné, že spolu s dluhem byla v exekuci vymáhána jen část penále, u které může dojít k odpuštění.

Ombudsman upozorňuje také na možné problémy v případě, že budou dlužníci žádat u zbývající části penále zdravotní pojišťovnu o odstranění tvrdosti: Lidé musí o odstranění tvrdosti požádat rychle, obvykle na to mají jen několik dní. Zároveň ale musí mít zaplacené i celé dlužné pojistné. To znamená, že s žádostí nemohou uspět ti, kteří dluh splácejí postupně, vysvětlil a dodal, že lidé, kteří se snaží své dluhy řešit a dobrovolně je splácí, by na tom neměli být hůře než ti, u kterých musí zdravotní pojišťovna vymáhat dluhy exekucí.

Co je třeba udělat

Neuhrazené penále z dlužného pojistného a exekuční náklady zaniknou odpuštěním, pokud: 

  • fyzická osoba písemně požádá zdravotní pojišťovnu v období od 1. července 2024 do 30. listopadu 2024 o jejich odpuštění,
  • plně uhradí do daného termínu dlužné pojistné, se kterým neuhrazené penále a exekuční náklady souvisí.

Odpuštění vzešlé z tohoto zákona se nepoužije na pojistné, penále a exekuční náklady vymáhané prostřednictvím soudního exekutora a pojistné a penále u plátce, vůči kterému bylo zahájeno insolvenční řízení.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).